Sossarna tappar mustaschen!


Socialdemokraterna stödde de borgerliga i att skicka JAS Gripen till Nordafrika för att upprätthålla det flyg-
förbud som FN:s säkerhetsråd proklamerat. Själv tycker jag att beslutet var korrekt, trots att många andra var kritiska, och sedan när Juholt deklarerade att vi skulle ta hem våra JAS-plan när FN:s mandat går ut så kändes det som ett klokt besked.

Men nu har Urban Ahlin och Peter Hultqvist (S), utan vare sig riksdagsbeslut eller folkligt stöd, sagt att vi kan sända ner flottan. Flygförbudszonen är uppenbarligen inte det som gäller längre, nu handlar det det bara för (S) om att tvinga sig kvar så man inte går miste om möjligheten att slåss på USA:s sida. Själv tyckte jag att (S) visade upp en positiv sida i och med Juholts tal, nu inser jag att det är samma skräp som vanligt men att förpackningen numera har mustasch.

AB: ”Nu säger sig partiet gå med på förlängning av den militära närvaron i Libyen och vill att Sverige ska bidra både civilt, humanitärt och militärt…

…Socialdemokraterna vill inte att den svenska militära insatsen ska vara där enbart för att hävda flygförbudszonen, då det libyska flygvapnet i princip är utslaget. Fokus bör i stället ligga på upprätthållandet av vapenembargot med marina stridskrafter, skriver Urban Ahlin och Peter Hultqvist.”

De som tidigare kritiserade insatsen och hävdade att det var frågan om olja och att Libyenkriget skulle utvecklas till att bli ett nytt Irak eller Afghanistan hade uppenbarligen rätt. Det är tråkigt att behöva inse att vi nu befinner oss i en situation där det inte ens hjälper att byta regering för att få slut på svenskt deltagande i mördandet av afghaner, araber och nordafrikaner. Det är bara att konstatera att Urban Ahlin och Peter Hultqvist gärna slåss på USA:s sida och att det inte ens skulle hjälpa om de klistrade på sig varsin lösmustasch.

Det man skulle önska är förstås att de rekommenderar sina egna barn att söka sig till tjänstgöring i Afghanistan, men så dumma är de inte. Men att riskera andra människors liv anser de sig ha mandat för att göra. Vi var antagligen många som överraskades positivt av Juholts tal på kongressen, men nu vet vi att det inte var annat än valfläsk. Som-
liga kanske trodde att plötsligen socialdemokratin var möjlig att rösta på igen efter flera år, men nu de blir nog kvar i Miljöpartiet och Vänsterpartiet antar jag.

it Andra om: , , , , , , , ab dn svd12 ex sr1 svt

  13 comments for “Sossarna tappar mustaschen!

Comments are closed.