Stor risk för kärnvapenkrig?

Denna intervju av USA:s tidigare finansminister Paul Craig Roberts som under senare år framträtt som en ledande, radikal debattör i politiska frågoren av de främsta kritikerna av dagens imperialism och krigshot har översatts av skribenten Åke W. Bergh. Tackar varmt för detta.

Åkes ingress: Orosmolnen tätnar i alternativmedia – tar rentav formen av en välkänd svamp, eller mer talande – ett eldklot symboliserande Armageddon. Raka motsatsen till ”våra” hårt styrda ”allmänmedia” som envist ekar allt de får sig till livs om världsläget och USA:s roll. En bild, en och allena: att rädda världen och demokratin från en allt aggressivare Putin. Inga avvikande meningar tillåts och ingen debatt förekommer i dagens USA-styrda värld. Detta alltmedan Ryssland och i synnerhet Kina tycks ägna sig åt ”business as usual”, fortsätter att utveckla sina ekonomier och – den springande punkten – alltmer styr världen från den dominerande dollarn. USA har bara ett svar på detta: krig.

Det kan bara sluta på ett sätt om inte världen vaknar upp och inser faran. För ingen överlever ett kärnvapenkrig, ett sådant kan inte ”vinnas”. Detta har länge varit Paul Craig Roberts ihärdiga ståndpunkt, och denna intervju ger tyvärr ingen direkt tröst.
Krigsrisken är överhängande och inte ens ryssarna tycks inse det, menar han lite desillusionerat.
Kärnvapen 150328
Hur ser då hotet ut och vilka styr egentligen dagens USA? Utfrågaren signaturen ”em>The Saker” vet ingen egentligen vem det är, men rykten säger att han är en f d militäranalytiker, född i Europa av ryska föräldrar och bosatt i Florida. På webben blev han känd för sina initierade analyser om tumultets Ukraina. Hans intervju går nu varvet runt bland alternativmedia. Här något komprimerat men nog så skrämmande. Hela intervjun kan läsas i original på bloggen The Vineyard of the Saker – alternativt i Counterpunch.

The Saker: Vem, vilken grupp, vilken enhet utgör den verkliga på toppen av makten i det nuvarande amerikanska statsskicket?

Paul Craig Roberts: Amerika styrs av privata intressenter och till neokonservativ ideologi, där ”Historien” har valt ut USA som det ”exceptionella och oumbärliga” riket med rätt och skyldighet att tvinga på världen sin vilja. Enligt min mening de mäktigaste av de privata intressegrupperna: Det militära säkerhetskomplexet. De fyra eller fem största megabankerna som ”är för stora för att misslyckas” på Wall Street, den israeliska lobbyn, agrobusiness och utvinningsindustrin (olja, gruvdrift, timmer). Dessa gruppers intressen sammanfaller med de neokonservativas. Deras ideologin stöder amerikanska finansiell och militärpolitisk imperialism och dess hegemoni. Det finns inga oberoende amerikanska press- eller TV-media. Under Clintons sista tid vid makten koncentrerades 90% av dessa medier till sex megaföretag. Under Bush junior förlorade National Public Radio sin självständighet. Så de är nu alla en del av propagandaministeriet.

Båda politiska partierna, republikaner och demokrater, är beroende av samma privata intressegrupper för sina kampanjfonder, så båda dansar efter samma pipa. Utlokaliseringen av jobben förstörde tillverkningsindustrin och berövade demokraterna sina bidrag från fackföringsrörelsen. Förr representerade demokraterna det arbetande folket och republikanerna bolagssfären.

Federal Reserve är till för bankerna, främst storbankerna. Federal Reserve skapades för att förhindra banker att kollapsa och skydda insättare. New York Fed, som bedriver de finansiella åtgärder, har en styrelse som består av chefer för de stora bankerna. De tre senaste ordförandena för Federal Reserve har varit judar, och den nuvarande vice ordföranden är tidigare chefen för den israeliska centralbanken. Judar är framträdande i den finansiella sektorn, exempelvis Goldman Sachs.

