USA utnyttjar FN som spelbricka i kriget mot Korea


Vi har tidigare vid några tillfällen behandlat Korea och Koreakriget i denna blogg. Detta diskuteras också i olika avsnitt i boken ”USA som världspolis” (Se bloggsidan). Att jag nu publicerar ett gästblogginlägg om Nordkorea innebär inte att jag ställer mig bakom innehållet, men att jag anser att åsikten (som oftast avviker från den gängse) är värd att få bli publicerad. Detta gäller alla gästblogginlägg. Jag presentera nu ett gästblogg av Christer Lundgren som kommenterar en rapport om Nordkorea från ett FN-organ, en rapport som massmedia okritiskt svalt. Christer Lundgren är journalist, sedan länge aktiv i internationellt solidaritets- och vänskapsarbete, bl a som redaktör för tidningen Korea-information sedan 1975. Nu även ordförande för Svensk-Koreanska Föreningen.

En så kallad ”FN-rapport” om mänskliga rättigheter i Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK) är det senaste inslaget i USA:s fientliga kampanj mot den koreanska nationen, där världsorganisationen utnyttjas som spelbricka. I nästan sju decennier har USA missbrukat FN för att återkolonisera Korea.
FN 225965762_b6db404658_t

“Förenta Nationernas Undersökningskommission om mänskliga rättigheter i Demokratiska Folkrepubliken Korea” består av handplockade hantlangare till USA. Den rapport de presenterade 17 februari är en partsinlaga i USA:s krig mot Korea, och slutsatserna var givna på förhand. Deras uppdrag var att “undersöka de systematiska, utbredda och allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter” i DFRK ”i avsikt att trygga fullständig ansvarighet, särskilt då dessa kränkningar uppgår till brott mot mänskligheten.”
(Bild från huvudstaden Pyongyang ses nedan).
Pyongyang untitled

”Fullständig ansvarighet” kräver en betydande internationell opinion av de amerikanska och brittiska ledare som ansvarade för den brottsliga ockupationen av Irak 2003. USA har konsekvent förhindrat återinsättandet av en rapportör om mänskliga rättigheter i Irak, samtidigt som man drivit fram denna Koreakommission.

En partsinlaga

Sedan 1950 är FN de facto krigförande part DFRK. Därför bör man notera att en av anklagelsepunkterna är att Nordkorea skulle ha ”kidnappat” 90 000 sydkoreaner under Koreakriget. Landsmän alltså, som antingen blev krigsfångar eller valde att gå över till nordsidan.

Rapporten lägger stor vikt vid att beskylla den nordkoreanska regeringen för fattigdomen i landet, en fattigdom som till stor del beror på landets påtvingade isolering, vilken FN aktivt bidragit till.

I övrigt skulle anklagelserna lika väl kunnat handla om USA eller Sydkorea, påpekar kanadensaren Stephen Gowans på sin blogg What’s Left. Han citerar och kommenterar en sammanfattning av Washington Posts Chico Harlan (17 februari):

”Rapporten är förödande läsning, den visar hur Nordkorea bedriver övervakning på sina medborgare (se Edward Snowdens avslöjanden om NSA:s spionage på amerikanska medborgare … och alla andra), förbjuder dem från att resa (någon [i USA] som vill besöka Kuba?), diskriminerar dem på grund av förment ideologisk orenhet (har USA någonsin varit snäll mot marxist-leninisterna?), torterar dem (dränkningstortyr och Abu Ghraib) och förvisar dem ibland till isolerade fångläger, där de hålls isolerade” (nyligen Guantanamo och andra CIA-tortyrläger runt om i världen till vilka motståndare till USA:s regim har skickats, för längre sedan fängslandet av tysk-,​italiensk- och japansk-amerikaner under andra världskriget).

