Intervju med Assad


Den här artikeln har översatts av Erik Göthe, en av FIB-juristerna och publicerats på deras hemsida. Med hans tillåtelse får jag presentera den. Syriens President Bashar al-Assad gav intervjun till den amerikanska tidskriften Foreign Affairs chefredaktör Jonathan Tepperman den 20 januari 2015. Här ett förkortat utdrag ur intervjun som publicerades 27/1 av syriska nyhetsbyrån SANA. Foreign Affairs utges av USA:s viktigaste tankesmedjor, Council on Foreign Relations, som står nära Washington och USA:s officiella politik. Den ingår i mars-april numret av Foreign Affairs. Det är sällan Assads synpunkter kommer fram. Blogginlägget är långt, men jag har svårt att dela upp det.

Detta är den andra intervjun med Assad som vi publicerar – den förra kom 7 januari 2013 (se länk nedan).

Foreign Affairs: Kriget har nu pågått i närmare fyra år och som ni vet har över 200 000 människor har dödats, en miljon skadats och över tre miljoner syrier har flytt landet, enligt FN. Era styrkor har också haft svåra förluster. Kriget kan inte pågå för evigt. Hur ser ni ett slut på kriget?
AssadInterview2
President Assad: Alla krig på alla håll i världen har slutat med en politisk lösning, eftersom kriget självt inte är lösningen.

Foreign Affairs: Ert land är alltmer delat i tre ministater: en kontrolerad av regeringen, en kontrollerad av ISIS och Jabbat al-Nusra och en kontrollerad av den mer sekulariserade sunni- och kurdoppositionen. Hur skall ni någonsin kunna sätta ihop Syrien igen?

President Assad: Denna bild inte riktig, eftersom man inte kan tala om ministater utan att tala om folket som bor inom dessa stater. Dewt syriska folket är fortfarande för Syriens enhet; de stödjer fortfarande regeringen. De grupper ni hänvisar till kontrollerar vissa områden, men de rör sig mellan olika platser – de är inte stabila och det finns inga klara skiljelinjer mellan olika styrkor. Ibland blandar de sig med varandra och flyttar på sig. Men huvudfrågan gäller befolkningen. Befolkningen stödjer fortfarande staten oavsett om de stödjer den politiskt eller ej; jag menar att de stödjer staten som representant för det enade Syrien. Så länge som det syriska folket tror på enighet, kan varje regering och varje innehavare av ett ämbete ena detta land. Det är så vi ser det.

Foreign Affairs: Anser ni verkligen att sunniterna och kurderna fortfarande tror på ett enat Syrien?

President Assad: Om man beger sig till Damaskus nu, kan man se hur alla de olika, ska vi säga, färger i vårt samhälle lever tillsammans. Därför vilar inte söndringen i Syrien på sekteristiska eller etniska grunder. Och även i det kurdiska område som ni talar om, har vi två olika färger: vi har araber mer än kurder. Det är därför inte en fråga om etnicitet, det handlar om de grupperingar som kontrollerar vissa oråden militärt.

Foreign Affairs: För ett år sedan hävdade både oppositionen och utländska regeringar envist att ni skulle stiga åt sidan som en förutsättning för förhandlingar. Det gör inte de längre. Diplomater letar nu efter en lösning som skulle låta er behålla er roll. Idag hade New York Times en artikel som talade om ökat stöd från USA till Rysslands och FN:s fredsinitiativ och skriver ”Västvärldens tysta reträtt från sina krav att Syriens president omedelbart ska avgå”.Är ni mer öppen för en förhandlingslösning?

President Assad: Från första början har vi varit öppna. Vi inledde en dialog med varje part i Syrien. Part betyder inte politiskt parti, det kan vara ett parti, en strömning eller någon personlighet; det kan vara vilken politisk enhet som, helst. Vi ändrade författningen och vi är öppna för allt. Ibland kan man kanske ha en majoritet som inte hör till någon sida. När man därför vill genomföra en förändring och det man talar om ett nationellt problem, så måste varje syrier ha ett ord med i laget. När man håller en dialog så är det inte mellan regeringen och oppositionen utan det är mellan de olika syriska partierna och enheterna. För det andra: vilken lösning man än vill ha, bör man slutligen vända sig till folket genom en folkomröstning, för vi talar här om författningen, om att ändra det politiska systemet. Att inleda en dialog är därför något annorlunda än att fatta beslut, vilket regeringen eller oppositionen gör.

