Locket på om Saudiaffären – Rejält dessutom!


Nu har regeringens interna kriskommission, ledd av Per Schlingmann, kommit på den optimala mörk-
läggningsmetoden, och jag måste erkänna att det var ett smart drag, men kanske lite übersmart.

DN: ”Brottsutredningen kring Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och omständigheterna kring det så kallade bulvanföretaget SSTI ska skötas av Säkerhetspolisen, meddelar Åklagarmyndigheten.

Att Säpo kopplas in beror enligt myndigheten på att FOI utredningen kan röra rikets säkerhet…

…”Genom förundersökningen ska utredas om brott har begåtts, vilket detta i så fall är och vem som har begått det”, skriver myndigheten.”

Vill man inte ha regeringens mer än taffliga byk
tvättat offentligt så överför man givetvis hela frågan till – Säkerhetspolisen. På det sättet så förstärks försvaret, man kan i fortsättningen hävda 1) att Säpo utreder ärendet samt 2) att det råder fullständig sekretess på grund av förhållanden som rör rikets säkerhet. Men givetvis så inser allmänheten att det bara handlar om ett knep för att få undan frågan från dagordningen, alla inser att regeringen inte har rent mjöl i påsen vilket rimligen leder till att folk blir förbannade, rejält förbannade på Reinfeldt och han übersmarta medhjälpare.

Sedan kan man ju fråga sig vad Säpo har för erfarenhet av den sortens brottsutredningar som det här rör sig om, och det inser nog folk att de inte har. Att spionera på muslimer, nazister och progressiva vänstermänniskor ger ingen användbar erfarenhet som duger till att utreda mystiskt handlande från den regering som utser Säpochef och Justitieminister, det ger bara en unken smak i munnen.

it Andra om: , , , , , , , , dn1234 svt sr1 svd1234 ab12


7 svar till “Locket på om Saudiaffären – Rejält dessutom!”

 1. Ja det är lite för genomskinligt att pytsa över bollen till Säpo, kan man gömma sig en stund bakom det, men nu kommer nog röster att höjas för en sanningskommission, och på Twitter skriver Carl Bildt att regeringen måste fullfölja socialdemokraternas avtal, man måste kunna lita på Sverige…

  • Vilket innebär att samarbetsavtalet i högsta grad är aktuellt och kanske redan underskrivet.
   Brottet SÄPO ska utreda är tydligen Trolöshet mot huvudman. FOI är en statlig myndighet och huvudmannen är väl Försvarsdepartementet. Generaldirektören för denna myndighet gör alltså ett ganska långtgående försök att ducka undan ansvaret. Möjligtvis har han struntat i att gå igenom pågående ärenden när han satte sig i GD-stolen men det kan ingen annan lastas för.

 2. Protokoll från statsministerns frågestund igår:

  http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GZC120120329sf&doctype=sf

  ”anf.42 Josefin Brink (V):

  Herr talman! Även jag kommer att uppehålla mig vid affären med vapenfabriken i Saudiarabien. Under Fredrik Reinfeldts tid som statsminister har den svenska vapenexporten till icke-demokratier nästan fyrdubblats. Diktaturen Saudiarabien, som är ökänd för systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och för ett extremt kvinnoförtryck, hör till de verkligt stora importörerna. Förra året sålde Sverige vapen för 2,8 miljarder kronor till Saudiarabien, under samma år som Saudiarabien satte in trupper för att slå ned demokratiupproret i Bahrain. Nu hör vi statsministern upprepa här i dag att denna fråga för regeringen i första hand är en fråga om jobb, sysselsättning och tillväxt i Sverige. Jag undrar: Menar statsministern verkligen att Sveriges tillväxt och välstånd ska bygga på vapenexport och militärt samarbete med diktaturstater som Saudiarabien?

  anf.43 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):

  Herr talman! Ja, jag menar att svenskt välstånd bygger på handel med andra länder. Ungefär hälften av den svenska ekonomin är kopplad till export. Då säger kanske någon att det inte är det som Josefin Brink säger. Vi stryker alla som är diktaturer. Den listan kommer att visa sig bli rätt lång och säkert leda till en diskussion om vad som är skillnad mellan demokrati och diktatur. Ska vi helt sluta handla med länder som Kina? Listan kommer att visa sig bli längre än vad man först tänker sig. Vad man till slut har åstadkommit är en nedsläckning av en stor del av de framväxande framtidsmarknader som finns i vår värld. Det är därför som jag säger att vårt vägval är att handla också med den som har med oss icke besläktade system, därför att vi tror att alternativet, slutenhet och isolering, inte främjar en bra utveckling i dessa länder. Det finns dock särskild anledning att vara än mer restriktiv när det kommer till vapen, vilket jag menar att den svenska vapenlagstiftningen också präglas av.

