Sverige in i NATO bakvägen? Svar, och Maj-Britt Theorin – Falun kl 15 idag


Maj Britt Theorin talar om alliansfrihet, kärnvapenparaply och fred.

När?: Lördag den 17 januari kl. 15:00

Var? Falu Stadsbibliotek.

Vad? Föredrag, Fika, Fritt inträdde och Fri diskussion om Framtiden.
NATO möte i Falun 150117

Bakgrund
NATO bildades 1949 som en motvikt mot en mycket överdriven propagandabild av hot från Sovjetunionen, som var kraftigt försvagat efter Andra Världskriget med 20 miljoner eller fler dödade, nästan 100 gånger fler än t.ex. USA, och med en stor del av landet förstört efter Hitlers anfall mot ärkefienden ”bolsjevismen”. Östeuropas gränser och Sovjetunionens inflytandesfär faller väsentligen tillbaka på överenskommelser vid Andra Världskrigets slut, bland annat i Jalta på Krim. När Sovjetunionen kollapsat borde denna västeuropeiska försvarsallians sålunda ha upplösts. Men i stället har vi fått en tydlig krigsorganisation som hotar fred och nationell självbestämmanderätt, en organisation som främst vilar på möjligheten att använda kärnvapen och som verkar i tjänst för den mest brutala krigsstaten efter WW 2 – USA.

NATO bidrog avgjort till splittringen av f.d. Jugoslavien (där USA har fått en av de största av de 700+ militärbaserna i andra länder -Bond Steel), till sönderslagna Libyen (där al-Qaida kraftigt stärkts) och till förstörelsen av Afghanistan (som medfört att talibanerna är starkare än någonsin de senaste 10 åren) – de senare brutaliteterna långt utöver beklagligt FN-mandat.
Vätebomb images

NATO vilar på möjligheten att vid behov använda kärnvapen.
– Vem tror inte att en stor majoritet står bakom ett krav på kraftigt militär nedrustning globalt och att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avvecklas i världen om en folkomröstning kom till?

DN skrev för omkring en vecka sedan att 33 % i Sverige vill gå med i NATO i mitten av december, jämfört med 28 % i april, enligt opinionsundersökningar. ”Mest positiva till Nato är Folkpartiets väljare medan motståndet är starkast bland Miljöpartiets och Vänsterpartiets anhängare. Det är en väldigt polariserande fråga. Det finns få frågor som polariserar väljarna som Nato-frågan”, säger David Ahlin, chef på opinionsinstitutet Ipsos. En liten majoritet, utan tydliga partiskillnader, vill öka försvarsanslaget.

SvD rapporterade 30/11, efter veckor av rapporter om ubåtskränkningar av svenskt territorium, att enligt en annan opinionsundersökning så var 40 % för medlemskap i NATO, nästan lika många som var emot.
Enligt MSB:s undersökning vill 18 % att Sverige snarast ska söka medlemskap i NATO medan 30 % vill att Sverige ska göra det på sikt.

Skillnader i frågeutformning och svarsalternativ försvårar jämförelserna mellan de två undersökningarna enligt DN:s artikel 13/1 ”Därför spretar Nato-opinionen”.

* På DN Debatt skrev nyligen förre försvarsministern och NATO-anhängnaren Sten Tolgfors ”Regeringens uttalanden om alliansfrihet och neutralitet är föråldrade.” Han ondgör sig i praktiken över att regeringen verkar utesluta NATO-medlemskap.
* På nätet ligger officeren och den tidigare anonyme bloggaren och NATO-anhängnarens blogg ”Wiseman’s Wisdoms” på plats 1-2 varje vecka då det gäller besöksantal bland drygt 800 politiska bloggar på www.blogtoplist.se/politik, (medan denna blogg just nu ligger på plats 4).

Det finns starka skäl att aktivt arbeta mot NATO-medlemskap. Starkast skälet är nog att ett sådant medlemskap försämrar Sveriges säkerhet, och ökar risken för att Sverige skulle kunna dras in i stormaktskonflikter och krig, utan folkligt stöd. Detta framgår klart av den viktiga boken
NATO bevara_alliansfriheten_omsl_4

Bevara alliansfriheten – nej till Nato-medlemskap!
Boken tar upp säkerhetspolitiska aspekter, fredspolitik, ger historiska perspektiv, belyser kärnvapenfrågan, ger perspektiv på alliansfriheten. Den berör även FN och folkrätt, Ukrainakonflikten, demokratiaspekter och de så kallade solidaritetsförklaringarna.
Författarna hr olika syn på olika frågor, bland annat på Ryssland, men är eniga i att avråda från svenskt NATO-medlemskap, främst av säkerhetspolitiska skäl. Bland de många kompetenta författarna finns Maj-Britt Theorin som håller föredrag i Falun idag. Hon var ansvarig för Sveriges nedrustningspolitik 1982-911 och har varit ordförande i tre FN-studier.