Foreign Affairs: Ni säger alltså att ni inte skulle gå med på något slags politisk övergång såvida det inte blir en folkomröstning som stödjer den?

President Assad: Exakt. Folket ska avgöra, ingen annan.

Foreign Affairs: Finns utrymme för förhandlingar?

President Assad: Vi kommer till förhandlingarna i Ryssland. Vem förhandlar man med? Som regering har vi institutioner, vi har en armé och det finns inflytande. De personer vi ska förhandla med, vilka representerar de? Det är frågan. När man talar om oppositionen, måste det ha en innebörd. Man måste man ställa frågor om oppositionens inflytande på marken. Opposition betyder nationell opposition, den betyder att man verkar för det syriska folkets intressen. Den kan inte vara en opposition om den är en nickedocka åt Qatar eller Saudi-Arabien eller något av västländerna, däribland Förenta staterna, betald från främmande makt. Vi har en nationell opposition. Man måste skilja på den nationella oppositionen och nickedockorna. Inte varje dialog är fruktbar.

Foreign Affairs: Kan ni oppositionella krafter som stöds av främmande makter?

President Assad:
Ja, vi ställer inga villkor och vill träffa var och en.

Foreign Affairs: FN-representanten de Mistura är i Syrien och föreslår eldupphör. Skulle ni gå med på det?

President Assad: Ja, givetvis. Vi tillämpade det i storstaden Homs, och i mindre skala i olika förorter och byar med framgång. Vi väntar nu på en detaljerad plan av Mitura
Foreign Affairs: Tidigare hävdade ni bestämt att ett villkor för eldupphör var att rebellerna lade ned sina vapen först.
Foreign Affairs:
President Assad: I vissa områden lät vi dem lämna befolkade områden med sina vapen för att förhindra skador bland civilbefolkningen. I andra områden överlämnade de sina vapen och begav sig iväg. Det är beroende av vad de erbjuder och erbjuds.

Foreign Affairs: Det tycks som om amerikanerna den senaste tiden har övergått till att stödja Moskva-samtalen. Till en början gjorde de inte det. Vad ser ni som bästa sättet att få till en överenskommelse mellan alla de olika parterna i Syrien?

President Assad: Det är att komma överens direkt med rebellerna, man det finns olika slags rebeller. För närvarande är majoriteten al Qaeda, ISIS och al-Nusra. De flesta som Obama kallar ”moderata opposition” har gått med i Al Qaeda och en del av dem återkom nyligen till armén. Kan man förhandla med al-Qaida och de andra? De är inte beredda att förhandla. Den försoning som vi inledde och som de Mistura skall fortsätta är den praktiska lösning på marken. Detta är första punkten. Man måste följa FN:s Säkerhetsråds resolution 2170, om al-Nusra och ISIS, som förhindrar var och en från att stödja dessa grupper militärt, finansiellt eller logistiskt. Ändå är det just vad Turkiet, Saudi-Arabien och Qatar fortfarande gör. Om resolutionen inte följs, kan det inte bli tal om en verklig lösning. Västländerna bör upphöra med att, som en del av dem gör, skydda sig bakom att de ”stödjer den moderata oppositionen”. De vet att vi huvudsakligen har att göra med al_Qaida, ISIS och al-Nusra.
ISIS trupper med flagga images
Foreign Affairs: Ni har erbjudit amnesti till stridande?

President Assad: Ja, givetvis, många gånger.

Foreign Affairs: Och är ni beredd att säga till hela oppositionen att om ni lägger ned era vapen, så är de trygga? Både Hizbollah, Irans al-Quds-enhet och shia-milis utbildad i Iran spelar numera en betydande roll i striden mot rebellerna i Syrien. Är ni oroad över Irans inflytande över landet?

President Assad: Iran är ett betydelsefullt land i denna region och landet hade stort inflytande före krisen. Dess inflytande är inte relaterat till krisen, det är relaterat till landets roll, dess politiska ställning i allmänhet. Iran har inte några maktambitioner i Syrien och vi skulle aldrig tillåta att något land får inflytande över vår suveränitet. Varför då inte låta amerikanerna ha inflytande i Syrien? Problemet med amerikanerna och med västländerna är att de vill ha inflytande utan samarbete.

