Obama behåller tortyrförespråkaren Brennan som CIA-chef och ledande rådgivare


Igår kom den väntade och sedan tidigare omdiskuterade rapporten om USA:s brutala tortyrverksamhet. Vi beskriver historiken nedan. Den har varit känd i många år, t.ex. från rapporterna från fängelset i Irak. Det var alltså väl känt då Obama, trots, motstånd i kongressen utsåg Brennan, känd tortyrförespråkare i CA, till CIA-chef. Obama och Brennan träffas varje vecka för beslut om drönarattacker mot påstådda terrorister, vilka dödat hundratals, kanske tusentals oskyldiga. Är det för insinuant eller onormalt att associera till uttrycket ”Lika barn leka bäst”? Ja, kanske. Obama har ju alltsedan 2008 talat om att stänga Guantanamo, men det har inte skett under de gångna 6 åren. Men han har ju arbetat för att rapporten verkligen ska publiceras. Och rapporten avser bara tidsperioden 2002-2007. Obama påstår att han avslutade tortyrprogrammet 2009. CIA tillbakavisar rapporten. Vem tror att CIA inte alls praktiserar tortyr nu? Läs boken ”Vad gör CIA? – the way of the knife” av Pulitzerpristagaren M Mazetti, vilken menar att CIA utvecklats till en slags mördar- och terrororganisation.

Radionyheterna rapporterade att ”CIA har erbjudit olika länders regeringar miljontals dollar för att övertyga dem om att öppna de hemliga fängelserna, eller när de blivit tveksamma, fortsätta driva dem.” och att rapporten är ”en katastrof för USA”. Det senare torde inte i så fall gälla våra politiska ledare i t.ex. EU som så okritiskt accepterar alla övergrepp av USA.

* En pikant detalj är att två psykologer designat tortyrprogram och fick de 80 miljoner dollar (=500 miljoner kronor)i ersättning. Tjusigt va?

Radionyheterna rapporterade redan 24/3 om bråket mellan CIA och ett utskott i USA:s senat om utredning av CIA:s tortyrverksamhet, som sanktioneras av landets presidenter. DN skrev 2/4 ”CIA:s har vilselett regeringen och allmänheten om sina förhörsmetoder i åratal. Brutala tekniker som vattentortyr har inte alls lett fram till de viktiga avslöjanden som underrättelsetjänsten hävdar, enligt en ny rapport.”

Uppgifterna nedan kommer främst från Al-Jazeera.

Vita huset och CIA är för närvarande engagerade i en hård kamp för att täcka upp för GW Bush-administrationens tortyrprogram och att upprätthålla ett system med straffrihet för vad som är uppenbara krigsförbrytelser. Och de är till och med beredda att bryta mot lagen igen. Vittnesmålet av demokratiska senatora Dianne Feinstein från Kalifornien 11 mars klarlade CIA:s ansträngningar att blockera publiceringen av en rapport på 6 300 sidor från senatens mäktiga underrättelseutskott av Bush-erans förhörsprogram. Hon anklagade CIA för att bryta mot både lagar och konstitutionen.
feinsteinintelcommUtskottet, som leds av Feinstein började en omfattande översyn av frihetsberövanden efter 11 september 2001. Som en del av utredningen var CIA tvunget att förse kommittén med alla relevanta dokument.
Vid något tillfälle under undersökningen har CIA hackat sig in i datanätverket som ordnats speciellt för utredningen och avlägsnade omkring
1 000 sidor dokument, inklusive en intern CIA-översyn av tortyrprogrammet som genomfördes medan Leon Panetta var dess chef. När detta ifrågasattes hävdade CIA att Vita huset (=president Obama) beordrat att filerna skulle tas bort, vilket Vita huset förnekade.
Bilden visar nuvarande CIA-chefen John Brennan, som Obama brukar träffa varje tisdag.
Brennan CIA-chefen lead

