Reinfeldts hemligstämpel och demokratin

De rödgröna vann, de fick igenom sina krav på en lagändring och därmed så har Reinfeldt inkasserat sitt första riktigt tunga nederlag som regeringschef. Jag skrev om detta i morse och den otäcka känsla jag fick av det faktum att Reinfeldt hemligstämplade den promemoria som upprättades av Husmark Pehrssons departement i samband med de nya reglerna för sjukförsäkringen.

Signaturen Gösta Berling skrev i en kommentar: ”OK, Husmark-Persson kunde ha avgått när hennes varningar ignorerades, men det är ett stort steg. Skickar henne därför åtminstone en halvhjärtad ursäkt, jag, som de flesta, höll henne för att vara den stora boven i dramat. Borde ha vetat bättre, Reinfeldt har åter bevisat vilken sällsynt cynisk och ynklig ”ledare” han är, troligen unik i ett demokratiskt land.

Att skicka fram en underhuggare för att göra skitjobbet och kasta henne på soptippen när hon är förbrukad i allmänhetens ögon och byta ut henne mot en annan marionett … Det måste vara ett trendbrott även inom borgerligheten. Kan inte se vare sig Fälldin, Bohman eller Westerberg sjunka så djupt, knappast ens Bildt.”

Jag håller med om den kommentaren, det är bra att alla får se vem Reinfeldt är bakom sin maskering. Han är själv så mån om att verka lyssnande och statsmannamässig, men egentligen så är han en man med mycket hårda nypor. Likt ”Berling” så har jag undrat över Husmark Pehrsson, och när förklaringen uppenbaras så känns det angeläget att alla får se hurdana metoder regeringschefen tillämpar.

Ve den som agerar mot Reinfeldt, då blir det marsch ut ur regeringen om man sitter där. Och har man skrivit en promemoria med ett budskap som Reinfeldt ogillar, ja då åker hemligstämpeln fram. Det är riktigt riktigt obehagligt faktiskt.

Vad är det mer som undanhålls svenska folket och media?

it Andra om: , , , , , ab1 ex sr dn svd12 svt


32 svar till “Reinfeldts hemligstämpel och demokratin”

 1. Ja är det så regeringen använder hemligstämpeln så kan man ju verkligen undra. Är det meningen att alla synpunkter som kan rubba cirklarna ska stämplas?

 2. De rödgrön-bruna är väl ett lämpligare namn på oppositionen numera?

  sen stod det på aftonbladet att regeringen kan strunta i riksdagens beslut, hur kan dom göra det? en majoritet i riksdagen är väl bättre än regeringens utgångsläge?

  • Nu är det så här, Alfons, att moderutterns och kompanis förslag i riksdagen
   stöds i nio av tio fall av Sverigedemokraterna.
   Färgen bör då blir närmast åt det skitbruna hållet.

   Du låter som Reinfeld när han ljuger och frisera siffror om faktiska förhållanden.
   Någonting som han är en mästare på –
   att få fram konstiga siffror som talar till hans fördel
   när han jämför siffror och statistik som var adekvata för c.a tjugo år sedan

   med dagens siffror .

 3. Varje hemlighet är en kraftig inskränkning i demokratin och varje hemlighet kan komma att dominera politik, då det är hemligt kan det nämligen utan argumentation kasta alla andra tankar över huvud, beroende på vilken prioritet en hemligstämpel har över demokratin. Men hemligstämpeln står defacto alltid över demokratin.

  Då inställer sig en rent praktiskt filosofisk fråga, hur många hemligheter kan en nation ha innan den upphör som demokrati? Är det demokrati när väljaren bara har möjlighet att ta reda på 10% av statens förehavanden? Eller krävs det 20, 30 eller mer? När kan väljaren anses göra ett informerat beslut om nationens administration?

  Kring exempelvis krig är det oerhört mycket hemlighetsmakeri, de är rent fascistiska inslag i demokratin. Man undrar hur många konflikter och krig som hade varit möjliga att driva om korten legat på bordet, hur många av alla konflikter hade folket ingripit emot om alla fakta var kända?

  • Viktiga frågor Martin tar upp, alla el åtminstone de flesta anser demokratin vara det självklara fundamentet för politiska beslut, men när det gäller förutsättningarna för att kunna dra sina slutsatser har väljarna sett sig själva förvandlas till konsumenter lika mkt som om de de befann sig på vilken marknad som helst. Budskapen haglar över oss och vi verkar kunna välja och vraka, men har vi verkligen den möjligheten. Vi är dagligen och stundligen utsatta för en media som oftast istället för granskning ägnar sig åt opiniononbildning. Det finns några små undantag men som i brist på ekonomiska resurser inte når utanför sin egen krets. I takt med retorisk skicklighet o vilken sorts media man tillhör kan man i stort sett plantera vilka “verkligheter” man själv vill på opinionen.