Foreign Affairs: Israelerna har varit mycket försiktiga sedan krigets början att inte bli inblandade utom när de ansett att deras intressen var direkt hotade.

President Assad: Det är inte sant, eftersom de har attackerat Syrien nu i nära två års tid, utan någon anledning.

Foreign Affairs: Så vad anser ni att Israel har för agenda?

President Assad: De stödjer rebellerna i Syrien. Det står mycket klart. För så fort vi gör framryckningar någonstans, attackerar de för att undergräva armén. Det är mycket klart. Det är därför man i Syrien hör vitsen: ”Hur kan man säga att al Qaeda saknar flygvapen? De har ju Israels”.

Foreign Affairs: Vi ser i Irak hur svårt det är för regeringen att kontrollera alla shia-miliser som fick makt under kriget.

President Assad: Det finns ett mycket betydelsefullt skäl till det och det är att Paul Bremer inte skapade en författning för staten; han skapade en författning för sinsemellan stridande grupper. Men om vi ser på Syrien: Varför har armén stått fast under fyra år trots denna blockad, detta krig, ett tiotal länder världen runt som attackerar Syrien och stödjer rebellerna? För att Syrien har en verklig författning. Detta är skälet. I Irak är den sekteristisk.

Foreign Affairs: Och ni känner tillförsikt …?

President Assad: Ja, vi har inget annat val. Detta är regeringens roll.

Foreign Affairs: Vilket påverkan har de fallande oljepriserna på kriget i Syrien? Oroas ni över deras förmåga att fortsätta att hjälpa er?

President Assad: Nej, eftersom de inte ger oss pengar och därför har det ingen effekt på Syrien.

Foreign Affairs: Men deras militära stöd kostar pengar för dem.

President Assad: Nej, vi betalar.

Foreign Affairs: Ni har sagt i tidigare intervjuer att ni och er regering har begått misstag under krigets förlopp. Vad är det för misstag? Är det något som ni ångrar?

President Assad: Varje regering och varje person gör misstag, därför är det här också självklart. Vi fattade tre huvudbeslut: först att vara öppna för varje dialog. För det andra ändrade vi författning och lag i enlighet med vad oppositionen sade, med anledning till krisen. För det tredje beslöt vi batt försvara vårt land och bekämpa terroristerna.

Foreign Affairs: När det gäller de praktiska misstagen på lägre nivå, hålls personer ansvariga för exempelvis kränkningar av mänskliga rättigheter, för överdrifter i våldsanvändning eller för att civila utsätts för urskillningslös beskjutning, sådana saker?

President Assad: Ja. En del har anhållits för att ha brutit mot lagen i det hänseendet och det är förstås vad som sker under sådana omständigheter.

Foreign Affairs: Är det deras behandling av civila eller protesterande som ni syftar på?

President Assad: Ja, under protesterna alldeles i början, ja.

Foreign Affairs: Sedan USA inlett sina luftanfall mot ISIS har Syrien och USA blivit någon sorts underliga partners. Ser ni någon potential för ökat samarbete med USA?

President Assad: Potentialen finns definitivt alltid, men denna potential kräver vilja. Den fråga vi har att besvara är hur mycket vilja Förenta staterna har att verkligen bekämpa terrorismen på marken? Hittills har vi inte sett någonting konkret trots attackerna mot ISIS i norra Syrien. Sedan dessa attacker inleddes har ISIS vunnit mer mark i Syrien och Irak.

Foreign Affairs: Men flyganfallen mot Kobani då? Har inte de varit verkningsfulla för att hejda ISIS?

President Assad: Kobani är en liten stad med omkring 50 000 invånare. Det har gått över tre månader sedan anfallen började och de är inte färdiga. Same-områdena, som ockuperades av al Qaeda-fraktioner, befriade Syriska armén på mindre än tre veckor. Det betyder att USA inte tar kampen mot terrorismen på allvar.

Foreign Affairs: Säger ni alltså att ni vill att USA ska lägga sig i mer i kriget mot ISIS?

