Pentagons strategidoktrin anno 2015

Journalisten och översättaren Åke W. Bergh har åter berikat denna blogg med en synnerligen viktig artikel, som han översatt från Counterpunch.

Häromveckan släppte Pentagon sin nya plan ”National Military Strategy” för 2015, ett 24-sidigt dokument i manualform om hur USA framledes ska styra världen medels militärt våld. Mike Whitney kommenterar den senaste programförklaringen i Counterpunch den 3 juli. (översatt av Åke W Bergh):
Pentagon
Extremt militärt våld är alltjämt hörnstenen i den nya strategin. Inte en antydan till ursäkt över den massiva förstörelse och förlust av människoliv vi redan tidigare sett USA orsaka i länder som inte utgjort minsta hot mot USA:s nationella säkerhet. Bara ett löfte om fortsatt blodbad och åderlåtning tills alla potentiella rivaler eliminerats och Washington känner sig säker på att dess globala makt inte kan ifrågasättas.

Som man kan förvänta sig döljs de krigiska avsikterna bakom vilseledande språk med uttryck såsom ”nationell säkerhet.” Inget om angreppskrig mot oskyldiga stater med stora naturresurser. Nej, det handlar om säkerhetsutmaningar ”för att ”skydda hemlandet” och ”flytta fram USA:s nationella positioner.” Och hur kan någon ha något att erinra mot detta, då USA bara försöker skapa fred och demokrati i länder som Afghanistan, Irak, Libyen och nu Syrien?
Martin Dempsey joint-chiefs-us-options-syria_si
I kommittéordförandens förord söker general Martin Dempsey i Joint Chiefs of Staff förbereda det amerikanska folket för en framtid med ändlösa krig ”Framtida konflikter utlöses snabbare, håller på längre och utspelar sig på än mycket mer tekniskt utmanande slagfält. …Vi måste snabbt kunna anpassa oss till nya hot och samtidigt upprätthålla komparativa fördelar över traditionella hot… att tillämpa militära maktmedel mot fientliga nationer är mycket annorlunda än brukande av militärmakt mot icke-nationella hot. Vi kommer alltmer sannolikt att involveras i långvariga kampanjer än snabblösta konflikter …att kontrollera en upptrappning blir svårare och viktigare.” ( Dokument: 2015 US National Military Strategy , USNI News)

Krig, krig och mer krig. Detta är Pentagons framtidsvision. Till skillnad från Ryssland och Kina som arbetar med fredlig uppbyggnad med en gemensam infrastrukturplan för att skapa ett integrerat Euro/Asiatiskt frihandelsområde: den s k ”Sidenvägen” som avser att skapa modern infrastruktur och fredlig handel, skapa jobb och höjd levnadsstandarden, ser USA bara framtiden i termer av krig och förstörelse. Washington har ingen strategi för framtiden, ingen vision om en bättre värld. Det finns bara krig; det asymmetriska kriget, det teknologiska kriget, det förebyggande kriget. Hela den amerikanska politiska klassen och deras elitkassörer stöder enhälligt globalt styre genom brutal vapenmakt. Det är den oundvikliga innebörden av detta dokument. USA:s mål är global makt genom maximal användning av sin största tillgång; sin militära vapenmakt.
Putin och Xin Jinping original
Och vem befinner sig i Pentagons hårkors?
Kolla in detta utdrag från en artikel i Defense News:
”Strategin uppammar särskilt Iran, Ryssland och Nordkorea som aggressiva hot mot världsfreden.” Även Kina nämns, men inleder den punkten med att citera Obama-administrationen som vill ”stödja Kinas uppgång och uppmuntra dem att bli en partner för ökad internationell säkerhet, och fortsätter att trä linjen mellan Kina som ekonomiskt allierad och Kina som en regional konkurrent.”
”Ingen av dessa nationer tros söka direkt militär konflikt med USA eller våra allierade”, lugnar författarna till strategidokumentet. ”Icke desto mindre kan de var för sig innebära allvarliga säkerhetsproblem som det internationella samfundet kan arbeta för att gemensamt ta itu med, med hjälp av gemensam politik, informationsutbyte och samordnade åtgärder.”
(Pentagons National Military Strategy , Defense News)
Hängde ni med på den sista delen? ”Ingen av dessa nationer tros söka direkt militär konflikt med USA eller våra allierade.” Ändå ”ger de upphov till allvarliga säkerhetsproblem.”

Med andra ord, ingen av dessa länder söker konflikt med USA, men USA vill ändå bekämpa dem. USA anser det motiverat att inleda krig mot dessa länder eftersom, ja, eftersom de antingen förfogar över stora naturresurser, har stor industriell kapacitet, alternativt geografiskt upptar en yta av världen som intresserar USA geopolitiskt. Eller för att de helt enkelt vill behålla sin självständighet och oberoende, vilket förstås är ett brott i sig. Enligt Dempsey är detta tillräcklig ursäkt och ger tillräckliga skäl för konflikt främst därför att de ”utgör allvarliga säkerhetsproblem” för USA, det vill säga underminerar USA:s dominerande roll som världens enda supermakt.

