Israels hot mot mediaI valet i Palestina för ett antal år sedan så var Carl Bildt med som valobservatör, såvitt jag minns så ansåg han att valet hade gått korrekt till, och efteråt har han ett antal gånger uttryckt sig så att omgivningen har förstått att han anser att det inte är ens fel att två träter.

AB: ”I dag finns dessutom i praktiken ingen partner för fred på den israeliska sidan och därför mycket lite att förlora på ett erkännande. Socialdemokraterna uppmanade i går, i en debattartikel i Expressen, regeringen att verka för ett erkännande av Palestina. Enligt uppgifter till Aftonbladets ledarsida har dock frågan redan varit uppe i EU-nämnden med utrikesminister Carl Bildt. Han var då negativ till ett erkännande. Troligen väntar alltså inrikespolitisk strid i frågan. Det vore olyckligt. Sverige bör tydligt deklarera att man kommer rösta för ett erkännande av Palestina när frågan kommer upp i FN.”

Det är känt att Carl Bildt har agerat som betald lobbyist när det gällde kriget mot Irak, somliga anser dessutom att det är bevisat att han agerade direkt på uppdrag av Vita Huset som då beboddes av George W Bush. Vad som är vad är svårt för en utomstående att få grepp om, men klart är att hans officiella framtoning i alla fall gett sken av att han har haft en mer progressiv inställning än många andra medlemmar av Europas högerpartier. Exempelvis så har hans officiella linje när det gäller Turkiets medlemskap i EU varit positiv, hur han sedan agerar i t.ex. EU-nämnden är det få utomstående som vet.

När man nu genomför Ship to Gaza version II så går Israels regering ut med en varning till journalister som avsett att resa med på dessa fartyg för att rapportera.

Ekot: ”Israel varnar utländska journalister för att följa med fartygsflottan ”Ship to Gaza”. De journalister som rapporterar från båtarna kan komma att stängas ute från Israel under en tio-årsperiod, skriver chefen för regeringens presskontor… …I brevet till alla utländska journalister i Israel, skriver chefen för den israeliska regeringens presskontor att fartygsflottan är en farlig provokation, som organiserats av västerländska och islamistiska extremister, till stöd för Hamas. Fartygskonvojen med tio skepp, reser mot Gaza för att försöka bryta det de kallar den illegala blockaden av området. Israel däremot anser att blockaden krävs, bland annat för att stoppa vapensmugglig till Hamas, och skriver att journalister som deltar i flottan riskerar att nekas inträde till Israel i tio år och få sin utrustning beslagtagen.”

Påståendet att Ship to Gaza organiseras av västerländska och islamistiska extremister, dessutom med tillägget – till stöd för Hamas, är så obegåvat att man häpnar. Jag tror inte att någon av de svenska deltagarna sympatiserar med Hamas, det man stöder är den självklara rätt som palestinierna har till sitt eget land, och den lika självklara rätten att slippa att vara inspärrad i Gaza. Man stöder också den rätt som palestinierna, både i Gaza och på Västbanken, har att själva få utse sina politiker.

Den folkrättsvidriga ockupationen av Västbanken och den lika folkrättsvidriga belägringen av Gaza står samtliga i strid med gällande konventioner samt med FN:s skrivning om Mänskliga rättigheter. Vissa aktioner, som exempelvid bombkriget mot Gaza, är brott mot mänskligheten. Nu har USA hotat med att dra in de pengar de betalar till FN om generalförsamlingen godtar Palestinas medlemskap i FN, samtidigt går utrikesminister Clinton ut och hävdar att Ship to Gaza inte borde genomföras.

Problemet för USA är att det är allmänt känt vilka lobbyorganisationer som styr och ställer med den amerikanska politiken, en president, ja inte ens landets regering, förmår uppenbarligen att fatta självständiga beslut. Det är ett ämne som bara ibland belyses av media, att det inte sker oftare ger mig föraningar om hur framtiden kommer att te sig.

På förekommen anledning så meddelar jag att granskningen av kommentarer kommer att vara extra sträng.

it Andra om: , , , , , ab12 ex1 sr1 dn1234 svd123 dagen

  3 comments for “Israels hot mot media

Comments are closed.