Hjälp tiggarna att organisera sig – mot kapitalet!


På DN Debatt skriver idag Moderaternas partisekreterare Tobias Tobé och dess ordförande i justitieutskottet Beatrice Ask ”Vi föreslår att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras” De skriver bland annat (avkortat av mig):
* Skälen till att många söker sig till Sverige varierar, men för de flesta handlar det om utsatthet och svår fattigdom. Grundproblemen finns i hemländerna där diskriminering är vanligt förekommande.
* Många av dessa EU-migranter bor under ovärdiga levnadsförhållanden på gatan, i läger eller i det som närmast kan beskrivas som kåkstäder. .. Det är en ohållbar utveckling. Vår uppfattning är att något måste göras för att komma tillrätta med problemen.
* I en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm uppskattade man att 300–500 personer kan ha utnyttjats för tiggeri under 2013. Moderaterna vill inte förbjuda enskilda människor att tigga, men vi kan heller inte acceptera ett omfattande och organiserat tiggeri i hela landet. Därför kommer vi inför Moderaternas partistämma i höst föreslå att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras.

Tiggare 1 untitled
Kommentar: Man har inga säkra belägg för att tiggandet är organiserat, och man vill ändå förbjuda det. Och varför får tiggandet inte vara organiserat då så mycket annan i samhället är det? Om jag vore tiggare skulle jag arbeta för en organisering av gruppen tiggare.

Den kände Sverigedemokraten Ekeroth kommenterar på DN Debatt att M-topparnas idéer är detsamma som SD:s. En annan skribent menar att tiggeriet inte är organiserat och en tredje menar – helt riktigt – att tiggarna har rätt att organisera sig om de vill.

Dagens debatt om tiggeri är inte ny.

På DN Debatt skriver idag 28/12 2013 professor Bo Rothstein ”De som av medmänsklighet ger till tiggarna på våra gator och torg bidrar inte till att hjälpa dem ur deras sociala misär. Ett förbud mot att ge till tiggare skulle kunna tvinga fram de mer omfattande och strukturella åtgärder som krävs från samhället.”

Han ”är övertygad om att ett förbud mot att ge till gatutiggare skulle sända en viktig signal om de allvarliga underliggande problem som denna verksamhet grundar sig på och därmed tvinga fram mera omfattande strukturella stödinsatser för att verksamt bistå denna utsatta grupp.” Denna värdering kan bedömas på olika sätt. En tolkning är att Rothstein, som skrivit många intressanta arbeten, är desorienterad eller naiv i denna fråga. Sedan 30 år tillbaka har arbetslösheten ökat och de sociala trygghetssystemen eroderats i de flesta utvecklade länder. Detta gäller inte minst länderna i f.d. östblocket. Kriserna har blivit fler och tätare och de socioekonomiska skillnaderna inom länderna har ökat. Det är en del av kapitalismens utveckling, som även behandlas ingående då det gäller USA i kapitel 2 i boken ”USA som världspolis” (se annons på denna bloggsida) . Att informera och mobilisera tiggare i kamp mot kapitalismens orättvisor är mer angeläget än att straffa dessa medmänniskor! Som det nu är innebär Rothsteins idé endast ökad social misär för tiggare – inte kommer dessas hemländer att börja ta hand om dem utan hård kamp.

Kerstin Vinterhed skrev på DN Debatt Stockholm 14/2 2012 ”Var finns ambitionen att hjälpa Stockholms tiggare?” I socialt engagemang och upprördhet skriver hon ”Så stark var den sociala ambitionen då, var finns den nu? För det är väl ändå så att de människor som kommer hit och vistas i vårt land, dem har vi ansvar för? Av rent humanitära skäl – det gäller helt enkelt mänskliga rättigheter. På senare tid känner jag bara till ett initiativ som liknar Takmans, läkaren och riksdagsmannen Sven Brittons erbjudande om hjälp till sprutnarkomanerna på Stockholms gator. Det vore en ren självklarhet att göra samma sak när det gäller tiggarna i Stockholm. Vad vi står inför i dag är en ren humanitär katastrof.”
Kerstin Vinterhed untitled

Jag instämde till fullo och utvecklade mina tankar samma dag i blogginlägget ”Ligaledarna för tiggare på samma planhalva som kapitalisterna för arbetarna”.

