Oliver Stones berättelse om USA:s historia i kväll visade USA:s val av krig i stället för fred

Kunskapskanalen visade idag nionde och näst sista avsnittet av Oliver Stones fina serie om USA:s historia igår kväll kl 22.
Se det om du inte vet allt om USA:s historia!
Oliver Stone 160428

Kunskapskanalen skriver ”George W Bush och terrorn. Vi rör oss från sent 1980-tal fram till terrorattackerna den 11 september 2001. Och vad hade hänt om Al Gore vunnit valet istället för George W Bush? Oliver Stone skildrar USA ur en annan vinkel än vad amerikanerna är vana vid. Del 9 av 10. Sänds också i Utbildningsradion.”.
USA:s historia enligt Oliver Stone
BUSH GORE

Vad handlade programmet om? Dagens program påminde inledningsvis hur stora amerikanska bolag som GM,Ford,IBM och stora banker samarbetade med Hitler och hjälpte honom. Bland dem som tjänade pengar i Hitlers Tyskland var Prescott Bush, far och farfar till presidenterna och de reaktionära mäktiga bröderna Dulles som blev utrikesminister respektive CIA-chef.
Gorbatjov
Gorbatjovs strävan efter avspänning med djärva nedrustningsförslag avvisades av USA, som i stället bröt tidigare löften att inte expandera NATO österut. Under Clinton som fortsatte att rusta upp.
Det grymma kriget mot Irak beskrivs och man för höra dåvarande utrikesminister Albright säga att 500 000 döda barn pga. hårda sanktionera var värt priset – motivet var lögner om att Irak höll på att skaffa sig massförstörelsevapen. Ambassadörsdotterns lögn om att irakiska soldater tog spädbarn från kuvöser visas. (Hon spelade mycket bra, borde blitt skådespelare). Men kriget var igång då detta blev känt.
Användningen av utarmat uran (”depleted uranium”) i missiler nämns. Orsakade kraftig ökning av cancer, missbildningar och dödlighet hos spädbarn.
Sovjetunionens sammanbrott
och införandet av kapitalism med chockterapi beskrivs. En majoritet var emot detta som orsakade enorm fattigdom, unik stor sänkning av medellivslängden samt möjligheten för smarta, opportunistiska girigbukar att blir mångmiljonärer genom att köpa allmänna tillgångar mycket billigt.
Upprustningen under Clinton och hans svek mot NATO-överenskommelsen framgår.

GW Bush seger i presidentvalet över Al Gore,
trots att den senare fick 540 000 fler röster nämns också. Vi får klart för oss att Högsta domstolen unikt nog la sig i valet och gav Bush segern i det omdiskuterade valet i Florida, efter en lång process. Den reaktionära politiken av GW Bush och medarbetare beskrivs. Likaså att det fanns gott om varningar till Vita huset om att en attack planerades inför 9/11. Men Bush & Co gjorde inget. Man utnyttjade 9/11 och hade mycket stor nytta av det i sitt proklamerade ”krig mot terrorismen”
Detta krig har medfört en enorm förstärkning av terrorismen – och av USA:s ställning samtidigt! Hur kommer det sig?

En mer ingående beskrivning av detta finns i skriften ”USA som världspolis”, som billigt kan köpas via uppgifter i höger spalt på denna sida.

intressant.se
historia, , Nixon
, , , , ,

  4 comments for “Oliver Stones berättelse om USA:s historia i kväll visade USA:s val av krig i stället för fred

 1. 25 augusti, 2016 at 11:34

  Avslöjandena kring Oliver North och försäljningen av vapen till både Iran och Irak blir inte mindre kontroversiell i att Khoemini var en CIA-asset redan vid störtandet av Mossadeq. i så fall var ju revolutionen en kupp regisserad/kidnappad av CIA och förföljelserna som sedan härjade landet med tortyr, död ett straff för att folkviljan störtade Shahen.. Och Inget annat än en önskan av huvudmannen.. Samma intressesfär som sponsrade Shitler, Franco, Mussolini och låg bakom kuppen mot Roosevelt..

  Desavoueringen av Carter med ockupationen av Amerikanska ambassaden alltså riggad av CIA eller liknande. Det misslyckande fritagandet berodde på tips och krossade ytterligare bilden av en demokratisk president, som alltså inte fick lyckas.. Man kan säkert om man vill jämföra det med handelsblockaden mot Kuba och sabotagen mot livsmedelsproduktion, transporter. Kuba skulle absolut och på inga villkor få bli ett statuerande exempel. Det senare är ju den förförda hopens bästa argument mot socialism osv..

  Kan i så fall det senare kriget mellan Iran o Irak vara en ursäkt för att skicka ut oppositionella i en gemensamt överenskommen slakt..? Med USA allra mest ohederligaste organiserande krigstrummor och dito trumpeter verkar ingenting vara omöjligt.. Narkotikaproduktion, smuggling, vapenhandel, riggade kupper, lika riggad terror verkar vara deras intressesfär.

  Dessutom är ju Carters oförblommerade konstaterande om Israel som en komplett Apartheidstat knappast en blygsam beskrivning.

 2. 25 augusti, 2016 at 20:22

  Serien ar bra, jag har sett samtliga avsnitt, men jag har en invändning. Det går för fort, han tar med litet för mycket av historien, man blir matt av att hänga med. Nu funkar det väl för de som har grundläggande kunskaper om det Stone tar upp, men andra?
  Ibland måste man gallra i historien, speciellt om man vänder sig till en bred publik.

  • 25 augusti, 2016 at 21:29

   Har ungefär samma uppfattning. Den är mycket faktarik.

 3. 3 september, 2016 at 12:17

  Hela serien kunde i kortare versioner bli läromateriel för skolans/universiteten verksamhet på historie/samhällssidan som botemedel mot historieförfalskning. Givetvis ett verksamt motgift dödande allt vad presstituten kunna uppbringa i sina försök att inte missa tillfällen att föra publikum bakom ljuset..

Comments are closed.