Ny rapport om storbolagens skattebedrägerierDen stora nyheten i radionyheterna kl 7 idag är avslöjandet att stora bolag runtom i världen, bland andra IKEA och riskkapitalbolaget Nordic Capital, Pepsi Cola och FedEx via avancerad skatteplanering i Luxemburg kunnat undandra flera miljarder i skatt – det vill säga planerat, avancerat bedrägeri.
Finanskapitalist indedcccvx_1

Denna gång har ICII i samarbete med mer än 80 journalister från 26 länder analyserat 500 hemliga dokument på 28 000 sidor. Men detta är ingen egentlig nyhet. International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) som nu publicerar en rapport baserad på flera tusen dokument har tidigare publicerat liknande rapporter. Likaså har avancerad skatteflykt rapporterats förra hösten ni Dokument utifrån (se nedan). ICIJ är en organisation av grävande journalister i mer än 65 länder. Detta är ett projekt från Center for Public Integrity i Washington.

* Enligt radionyheterna har motsvarande 1 500 miljarder kronor undandragits i skatt från bara en revisonsbyrå i Luxemburg. Enligt andra uppgifter (SR Nyheter) dras 9000 miljarder kronor undan från skatt i EU. Samtidigt ökar barnfattigdomen i EU.
* EU:s nuvarande chef Juncker var tidigare premiärminister i Luxemburg. Tror någon att han inte kände till det viktigaste av detta?
* Det skandalösa är att nästan inget skett för att hindra detta. Varför (mer nedan)?

Sveriges Radio ”Klas Tikkanen på Nordic Capital menar att huvudanledningen till att många företag väljer Luxemburg är att Skatteverket där redan på förhand kan ge bindande löften om att bolagens ägare inte ska dubbelbeskattas. Men det blir lägre skatt också i Luxemburg? Nja, poängen är att det blir ingen skatt alls oftast.”

Andra rapporter om skattebedrägerier?

I oktober 2013 handlade Dokument utifrån” om skatteparadisen, som främst utnyttjas av världens storbolag och rikingar som ett sätt att minimera eller slippa skatte. Alla känner till dem, men våra mer eller mindre demokratiskt valda politiker gör inget. ”De tjänar den härskande klassens intressen” skulle nog Karl Marx ha sagt. Har han då fel?

Det handlar om avancerad skatteplanering där man utnyttjar svagheter i olika länders skattregler och via bland annat brevlådeföretag minimerar sin skatt. Som exempel nämndes att Apple betalar 1,5 % skatt på sina vinster utomlands, medan bolagsskatten i USA är 35 % (och 22,3% i kapitalistvänliga Sverige). Och Apple har fått sin belöning – nu ligger företaget på första listan även företag med dålig moral. Nej, vad skriver jag – ska vara första plats bland företag med värdefulla varumärken. Ursäkta.

Det är populärt att sända vinster eller interdebitera med ett ägt brevlådeföretag för immaterielrätt i Nederländerna vars skatt för detta ligger långt under 1 %. På den adressen kanske pengarna stannar en bråkdel av en sekund, men de registreras. Vi fick se en bild på byggnaden som tillhör det stora brevlådeföretaget ”Intertrust” som har 2000 brevlåde- (välansedda/gangster-)företag, hur man vill se på saken.

Inte blev det några rubriker i våra stora massmedia. Inte heller några små för den delen. Men Croneman ägnar krönikan i DN 1/10 till detta ”Ju mer vi vet om storföretagens fiffel, desto mer uppgivna blir vi.” Som sagt, vi lever i ett klassamhälle och staten är i sista hand en garant för de bestående orättvisorna. Naturligtvis går det tekniskt att snabbt täppa till olika luckor – om man vill. Till saken är att det är en spiral nedåt då det gäller bolagsskatter, vilket tydligt framkom i programmet. Och i Sverige har socialdemokraterna svängt från att vilja ta bort alliansens ganska färska sänkning av bolagsskatterna till att acceptera den. Under hänvisning till att att Finland och Danmark sänkt sin bolagsskatt. De är de vanliga arbetande som får betala detta, liksom de arbetslösa som lägre ersättning. Klassklyftorna vidgas, som all statsitik visar. Vill vi ha det så? I slutändan

II Våren 2013 gav Högsta domstolen grönt ljus för skattebrott”Högsta domstolens beslut tvingade också Skatteverket att ändra praxis och sluta polisanmäla lindriga skattebrott” enligt DN och andra massmedia. Detta medför förstås att möjligheterna till skattebedrägerier ökar, och detta kommer sannolikt att ske. Detta är skandalöst och mot all vettig skattemoral. De som har störst möjlighet till mindre skattebrott är förmodligen de med ganska hög inkomst och med möjlighet att anföra olika avdrag och att domen kommer att bidra till ökade socoekonomiska skillnader i disponibel inkomst i nu okänd omfattning. Bakgrunden är en lag inom EU, som Sverige borde mobilisera befolkningen för att protestera emot – om regeringen stod i folkets tjänst. Erik Bylander, docent i processrätt, menade att ”Det här är en stor prestigeförlust för det svenska rättssamhället”. Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

III Större skattebrott.
I våras publicerade ett dussintal journalister i International Consortium of Ivestigate Journalism (ICIJ) en stor rapport om skattaparadis efter att ha kommit över en källa med 2,5 miljoner filer med uppgifter från mer än 120 000 offshorebolag, truster, politiker, industriföreträdare och främst mycket rika människor världen över från mer än 170 länder, människor som rör sig i de fina salongerna och porträtteras i exklusiva magazines.