President Assad: Det handlar inte om att militärt lägga sig i mer, för det handlar inte bara om det militära, det handlar om politiken, det handlar om hur mycket Förenta staterna vill utöva inflytande mot turkarna, för om terroristerna kan stå emot flygangreppen under denna period, betyder det att turkarna fortsätter att skicka vapen och pengar till dem. Satte USA någon press på Turkiet för att stoppa stödet till al Qaeda? Det handlar alltså inte bara om att lägga sig i militärt. Amerikanska tjänstemän erkänner att utan trupper på marken kan de inte uppnå någonting konkret. Vilka trupper på marken är man beroende av?

Foreign Affairs: Föreslår ni alltså amerikanska trupper på marken?

President Assad: Inte amerikanska trupper. Jag talar om principen, den militära principen. Den fråga man måste ställa till amerikanerna är: Vilka trupper tänker ni stödja er på? Det måste definitivt vara syriska trupper. Vi ber ingalunda om amerikanska trupper.

Foreign Affairs: Vad vill ni då se från Förenta staterna?

President Assad: Press på Turkiet, press på Saudi-Arabien, press på Qatar att upphöra att stödja rebellerna. För det andra, att samarbeta på laglig grund med Syrien och börja med att be om tillstånd från vår regering att genomföra sådana attacker. De gjorde inte det, så det är olagligt.

Foreign Affairs: Ni vill att de lagligt ….?

President Assad: Givetvis, om man vill genomföra någon sorts aktion i ett annat land, så ber man det landet om tillstånd.

Foreign Affairs: Jag förstår. En formell överenskommelse mellan Washington och Damaskus som tillåter flygangrepp?

President Assad: Formen kan vi diskutera senare, men man börjar med tillstånd.

Foreign Affairs: Och skulle ni vara villiga att vidta åtgärder för att göra samarbetet med Washington lättare?

President Assad: Med vilket land som helst som tar allvarligt på att bekämpa terrorismen är vi beredda att inleda ett samarbete, om de är seriösa.

Foreign Affairs: Vilka åtgärder vore ni beredda att vidta för att visa Washington att ni är villiga att samarbeta?

President Assad: Jag anser att det är de som måste visa viljan. Vi kämpar redan på marken, vi behöver inte visa det.

Foreign Affairs: USA utbildar nu 5000 syriska soldater som enligt planen ska gå in i Syrien i maj månad. General John Allen har betonat att dessa trupper inte kommer att vara riktade mot den syriska regeringen, utan enbart mot ISIS. Vad kommer ni att göra när dessa trupper går in i landet?

President Assad: All trupp som inte verkar i samarbete med Syriska armén är olaglig och skall bekämpas. De är olagliga och utgör marionett för främmande land så de blir bekämpade som varje annan olaglig milisstyrka som kämpar mot Syriska armén. Att föra in 5000 av dessa från utlandet kommer att få de flesta av dem att hoppa av och ansluta sig till ISIS och andra grupper, vilket är vad som skedde under förra året. Själva idén är illusorisk.

Foreign Affairs: En del av det som gör att Washington är så motvilligt att samarbeta med er mer formellt är det som påstås om er regerings allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Dessa påståenden kommer inte endast från USA:s regering, de kommer också från FN:s kommission för mänskliga rättigheter, FN:s oberoende särskilda undersökningskommission. Ni känner säkert till dessa påståenden. Bland dem finns att biståndsgrupper nekats tillträde till flyktingläger, urskillningslösa bombningar mot civila mål, fotobevis från avhopparen med kodnamn Cesar som gjorde en presentation för USA:s kongress som visade fruktansvärd tortyr och kränkningar i syriska fängelser. Är ni beredda att gå till rätta med dessa förhållanden för att underlätta ett samarbete med USA?

President Assad: Det lustiga är att de bygger sin värdering och sitt efterföljande beslut på sociala medier. Inga av dessa påståenden ni nämnde är konkreta, alla är påståenden. Man kan ta fram foton från vem som helst och säga att det visar tortyr. Vem tog bilderna? Vem är han? Ingen vet. Det finns ingen verifikation för något av dessa bevis, därför är det påståenden utan bevis.

Foreign Affairs: Men Cesars foton har undersökts av oberoende europeer.

