Republikanska Föreningen – ett skämt?

Det var tämligen väntat att boken om den Motvillige Monarken skulle leda till att stödet för monarkin minskade, men den som tror att det bara beror på vad kungen ägnar sig åt med sitt gubbgäng tillsammans med ”kaffeflickor” och inhyrda tonårsflickor har nog inte förstått. Det handlar om en djupt odemokratisk kvarleva av ett motbjudande statsskick. Skulle vi idag leva i en republik och någon kom och föreslog oss att byta statsskick till monarki så skulle troligen vederbörande råka illa ut.

DN: ”Nu är det bara en knapp majoritet, 51 procent, som anser att kungen ska sitta kvar på tronen. I februari 2009 var det 64 procent som ville ha kvar kungen. Samtidigt är det allt fler som tycker att det är dags att kungen lämnar över till kronprinses-
san Victoria. I februari ville 17 procent se Victoria som regent i stället för kungen, nu är hela 31 procent för en tronöverlämning. Vad som ligger bakom svängningen i opinionen till kungens nackdel framgår inte av undersökningen.”

I olika tidningar uttalar sig dessutom ”Republikanska föreningen”, en förening som bildades för 12-13 år sedan och vars ledande medlemmar ofta sitter i, eller har suttit i, Sveriges riksdag. Så här uttalar sig föreningens ordförande på föreningens hemsida: ”– Mitt mål är att se till att kravet för republik fortsätter vinna nya anhängare. Jag ser min roll som republikens förkämpe nummer ett, säger Peter Althin, ordförande för Republikanska Föreningen.”

Det är rimligt att anta att Althin menar och tror på vad han säger, men jag minns inte att jag någonsin sett en demon-
stration mot kungahuset som sammankallats av föreningen. Intrycket man som utanförstående betraktare får är att aktiviteten mest består i gemytliga middagar och styrelsemöten.

”– Republikanska Föreningen tar strid för republik eftersom offentliga ämbeten inte ska gå i arv. Vi är anhängare av demokrati, säger Magdalena Streijffert, vice ordförande för Republikanska Föreningen.” Streijffert, är också f.d. riksdagsledamot och på vilket sätt hon själv ”tar strid” känner undertecknad inte till. På mig ger snarare föreningen ett intryck av att vara en klubb för inbördes beundran.

Tittar man på föreningens hemsida så förefaller föreningen livaktig, men ser man till vad som mellan varven framskymtar i media så tycks det som om den bara består av ett större antal äldre och väletablerade män, någon aktivitet för övrigt syns inte. Jag har t.ex. aldrig sett någon opinionsyttring utöver de uttalanden som ibland skymtar i pressen, jag har aldrig sett en flyg-
bladsutdelare på Centralen eller utanför slottet, inte heller har jag hört talas om att föreningen skulle ha kallat till demonstration mot kungahuset. Möjligen är det undertecknad som är alldeles för gammalmodig…

it , , , , , dn svd ex ab12 svt

  6 comments for “Republikanska Föreningen – ett skämt?

Comments are closed.