  anf.44 Josefin Brink (V):

  Herr talman! Den 19 maj förra året fattades faktiskt ett beslut här i riksdagen om att man ska se över och förändra reglerna just för vapenexport eftersom vapen inte liknar några andra varor och där det finns ett behov av ett särskilt regelverk. Beslutet innebar att man ska begränsa vapenexporten till diktaturer. Nu uppfattar jag att den senfärdighet och den totala brist på handlingskraft som har följt av detta beslut beror på att statsministern egentligen inte håller med om detta beslut. Han tycker inte att det går att begränsa Sveriges vapenexport till diktaturer. Man får här intrycket av att det beror på att regeringen saknar idéer om hur jobb, tillväxt och välstånd ska skapas i Sverige på något annat sätt än genom att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter och övergrepp i diktaturstater. Är det verkligen statsministerns besked att vi kommer att fortsätta sälja vapen till diktaturer och beväpna dem för att rädda jobb och välstånd i Sverige?

  anf.45 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):

  Herr talman! Detta är en karikatyr av verkligheten och av vad jag sade. Jag sade att det finns en mycket restriktiv lagstiftning som ska respekteras och följas. Jag vill påpeka att den typ av MoU som ingicks med Saudiarabien 2005 oftast är en grund för ett samarbete som spänner över flera områden. Deras synsätt är att de har en relation med ett annat land. Nu talar vi om en del av den handeln, men den är mycket större och täcker också andra områden. Det vi ska ha klart för oss är att om vi sänder signalen att den demokrati som finns här i norra Europa tänker befinna sig i kontakt bara med andra demokratier är det ett av de länder i världen som gjort sig allra rikast på handel med andra som då börjar sluta sig och stänga ned. Tro inte att det kommer utan någon som helst form av följd för sysselsättningen och grunden för vår välfärd! Var ärliga med det! Berätta om jobben som försvinner! Berätta om metallarbetarna som väl inte längre kommer att ha kvar sina jobb! Då får vi en lite bättre balans i debatten. Jag ska samtidigt stå för att vi naturligtvis seriöst ska gå igenom om vi ska göra några justeringar i vad jag menar redan är en restriktiv svensk vapenlagstiftning. (Applåder)”

  • Jag tänkte skriva om det ikväll men har skrivit lite för mycket, i morgon kommer det säkert.. :-I

 3. Allt detta trixande har gjort mig lite misstänksam. Jag är ingen konspirationsteoretiker men jag har hittat följande:

  Svensk författningssamling 1992:1992:1300

  Lag (1992:1300) om krigsmateriel
  SFS nr: 1992:1300
  Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
  Utfärdad: 1992-12-10
  Omtryck: SFS 1997:689
  Ändrad: t.o.m. SFS 2011:849
  Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
  Källa: Regeringskansliet / Lagrummet
  Inledande bestämmelser
  1 §/Upphör att gälla U:2012-06-30/ Denna lag har avseende på vapen, ammunition och annan för militärt bruk utformad materiel som enligt regeringens föreskrifter utgör krigsmateriel.

  Tillstånd enligt denna lag får lämnas endast om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik. Lag (1995:1659).

  1 §/Träder i kraft I:2012-06-30/ Denna lag gäller dels materiel som är utformad för militärt bruk och som enligt regeringens föreskrifter utgör krigsmateriel, dels tekniskt stöd avseende krigsmateriel som enligt regeringens föreskrifter utgör tekniskt bistånd.

  Tillstånd enligt denna lag får lämnas endast om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik. Lag (2011:849).

  Lagen ändras alltså 2012-06-30 från att gälla enbart materiel till att omfatta tekniskt stöd. Det finns andra ändringar och hela texten finns här:
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19921300-om-krigsmateri_sfs-1992-1300/

  Kan alla dessa turer bero på att man inväntar en lagändring innan man tutar och kör?