Han konstaterar vidare: FN-rapporten säger att Nordkorea begår brott mot mänskliga rättigheter ”utan motstycke i den moderna världen”, en slutsats som bara kunde nås genom att medvetet blunda för USA:s brott mot mänskliga rättigheter, dess demokrati-hatande allierade i Gulfen, och dess sydkoreanska neokoloni. Sydkorea, vars brott mot mänskliga rättigheter i stort sett förtigs av västerländska media (och som det förefaller också av FN:s kommission för mänskliga rättigheter), bedriver övervakning på sina medborgare, förbjuder dem från att resa till Nordkorea, diskriminerar dem om de hyser åsikter sympatiska till Nordkorea, dess officiella jucheideologi eller marxism-leninismen, och använder sin mycket repressiva nationella säkerhetslag för att låsa in och skrämma alla som har ett gott ord att säga om Nordkorea.

USA missbrukar FN
I nära sju decennier har USA missbrukat sin dominans inom FN för att förhindra den koreanska nationens självständighet och enhet. USA utnyttjade tidigt sin dominans inom världsorganisationen för att förhindra bildandet av en enad och suverän koreansk stat och för att ta kontrollen över hela den tidigare japanska kolonin.

Tjugotre dagar efter Koreas nationella befrielse i och med kolonialmakten Japans kapitulation ockuperade USA:s trupper södra delen av landet den 7 september 1945. En dryg månad senare, 24 oktober 1945 grundades Förenta Nationerna.

Koreafrågan kunde, liksom frågan om Österrike, ha lösts genom en överenskommelse mellan de allierade segrarmakterna, som dessa tidigare kommit överens om, men då skulle USA inte ha fått något militärt fotfäste på det asiatiska fastlandet. Därför saboterade USA förhandlingarna med Sovjetunionen om Korea och förmådde istället FN att ställa sig bakom separata val i det ockuperade södra Korea.
Douglas Mac Arthur untitled

När Koreakriget bröt ut, framprovocerat av USA:s skyddslingar i söder, skyndade sig USA (i Sovjetunionens frånvaro) att genomdriva en resolution i säkerhetsrådet, som de facto gjorde FN till stridande part i det USA-ledda angreppskriget för att krossa den unga folkrepubliken i norra Korea. Sedan USA drevs ut ur norra Korea och tvingades acceptera ett avtal om vapenstillestånd har USA – med eller utan FN som instrument – upprätthållit en belägring, ett de facto krigstillstånd, med sanktioner mot Demokratiska Folkrepubliken Korea.


i Andra om: , ,, , , , , , , ,

DN FN-rapportenHaaretz 21/2 -Nordkorea om FN-rapportenFN-rapportenGlobalresearch om FN-rapporten Dagens Industri 12/4 DN 13/4 DN 5/4Pål Steigan 12/4 Globalresearch 1/4, Jack Smith Globalresearch 25/3 om kärnvapenhot mot NordkoreaGlobalresearch 27/5 2012 DN 9/4 DN 11/4 Counterpunch

  10 comments for “USA utnyttjar FN som spelbricka i kriget mot Korea

 1. Christian
  22 februari, 2014 at 09:26

  Christer är det din uppfattning att de brott mot mänskligheten som rapporteras från Nordkorea bara är strunt? Att de nordkoreanska fånglägren inte existerar? Att det är bara propaganda att Nordkorea skulle vara en diktatur när det i själva verket är en fungerande demokrati?

  • 22 februari, 2014 at 12:13

   Frågan är fel ställd. Korea är en före detta japansk koloni, som delats mot dess folks vilja och utsatts för ett brutalt imperialistiskt krig och vars nationella frigörelseprocess är oavslutad. Det jag framhåller är USA:s försök att återkolonisera hela Korea genom att åstadkomma regimskifte i DFRK. Grundfrågan är vilka krafter som verkar för fred, oberoende och nationell återförening, och vilka som verkar för konfrontation och krig.

   Världen är inte så enkel att den kan delas in i ”diktaturer” och ”demokratier”. En riktigare, mer relevant, indelning är att skilja mellan imperialistiska/hegemonistiska makter och länder som strävar efter fred och nationell självständighet.