Under de senaste åren har finansministern och cheferna de organ som ska reglera finansiella affärer främst varit ledande inom de banker som ansvarat för bedrägerier och överdriven skuldsättning som orsakade den senaste finanskrisen. Sedan sekelskiftet har Federal Reserve och finansministeriet endast tjänat de stora bankernas intressen. Detta på bekostnad av ekonomin och amerikanska folket. Till exempel har pensionärer inte haft några ränteintäkter under åtta år medan de finansiella institutionerna kunnat låna till nollränta och tjäna pengar.
US dollar en 4722653244_070ea3882c_b
Oavsett hur rika vissa familjer är kan de inte konkurrera med mäktiga intressegrupper såsom det militära säkerhetskomplexet, eller Wall Street och bankerna. Väletablerade rika kan se om sina intressen, och vissa, såsom Rockefellers, har aktiva stiftelser som troligen arbetar hand i hand med National Endowment for Democracy (NED) som finansierar och uppmuntrar en rad proamerikanska ickestatliga organ (NGO) i länder som USA vill påverka eller störta, såsom skedde i Ukraina. NGO-folk är i huvudsak femtekolonnare i de länder de verkar under namn som ”mänskliga rättigheter”, ”demokrati”, etc. En kinesisk professor berättade att Rockefeller Foundation skapat ett American University i Kina att organisera olika antiregimaktiviteter bland kineser. I Ryssland fanns eller finns hundratals amerikanska eller tyskfinansierade NGO-grupper, möjligen så många som tusen.

Jag vet inte om Bilderbergs gör detsamma. Möjligen är de bara rika människor och har sina skyddslingar i regeringar som bevakar deras intressen. Men rådet för utrikes relationer är inflytelserikt. De består av folk som jag, före detta regeringstjänstemän, akademiker och journalister. När jag föreslogs medlemskap på 1980-talet blev jag bojkottad.

The Saker: Vilka är de mäktigaste människorna i USA idag?

PC Roberts: Det finns egentligen inga personer som är kraftfulla i sig. Mäktig är den som har mäktiga intressegrupper bakom sig. Såsom det militära säkerhetskomplexet, vars makt förstärks av sin förmåga att finansiera politiska kampanjer och det faktum att de ger sysselsättning i många delstater. Pentagons utgifter styrs av försvarsindustrier.

The Saker: Internationellt sett då, den så kallade anglosfären, Nato och EU?
Poroshenko och Obama. images4YUZEIHV

P C Roberts: Nato är en amerikansk skapelse som påstods skydda Europa mot en sovjetisk invasion. Det syftet löpte ut 1991. Idag ger Nato stöd för USA:s aggression och legokraft åt det amerikanska imperiet. Anglosfären, EU och Japan är amerikanska lydstater. Det finns inga partners; bara vasaller. [Och hör här Sverige!] Det är Washingtons imperium och ingen annans. Amerika gynnar EU eftersom det är lättare att kontrollera än de enskilda länderna.

The Saker: Chomsky och andra, säger att USA styr Israel. Eller är det tvärtom; svansen som styr hunden?

P C Roberts: Jag har aldrig sett några bevis på att USA kontrollerar Israel. Allt pekar på att Israel styr USA, men bara i mellanösternpolitiken. Den israeliska lobbyn kan kontrollera och blockera akademiska utnämningar i USA och professorer som anses israelkritiska. Israel kan också blockera presidentnomineringar, har stor mediainflytande och gott om pengar för politiska kampanjer. Den som kritiserar israelisk politik märks som ”antisemit.” I amerikansk politik, media och universitetssfären är detta en dödsdom. Man kan lika gärna träffas av en Hellfire-missil.

The Saker: Vilket maktcentra spelade enligt din mening en avgörande roll i 11 septemberattentaten? Var Oklahoma City en repetition inför dessa?

P C Roberts: Enligt min åsikt var 9/11 en produkt av de neokonservativa, varav nästan alla är judar, Dick Cheney, och Israel. Syftet var att ge oss ”ett nytt Pearl Harbor”. Något de neokonservativa redan annonserat som nödvändigt för att lansera sina erövringskrig i Mellanöstern. Bombningen av Murrah Federal Building i Oklahoma City anses av flyggeneral Partin, en ammunitionsexpert, bortom allt tvivel ha sprängts inifrån och avrättade McVeigh bara en ”patsy”.,

The Saker: Inser amerikanska folket att USA är på kollisionskurs mot Ryssland, som kan leda till ett kärnvapenkrig? Om ja, varför ta en sådan risk? Tror man att USA kan vinna ett kärnvapenkrig?

P C Roberts: Jag är lika förbryllad som du. Jag tror att Washington gått förlorat i hybris och arrogans, och mer eller mindre förlorat förståndet. Teorin att USA kan vinna ett kärnvapenkrig mot Ryssland fanns i en artikel i ”em>Foreign Affairs” redan för snart tio år sedan. Detta med draghjälp av övertron på ABM-systemet. Argumentet är att USA kan slå mot Ryssland så hårt i en förebyggande första attack att Ryssland inte skulle svara i rädsla för ett andraslag.

