Två bedrövliga ledarstick i DN


Dagens Nyheter”Sveriges största morgontidning” hade 4/7, på USA:s nationaldag, ledarsticket ”USA. Frihetens försvarare” av Martin Liby Alonso. Där fanns också ett annat ledarstick ”Dummare än vad du tror” där DN lyft fram meningen ”Ju mer hjärna, desto mindre aptit på vänsterpolitik” av Claes von Seth.

Den förra skriver ”Inget annat land har så konsekvent ”put its money where its mouth is” i försvaret av frihet, demokrati och mänskliga rättigheter som USA. Och landet fortsätter att göra det – inte minst här i Europa.”

Jag blev uppbragd (ett annat ord för viss grad av ilska. Jag minns ordet i läroboken i historia i slutet av 1950-talet ”Napoleon blev uppbragd”). Jag skickade snabbt mail till var och en av de två ledarskribenterna, där jag kritiserade dem för osaklighet. Återger innehållet i mailen här. Kanske inga banbrytande nya analyser i mitt svar till Liby Alonso, men kanske ändå av intresse.
untitled (38)
Till Martin Liby Alonso
”Hej!

Din artikel om USA ”Frihetens främsta försvarare” är djupt osaklig i viktiga avseenden.

Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Sukarno i Indonesien 1965;
-Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
-USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
-Zelaya i Honduras 2009;
-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
-Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
-Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

-Vidare, krigen i Irak, Afghanistan, Syrien (USA:s inblandning själv och via ombud är mycket väl belagd, liksom dess betydelse för uppkomsten av ISIS), Libyen (sönderslagning av Afrikas rikaste land via NATO). Visst, dessa länder var ”diktatorer”, men USA är generellt världens främsta diktaturkramare efter WW2, många exempel finns förutom statskupperna.

Hur kan DN publicera en så osaklig artikel?”

Hälsningar/Anders Romelsjö, professor emeritus

Hej!

Till Carl von Seth

Din artikel är osaklig.

1900-talet kanske främste vetenskapsman Albert Einstein var uttalad socialist medan Nobelpristagarna Krugman och Stiglitz m.fl. råder Grekland att rösta Nej. Var den av kapitalet stödde högermannen Hitler, Franco, grekjuntan på 60-talet, och alla USA-stödda högerdiktatorer klokare?

Du åberopar en studie av Möllerström och Seim som visar samband mellan kännedom om egen relativt högre inkomst och större benägenhet att sympatisera med moderaterna, och hänvisar till en delstudie av värnpliktiga, som jag på nätet återfinner i uppsatsen ”Cognitive Ability and the Demand for Redistribution”. Det saknas uppgifter om tidpunkt för mönstringen och överhuvud taget är metodbeskrivningen mager.

Mig veterligen är värnpliktsdatasetet 1/7 1969-30/6 1970 det enda som har personnummer. Jag har själv varit författare och medförfattare till ett trettiotal vetenskapliga arbeten på detta data-set. Vi fick besked om att 1969/70 var det enda med personnummer, som sparats just för forskningssyften. 97 % c:a var födda 1949-51, dvs. de var c:a 60 år då undersökningen av Möllerström och Seim utfördes. Ett material på endast 271 män är mycket litet och endast 36 % svarade, vilket författarna påstår ligga på vanlig nivå i svenska frågeundersökningar. Betvivlar detta, trots att svarsnivån har sjunkit, från t.ex. de 79 % som jag och medarbetare uppnådde för 30 år sedan i den första stora frågeundersökningen som jag ledde. Märkligt att en studie/ett material med så låg svarsandel accepterats för publicering. Intelligens påverkas i viss mån av genomgången utbildning. Man kan fråga sig hur generaliserbarheten till dagens Sverige är för dessa data. Jag ska uppmärksamma en kollega som gjort arbeten om intelligens på vpl-data på denna studie.

* Jag skrev till von Seth: ”Det förefaller vara på dessa mycket bräckliga uppgifter som du i artikeln skriver”Ju mer hjärna, desto mindre aptit på vänsterpolitik”.

