HQ Bank oroliga för kundrelationer??


Ja det skriver SvD på sin förstasida på webben i alla fall. Men såvitt jag förstår behöver de inte vara ett dugg oroliga, de har nämligen inga kundrelationer från och med nu. I vart fall om man bortser från de lurade kunder som kommer att föra talan i domstol mot kvarvarande styrelsemedlemmar i banken.[column width=”49%” padding=”2%”]E24 berättar att banken har 900 kunder som har mer än en halv miljon insatta på konton i HQ, dessa kommer aldrig att få se röken av sina slantar som överskjuter den statliga insät-
tningsgarantin på 500 000 kronor. Den kan helt enkelt känna sig blåsta på pengarna.

Nu är HQ:s obestånd ingen direkt nyhet, de som följt banken i media vet att styrelsemedlemmen Catarina Lagerstam redan i maj avgick för att hon ansåg att HQ:s tradingportfölj var grovt övervärderad, hon flaggade extra för saken genom att ta sin Mats ur skolan, hon avgick ur styrelsen. Har man alla sina besparingar insatta i en bank där en sådan sak inträffar så får man helt enkelt skylla sig själv.

Men frågan är väl i nuläget mer hur detta påverkar resten av den finansiella sektorn. I normala fall finns det ett omfat-
tande korsvis ägande och i så fall kan det bli fler finansiella institutioner som drabbas. I slutändan är det också så att vi skattebetalare får betala en stor del. Niohundra ägare som ska få en halv miljon vardera från oss för sin insättningsgaranti gör närmare en halv miljard. Pengar som vi istället hade kunnat satsa på skola, vård och omsorg.

Nu äger Hagström och Qviberg flera företag tillsammans, inte bara HQ Bank utan även ägarbolaget Öresund. Och redan innan man började bryta mot de regler som finansinspektionen satt upp så var de utsatta för stora förluster. Bägge har tvingats gå in med eget kapital för att hindra konkurser så än

[/column]

[column width=”49%” padding=”0″]HQ Bank

har vi inte sett slutet på detta. Det enda är att vi kan vara helt säkra på att dessa herrar har satt undan ordentligt med kapital så att de kan fortsätta sina liv utan ekonomiska bekymmer. Sådan är nämligen kapitalismen, som bekant…

it , , , , , , , , e24b ex123 dn123 svd ab [/column]


6 svar till “HQ Bank oroliga för kundrelationer??”

  1. Ja, sådan är kaptialismen – ägarna förlorar stora mängder pengar på grund av styrelsens dåliga beslut. Detta inkluderar naturligtvis Hagströmer och Qviberg men också många mindre aktieägare. Om det inte hade varit för diverse statliga garantier så hade även HQ:s kunder som drog stor nytta av deras risktagande – när det gick bra – också ta ansvar för sina val.

    Om man bortser från den biten så är HQ banks:s kollaps helt i sin ordning. De inblandade får ta konsekvenserna av sina beslut, pengarna har flyttats från HQ Bank till förhoppningsvis något bättre och alla drar lärdom av detta. Kreativ destruktion – marknaden eliminerar dåliga investeringar och allokerar om resurser. Helt självreglerat och utan klumpiga statliga interventioner. Om bara alla misslyckade företag fick gå ur världen på detta sätt skulle vi ha en betydligt stabilare ekonomi..

  2. Tydligen mest de superrika som förlorar på den här historien – hittills. Men vi vet ju, sedan Lehman & Brothers kapsejsade att sådant här kan dra med sig mycket mer. Återstår att se vad som händer de andra bankerna som är inblandade alltså.

  3. Det här visar bara det kapitalistiska systemets tillkortakommande. När inte kapitalägarna får ihop det längre så får samhället gå in med en spargaranti på en halv miljon, sedan ska personalen ha lön på skattebetalarnas bekostnad i ett halvår minst. Sedan visar det sig att dessa ”riskkapitalister” hunnit smuggla undan hundratals miljoner till ett antal skatteparadis.

    Man mår illa!