The Saker: Hur bedömer du USA för övrigt? Tror du en ekonomisk kollaps är oundviklig, kommer USA att förlora sin dollar som världens reservvaluta, eller kommer andra mekanismer att påskynda en kollaps?

P C Roberts: Den amerikanska ekonomin är urholkad. Det har inte funnits någon riktig tillväxt på årtionden. Alan Greenspan som Fed-chef använde expansion av konsumentkrediter som ersättning för den saknade tillväxten, men befolkningen blev snart för skuldsatt att ta på sig mer krediter. Så inget driver ekonomin. Produktiva jobb har flyttats utomlands och medelklassen har krympt. Akademiker kan inte få jobb och flyttar hem igen. Regeringen ger för låga inflationssiffror genom att inte mäta inflation och låga arbetslöshetssiffror genom att inte mäta arbetslöshet. De finansiella marknaderna är riggade, guldpriset drivs ned trots stigande efterfrågan. Det är ett korthus som stått längre än jag trodde var möjligt. Tydligen kan korthuset stå tills resten av världen upphör att använda den amerikanska dollarn som betalningsmedel. Möjligen har imperiet lagt för stor press på Europa genom att insistera på deras deltagande i konflikten med Ryssland. Om till exempel Tyskland skulle dra sig ur Nato skulle imperiet kollapsa. Eller om Ryssland kan hitta ett sätt att finansiera Grekland, Italien och Spanien i utbyte mot att de lämnar euron och EU, skulle imperiet drabbas av en dödsstöt. Alternativt kan Ryssland klargöra för Europa att Ryssland nu saknar annat alternativ än att rikta sina kärnvapen mot de europeiska huvudstäderna, nu då Europa anslutit sig till USA:s krigsplaner mot Ryssland.

The Saker: Ryssland och Kina har gått i union. Tror du USA förstått det tektoniska skiftet som just sker, eller förnekar de helt enkelt detta faktum eftersom verkligheten skrämmer dem alltför mycket?

P C Roberts: Stephen Cohen säger att det inte existerar någon utrikespolitisk diskussion i Washington. Det finns ingen debatt. Jag tror imperiet antar att man kan destabilisera Ryssland och Kina, och att det är anledningen till att Washington nu har färgrevolutioner på gång i Armenien, Kirgizistan, Uzbekistan och Vitryssland. Washington är fast besluten att förhindra uppkomsten av en makt som kan utmana imperiet och är förlorad i hybris och arrogans. Washington tror att man kommer att lyckas. Detta då Historien när allt kommer omkring valt Washington och ingen annan.

The Saker: Om presidentvalet. Kan en kandidat oberoende av de neokonservativa vinna en nominering?

P C Roberts: Enda sättet ett presidentval kan få någon betydelse är om presidenten har stöd av en stark massrörelse. Utan en sådan rörelse har presidenten ingen självständighet. Presidenten är fånge. Reagan hade något av en rörelse, precis nog att bota stagflationen trots Wall Streets opposition, och att vi kunde avsluta kalla kriget trots motstånd från CIA och det militära säkerhetskomplexet. Reagan var etablerad redan vid tillträdet och agerade därefter.

The Saker: Tillbaka till krigsrisken – finns hopp om att militären kan gå in och stoppa ”galningar” att utlösa ett kärnvapenkrig?

P C Roberts: Den amerikanska militären är synonym med vapenindustrin. Den är helt korrupt. Läs Andrew Cockburns bok Kill Chain.

The Saker: Och Ryssland – vad ska Ryssland göra? Acceptera att underkuvas, som ett bättre alternativ till ett kärnvapenkrig, eller motstå och därmed acceptera möjligheten av ett termonukleärt krig? Kan Ryssland avskräcka en amerikansk attack?
RyssKrig-768954

