Regeringen bör erkänna Palestina som stat


Idag kräver oppositionen att regeringen ska se till att rösta för ett palestinskt medlemskap i FN och att den påskyndar ett erkännande av staten Palestina. Det skriver Stefan Löfven (S), Åsa Romson (MP), Gustav Fridolin (MP) och Jonas Sjöstedt (V) inför dagens utrikespolitiska debatt.

SvD/Brännpunkt: ”Konflikten mellan Israel och Palestina är nu inne på sitt åttonde decennium. Gång på gång krossas drömmen om två fria, livskraftiga och demokratiska stater som lever sida vid sida inom säkra och erkända gränser. Både Israels och Palestinas befolkning har rätt till frihet och ett tryggt liv. Stridigheterna och fattigdomen har drabbat befolkningen hårt. Alla har ett ansvar att avstå från våld och inleda förhandlingar. Israel som den starkaste parten har ett särskilt stort ansvar. Ockupationen av Västbanken och östra Jerusalem samt ockupationen och blockaden av Gaza måste upphöra för att en varaktig fred ska uppnås.”

Att landets borgerliga regering inte redan har agerat är utomordentligt dåligt. Möjlig-
heten att lösa Mellanösternkonflikten för-
svinner längre och längre bort för varje dag som går, och att den svenska regeringen bromsar en så självklar sak som ett erkännande av Palestina är en politisk skandal. Det rimmar illa om man ser tillbaka på hur svensk utrikespolitik har skötts genom åren, vi har tidigare haft en socialdemokratisk statsminister som gått i spetsen för protester mot krig och apartheid och för mänskliga rättigheter.

Idag har vi en utrikesminister som tillbringar sin mesta tid i ett av regeringsplanen men som, såvitt jag vet, inte har åstadkommit ett skapandes grand när det gäller vår utrikespolitik. Det enda vi vet är att vederbörande från och till Twittrar från olika världsdelar, personalen på UD ser honom knappast alls och vi medborgare ser ingenting av hans politik, den förefaller under alla omständigheter vara helt obefintlig. (forts nedan..)

Den svenska opinionen är för en tvåstatslösning i Mellanöstern, vissa grupper motsätter sig detta, bland annat sverigedemokrater och – folkpartister. Och det är den folkpartistiske partiordföranden som sänts till Palestina och Israel som representant för den svenska regeringen, och därmed Sveriges folk. Varför vår utrikesminister inte skötte den saken kan vi ju undra, men något svar lär vi inte få.

Idag bor det miljontals palestinier i andra länder än i sitt eget hemland, de allra flesta är flyktingar eller har föräldrar som har tvingats fly. Det är givetvis en stor skam för världen att man inte har kunnat lösa Mellanösternkonflikten. De ska givetvis ha sin fulla rätt att återvända till sin hemtrakt oavsett om den idag har en israelisk flagga eller en palestinsk, den enda rimliga åtgärden är att erkänna Palestina som stat. Israel kommer aldrig att sätta sig i reella förhandlingar med representanter för Palestina med mindre än att den palestinska staten är medlem i FN.

it Andra om: , , , , , svd1 svt sr dn1 ex ab1


11 svar till “Regeringen bör erkänna Palestina som stat”

 1. Och; eftersom Centerpartiet nu har sagt att de vill erkänna Palestina som stat så vore ju saken klar, i alla fall om inte partipiskan var det som fick råda.. Men partipiskan skulle vina från (M), (KD) & (FP), med fascistpartiet hejandes på barrikaderna…

 2. Det är väl framförallt hos folkpartisterna som problemet ligger. Jag anar att frågan är så laddad för dem att de faktiskt skulle kunna spräcka alliansen på den.

  Vilket illustrerar en viktig sak: sammanhållningen är alliansens verkliga akilleshäl. Det är förvånande att detta inte uppmärksammas och diskuteras oftare. De regererar i minoritet och det är föga troligt att de mindre partierna kommer att överleva ännu en gemensam valplattform 2014. Det borde finnas ett flertal sådana här knäckfrågor där alliansen hänger på en skör tråd.

  De som förefaller ha bäst anledning att överge skutan snarast är just Centerpartiet. Lööf är en nitlott, deras politiska ansvarsområden i regeringen ger dem inga röster och långsiktigt har de haft mest att förlora på allianssamarbetet. De kan inte ens fantisera om att försöka vinna tillbaka sina gamla landsbygdsväljare.

  Om de inte lämnar samarbetet, i varje fall…

 3. Det är så förbluffande att man har gått så långt i riksdagspartiernas inbördes diskussioner så att man tror att det bara är att ”erkänna” en Palestinsk stat. Nej, backa tillbaka till början och fundera på vad det innebär att de 1967 års ”gränser” som man hela tiden hänvisar till ingalunda är några gränser.

