Kristna skolor på undantag i Israel

Denna artikel har skrivits av doktor Gunnar Olofsson, en av landets främsta kännare av konflikten mellan Israel och Palestina.

Israel diskriminerar kristna skolor på bekostnad av judiska. De senaste sex åren har täckningen av kristna skolors budget sjunkit från 75% till 29% – samtidigt som hundratals miljoner shekel (en shekel = drygt 2 kronor) överförts till ultra-ortodoxa judiska skolor knutna till det extremistiska högerpartiet Shas. Nyligen demonstrerade flera tusen lärare och elever i protest mot regeringens politik – protester som även fått stöd från omkring 45 kända kardinaler och biskopar från länder runt om i Europa.

untitled (102)
I nuläget finns 47 kristna skolor, med omkring 3.000 lärare och 33.000 studenter, runt om i Israel. De kristna skolorna har allmänt gott rykte och goda skolresultat. Majoriteten av eleverna, c:a 60%, är kristna och resten muslimska palestinier och druser. Även en liten andel judiska barn går i kristna skolor.

Enligt Israels utbildningsdepartement behandlas inte kristna skolor annorlunda än andra ”erkända men icke officiella” skolor. Verkligheten ser dock annorlunda ut. När till exempel ett nytt skolprojektet sjösatts med utökade krav på lärarnärvaro och skoltid har lärare i kristna skolor nekats både högre lön, sjukersättning och utbildning. ”Vi betalar samma skatt som varje judisk medborgare, och ändå har föräldrar inte längre råd att betala sina barns utbildning” säger Amal Reihan Abu Ramadan som undervisar i katolska skolan i Jaffa.

Syftet med den israeliska politiken är tveklöst att hårdare knyta utbildning och fostran till Israels judiska tradition, och efterhand eliminera andra religioners och kulturers inflytande. I det framtida Israel kommer det med säkerhet – om ingenting dramatiskt förändras – knappast finnas plats för vare sig kristna eller muslimska inslag i traditionen.

i Andra om: , ,, , kristendom, , , ,

  4 comments for “Kristna skolor på undantag i Israel

 1. Thomas Åkerblad
  10 november, 2015 at 19:15

  Och hur är situationen för kristna skolor i Gaza eller på Västbanken?

 2. Revelations 3:9
  10 november, 2015 at 19:41

  Uppenbarelseboken 3:9

 3. Marwan
  11 november, 2015 at 17:03

  Det finns 47 kristna skolor in i Israel och den ockuperade västbanken samt Jerusalem , Det finns 33.000 elever och 3000 lärare och varje elev betalar en avgift på 1200 dollar och resten på 2600 dollar betalas in genom donationer från utländska givare .

  Majoriteten av dessa kristna skolor finns I Gallien , Nazareth , Haifa och 8 av de finns i Östra Jerusalem , Dessa skolor saknar fullt jämställdhet i jämförelse med de israeliska skolor och de får bara 34% av skolbudget medan israeliska skolor får 100% .

  Dessa kristna ofta utsättas för attacker från judiska extremister och det finns ungefär 200,000 kristna palestinier i Israel , Israel har för avsikt att eliminera och stänga av dessa skolor och Israel hyser ingen respekt till de kulturella och religiösa minoriteters rättigheter .

 4. Israelisk propaganda
  11 november, 2015 at 20:12

Comments are closed.