President Assad: Ånej. Det är Qatar som har betalat för det hela. Det är inte klart vilken person som visas på bilderna. Det är bara bilder av ett huvud, exempelvis. Vad är det som säger att det är regeringen och inte rebellerna som ligger bakom det? Vem säger att detta är ett syriskt offer och inte någon annan? För det andra är Förenta staterna i synnerhet och västländerna i allmänhet inte de rätta att tala om mänskliga rättigheter. De är ansvariga för det mesta av dödandet i regionen, särskilt Förenta staterna sedan att de gick in i Irak, och Storbritannien efter att ha invaderat Libyen. Situationen i Jemen, vad skedde i Egypten där de stödde Muslimska brödraskapet, och terrorismen i Tunisien – dessa problem uppstod på grund av USA. De var de första att trampa folkrätt och FN:s säkerhetsråds resolutioner under fötterna, inte vi.

Foreign Affairs: Det må vara sant eller ej, men det är andra frågor och det fritar inte er regering från ansvar.

President Assad: Nej. Förenta staterna har anklagat, så de måste presentera bevis. Jag säger inte att regeringen saknar ansvar om det sker brott eller kränkningar mot mänskliga rättigheter. Er fråga handlar om påståendena. Jag kan svara angående någonting som är konkret, bevisat och verifierat.

Foreign Affairs: Är ni beredda att kategoriskt förneka att det sker tortyr och kränkningar mot fångar i Syrien?

President Assad: Om det finns ett förutsättningsfritt och rättvist sätt att verifiera dessa påståenden, är vi givetvis beredda till det. Det ligger i vårt intresse.

Foreign Affairs: Hur skulle det påverka Syrien om USA och Iran kom överens om kärnenergihanteringen?

President Assad: Inte alls.

Foreign Affairs: Beskriv om ni anser att kriget går bra från regeringens perspektiv. Oberoende analytiker har antytt att er regering för närvarande kontrollerar mellan 45 och 50 procent av Syriens territorium.

President Assad: För det första, detta är inte ett krig mellan två länder, mellan två arméer. Vi talar om rebeller som infiltrerar områden bebodda av civilbefolkning. Vi har syriska terrorister som stödjer utländska terrorister i att komma och gömma sig bland civilbefolkningen, de utför vad man kallar gerillaanfall. Så gestaltar sig detta krig, därför kan man inte se på det som om det handlar om territorium. Syriska armén har gått har haft många framgångar, men kan inte vara överallt. Men om ni vill fråga mig ”går det bra?” säger jag att varje krig är dåligt eftersom man alltid får förstörelse i ett krig. Det vi vunnit i detta krig är att det syriska folket har vänt sig emot terroristerna, det syriska folket stödjer sin regering och sin armé alltmer. Det som återstår är logistik, det är tekniskt. Det är en tidsfråga.

Foreign Affairs: Tror ni att ni så småningom kommer att besegra rebellerna militärt?

President Assad: Om de inte får stöd och underhåll utifrån och rekrytering av nya terrorister inom Syrien, blir det inget problem att besegra dem. Problemet är att de hela tiden får stöd, huvudsakligen från Turkiet.

Foreign Affairs: Turkiet tycks alltså vara det grannland som oroar er mest?

President Assad: Exakt, logistiskt och med terroristfinansiering från Saudi-Arabien och Qatar, men genom Turkiet.

Foreign Affairs: Klandrar ni Erdogan personligen? Det är ju en man som ni en gång hade ett rätt gott förhållande till.

President Assad: Ja, eftersom han tillhör det Muslimska brödraskapets ideologi, som är basen för al-Qaida, den första politiska islamiska organisation som främjade våldsam politiska islam sedan början av 1900-talet. Han är mycket fanatisk och det är därför han fortfarande stödjer ISIS. Han är personligen ansvarig fr det som skett.

Foreign Affairs: Ser ni några potentiella partners i regionen? Exempelvis general al-Sisi i Egypten.

President Assad: Så länge Egypten och den egyptiska armén bekämpar samma slags terrorister som i Irak, kan vi naturligtvis samarbeta mot samma fiende.

Foreign Affairs: Två avslutande frågor. Kan ni tänka er att Syrien återgår till status quo som det var innan striderna började för nästan fyra år sedan? Att Syrien är helt igen och kontrollerar sina gränser, börjar uppbyggnaden och att fred råder i landet och det är huvudsakligen sekulärt.