   Vad som är sant, vad som är överdrifter och vad som är direkta lögner i rapporterna från Nordkorea är svårt för utomstående att avgöra. Vi vet av erfarenhet att krigspropaganda alltid är otillförlitlig, och i detta fall är det fråga om krigspropaganda. Vi vet också att västmedia fullständigt saknar intresse för mänskliga rättigheter i södra Korea.

   Förbättring av de mänskliga rättigheterna för det koreanska folket (i norr såväl som i söder) kan inte uppnås genom konfrontation, utan endast genom att USA går med på att upprätta ett fredsavtal efter det ännu oavslutade Koreakriget och att den sydkoreanska regimen återgår till en politik för genomförande av den nord-sydliga gemensamma 15 junideklarationen 2000 och 4 oktoberdeklarationen 2007.

   • Christian
    22 februari, 2014 at 13:55

    Kan det vara så att anledningen till att det är svårt att få en bild av vad som händer i Nordkorea är att inga utländska journalister släpps in i landet och får lov att resa fritt där inne? Samt att det mig veterligen saknas oberoende journalister i Nordkorea?

    Själv har jag ett antal gånger i arbetet besökt Sydkorea. Alla de människor jag har träffat där är oerhört tacksamma mot USA och allt de har gjort för Sydkorea. De brott mot de mänskliga rättigheterna som du påstår att de pågår i Sydkorea är inget jag har sett eller hört eller som någon Sydkorean har påtalat för mig. Alla politiska ledare i Sydkorea väljs i demokratiska val precis som i Sverige, vilket man knappast kan säga om Nordkorea.

    • Johan
     1 mars, 2014 at 18:54

     Den här frågan skulle jag hemskt gärna få svar på ifrån dig Christer.

 2. 22 februari, 2014 at 09:34

  I artikeln i Globalresearch ”UN Report on North Korea Targets Both Pyongyang and Beijing” (www.globalresearch.ca) menar Peter Symonds att regeringen i fattiga och isolerade Nordkorea troligen begått en del brott mot befolkningen.

  Han menar också att inriktningen på länder av FN-organen är mycket selektiv och anpassade till imperialistiska makter, som USA . ”Inga förslag finns för att en FN- undersökningskommission inrättas för att utreda något av de brott som USA-imperialismen kan ha begått i sina anfallskrig i Afghanistan och Irak vilka är brott för vilket de nazistiska ledarna dömdes i Nürnberg . Ingen FN- utredning pågår angående brott och missbruk av mänskliga rättigheter från USA: s allierade som Israel eller Saudiarabien. ”

  Han menar att inte minst USA är ansvarig för svält i Nordkorea genom ekonomiska blockad sedan 1953, vilka skärptes efter Sovetunionens fall.

  I rapporten kritiseras Kina för att man sänder tillbaka de som söker asyl från Nordkorea och kallar dem för ekonomiska flyktingar. Detta kan diskuteras och kanske kritiseras, men sker av flera andra länder, bland andra i Österrike, hemland för ordföranden Kirkby i FN-kommissionen. Symonds påpekar att anklagelserna mot Kina passar mycket väl för Obama-administrationen i dess press mot Kina och dess strävan efter ökad makt och militär uppladdning nära Kina, långt, långt borta från USA. Rapporten applåderas också av USA:s regering.