   På sikt tar vi en stor risk om vi inte inser allvaret i att låta makthavare i kraft av sina ekonomiska el politiska resurser ta kommandot över politiken.

   • På tal om hemligheter vill jag skicka en tanke till Bradley Manning som nu har suttit fängslad över ett år för att han ansett att den amerikanska befolkningen borde få reda på vad de tvingats bekosta via sina skatter. Enligt det fåtal som fått tillstånd att besöka honom är han numera en mkt förvirrad människa som knappt kan föra ett vanligt samtal.

   • Jag anser att hemligheternas makt demonstreras av politikers underliga beteenden som uppstår i och med hemlighetsmakeriet i regeringar. Politiker som innan val eller förhandling med regering lovar vitt och brett om trupptillbakadraganden och internationell handlingskraft. Men redan när de fått ett litet sammanträde med regeringen börjar löftena vittra till sand, vid intagande av regeringsmakt så ändras tonen. Det är naturligtvis i internationella relationer som detta blir mest uppenbart eftersom mellanstatliga relationer ofta utsätts för hemligstämplar och är hemliga i båda nationerna.

    Desto märkligare politikers beteende är mellan retorik före kontakt med makten och handlingarna efter kontakt med makten, desto fler hemligheter är det som styr politiken. När hemligheter accumulerar till en punkt där de binder politikernas händer på deras ryggar, då är en revolutionär omvälvning av samhället enda vägen till någon som helst förändring.

    Den socialdemokrat som kommer till Rosenbad kommer hitta oerhört spännande sprängstoff om Moderaterna, men samtidigt veta att Moderaterna nu har oerhört spännande saker att berätta om socialdemokraterna. Ett ihållande status quo vidmakthåller status quo, således. Det är så hemligheter och oärlighet snärjer politiken och kväver demokratin.

 4. Diktatorn Reinfeldt. Inte mycket till demokrati i Sverige längre. Frågan är ju också hur högern gick till väga för att vinna två val på raken? Hur många hundar finns begravda i valprocessen? Valobservatörer till nästa val tack!

  • I mitt stilla sinne har även jag haft tankar om en dold statskupp.
   För så jävla dumma i huvudet är inte vi svenska, eller hur?

   • Det är inte så svårt att förstå Sara…svensken vill inte ha socialism.

    ”Det är inte tu tal om att svensk politik behöver
    en rejäl sväng åt vänster nu
    och en väl skött planhushållning på olja, vatten, metaller och på
    andra viktiga och ändliga naturresurser”

    • Tommy, hur kommer det sig att du innbillar dig att du har tolkningsföreträde för det svenska folket?
     Studera de senaste opinionsundersökningarna, så ser
     du hur fel du har!

     • Jag tycker Tomas har en poäng. När det hettat till (när valet närmar sig) har borgerligheten kunnat hota med vad som sker när kommunisterna, VPK, Hermansson, Werner, vänstern, vänsterpartiet etc tar makten. ’Nu slipar de knivarna och kollar vilka lyktstolpar kapitalisterna ska hängas upp i…’. Och då har det ju visat det sig att socialism vill man inte ha.

      Opinionsläget (som f.ö. bör jämföras med läget innan senaste valet) beror mest på att de negativa effekterna av regeringspolitiken märks tydligt just nu. När valet kommer är det nog andra effekter som märks mest, och då kan man hota med socialismen igen.

      F.ö. är det väl bara V’s siffror som ska räknas om man ska mäta stödet för socialism? S och MP kan man kalla mycket men ’socialistiska’ är väl fel etikett..?

      • har borgerligheten kunnat hota med vad som sker när kommunisterna, VPK, Hermansson, Werner, vänstern, vänsterpartiet etc tar makten. ‘Nu slipar de knivarna och kollar vilka lyktstolpar kapitalisterna ska hängas upp i…’.

       Det låter som det är det DU tror om vänstern…

       • Haha, jaså låter det så…

        Nå, faktum kvarstår, inget tyder väl på att svensken idag vill ha socialism?