President Assad: Om man nu ser på en militär karta så finns Syriska armén i varje hörn av landet. Inte varje ställe, med varje hörn menar jag i norr, söder, öster, väster och där emelAlan. Om man inte trodde på ett förenat Syrien, att Syrien kan återgå till sin tidigare ställning, skulle man inte som regering sända armén dit. Om man som folk inte tror på detta, skulle man ha sett folket i Syrien isolerade i olika ghetton grundade på etnisk och sekteristisk eller religiös identitet. Så länge det inte är så och folk bor med varandra, så finns armén överallt, så består armén av varje färg i det syriska samhället, eller den syriska strukturen. Det betyder att vi alla tror på att Syrien bör återgå till hur det var förut. Vi har inget annat val, för om Syrien inte återgår till sin tidigare ställning, kommer det att påverka varje omgivande land. Det är en struktur, det är en dominoeffekt som kommer att utöva inflytande från Atlanten till Stilla havet.

Foreign Affairs: Om ni kunde lämna ett budskap till president Obama, vad skulle det vara?

President Assad: Jag tror att det normala man begär av en ämbetsman i världen är att han ska verka för sitt folks intresse. Och det jag skulle fråga varje amerikan är: vad får ni ut av att stödja terrorister i vårt land, i vår region? Vad fick ut av att stödja Muslimska brödraskapet för några år sedan i Egypten och i andra länder? Vad fick ni ut av att stödja en sådan som Erdogan? En av ämbetsmännen från ert land frågade mig för sju år sedan i Syrien i slutet av ett möte: Hur tror ni att vi kan lösa problemet i Afghanistan? Jag sade till honom att ni måste kunna handskas med ämbetsmän som inte är marionetter, som kan säga ”nej” till er. Så kan ni inte tjäna ert lands intressen genom att Förenta staterna endast letar efter marionettämbetsmän och klientstater. Ni är nu den största makten i världen, ni har mycket ni kan sprida ut över världen: kunskap, innovation, IT med alla de positiva återverkningarna. Hur kan ni vara bäst på det fältet och ändå värst på det politiska fältet? Detta är en motsättning. Detta är vad jag anser att det amerikanska folket borde analysera och ifrågasätta. Varfr misslyckas ni i varje krig? Ni kan framkalla krig, ni kan framkalla problem, men ni kan inte lösa något problem. Tjugo års fredsprocess i Palestina och Israel och ni kan inte göra någonting med detta, trots att ni är ett stort land.

Foreign Affairs: Men i samband med Syrien, hur skulle en bättre politik se ut?

President Assad: En politik som bevarar stabiliteten i Mellanöstern. Syrien är hjärtat i Mellanöstern. Alla vet det. Om Mellanöstern är sjukt, blir hela världen instabil. 1991 när vi inledde fredsprocessen hade vi stora förhoppningar. Nu 20 år senare är inte saker och ting tillbaka på ruta ett, de ligger långt under den rutan. Politiken bör därför vara att bidra till fred i regionen, att bekämpa terrorism, att främja sekularism, att stödja området ekonomiskt, att hjälpa till att förbättra sinnena och samhället som ni gjorde i ert land. Detta är Förenta staternas förmodade uppdrag, inte att starta krig.. Att starta krig gör er inte till stormakt.


i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , , , ,

Intervjun med Assad i januari 2015 Intervju med Assad januari 2013 Intervju med Assad- FIB-juristerna Pål Steigan 9/3 Tim Andersson på Globalresearch Clarkes CNN-intervju Newsweek 12/1 Globalresearch 19/2 om ”kriget mot IS” DN 26/2 Joe Bidens medgivande New Eastern Outlook Sveriges radio 20/11 Reuters 7/11 ABC 21/11 Globalresearch 30/9 Daniel Ellsberg SvD 6/10 DN 11/9 Pål Steigans blogg M ChossudovskyTehran Times DN Debatt 27/8Daniel PipesIndependent 24/8Ron Pauls artikelRune Lanestrands blogg
DN 8/8 DN 13/8 Tampa Bay News 12/8 Svensson-bloggen 26/7 New York Times 27/6 2013 New York Times 27/6 DN 26/6 SvD 26/6 John Kerry i Kairo Russia Today om ISIS DN 24/6 Globalresearch 18/6 2014 Globalresearch 11/6 DN 12/6 Iraksolidaritet Mike Powers, Iraksolidaritet DN 14/4 Seymour Hersh Blogginlägg om gasattacken 5 april Daily Star Dailykos om Turkiet