Stoppa militär intervention i Irak!

Det internationella nätverket för solidaritet med Iraks folk, I.A.O.N. (International Anti-Occupation Network), där IrakSolidaritet ingår, höll sitt årliga möte i Stockholm helgen 22-24 maj för att diskutera läget i Irak och solidaritetsrörelsens uppgifter. IrakSolidaritet var värd för mötet, där aktivister och irakiska gäster från Belgien, Storbritannien, Schweiz, Spanien och Sverige deltog. Efter ingående och givande diskussioner antogs följande uttalande.
IAONStockholmsappellen från IAON:

Stockholmsappellen från I.A.O.N.
med fullständiga titeln ”Stoppa militär intervention i Irak under varje förevändning!”
Efter decennier av sanktioner, krig och ockupation fortsätter försöken att dominera och kontrollera Irak. Förstörelsen av landets infrastruktur, dess armé och dess medelklass har lämnat kvar en misslyckad stat med ett folk i social misär och kaos. Detta har resulterat i hälso- och utbildningssystemens kollaps, försvagning av den sociala strukturen och det irakiska folkets kollektiva minne och nationella identitet. Utländska planer på att dela Irak hotar dess själva existens som stat.

1. Den USA-ledda ockupationens misslyckande att uppnå sina mål har följts av ett nytt krig med massiva bombningar av civila och införande av enorma mängder militära vapen.
2. Regimen i Bagdad, som är ett resultat av den påtvingade sekteristiska Bremerkonstitutionen, är på grund av själva sin natur oförmögen att åstadkomma den delaktighet av de skilda etniska, religiösa och politiska grupperna som krävs för att garantera Iraks fortsatta existens.
3. Utländsk inblandning och stöd till sekteristiska miliser och terroristgrupper har ytterligare förvärrat interna konflikter, vilket gett upphov till kriminella härskande grupper. Det har lett till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och har orsakat omfattande lidande för civilbefolkningen.
4. Regeringens politik med omfattande fängslanden, tortyr, tvångsförflyttningar och uteslutande av många från den politiska processen har tillsammans skapat grogrund för alla former av extremism och terrorism.
5. Miljontals flyktingar har fångats mellan den USA-ledda bombningen och attackerna från regeringen och de med den allierade miliserna samt från terrorattackerna från ISIS. En humanitär kris av enorma proportioner fortsätter att förvärras med utbredd sekteristisk etnisk rensning.

IrakSol
Vi upprepar än en gång vår ståndpunkt att fred inte kan återställas innan de bakomliggande orsakerna till konflikten har åtgärdats. Det irakiska folket fortsätter att motsätta sig utländsk dominans. Bara deras enighet kan garantera Iraks suveränitet och seger över terrorism och separatism. Bara deras ansträngningar kan garantera goda relationer med alla deras grannar på grundval av strikt icke-inblandning i varandras inre angelägenheter. Irak är inte ett bondeoffer i regionala eller religiösa konflikter. Dess suveränitet och självständighet måste respekteras.

I den nuvarande situationen bör våra ansträngningar intensifieras och samordnas för att
– sprida information om konfliktens grundläggande politiska karaktär och kräva slut på all utländsk inblandning.
– stödja de patriotiska krafternas insatser för enighet mot sekterism och terrorism, där alla irakier behandlas som medborgare i ett land, inte som medlemmar i skilda folkgrupper.
– mobilisera internationella insatser för att lindra det irakiska folkets lidande.
– kräva slut på bombningarna och den militära interventionen i Irak under förevändning att bekämpa terrorism.
– kräva rättvisa för offren och ansvarsskyldighet för de ansvariga för de brott som begåtts och deras ansvar för krigsskadestånd och landets återuppbyggnad. FN måste upprätthålla folkrätten
.
Vi uppmanar alla människor som är emot ockupation och krig och älskar fred att behålla och fortsätta solidaritet med Iraks folk och dess kamp för ett självständigt, enat och icke-sekteristiskt Irak.

i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , , , ,

Sverige & USA går i krig i Irak SvD 20/3 Aftonbladet US News DN 11/1Newsweek Telegraph Daliy Mail Deutsche Welle Yle Iraqinews Wikipedia. Ny USA-ledd intervention i Irak Regeringens hemsida Clarkes CNN-intervju Newsweek 12/1 Globalresearch 19/2 om ”kriget mot IS” DN 26/2 Joe Bidens medgivande New Eastern Outlook Sveriges radio 20/11 Reuters 7/11 ABC 21/11 Globalresearch 30/9 Daniel Ellsberg SvD 6/10 DN 11/9 Pål Steigans blogg M ChossudovskyTehran Times DN Debatt 27/8Daniel PipesIndependent 24/8Ron Pauls artikelRune Lanestrands blogg
DN 8/8 DN 13/8 Tampa Bay News 12/8 Svensson-bloggen 26/7 New York Times 27/6 2013 New York Times 27/6 DN 26/6 SvD 26/6 John Kerry i Kairo Russia Today om ISIS DN 24/6 Globalresearch 18/6 2014 Globalresearch 11/6 DN 12/6 Iraksolidaritet Mike Powers, Iraksolidaritet DN 14/4 Seymour Hersh