Detta inbrott i datornätverket visar inte bara att CIA brutit sitt avtal med senatens undersökningskommitté och sedan ljugit om det, men också att CIA agerade oberoende av Vita husets, allt i ett försök att dölja information om tortyr och förhörsprogram. (Kommentar:al-Jazeera tror att Vita Husets förnekande är korrekt, vilket man knappast bör utgå från).
Bilden nedan visar förre president George W. Bush och CIA:s dåvarande chef George Tenet vid CIA:s högkvarter i Langley, Virginia år 2001

Bush & Tenet src_adapt_480_low_1395250650454

Den fortfarande sekretesstämplade senatsrapporten visar hemska uppgifter om tortyr och konkluderar att tortyren inte gett viktiga uppgifter, i motsats till CIA:s påståenden.

CIA har hävdat att rapportens sekretesstatus inte kan hävas på grund av väsentliga sakfel och missvisande bedömningar trots att den interna Panetta-översynen överensstämmer med kommitténs slutsatser till stor del enligt senator Feinstein. ”Detta är minst sagt förbryllande. Hur kan CIA:s officiella svar på vår undersökning stå sakligt i konflikt med dess egen interna rapport?”

Feinstein avslöjade också att CIA:s chefsjurist – som spelade en viktig roll i tortyrprogrammet och som ”nämns vid namn mer än 1600 gånge ” i kommitténs rapport – sade till justitiedepartementet att senatens personal begått ett brott genom att läsa Panettas rapport. Feinstein sade att hon tror att detta var ett försök att ”skrämma” kommittén och sabotera utredningen .

Även om det är osannolikt att CIA kommer att straffas för detta hot, kan Feinsteins vittnesmål hjälpa till att stärka opinionen för att häva hemlighetsstämplingen av rapporten från senatens översyn.

CIA delar ansvaret för att ha hindrat senatens utredningen med Vita huset. Trots upprepade uttalanden om att han stödjer publiceringen av utskottets rapport, har president Barack Obama tidigare vägrat att häva hemlighetsstämplingen, vilket fördröjt publiceringen.

Tillägg.
USA-bloggen (som jag hade en tuff bloggdebatt med i mitten av juli 2012) och känd försvarare av USA:s utrikespolitik skrev ”I sina försök att stoppa Senaten från att offentliggöra information om den fulla vidden av USA:s tortyr under Kriget mot Terrorismen så anklagar nu senator Dianne Feinstein, som leder senatens underrättelsekommitté CIA för att ha spionerat på kommitténs stabsmedlemmar för att försöka stoppa dom från att avslöja pinsamma detaljer om CIA:s tortyr amerikanska fångar. Feinstein är en Obama-lojalist som länge har varit en av CIA:s mes lojala försvarare i kongressen, och att hon går ut med ett sånt här drastiskt uttalande är minst sagt sensationellt. Det är rent historiskt och visar att president Obama nu står inför en allvarlig konstitutionell kris. Det är en aning som om Beatrice Ask skulle gå ut och anklaga Säpo för att spionera på den svenska regeringen.”

New York Times skrev nyligen ”Det var upprörande nog när två på varandra följande presidenter dolde CIA:s historia av illegal internering, överlämnanden, tortyr och fruktlösa hårda förhör av terroristmisstänkta. Nu har ordföranden i senatens underrättelseutskott, Dianne Feinstein starka och övertygande bevis för att CIA kan ha begått brott för att förhindra avslöjanden av förhör som hon sade var ”helt annorlunda och betydligt brutalare” än något som tidigare beskrivits i kongressen.”

Det var utskottets innehav av uppgifter – som CIA har vägrat att ge till senaten – som sporrade vad Ms Feinstein sade var en olaglig jakt på datorer som innehöll utkast till intern översyn .
Justitiedepartementet har nu en förundersökning att genomföra, men senatorns rapport måste släppas menar New York Times. Ms Feinstein uppmanade president Obama att offentliggöra rapporten.
CIA imagesCAC2LEWL