  Hur skall vi någonsin komma framåt i frågan om man aldrig tar av sig skygglapparna?

  Jösses.

  • Nej 1967 års stilleståndslinje är ingen gräns, men det är tämligen vedertaget i debatten att det är den stillståndslinjen som ska bli den gräns som gäller mellan Israel och Palestina.

   ”Hur skall vi någonsin komma framåt i frågan om man aldrig tar av sig skygglapparna?”

   Medhåll, Israel är en apartheidstat som behandlar sina egna palestinska medborgare på ett sätt som skiljer sig från de egna judiska medborgarna. Det är givetvis trist, palestinierna borde givetvis tillåtas göra sin militärtjänst som alla andra medborgare. Dessutom stängs de ute från vissa universitetsutbildningar just för att de inte gjort värnpliktstjänstgöringen.

   Att Israel förbjuder palestinier att färdas på de vägar som israelerna byggt på Västbanken, mellan de illegala bosättningarna och Israel är förstås extra stötande, där syns ju apartheiden som allra mest.

   Ska man gå tillbaka som du föreslår så skulle andra säkerligen ifrågasätta Israels existensberättigande. Därför tycker jag att det är bra att man håller fast vid stilleståndslinjen även om man kallar den gräns. Sedan tycker jag personligen att Palestina ska bli fullvärdiga medlemmar av FN även om man inte har förhandlat klart, orsaken är givetvis att Israel annars aldrig skulle förhandla.

   • ”Ska man gå tillbaka som du föreslår så skulle andra säkerligen ifrågasätta Israels existensberättigande.”

    Naturligtvis. Det är en fråga som är minst lika viktig som erkännandet av Palestina, och en fråga som måste ställas. Israel grundades på stöld av annans mark, den konflikten har aldrig avslutats, så det har, i mitt tycke, inget existensberättigande i dagens form (dvs som en nation på den plats de finns idag).

    Om något annat land är beredda att frivilligt ge dem mark, så är jag OK med det, men med tanke på hur de under 60 år visat vilken sorts grannar de är, så lär det inte hända. De skulle tagit chansen när Canada erbjöd dem mark.

  • ”Tillbaka till början” betyder väl den tidpunkt då judiska terrorförband jagade bort palestinierna vid det som de kallar för nakkban? Vart skulle det leda?

 4. Frågan om Palestina är en av de mest förgiftade konflikter som finns. Det är just därför som man måste lösa den så fort som möjligt. Enligt vad jag tycker så är enda chansen att erkänna Palestina i FN, det finns inga andra vägar att gå.

 5. De länder som vägrar erkänna en palestinsk stat hävdar att förhandlingarna är det enda och bästa alternativ för att få en varaktig fred , Sverige är bland dessa länder som argumenterar på det sättet

  Palestinierna har alltid varit villiga att förhandla om Israel stoppar byggandet av bosättningarna och det är rättvis och allmänhet accepterad , Hur ska man förhandla effektiv medan verkligheten på marken förändras varje dag , Hur kan Israelerna säga att de vill ha fred och en tvåstatslösning
  medan de bygger nya bosättningar på de palestinska territorium som är satt för att vara en del av framtida palestinsk stat

  Palestinierna har uthärdat sin smärta och alla palestinier inom de ockuperade områden och i flyktinglägren väntar på att få ett liv och säkerhet som alla andra människor . Palestinierna uthärdad den daglig förödmjukelser både små och stora och deras situation är oacceptabel därför vi ber alla stater att inte vända ryggen åt det legitima palestinska strävan

  Sverige och alla andra länder borde genast erkänna den palestinska staten och om de inte gör det då kommer marken att bli mindre och mindre för varje dag och tvåstatslösningen blir omöjlig , Israelerna har sagt att det kommer att finnas en miljon bosättare inom de närmaste 10 åren och då kommer västvärlden att stå framför ett fullbordat faktum

  De som bryr sig om Israel borde erkänna den palestinska staten för att säkerställa Israels framtid

   • Håller helt med. De senaste åren verkar Israel ha varit sin egen värsta fiende. Nu verkar det desperat med övertagande av ultra-ortodoxa judar som försvårar livet för sekulariserade judar, kristna och muslimer. Förföljelse av skolbarn, kvinnor som inte får ta emot priser de tilldelats och olika plats i bussar för män och kvinnor är exempel.

    Konstigt att svenska partier inte åtminstone lyssnar på den israeliska fredsrörelsen och erkänner Palestina. KD har välgjort klart att riksdagen är oväsentlig i frågan? Hur kan ett land ha råd med bosättningar som den i centrala Hebron?

    Här är en flash mob i Beit Shemesh värd att begrunda..
    http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4173737,00.html