SVT:s partiskhet

Igår skrev jag om Tour de Ski, en tävling som jag sett på TV. Men det var inte bara skidtävlingen jag såg, jag tittade också på halva ”Året med kungafamiljen”, ett program som endast med ett par ord och några sekunders bilder berörde den skandal med kaffeflickor som kungen och gänget runt honom orsakat.

SVT: ”SVT:s ”Året med kungafamiljen” får kritik innan det ens har sänts. Bland annat anklagas programmets projektledare Meta Bergqvist för att vara partisk, eftersom hon själv är vän till kungen. I kväll visar SVT traditionsenligt krönikan ”Året med kungafamiljen”. Programmet, som är en timme långt, följer vår statschef och hans familjs liv under ett helt år. Men 2010 handlade ju inte bara om bröllop och glada miner. Kungafamiljen tvingades också hantera bland annat prinsessan Madeleines brutna förlovning och boken om kungens påstådda kärleksaffärer.

Men dessa händelser ägnas bara några få minuter i ”Året med kungafamiljen”, något som nu får kritik av bland annat kulturjournalisten Per Svensson.”

År 2010 har utmärkt sig på många sätt i Sveriges Television. Aldrig tidigare har så mycket kungafjäsk framförts helt oemotsagt som under förra året, och det fortsätter i år. Public Service har annars en roll som innebär att de ska balansera bevakningen, något som betyder att de allsidigt ska belysa olika företeelser i samhället. Det betyder inte att de måste framföra motsidans, eller eventuella opponenters, åsikter i varje program. Men det betyder att kontroversiella uppgifter inte ska framföras oemotsagt.

I samband med kronprinsessans bröllop så har bevakningen fullständigt spårat ur. Det har varit hyllningsprogram efter hyllningsprogram, Ebba von Sydow och Mark Levengoods programledarstil har totalt dominerat bevakningen och programmet Året med kungafamiljen utgjorde inget undantag. En uppgift som jag läste i någon tidning var att programmets projektledare är en av kungens gamla flickvänner, ingen ”kaffeflicka” utan en flickvän från tiden före Silvia. En annan tidning visste att berätta att hon fortfarande umgås med kungafamiljen och man kan givetvis fråga sig om hon har de kvalifikationer som krävs för att åstadkomma en allsidig och rättvis belysning i en krönika som ska handla om familjens år.

En konsekvens av kungafjäsket är bildvalet. Jag har sett kronprinsessan Victoria i olika filmsnuttar under 2010, i samtliga scener så ler hon mycket brett. Ska man bilda sig en uppfattning om henne utifrån dessa bilder så är hon ständigt glad och ser aldrig allvarlig ut. I verkligheten kan det inte vara på det sättet, men det är signifikant för den bild som distribueras av SVT, verkligheten skildras aldrig. I olika sammanhang tar man fram det faktum att svenska folket helst skulle se att kungen abdikerade och att kronprinsessan inträdde i hans ställe, helst redan nu i år.

Om detta faktum har något samband med den partiska bild av henne som SVT producerar och distribuerar går kanske inte att leda i bevis i skrivande stund, men det är högst troligt.

Agerar Sveriges Television på samma sätt när det gäller all omvärldsbevakning så är vi som mediekonsumenter verkligt illa ute. TV:s genomslagskraft är enorm och kan vi inte lita på att företaget ens försöker skildra vår nutid på ett allsidigt sätt så kan vi utgå ifrån att våra beslut i olika frågor bygger på partsinlagor som fått stå oemotsagda. Något som till viss del kan förklara högerpartiernas framgångar i två val i rad.

it , , , , , , , , ab1 ex1 dn1 svd svt

  19 comments for “SVT:s partiskhet

Comments are closed.