P C Roberts: Jag har ofta undrat om det här. Jag kan inte säga att jag vet. Jag tror Putin är human nog att kapitulera istället för att bidra till världens undergång, men Putin har att svara inför andra och jag betvivlar att nationalisterna skulle kapitulera. Putin bör fokusera på Europa och göra Europa medveten om att Ryssland förväntar en amerikansk attack och inte har annat val än att utplåna Europa som svar. Putin bör uppmuntra EU att bryta sig loss från Nato för att förhindra ett tredje världskrig. Putin bör också se till Kina förstår att även de står inför samma hot, och att de båda länderna måste stå enade. Kan Ryssland och Kina få ut det budskapet till världen kan USA isoleras. Kan en enad världspress bidra till att få ut det budskapet kan en kärnvapenattack från Washington förhindras. Som jag i mina många intervjuer med ryska medier förklarat saknas tyvärr direkt rysk medvetenhet om Wolfowitz-doktrinen. Ryssarna tror på någon form av missförstånd om ryska avsikter. Ryssen i gemen har svalt allt västs skitprat om ”frihet och demokrati”. Med andra ord, ryssarna har ingen aning om att de står inför sin destruktion.

The Saker: Vad är, enligt dig, roten till det amerikanska hatet till Ryssland?

P C Roberts: Den nuvarande fientligheten mot post-Sovjet går tillbaka på Wolfowitz-dogmen: medan USA var fokuserat på sina krig i Mellanöstern restaurerade Putin sitt Ryssland. Och kunde blockera Washingtons planerade invasion av Syrien och bombning av Iran. Neoconlärans ”första mål” – ett fullständigt övertagande av Mellanöstern – kom på skam. Det är skälet till Washingtons senaste angrepp på Ryssland. Ryssland måste tillbaka in i ledet. Hårt styrda prostituerade västmedier kan för allmänheten bara upprepa sitt mantra om ”det ryska hotet”, vilket är över måttan ansvarslöst.

Ryssland är hatat eftersom man tillsammans med Kina inte låter sig styras av Washingtons ensidiga maktanspråk. Det kravet kan leda till krig. Om ryssarna och kineserna inte förväntar sig en ”förebyggande kärnvapenattack” från Washington, kommer de att förintas.

Översättarens kommentar om PC Roberts analys:
Eller så vet ryssarna – om man med det menar de styrande i Kreml – vid det här laget alltför väl vilka man har göra med i Washington, exakt vilka potenser som nu synes ha övertagit USA:s utrikespolitik. Eller omvänt, vilken pokerlirare de neokonservativa har att göra med i Kreml. Hotet om kärnvapenkrig är tillräckligt stolligt för att passera för vad det är – en pokerbluff av just högsta potens. Mer hemmahörande vid spelborden i Las Vegas, där denna hypade grupp har sin främste uppbackare. Kärnvapen var aldrig menade för storskaligt krig – endast som avskräckning. Det framgick direkt av en hel världs äcklade reaktioner för nu jämt 70 år sedan, efter Hiroshima-Nagsaki. Men här ska alltså USA, som ingen hotar, ge sig in i en fullskalig kärnvapenduell med ett välbeväpnat Ryssland! Det medan Pentagon inte ens vågar sig på en ”regimförändrig” i lilla Nordkorea med sina otestade bomber och avhånade bärarraketer. Till detta hela strategin i Mellanöstern som från A till Ö gått ut på att först avväpna sina offer (det är just vad ”förhandlingarna” med Iran nu gäller) allt vad påstådda massförstörelsevapen heter, innan man går till attack! Och nu, varför denna plan B – alla dessa sanktioner, destruktivt manipulerade oljepriser och Nuland för högtryck med nya färgrevolutioner i regionen – om hotet mot Ryssland verkligen låter sig verkställas? Varför – om man nu med sina supervapen smärtfritt kan knäcka sin verkliga rival?

Man tycks inte ens förstå att bluffen aldrig låter sig synas. Här synes emellertid Roberts alltför negativ – USA kommer aldrig att tillåta dessa bluffmakare att trycka på någon utlösningsknapp. För det här är inte det sprudlande vitala och levnadsglada Amerika vi 40-talister känner, fullt av framtidstro, generositet och smittsam optimism. Ett land vi ännu tror på, trots nu politiskt kapat av en dödssekt, med sina öronbedövande pr-megafoner vana att vända vitt till svart och vice versa. Full av gammaltestamentligt hat och hämndbegär. Nu beredda att satsa allt liv på jorden om de inte får sin vilja igenom. Åtminstone hota om det, vilket är illa nog! En helt unik situation i mänsklighetens historia, en liten sekt som håller hela vår existens i pant för sina psykotiska maktambitioner. Och här går folk och oroar sig över någon avlägsen växthuseffekt! Vet dagens unga med sina gröna ambitioner vad kärnvapenkrig verkligen innebär? Har man ens brytt sig om att ta reda på det – och funnit hur det enbart innebär svartbränt krematorium!? Ett slut på historien.

