Presidentvalsdebatten: Sopade socialisten Sanders banan med höken Clinton?

Detta inlägg utgår främst från ett blogginlägg av Pål Steigan tidigare idag (http://steigan.no/2015/10/14/bernie-sanders-knuste-clinton/). Jag har främst lagt till ett avslutande avsnitt. Det demokratiska partiet i USA hade igår kväll sin första TV-debatt med deltagande av de aktuella presidentkandidaterna. Alla opinionsundersökningar visade att den radikalaste kandidaten, Bernie Sanders, vann överlägset över Hillary Clinton:
photo
•The Slate: Sanders 68%, Clinton 23%.
•Fox: Sanders 72,4, Clinton 18,9%.
•The Street: Sanders 77%, Clinton 17%.
•Time: Sanders 74%, Clinton 17%.

Detta är icke traditionella opinionsundersökningar och uppgifterna måste tas med en nypa salt.
NY Times krönikör menar att Clinton vann.
Den radikala siten Huffington Post skrev två dagar före debatten att Vermont-senatorn Bernie Sanders skulle slå Hillary Clinton, eftersom alltid har varit progressiv, men inte Clinton, särskilt inte då det gäller utrikespolitiken. Det är känt att Hillary Clinton är en hök utrikespolitiskt.
Hillary Clinton III
Sanders har särskilt kritiserat krigspolitiken från neocons: «I’ll be damned if kids in the state of Vermont — or taxpayers in the state of Vermont — have to defend the royal Saudi family, which is worth hundreds of billions of dollars.»

Det andra området där Sanders markerat sig tydligt är inom området ojämlikhet, rikedom och fattigdom «I’ll take back our government from a handful of billionaires.»

Det är mycket positivt att sådana budskap går hem i USA tycker jag. De stora media, storkapitalisterna och etablissemanget håller på Hillary Clinton.
I Sverige framställs Hillary Clinton som en «feministisk fredskandidat», men i USA vet de flesta att hon är en hök. Sanders lanserar sig som «socialist» och krigsmotståndare. I Sverige är det endast V:s partiledare som kallar sig för socialist. Jag vet för litet just nu om Sanders politiska uppfattning i olika frågor för att veta om han lägger närmast V, eller om han ligger närmare något annat regeringsparti
En president i USA får varken vara socialist eller krigsmotståndare, så han blir troligen inte vald, om inte en stor del av de vanligen uppgivna soffliggarna röstar. Det säger något om hur trötta många amerikaner är på de eviga krigen och de ökade klasskillnaderna.

* Jag kan inte låta bli att ta fram uppgifter från opinionsundersökningar om synen på socialism i USA och i andra länder. Sedan länge anser jag att det är mycket viktigt att socialistiska partier försöker presentera en konkret beskrivning av en bättre, mer demokratiskt socialistisk ordning än den nuvarande. Har försökt konkretisera detta i tidigare blogginlägg.

– I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall) menade endast 21 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I endast USA och Pakistan tyckte mer än 20 % detta. 23 % menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ”a new economic system” behövdes. En knapp majoritet, 54 %, (en majoritet i 15 av de 27 länderna) menade att Sovjetunionens fall var positivt. Tjugotvå procent, (61 % i Ryssland och 54 % i Ukraina), sa att det främst var en dålig sak medan 24 % menade att de inte visste om det var bra eller dåligt. Felmarginalen var 2,2-3,5 %.
En annan opinionsundersökning i USA 2009 med omkring 1000 deltagare fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 April 2009; http://www.clevelandleader.com/node/9655.) Felmarginalen var 3 %.
-I detta sammanhang kan man notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 September 1987. Bellamy Foster J. The age of monopoly finance capital. Monthly Review 2010;61:1-13).
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
– En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Sovjetunionen. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).
Pew Research Anniv-of-Fall-of-Soviet-Union-20110044

Kommentar: Undersökningarna avser olika tidsperioder med olika konjunkturer. Den fria (=privatägda) pressen i USA är unisont negativt till allt som har att göra med socialism – ändå dessa siffror – hoppingivande, liksom ”We are the 99 %” -rörelsen var, innan den splittrades bl.a. genom insatser av infiltratörer. Det är inte socialt önskvärt att kalla sig socialist i USA. Varför röstar man inte på något socialistiskt alternativ i USA? Det finns inget. Och det fordras tillgång till enorma mängder pengar för att kunna delta i de odemokratiska valen i USA, där ”dollarocrazy” ersatt demokrati (Se tidigare blogginlägg).

i Andra om:, , ,

, , , , , , ,

Pål Steigan 14/10 New York Times BBC-undersökningen 2009 Cleveland Leader 9/4 2009 Frågeundersökning 2011 Pew Research Gallupundersökningen om USA som hot Globalresearch 15/12 Gulf Today 15/12 AB 13/12 Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken UD blogg Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-Kulturfront Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 DN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP

  3 comments for “Presidentvalsdebatten: Sopade socialisten Sanders banan med höken Clinton?

 1. aa
  14 oktober, 2015 at 16:53

  Sanders säger det som man kan se överallt bland amerikanska bloggar och kommentarsfält och även om han kanske inte blir president är det bara en tidsfråga innan krutdurken exploderar.

  Nu äger 1 procent halva jordens förmögenhet
  ”Klyftorna växer i världen och nu äger 1 procent halva jordens förmögenhet, enligt en ny rapport från Credit Suisse. Rapporten visar också att Kina har en större medelklass än USA för första gången någonsin.
  Så sent som vid början av året varnade Oxfam för att 1 procent av världens befolkning kommer att äga en större sammanlagd förmögenhet än de övriga 99 procenten redan nästa år.
  Oxfam-höjdaren, Mark Goldring, kunde inte låta bli att vädra sitt missnöje – Oxfam är en global organisation som arbetar mot fattigdom i världen.
  ”Är vi verkligen glada över att leva i en värld där topp 1-procenten äger halva förmögenheten och de fattigaste endast äger 1 procent”

 2. 15 oktober, 2015 at 12:51

  NationofChange skriver

  Who won the first Democratic debate?

  If you were paying attention to news sources like NPR, New York Times, The Guardian, CNN, or other corporate media sources, the answer is a stubborn ”Hillary!” But social media, fundraising stats, focus groups, Google searches, and online polling tell a different story: Bernie Sanders was the undeniable winner.”

  So why the discrepancy? Because corporate media cares about one thing: pushing their corporate agenda. Not the truth.

  But NationofChange is committed to reporting and taking action on the issues that really matter.

 3. aa
  16 oktober, 2015 at 17:33

  CNN här tydligen klippt debatten för att Hillary Clinton ska framstå i bättre ljus och dessutom tagit ner sanders supportrarnas oklippta debatt från Youtube:

  CNN Shuts down Bernie2016tv

  Det är lite talande att Aftonbladet hyllar CNN:

  CNN – om sanningen ska fram

  .. samtidigt som de blir kritiserade för censur av valdebatter och mörkning av usas bombning av MSF:

  Media Are Blamed as US Bombing of Afghan Hospital Is Covered Up

Comments are closed.