Professor Anders Björnsson medverkar också och har framhållit att de svenska Nato-förespråkarnas paradargument att Atlantpakten är en demokratiernas gemenskap inte håller. (Ur tidigare blogginlägg här) ”Finland och Sverige, Irland, Schweiz och Österrike är väl fungerande demokratier, men de har valt att stå utanför stormaktsblock och militärallianser. Däremot är polisstaten Turkiet, maffians Italien, korruptionens Rumänien, det halvfascistiska Ungern, blodshämndens Albanien är alla medlemmar av Nato.

Många av medlemsländerna har ett minst sagt solkigt record när det gäller mänskliga rättigheter, behandlingen av utsatta minoriteter, parlamentarisk praxis. Och den viktigaste makten i militäralliansen, USA, har flera gånger efter kalla krigets slut brutit mot FN-stadgan och internationell rätt.

NATo-demonstration III

Han menar att det finns mycket liten anledning för de demokratiska, alliansfria staterna att ansluta sig till det korståg mot Moskva som nu förbereds. Om Ukraina bleve Nato-medlem, vilket förhoppningsvis kommer att förhindras genom tyskt eller annat ingripande, skulle alliansens demokratiska legitimitet försvagas ytterligare.

Kanske är Nato-förespråkarna – inom militär, politik, media – är beredda att offra en hel del av den demokratiska andan och anständigheten för att smygvägen föra landet in i ett stormaktsberoende som en majoritet av den svenska befolkningen städse har motsatt sig. RyssKrig-768954

Värdlandsavtal med NATO?

Liksom många andra ser jag förslaget till värdlandsavtal som en möjlig språngbräda till NATO-medlemskap. Två dagar efter riksdagsvalet la den avgående regeringen fram förslaget till ett värdlandsavtal med NATO. Beslut ska tas nästa år.
* Man kan mycket väl vara emot NATO-medlemskap utan att vara emot värdlandsavtalet och utan att vara emot NATO:s insatser på andra håll. Det gäller att bilda största möjliga front mot NATO-medlemskap – med deltagande av personer över hela den politiska skalan, från M till KP. Men jag personligen vill påminna om att:

* Ett värdlandsavtal innebär att Sverige ska öppna gränserna för Nato-operationer, övningar eller skarpa insatser, genom beslut där Natos generaler har initiativrätt. Det försvårar Sveriges möjligheter att i ett krigsläge säga nej med hänvisning till alliansfriheten.
* Avtalet kan innebära Nato kunna få obegränsad tillgång till svenskt territorium i fred och i krig (!) och Sverige förpliktigar sig att i alla lägen ge fullt stöd åt Nato. Svenskt territorium ska få användas som bas för angrepp mot tredje land. Det finns inga begränsningar angående vapenteknik. Kärnvapen är inte uteslutna. Men Sverige kan säga nej till detta.
* Avtalet innehåller bestämmelser som är direkt i strid med svensk grundlag. Till exempel är Natos trupper undandragna svensk jurisdiktion. De kan inte dömas för brott begångna i Sverige.

* Alliansfriheten har tjänat folket väl. Den har hållit Sverige utanför två världskrig. Alla militärallianser befordrar krig. Den som ställer sig utanför har störst möjligheter att undgå krig.


intressant.se Ukraina, , , , , , , , , ,

DN 13/1 DN 8/1 SvD 30/11 2014 Värdlandsavtalet Wiseman’s Wisdom – ledande NATO-vänlig militär bloggare Sten Tolgfors, DN Debatt 10/1 DN 30/11 DN 23/11 SvD 23/11 Orangea revolutionen Michael Roberts blog Från Poroshenko till Putin – en nedförsbacke Pål Steigan 15/11 DN Debatt 13/9 M Hudson i CounterpunchPål Steigan Counterpunch om USA:s UkrainapolitikYatsenjuk och Nuland DN 30/7DN 23/2 DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch

  6 comments for “Sverige in i NATO bakvägen? Svar, och Maj-Britt Theorin – Falun kl 15 idag

 1. Peter Grafström
  17 januari, 2015 at 15:12

  Vad har Nato för nytta av Sverige om vi inte inhyser eller tros inhysa kärnvapenbärare?
  Poängen är ju att motståndaren tvingas sprida sin uppmärksamhet och resurser till många mål. Sannolikt kommer man att vilja ha mängder av måltavlor på svensk mark. Falska eller äkta mål avgör inte. Men bombade blir vi.
  I alla tidigare krig har anglosaxarna bedragit både allierade och motståndare.
  Deras starkaste instinkt är att försvaga alla konkurrenter.
  I båda världskrigen uppträdde britterna på ett sätt som ökade slitaget för både Ryssland och Frankrike.
  I det första samstämde de inte attackerna med Ryssland trots deras enträgna vädjaden så Tyskarna fick tid att flytta trupp med tåg mellan väst och öst. I det andra väntade anglosaxarna tills det inte längre fanns något tvivel om Rysk framryckning oavsett vad anglosaxarna gjorde. Usa hade dessförinnan sagt sig vilja balansera materieltillgången genom lend lease för att maximera slitaget på tyskar och ryssar.
  I vårt fall kan man utgå ifrån att de kommer att vilja sprida elden så att så mycket som möjligt går mot andra mål än deras egna.
  Ingenting anglosaxarna säger förtjänar tilltro. De är notoriska bedragare och de är den egentliga fienden. Karriärister inom militären är de enda som tjänar på Nato.