Pentagons senaste strategiplan ägnar särskild uppmärksamhet åt Ryssland, Washingtons favoritrival för dagen som haft fräckheten att försvara sina säkerhetsintressen efter en USA-stödd kupp i grannlandet Ukraina. För detta måste Moskva straffas. Detta ur rapporten:
”Vissa stater, däremot, försöker revidera de viktigaste aspekterna i den internationella ordningen och agerar på ett sätt som hotar våra nationella säkerhetsintressen. Medan Ryssland bidragit positivt i utvalda säkerhetsområden, såsom narkotika- och terroristbekämpning, har de också vid upprepade tillfällen visat att det inte respekterar sina grannars suveränitet och står berett att använda våld för att nå sina syften. Rysslands militära åtgärder undergräver den regionala säkerheten direkt och via ombud. Dessa åtgärder bryter mot ett flertal avtal som Ryssland undertecknat, där det åtagit sig att agera i enlighet med internationella normer.” (2015 NMS)
RyssKrig-768954
Ryssland är en missdådare eftersom Ryssland vägrade stå helt passiv medan USA störtade den ukrainska regeringen, installerade ett amerikansk lakej i Kiev, startade ett inbördeskrig mellan de olika nationella fraktionerna, upphöjde nynazister till militära maktpositioner och att dominera landets säkerhetstjänst, störtade ekonomin i insolvens och ruin, och öppnade ett CIA-högkvarter i huvudstaden för att administrera skjutandet och förstörelsen. Det är därför Ryssland är dåligt och måste bestraffas.

Men betyder det att Washington allvarligt överväger ett krig med Ryssland?
Här är ett utdrag ur dokumentet som bidrar till att klargöra den saken:
”Under det senaste decenniet har våra militära kampanjer främst bestått i operationer mot våldsamma extremistnätverk. Men i dag, och under en överskådlig framtid måste vi ägna större uppmärksamhet åt utmaningar från nationella aktörer. De har i allt högre grad möjlighet att bekämpa regionala frihetsrörelser
[typ ISIS och ukrainska nynazister?] och hota vårt hemland. Särskilt oroande är spridning av ballistiska missiler, precisionsvapen, obemannade system, rymd- och cyberkapacitet och massförstörelsevapen (WMD), teknologi som syftar till att motverka USA:s militära fördelar och begränsa tillgången till de globala allmänningarna.”
[Såsom världens alla exploaterbara naturtillgångar?]

Det låter som Washingtons bossar redan har bestämt sig. Ryssland är fienden, därför måste Ryssland besegras. Hur annars kan man ”motverka ett ”revisionistiskt” tillstånd” som ”hotar vårt hemland”?
Med överlägsen vapenmakt förstås.

Dokumentet ger en lista över skäl att inleda krig mot (imaginära) fiender till USA. Pentagon ser spöken runt varje hörn. Huruvida ämnet är ny teknologi, ”skiftande demografi” eller kulturella skillnader; allt ses som ett potentiellt hot mot USA:s intressen, särskilt allt som utgör ”konkurrens om resurser.” I denna skeva bild av verkligheten kan man se hur invasionen av Irak var motiverad på grund av Saddam Husseins kontroll över Iraks stora oljereserver utgjorde en direkt utmaning till USA:s hegemoni. Naturligtvis måste Saddam Hussein avlägsnas och över en miljon människor dödas för att ställa allt till rätta och återställa världen i ett tillstånd av balans. Detta är den rådande uppfattningen enligt Pentagons nationella militärstrategi därför att allt USA gör är okej, eftersom USA är det utvalda landet att leda världen.

Läsaren bör inte förvänta sig något nytt i detta dokument. Det är gammalt vin tappat i nya flaskor. Pentagon har bara uppdaterat Bushdoktrinen och dämpat retoriken. Det finns ingen anledning att skrämma slag på folk genom att tala om USA:s unika rätt till globalt envälde, förebyggande angrepp, avfärdande av internationell lag och rätt eller oprovocerad aggression. Alla vet att USA ser som sin självklara rätt att göra vad tusan man behagar för att skapa och behålla sitt imperium. Det nu tillkännagivna dokumentet National Military Strategy 2015 bekräftar bara detta sorgliga faktum.

Efterskrift: Stämmer väl i USA:s i år antagna nationella säkerhetsdoktrin. Där står bl.a. ”Strong and sustained American leadership is essential to a rules-based international order that promotes global security and prosperity as well as the dignity and human rights of all peoples. The question is never whether America should lead, but how we lead.”

intressant.se , Ukraina, , , , , , ,

Counterpunch Pentagons strategi för att behärska världen Globalresearch V Kozin 18/6 Pål Steigan 28/6 Pål Steigan 27/6 IBS Ukraina Deutsche Welle Sven Hirdman DN Debatt Aftonbladet 21/6 Nyhetsbanken DN 21/6 Wolodarski Washington blog Steigan 14/5 Steigan 17/5 DN 13/5 New York Times 16/5 Nuland i Kiev Post Pepe Escobar i Globalresearch Pål Steigan 27/4 Pål Steigan 21/4 Grardian 16/4 Expressen 21/4 DN 14/4 DN 17/4 Pål Steigan 14/4 Pål Steigan II 14/4 DN Kolumnen 7/4 Pål Steigan 6/4 Information från Ukrainas försvarsdepartement Namnuppropet Krypskyttarnas massaker på Majdan Peter Wolodarskis ledare 8/2 DN 8/2

  1 comment for “Pentagons strategidoktrin anno 2015

Comments are closed.