intressant.se Ukraina, , , , , , , , , ,

Counperpunch Annan artikel av PC Roberts DN 8/2 Intervju med Merkel Lavros uttalande Hollandes uttalande Sveriges Radio 7/2 Pål Steigan Globalresearch 6/2 Robert Parry 6/2 Parrys bok Huvudstadsbladet 5/2 E Zuesse på Globalresearch 31/1 Åtta dagar 29/8 2014DN 24/1 The saker Globalresearch 22/1 Globalresearch 23/1 OSSE:s hemsida Hans lilla gröna Oliver Stone på FacebookNyhetsbanken Ryssland fördömer USA & EU:s nej till resolution mot nazismen Talesman för Ryssland Nej från USA & Co mot nazism-resolution FN-resolutionen 2012 DN 23/11 SvD 23/11 Orangea revolutionen Michael Roberts blog Från Poroshenko till Putin – en nedförsbacke Pål Steigan 15/11 DN Debatt 13/9 M Hudson i CounterpunchPål Steigan Counterpunch om USA:s UkrainapolitikYatsenjuk och Nuland DN 30/7DN 23/2 DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch

  4 comments for “Stor risk för kärnvapenkrig?

 1. Leif Elinder
  5 april, 2015 at 07:39

  ”The World Is Cruising Toward Nuclear War! ”- Noam Chomsky
  Se
  https://m.youtube.com/watch?v=anvtQEpX4Uo

 2. 5 april, 2015 at 09:16

  HYCKLERIETS VÄSTVÄRLD

  Massmedia i hela västvärlden döljer och förvränger all sann information i frågan om kärnvapen:

  * Afrika blev en kärnvapenfri zon när USA i panik hämtade hem sina sex utplacerade kärnvapen i Sydafrika.

  * Mellanöstern blir en kärnvapenfri zon när USA hämtar hem alla sina kärnvapen från Israel.

  * Några hundra amerikanska kärnvapen utplacerade i Israel gör landet till världens mest kärnvapentäta land. Hans Blix har flera gånger nämnt den osäkra siffran – ”några hundra”. Få känner till det exakta antalet.

  We have a big problem – ”a very big” problem!
  När Sovjetunionen kollapsade för cirka 25 år sedan tog Ryssland tillbaka sina kärnvapen från bl a Ukraina. De amerikanska kärnvapen som utplacerats i Israel hinner USA inte ta tillbaka. Det finansiella stupet är nära förestående i USA. Ett fasansfullt inbördeskrig i USA är oundvikligt. Inbördeskriget bryter ut så snabbt och våldsamt att ingen statlig verksamhet kommer att fungera. Det blir FN som får uppdraget att skapa ”ett kärnvapenfritt Mellanöstern” (i praktiken att nedmontera Israels kärnvapen). Precis så kommer det att gå. Då får vi svaret på hur många kärnvapen som finns i Israel.
  Min privata gissning är att antalet kärnvapen i Israel har minskats ner till cirka ett hundra. Både Ryssland och USA har minskat sina lager av kärnvapen. USA har dragit ner sina kärnvapenlager inte bara i USA utan även i Israel – detta är mycket sannolikt. Psykologiska orsaker talar för att man lagt sig nära ett hundra – fast på undersidan. Min gissning är 98 israeliska kärnvapen. Framtiden ger oss facit. Tro det eller ej – men jag kommer att få rätt!

 3. Zokrates
  5 april, 2015 at 16:23

  En utmärkt diskussion med Chomsky om de intellektuellas ansvar.

  https://zcomm.org/zvideo/971918/

 4. Leif Elinder
  6 april, 2015 at 01:10

  Om du vill förhindra ett kärnvapenkrig – Uppträd inte som en ”groda”.

  ”Dr William Polk recalls the 19th century experiment in which a biologist found that if he placed a frog in boiling water, the frog immediately leapt out, but that if he placed the frog in tepid water and then gradually heated it, the frog stayed put until he was scalded to death.
  Dr. Polk warns us not to be like that frog, as events unfold in the Ukraine confrontation. The events are profoundly frightening. “But they are so gradual that we do not see a specific moment in which we must jump or perish.”

  För en djupare förståelse om krisen i Ukraina och risken för ett kärnvapenkrig – se nedanstående blogg med rekommenderade websidor.

  http://www.counterpunch.org/2015/03/06/how-obamas-aggression-in-ukraine-risks-nuclear-war/

Comments are closed.