Mycket rika människor skulle nog betraktas med misstänksamhet eller som parias a priori i en värld med bättre samhällsmoral än dagens. De framträder ändå som en grupp kriminella bland de högt räknade 0,01 % rikaste (700 000 personer) i världen. Och de är ju det. Dels har de gjort en formellt kriminell handling, och dels har pengarna främst arbetats ihop av andra. Det sist nämnda är inte kriminellt under nuvarande lagstiftning, men en essens i kapitalismen. Detta gäller även de mycket rika som inte har pengar i skatteparadis.

I Dokument utifrån nämns en studie av James S. Henry, tidigare chefsekonom på McKinsey & Company, som uppskattar att förmögna individer har mellan 21 och 32 biljoner dollar privata finansiella förmögenheten undanstoppad i offshore skatteparadis. Detta motsvarar storleken på amerikanska och japanska ekonomierna tillsammans och mellan 1/3 och hälften av världens BNP på 69 biljoner dollar. Och då medtar man inte andra placeringar av rika som guld, egendomar, lyxjakter under främmande flagg mm.

Henrys studie visar bl.a. att tillgångarna som förvaltas av världens 50 största ”privata banker” – som ofta använder offshore skatteparadis för att betjäna sina ”high net worth” kunder – ökade från $ 5,4 under 2005 till mer än 12 biljoner dollar år 2010.

Varför tillåter USA,EU och Sverige detta lurendrejeri-system, väl beskrivet i John Perkins bok ”Confessions of an economic hitman”, som beskriver den bedrägliga miljön och de bedrägliga metoderna utifrån omfattande egna erfarenheter.
Perkins 200px-Confessions_of_An_Economic_Hitman_Cover

IV. De ekonomiska skillnaderna i världen har ökat Enligt Hurun Global Rich List kan världen gläda sig åt en ökning med 83 nya dollarmiljardärer (+6 %), dvs privatpersoner som äger minst motsvarande 6 500 000 000 kronor. Tillsammans hade dessa 1 453 dollarmiljardärer en förmögenhet på 5,5 biljoner dollar, dvs. motsvarande 36 000 000 000 000 kronor. Detta är lika mycket som bruttonationalprodukten i Kina, där det bor minst 1 200 000 000 människor, och knappt 10 procent av BNP i världen. Sverige kan med stolthet glädja sig åt en placering på platserna 18,19 och 90 bland de 100 främsta. Hela 10 % var kvinnor. Flest miljardärer, 409 st (28 %) fanns i USA följt av Kina med 317 st (22 %). Rikedomarna för de 10 rikaste individerna ökade med 22 % förra året, motsvarande 250 miljoner dollar/dag (c:a 1 600 000 000 kr/dag). Och antalet som äger motsvarande minst 10 miljarder kronor ökade från 83 till 108 individer – med 30 %.
Kapitalism is not working images

Enligt gemensamma beräkningar av Världsbanken, WHO, UNDP, UNESCO m.fl. 1998 skulle man med en satsning på ytterligare 80 miljarder US Dollar årligen, dvs. 800 miljarder totalt, under 10 år kunna ge alla jordens invånare basal sjukvård, basal utbildning, bra vattenförsörjning och bra sanitära förhållanden (Implementing the 20/20 Initiative: Achieving Universal Access to Basic Social Services, 1998). (www.unicef.org/ceecis/pub_implement2020_en.pdf). Toussaint & Millet nämner i sin utmärkta bok ”Debt the IMF and the World Bank” att dessa 800 miljarder US Dollar motsvarar 20 % av tillgångarna på 4 400 US Dollar för de 1 125 dollarmiljardärerna år 2007 enligt Forbes Magazine, mars 2008. En engångsskatt på 20 % för dollarmiljardärerna skulle varit tillräckligt! Som framgår ovan har tillgångarna ökat särskilt mycket för de allra rikaste i världen, vilket medför att %-talet idag blir mindre än 20 %.

Förslag
1. Förbjud omgående de regler som möjliggör dessa skatteparadis!
2. Ökar beskattningen kraftigt av världens rikaste, låt säga de med en förmögenhet över 3 miljoner dollar.
3. Använd pengarna för att ge alla människor på jorden tillgång till bra vatten, sanitet, utbildning, bra hälso- och sjukvård, acceptabel mat och bostad.

4. Gör eljest revolution, störta kapitalismen och etablera ett mycket mer demokratiskt, socialistiskt samhälle där folket också har kontroll över produktionsmedlen och naturtillgångarna! Revolutionerna i USA 1776, i Frankrike 1789, i Ryssland 1917 och i Kina 1949 visar att revolutioner kan föra något bra med sig, men också att det kan gå snett. Viktiga lärdomar finns för framtiden.


intressant.se, , , , ,, , , , , , , ,, , , , , ,, ,

ICIJ:s nya rapport SR nyheterna 6/11 DN 6/11 DN 17/7 2013 DN 14/7 2013 ICIJ:s rapport 2013 DN 4/4 2013 SvD 4/4 Ab 2/4 Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9


2 svar till “Ny rapport om storbolagens skattebedrägerier”

  1. Sveriges flaggskepp IKEA ”has used Luxembourg as part of a tax-savings strategy almost as complicated as the retail chain’s ready-to-assemble furniture. IKEA operates through two independent groups of companies: IKEA Group, which controls most of the 364 iconic IKEA big-box stores and Inter IKEA Group, which oversees franchise operations. Inter IKEA’s structure includes a Luxembourg holding company, a Luxembourg finance company, a Liechtenstein foundation and a Swiss finance arm. Leaked documents show IKEA’s Luxembourg operations opened the Swiss subsidiary in 2009 to outsource part of their financing operations to yet another low-tax jurisdiction, allowing the company to save taxes both in Luxembourg and in Switzerland.”
    (http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/leaked-documents-expose-global-companies-secret-tax-deals-luxembourg)