        • Svensken vill inte ha det Högermedia och Arrogansen påstår att Vänsterpartiet står för. Vänsterpartiet har varit kommunistiskt och det gör man ingen hemlighet av till skillnad mot t ex Centern som mörkar sin nazistvurmande historia. Idag är Vänsterpartiet ett parti som säger sig arbeta för demokratisk socialism vilket är något som verkligen behövs i Sverige.

         • Ja det kanske det är, men ’socialism’ är ett fult ord för en majoritet av svenskarna! Eller i alla fall tillräckligt avskräckande för att S aldrig skulle våga gå till val med ’socialism’ på programmet. Och hur man än ville att det skulle vara, S är de enda som kan mäta sig med alliansen. Och alltså bara om de håller ’socialism’ väl dolt i partiprogrammets mörkare hörn.

          • Det verkar ingå i den allmänna argumenteringen för en viss politik, att ge vissa nyckelord från den andra sidans politik en negativ klang. Lyckas man koppla ihop vissa ord med en viss politik som något av det mest förskräckliga man kan tänka sig, har mindre nogräknade debattörer hittat en genväg för att manipulera sina lyssnare utan att det krävs bevis för att det de säger är sant.

           I själva verket finns det ingen naturlig värdering i orden socialism eller kapitalism, de beskriver bara hur materiella tillgångar ägs, om de ägs enskilt eller kollektivt. Eftersom vem som äger avgör vem som har makten över något är det ju endast en viktig upplysning om vad som gäller. Den nyliberala ideologin är i mitt tycke lika fanatiskt i sin syn på politik som den gamla sovjetiska kommunismen var på sin tid. Ett strikt politiskt ideologiskt system som inte ger utrymme för kompromisser kan aldrig bli verkligt demokratiskt och därför inte heller vara framgångsrikt.

           Vi behöver både kollektivt och enskilt ägande i en dynamisk blandning som förstår vikten av verklig utveckling istället för stelbenta politiska system som inskränker vår handlingsfrihet.
           Sossarna var på väg ditåt en gång, sen kom Thatcher och Reagan och förstörde allthop, idag kanske S håller på att omvärdera sin strategi, vi får se. V är idag det enda politiska parti som idag i sig innhåller det som behövs för att vara ett alternativ – kanske i samarbete med S och facket.

 5. Finanspolitiska rådet möblerar om . Antalet ledamöter minskar och avgår gör bl a Calmfors som är ordförande. Inte utan att man undrar om det är tidigare kritiska rapporter mot regeringens finanspol som är orsaken?

  • ”Den nuvarande mandatperioden för rådets ledamöter är ett år. Ursprungligen gällde tre år. Korta mandatperioder och godtyckliga förändringar av dem står i strid med
   vedertagna principer för hur oberoende granskningsinstitutioner bör fungera.
   Mandatperioderna bör vara tre år och en ledamot bör sitta i högst sex år.
   Mandatperioderna bör dessutom vara överlappande så att det kan ske en gradvis
   förnyelse av rådet.”

 6. Reinfeldt och co – håll i hatten!!På söndag blir det nån hemlighet mindre. Aftonbladet kommer att göra ett avslöjande som kommer att dominera Almedalsveckan totalt. Det handlar om en stor skandal under Littorins ministertid. AB är på väg till Gotland med 25 pers. för att presentera sina uppgifter i Visby.

  • just det ugglan, det känner även jag till. dock har jag vissa onda aningar om att AB kommer att stoppas, diskussioner pågår i detta nu mellan ägarna och ”andra parter”.

 7. Jag förstår inte hur Reinfeldt kunde bli vald, folk kunde ju ha läst hans bok, allt var ju känt i förväg.

   • Och i historieböckerna längre fram kommer dom att kunna jämföras och framstå som lika farliga för folket, och man kommer åter att förundras hur två sådana personer lyckats manipulera och fört så mycket folk bakom ljuset så grundligt.

 8. Tycker den där hemligstämpeln åker fram lite nu och då faktiskt, drar mig till minnes nån regering som inte hade hanterat nån naturkatastrof i utlandet sådär hundra pga julfirande och ville slippa ståta med senfärdigheten.

  För övrigt kallas förfarandet bondeoffer eller målvakt, vare sig offret heter Hans Karlsson eller Husmark-Pehrson, ingen av de båda förstod sin roll som förbrukningsartikel medan det begav sig. Sen kan man ju iofs diskutera hur en persons moral ser ut när driften att klamra sig fast på en ministerpost och hävda att ingen ska falla mellan stolarna väger tyngre än ett rent samvete ?