Mutor leder till byggstopp?


Igår läste jag att Israel hade köpt ett antal flygplan från USA, och att de därmed skulle ha det mest avancerade flygplanet i hela Mellanöstern. Fast ordet ”köpt” kan väl kännas tveksamt eftersom USA årligen ger landet både militärt och ekonomiskt bistånd av ett gigantiskt format.

Nu sägs det att Mahmoud Abbas vill fortsätta att förhandla med israelerna, detta trots att de redan avbrutit det byggstopp som de lovade att hålla fast vid i överläggningarna i Washington. Den senaste bromsklossen i de direkta förhandlingarna mellan Abbas och Israelerna har varit byggstoppet, därför har USA velat att Arabförbundet skulle stödja ett önskemål där USA skulle få ytterligare en månad till på sig för att pressa Israel till ett förnyat byggstopp. Det har du nu lyckats med.

DN: ””Vi uppskattar Arabförbundets uttryck av stöd för våra ansträng-
ningar att skapa förutsättningar som låter direktsamtalen fortsätta framåt”, heter det från utrikesdepartementet i Washington.”

Det handlar egentligen om en absurditet. Israel har med stöd bland annat av FN ockuperat ett annat land, låt vara i samverkan med Storbritannien som var den tidigare kolonialmakten, efter detta så har samma FN fattat mängder av resolutioner som krävt att Israel ska lämna den ockuperade Västbanken. Israel har i strid med Genève-
konventionen och folkrätten anfallit ett civilt fartyg och i samband med detta mördat nio oskyldiga fredsaktivister.

Själva har vi soldater i Afghanistan, men egentligen borde dessa vara stationerade på 1967 års stilleståndslinje för att garantera denna, och samtidigt garantera att ingendera sidan överträder den. En sådan sak skulle, till skillnad från deltagandet på USA:s sida i Afghanistan, ha ett brett folkligt stöd i Sverige. Dessutom skulle sannolikt resten av Europas länder finna en sådan aktion motiverad varför det inte skulle bli några problem att rekrytera erforderligt antal soldater.

Talet om muta i rubriken kommer sig av att uppgifter i arabiska media gör gällande att Obama fått muta sig till ett medgivande från Netanyahu att fortsätta att förhandla med palestinierna. Hur det går vet väl ingen, men det handlar säkerligen inte bara om ett antal flygplan.

it , , , , , , , dn1 svd12 ab1 dagen gp Läs också: k&å, pamflett, lasse, röda-b, röda-m, annarkia & zaramis


6 svar till “Mutor leder till byggstopp?”

 1. Obama sitter på hemmaplan i händerna på de mäktiga och inflytelserika judiska organisationerna. Att allt för mycket gå emot dessa innebär att Obama gräver sin egen politiska grav. Den president i USA som någon gång skulle säga nej till ett fortsatt politiskt, ekonomiskt och militärt stöd till Israel kan nog bara räkna med ett par timmars respit innan Mosad verkställer sin dom. Och det är nog inte en vänlig klapp på axeln det blir fråga om då.

   • Nej men han lär nog få en känga i akterkastellet så han rätar in sig i ledet igen. :-) Men å andra sidan så säger säkra källor (kvällstidningarna) att Mosad är inte att lita på. ;)

 2. På begäran av den så kallade presidenten Abbas har Arabförbundet accepterat att ge USA en månad till för att försöka övertyga Israel att stoppa byggandet av bosättningarna i 60 dagar
  Arabförbundet lovade att samlas efter en månad för att diskutera de alternativ som Abbas föreslår och anser att de är nödvändiga åtgärder
  Washington uttryckte sin uppskattning för Arabförbundet som i självaverket är ett verktyg i händerna på USA

  Situation är dystert och inte gynnsam för palestinierna , Israel benhårt vägrar stoppa bosättningarna och om de skulle göra det då måste de ha mycket förmånliga villkor som kommer att försvårar fredsarbetet
  USA tror att gränstvisten skulle lösas inom 60 dagar och det finns ingen som tror på detta , Vad som skulle hända om de inte löser detta problem inom två månader är ingen som vet och ingen vill parta om det heller

  Abbas har återvänt till sin gamla vana och hotar att avgå , Folket skrattar åt honom och ingen tror på honom längre
  Han har lovat att hålla ett viktigt tal till sitt folk men det blev aldrig av

  Han har lovat att avslöja hemligheter men det gjorde han inte , Han talar om olika alternativ men aldrig presenterat några
  Abbas är en belastning för det palestinska folket , Han borde vända sig till sitt eget folk istället för Arabförbundet
  Palestinierna kan hantera situationen på egen hand utan USA och Arabförbundets hjälp

 3. En dollarsedel kostar ca 7 cent att trycka. Någon myntfot finns inte utan bara i den amerikanska skattebasen.
  Att muta kostar inget så länge man tror på dollarn.

 4. Här har vi en intressant intervju med Netanyanhu, där han pratar bla om Oslo avtalen och säger att USAs åsikter inte är vatten värda, trots allt stöd och pengar som USA ger:
  http://xxxxxxxxxxxx

  (Översättningen kan inte garanteras / Jinge)