 3. Gammal krigare
  22 februari, 2014 at 12:40

  Jag är ingen anhängare av USA’s utrikespolitik men måste bara dela med mig av mina erfarenheter från Nordkorea. Jag besökte landet genom mitt jobb ett antal gånger (tror det var 7) 1998-1999 och kan bara konstatera att landet är ett enda paranoid’t skämt med en fullständigt hjärntvättad befolkning. De militära officerare jag samarbetade med (om man nu kan kalla det så) var ju fullständigt bindgalna. Alla utom en, som faktiskt insåg att hela systemet var vansinnigt. De sa att det är 13 års obligatorisk värnplikt där. 13 år!!! Inte undra på att folket svälter. På fritiden var soldaterna tvungna att åka ut och fiska eftersom ransonerna de fick var så magra. Halv sex på morgonen började propaganda dåna från högtalare på campen och det höll på till 7 på kvällen. Officerare bär på en knapp på sin uniform med ett foto av den store ledaren och om man pekar på knappen och frågar vem det är så riskerar man dödsstraff. Det hände en kollega. Ja, inte dödsstraff alltså, me han blev hotad med det ”för att han pekade finger åt den store ledaren”. Det slutade med att han fick skriva ett brev och be om ursäkt med en soldat siktande på honom med sin AK47. Tre brev fick han skriva innan de godkände ursäkten. Så dessa rapporter om koncentrationsläger, tortyr och massmord låter inte alls otroligt i mina öron. Man kan anklaga USA för mycket men Nordkorea spelar i en annan division när det kommer till att kränka människors rättigheter.

  • 22 februari, 2014 at 17:00

   Dett är ju personliga erfarenheter och omdömen. Sådana är svåra att invända mot. Kulturkrock skulle jag ändå vilja kalla det; har sett liknande reaktioner bland biståndsarbetare i Afrika. Men en västerländsk besökares intryck säger egentligen föga om den koreanska verkligheten, som koreanerna själva upplever den. De har sina historiska erfarenheter och sin kultur. Vi kan uppleva dem som ”hjärntvättade” utan att se bjälken i våra egna ögon. För oss i Västerlandet är det väsentliga inte vilket samhällssystem andra länder har, utan att bekämpa västvärldens imperialism, med USA i spetsen.

 4. Peter Grafström
  24 februari, 2014 at 18:59

  Jag tror på gammal krigares vittnesbörd och håller samtidigt med Christer Lundgren om att det är respekten på nationellt oberoende som är det väsentliga.
  Om Korea hade haft ett ledargarnityr som inte verkade frånstötande men drev en lika stark självständighetslinje, skulle Usa antagligen se till att de mördades.
  Kanske genom en skenbart intern intrig givetvis.
  Att de är paranoida tror jag på. Det kan ju bero ptå att ledningen upplever ett verkligt hot från omvärlden och vet inget säkrare sätt att få lojala (=svåra att muta) kadrer än indoktrinering.
  Om angloamerikanerna inte hade imperialistiska=onda motiv skulle saken antagligen för länge sen vara ur världen på ett för alla inblandade parter godtagbart sätt.
  Så länge de inte kan suga ut dem ligger det i imperialisternas intresse att det verkligen är uselt i nordkorea. Frågan är i vilken omfattning Usas inflytande även aktivt medverkar till att stödja en bisarr regim. Usa och England hade ett betydande inflytande i Sovjetunionen vilket aldrig nämns av mainstream historiker. Det skall inte uppfattas som att tex Stalin vore ‘deras’ . Och hela sanningen om detta inflytande har säkert inte kommit fram. Jag vet inte om de har aktivitet i nordkorea men frågan är berättigad mot bakgrund av många generationer av underjordisk aktivitet från angloamerikanernas sida i andra spänningsområden.

 5. Urban Carlstedt
  27 februari, 2014 at 19:13

  Uppriktigt sagt, har det nordkoreanska folket någon glädje av kommunismen och Kim-dynastin?

  • Peter Grafström
   28 februari, 2014 at 01:10

   Urban
   Känner likadant, men Usa har inte där och göra och höll de sig hemma och byggde upp sitt eget land i stället så fixar nog resten av världen sina problem.
   Imperialisternas synliga närvaro och dolda infiltration är oförsvarlig.
   Förändringar borde inte ske under något som helst överinseende av Usa om inte de berörda helt frivilligt önskar det utan att det beror på falsk information eller annat som korrumperar.

Comments are closed.