Det var ”Alla tiders visselblåsare” – Philip Agee som publicerade den mest häpnadsväckande och viktiga informationen om USA:s utrikespolitik som någon amerikansk statlig visselblåsare någonsin gjort. Philip Agee tillbringade 12 år (1957-1969) som CIA-handläggare. I boken ”Inside the Company: CIA Diary”, publicerad 1974 var ett banbrytande arbete oc en storsäljare om CIA:s metoder och dess förödande konsekvenser. Där fanns ett 23-sida appendix med namnen på hundratals hemliga agenter och organisationer. Agees mål med att namnge alla dessa individer var att göra det så svårt som möjligt för CIA att fortsätta sitt smutsiga arbete. I motsats till Agee har Wikileaks ej publicerat namnen på hundratals informanter från de nästan 400 000 handlingar om Irak-kriget som släpptes.

Phillip Agee untitled

På CIA:s lönelista fanns tidigare och dåvarande presidenter i Mexiko, Colombia, Uruguay och Costa Rica, ”vår arbetsminister”, ”vår vice-president”, ”min polis”, journalister, arbetskraft ledare, studentledare, diplomater och många andra. Om CIA ville sprida antikommunistisk propaganda, orsaka splittring inom vänstern, eller få kommunistisk ambassadpersonal utvisad, behöver den bara förbereda några bluff-dokument, presentera dem till lämpliga ministrar och journalister, och – vips! – Omedelbar skandal.

*Vilka svenska och politiker i andra länder som nu kanske finns på CIA:s lönelista är obekant för mig.

En vanlig taktik hos CIA är att skriva vinklade ledarartiklar och falska nyhetsartiklar som publicerades av vissa latinamerikanska medier utan angivande av CIA:s författarskap eller att CIA betalat. Propagandavärdet av en sådan ”nyhets”-artikeln kan multipliceras med att den plockades upp och spreds av andra CIA-stationer i Latinamerika och ibland också i USA. Enligt Carl Bernstein 1977 hade mer än 400 journalister i USA under de gångna 25 åren utfört uppdrag åt CIA.
* Hur många svenska eller utländska journalister som nu direkt arbetar åt CIA vet jag inte. Vet du?
Frihetsgudinna gråter bild


i Andra om: , ,, , , ,
, ,, , , , , ,, , , , , ,

DN 10/12 SR 10/12 al-Jazeera DN 2/4 SvD 2/4Obama medger delvis 6/8 New York TimesUSA-bloggen CIA-rapport I http://www.commondreams.org/sites/commondreams.org/files/imce-images/feinstein_report_0.jpg” target=”_blank”>CIA-rapport II SvT 14/1 DN Debatt 14/1 Blum om SnowdenGlobalresearch 17 december CIA & Amazon Roots organization Upprop för Snowden Guardian 9/6 PRISM DN Washington Post SvD 10/6AB 10/6 Expressen 10/6 New YorkerTruthdigger Jonathan Turleys blogg

  7 comments for “Obama behåller tortyrförespråkaren Brennan som CIA-chef och ledande rådgivare

 1. Peter Grafström
  10 december, 2014 at 19:09

  Vill bara påpeka att Usas krigsveteranorganisation och nätverk av välinformerade från militär och underrättelsetjänster gör ett viktigt arbete med krigförhindrande åtgärder gentemot USas offer som i det här fallet Syrien. De har besökt Damaskus mm och de skräder inte orden om ’den egna sidan’.
  http://www.veteranstoday.com/2014/12/10/israeli-control-of-congress-cited-in-terrorism-keynote/

 2. 10 december, 2014 at 19:14

  På Globalreserach (http://www.globalresearch.ca/the-us-senate-torture-report-crime-without-punishment/5419118) skriver idag Stephen Lendman under rubriken ”The US Senate Torture Report: “Crime Without Punishment” ” bl.a.
  UK-based Reprieve investigates, educates and litigates on behalf of injustice victims. Executive Director Clare Algar commented on the Senate Intelligence Committee’s torture report, saying:

  t’s “a good start, but…far from the whole picture. The names of many victims of rendition and torture are absent… (N)ot least that of Khadija al Saadi, who was just 12 years old when she was ‘rendered’ along with her entire family to Gaddafi’s Libya, in a joint CIA – MI6 operation. She, her younger brothers and sister, and so many others are still owed an apology. Instead, those responsible for signing off on her abuse are feted on book tours and chat shows. We are still a long way from acknowledging the horrors of the CIA’s torture programme, and achieving real accountability. We already know the UK was up to its neck in the CIA’s rendition and torture programme. Yet the British Government continues to fight against real accountability in the UK courts, and have broken its promise to hold an independent, judge-led inquiry into (its) role in CIA torture. This is not the behaviour of a government committed to transparency and democratic accountability.”