 2. 18 januari, 2015 at 08:32

  Man kan vara emot svenskt medlemskap i NATO därför att
  -det försämrar Sveriges säkerhetspolitiska läge;
  -ökar risken för att Sverige dras in i stormaktskonflikt;
  -ökar risken för att landet angrips vid större krig;
  -ökar försvarskostnaderna;
  -minskar demokratin;
  -vilar på kärnvapen och rätten att använda dessa först;

  ÄVEN OM:
  -man tycker att NATO var bra under ”Kalla kriget”;
  -man tycker att NATO:s insatser var bra eller förståeliga i Jugoslavien, Libyen och/eller Afghanistan.

  Framgår bland annat av de olika inläggen i utmärkta boken ”Bevara alliansfriheten …”

  I denna fråga kan man bilda front med t.ex. Hans Blix och general Björeman

 3. 18 januari, 2015 at 13:56

  Jag förstår inte vad det var för bra med Hitlers politik att försöka lägga råvaruresurser under Tysklands stövel, och NATOS ambitioner i den vägen är inte bättre, folkmord blir inte bättre vilka vita människor som än utövar det.

  De är värre än bedragare.
  NATO är en folkmordsorganisation. Med rasism som en av specialiteterna.
  https://firstlook.org/theintercept/2015/01/16/latest-fbi-boast-disrupting-terror-u-s-plot-deserves-scrutiny-skepticism/
  Folkmordsorganisationen har redan en skola i folkmord norr om Stockholm.
  Den skall avlägsnas från svensk mark.

  En snabb blick på de TV-sända Hollywoodfilmerna i 911 visar vad det är fråga om, Hitlerriket i repris, med riksdagshusbrand, rasistisk propaganda och hela uppsättningen demagogi och omänsklighet.
  Frankrike vågade nyligen ha lite avvikande åsikter, och genast iscensätts ett skådespel med död och rasism som mest övertygande ingrediens. Att poliser inte dör av skott i trottoaren var det nog inte meningen att Internet skulle avslöja..

  Tas det inte strid mot den morbida ondskan hos dessa, så kommer indianernas öde att bli mänsklighetens.

 4. 21 januari, 2015 at 09:26

  Denna kommentar har jag just skickat till Helena Palena https://parnassen.wordpress.com/2015/01/18/till-dig-som-tror-att-ryssland-ar-fienden-usa-har-1-000-baser-i-varlden-ryssland-har-tva/#comment-23134

  Under åren har Sverige närmat sig den av USA dominerade krigsorganisationen NATO alltmer. Svenska flygplan gjorde en ”viktig” insats i NATO:s angrepp mot Libyen, som långt överskred FN-beslut och som slog sönder det land i Afrika med högst levnadsstandard Kadaffis brott? Alltför självständig, och ej sällan USA-kritisk politik. Sverige deltar i kriget i Afghanistan, under NATO-ledning, ett krig som inte har stöd av FN-beslut. NATO-övningar på svensk mark sedan länge. Svensk press har ingen kritik.
  Nu är värdlandsavtal med NATO, med riksdagsbeslut i höst eller nästa vår. Ännu ett steg närmare.
  NATO vilar på kärnvapenanvändning som möjligt och menar sig ha rätt att först angripa med kärnvapen.
  Värdlandsavtal innebär att NATO-trupper kan komma att placeras på svensk mark.
  Sveriges säkerhetspolitiska ställning försvagas.
  Försvarskostnaderna kan öka med 41 miljarder mm
  Läs nya utmärkta boken ”Bevara alliansfriheten”.
  Läs mer på min blogg http://jinge.se, senast http://jinge.se/mediekritik/sverige-in-i-nato-bakvagen-maj-britt-theorin-falun-kl-15-idag-och-bakgrund.htm
  Nej till NATO!

 5. 23 januari, 2015 at 23:20

  Nyhetsbanken låter rapportera idag ”Världens största flygövning 2015, Arctic Challenge Exercise eller ACI 15, med tio deltagande länder inklusive Nato och över 100 flygplan i luften samtidigt, ska genomföras över norra Sverige 25-29 maj och 1-4 juni. Övningsområdet blir cirka 1/3 av Sveriges yta från Treriksröset i norr till Hemavan, Lycksele och se Storuman i söder. (Se Transportstyrelsens hemsida).”

 6. Peter Grafström
  23 januari, 2015 at 23:55

  De övningarna Anders beskriver illustrerar att vi behöver ett starkt alliansfritt försvar så Nato inte kan tvinga sig på som i denna styrkedemonstration.
  I ett kommande krisläge fins det annars risk att Nato objudna placerar ut kärnvapenbärare för att Sverige skall dra till sig en del av de offensiva resurser som annars vore klippta för Nato.
  Undrar om folk verkligen tror att de är säkrare med flygstrider över svenskt territorium i st för fredliga relationer med Ryssland.

Comments are closed.