* DN presenterar följande i sin devis ”DN verkar i en humanistisk upplysningstradition – för tolerans (t.ex. för USA:s statskupper och krig), demokrati (genom att störta/stödja störtandet av demokratiskt valda regeringar) oc fri ekonomi (som ökar ojämlikhet, fattigdom och stärker den lilla kapitalisteliten som fattar beslut utan demokratisk insyn). Vi verkar i en upplysningstradition som ska bidra till att svenskarna förblir ett läsande och tänkande folk.” (genom DN:s desinformation)intressant.se, , , , ,, , , , , , , ,, , ,

Liby Alonsos ledare Artikeln om intelligens och politik Carl Johan von Seths artikel


7 svar till “Två bedrövliga ledarstick i DN”

 1. Aftonbladet hade ett ledarstick häromdagen som undrade om högeråsikter är en psykisk defekt. De hänvisar till amerikansk forsning.
  Ledarsticket citeras i sin helhet här nedan

  ”Och om ni tar mitt hjärta, ja då har jag som krav,
  att ge det till nån hjärtlös, såna finns det många av.
  Ja, ge det till Lars Leijonborg, en låtsasliberal.
  För om han får mitt hjärta, då ska han få samvetskval.”
  Det norrbottniska bandet Euskefeurat sjunger om organdonation i När jag en gång dör på plattan Lurv (2008).
  Vänstern brukar tänka så, att högern saknar hjärta.
  Högern brukar å andra sida tycka att vänstern borde skaffa en hjärna.
  Båda åsikterna är möjligen något överdrivna. Men enligt forskningen verkar vänstern ha en poäng.

  Den amerikanska psykologen Paul Piff har använt spelet Monopol för att testa.
  100 testpersoner fick singla slant om olika startpositioner i spelet. Häften började med dubbelt så mycket pengar, fick slå två tärningar i stället för en och dubbla inkomster när de passerade gå.
  På bordet stod även en skål med kakor.
  Med dolda kameror kunde testledarna studera hur spelarna började uppföra sig olika.
  De rika spelarna blev allt mer otrevliga, allt mer demonstrativa i sitt sätt att visa upp sin rikedom och de åt fler kakor.
  Efteråt, när de rika spelarna skulle förklara varför de vann i det riggade spelat berättade de glatt hur de förtjänat segern. Detta trots att de ju visste att det hela började med en singlad slant.
  Paul Piff, och hans kollegor på Berkeley-universitetet i Kalifornien, har i sju år studerat hur privilegium, hierarkier och rikedom ändrar människors beteende.
  Forskarnas slutsats är att i takt med att en persons rikedom ökar, minskar förmågan till medkänsla och empati.
  Piff har även undersökt vilka personer som är mest benägna att hjälpa andra, vilka som är benägna att fuska och, i en särskild studie, vilka som tog godis som de visste var avsett för barn i ett angränsande rum.

  Höginkomsttagare tog dubbelt så mycket godis. De var dessutom mindre givmilda och fuskade mer. Och ljög.
  I en fältstudie tittade forskarna på vilka bilar som stannade för fotgängare. I den billigaste kategorin bilar stannade alla, i den dyraste 50 procent.
  Paul Piff kallar det ”the asshole effect”, skitstövelseffekten.
  Precis som den australiska journalisten Anne Manne konstaterat påminner symptomen en del om den personlighetsstörning som brukar kallas ”narcissistisk”.
  Högerns värderingar kan i själva verket vara en dold sjukdom, typ.
  Som när man låter skattesänkningar för höginkomsttagare betalas av mindre pengar till fattiga barn. Och sedan tycker man har förtjänat sin nya BMW.
  Eller som när man slänger ut en halv miljon människor ur a-kassan för att de ska ”ta sig i kragen” och sen ger pengarna till rika husägare i Danderyd.
  ”Because I’m worth it”.
  Har Paul Piff rätt?

  Vet ej. Politik och vetenskap bör nog hållas isär oavsett om det handlar om psykologi eller nationalekonomi. Kan vara bäst att se båda dessa vetenskaper som festliga inlägg i debatten.
  Eller?

 2. Märkligt här att detta ”mönstringstest” [271 personer] får tjäna som baseline för – i studien inlånad-”kognitiv abilitet”. Designen utgår sen från att man ”parar” denna sampling med ”responses to a tailor-made questionnaire to administrative tax records”. Sambanden man får ut är högst spuriösa.

  Ur detta magra underlag gör man sedan en stor sak av att man hittat statistisk signifikans [grundlagd på annat håll] och ”replikerat” denna statistiska relation [inte kausal] (via mediering genom dessa två ”kanaler”) i sin metastudie -Ja metodologin och designen är problematisk oavsett var man står politiskt.

  Att man namedroppar Austerity-fantasten Alberto Alesina in sin ”studie” säger allt. Att denna högst alldagliga hemmasnickrade replikeringsforskning får uppmärksamhet säger också en hel del.

 3. Under de senaste hundra åren har USA varit i krig/invaderat ca 131 länder. USA är krig- och bankirmaffians maktmedel.

  Martin Liby Alonso & Carl von Seth är två svenska PRESSTITUES, d v s, journalister som säljer sig mot bra betald at föra imperialist propaganda. Vi vet sedan länge vems/vilkas intressen som DN värnar om. Därför är det inte förvånande att DN ger utrymme till PRESSTITUTES – de ingår alla i samma kabal.