 3. Zokrates
  13 december, 2014 at 19:54

  Den mängd forskning som utförts på människor som sedan använts för manipulation och direkt psykisk tvång/hjärntvätt [såväl industriellt som militärt] är inte en liten del (anslagsmässigt) av den psykologiska historien alltsedan creel-kommissionens uppkomst.

  Den ”rumsrena” psykologiska krigföringen är legio och något som vi tar för givet och uppfattar som en del av vardagen i vår reklamimpregnerade tillvaro. Givetvis rekryterades även sociologin och andra samhällsvetenskaper i vad som bara kan betecknas som kapitalets enögda tjänst.

  Samtidigt med kalla kriget pågick en psykologisk kapprustning för att uppnå ”effektivitet” i manipulation och inhämtande av information från människor. Detta pågick både inom USSR och USA. Kemister och Psykiatriker i ohelig allians i full färd att finpolera repressiva och mycket komplexa instrument för dem mest aparta syften.
  Vidrig läsning av vad som utgör grunden till dagens långt fler och effektiva tekniker. Graden av sofistikation har ökat exponentiellt i och med att ny teknologi och nya rön och paradigmskiften gett nya insikter.

  http://www.aarclibrary.org/publib/church/reports/book1/html/ChurchB1_0198a.htm

 4. Zokrates
  13 december, 2014 at 20:03

  Angående Drönarmördaren Obama så har han tydligen i Kisssingeranda instiftat ett mer ekonomistiskt sätt att redovisa [LÄS DÖLJA] civila dödsiffror ”i omården där taliban/AQ/terrorist etc” opererade…

  Detta är NYT 2012 så knappast kontroversiellt.

  http://www.nytimes.com/2012/05/29/world/obamas-leadership-in-war-on-al-qaeda.html?pagewanted=all&_r=1&

 5. 15 december, 2014 at 22:31

  Från Elinder har jag fått följande information för läsning och begrundan:

  ”CIA’s overseas prisons traced in Senate report on interrogations
  ”Abu Zubaida and another detainee, Abd al-Rahim al-Nashiri, were relocated to a facility in Poland,. Other prisons would include a block of six prefabricated cells in the basement of a government building in Bucharest, Romania, and a two-story, windowless structure at a riding stable in Lithuania.” ”Among the interrogations they ran was that of Khalid Sheik Mohammed, He was also waterboarded 183 times in Poland.”
  http://www.washingtonpost.com/world/national-security/rise-and-fall-of-cias-overseas-prisons-traced-in-senate-report-on-interrogations/2014/12/11/067232b4-8143-11e4-9f38-95a187e4c1f7_story.html
  ”The Washington Post is not publishing the names of European countries involved in the covert program, at the request of senior U.S. officials”

  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html

  Romania and Lithuania have failed to produce explanation”. ”Poland hosted the CIA prison because the US weren’t able to have it at home under the jurisdiction of the US. In such a case, the US Constitution would apply, which prohibits torture. Therefore, the CIA had to find partners to do the dirty work outside of the US”, ”Under the Polish Constitution, torture is absolutely prohibited. If the Polish authorities had allowed this, they would have also violated our Constitution”.
  http://www.neweasterneurope.eu/articles-and-commentary/1418-cia-prisons-on-polish-soil-a-new-perspective
  Romanian ex-spy chief acknowledges CIA had ‘black prisons’ in country
  http://www.theguardian.com/world/2014/dec/14/romania-cia-black-prisons-ioan-talpes

Comments are closed.