Människor som tigger har det svårt. Men den förhoppningsvis begränsade form av organiserat tiggeri där någon/några individer eller organisationer utnyttjar de aktiva tiggarna genom att ta en del av tiggarnas förtjänst är ju detsamma som kapitalister gör i förhållande till lönearbetare. Och bevis saknas för att detta skulle vara vanligt. Arbetaren får en del av det värde han/hon/hen arbetar ihop som lön, medan kapitalisten använder resten, mervärdet, för investeringar eller egen konsumtion enkelt uttryck. (Detta utvecklades utförligt för 150 år sedan av Karl Marx och andra).

Men den betydligt vanligare form exploatering som kapitalismen innebär är ännu inte förbjudet. Låt oss arbeta för att få en tillräckligt stor opinion för att ersätta kapitalismen med en betydligt mer demokratiskt ekonomiskt system – som också ska medföra att människor inte behöver tigga. En värld som gör tiggeriet onödigt!

Beatrice Ask untitled

Tiggarna tillhör de allra mest utstötta och fattiga både i Sverige och runtom i världen. Många av dem har ingen chans att få något arbete i vår kapitalistiska värld med 8 % arbetslöshet i Sverige och över 200 miljoner arbetslösa i världen enligt den snävaste definitionen av ILO.
Tiggare 1 untitled

Göteborgs Räddningsmission hade under 2 månader intervjuat 100 romer, bl.a. med hjälp av två romerska intervjuare. De beskriver stor nöd, fattigdom och sjuklighet, som Annarkia talat om redan. DN:s artiklar nyligen om tigger talar för att de intervjuade ganska väl är representativa för de som tigger på annat håll i landet? Vilka är beläggen för kriminellt organiserad tiggeri? Omfattningen av denna? I övrigt sympatiserar jag med Annarkias inställning och med Ulf Sandbergs inställning att kräva av polis/socialtjänsten att göra sitt jobb – ta hand om människor som far illa och utreda deras personliga situation. Det finns miljontals mycket fattiga människor i Europa och antalet/andelen har ökat i många länder. Förutom politiskt arbete, opinionsbildning om kapitalism mm som orsak till detta bör vi se positivt på om någon vill hjälpa fattiga medmänniskor, inkl okända tiggare.”

Jag tycker att det finns alltså mänskliga och politiska skäl att hysa medkänsla med och ge pengar till tiggare, där kanske en majoritet är romer och/eller komer från Ungern och Rumänien – och riskera att en sannolikt liten del hamnar i fickorna på ”ligaledare”. Själv har jag alltid en uppsättning mynt och 20-kronorssedlar i vänster byxficka så att jag kan ge litet (alls inget att yvas över) till varje tiggare jag passerar. Litet enkel medkänsla har de flesta av oss råd med. Men jag menar därmed inte att man ska prioritera detta framför att ge pengar till t.ex. Greenpeace eller Syriensolidaritet om man verkligen måste välja ett alternativ.

Bekämpa kapitalismen – inte tiggeriet!


intressant.se, , , , , , , , , , , , ,

DN Debatt 28/12 Marios blogg Svensson-bloggenBilderblogg DN 24/3 DN Debatt Stockholm 14/2 AB 9/2 Bilderblogg 10/2 Annarkia Faktum GP
DN 22/2Juridikbloggen Bilderblogg DN 17/1 SvD 17/12 2012 AB 7/1Alliansfritt Sverige Jan Halldin Läkartidningen 9/1 2013 DN Debatt 1/11 Hallengren/a> DN Debatt 4/11 Ingrid Eckermans blogg, DN Debatt 2/10, DN Stockholm 2011, DN Stockholm 18/42, DN Stockholm 20/4 svar från landstingsråd, Rolf Byström i Läkartidningen , Socialistiska Läkare , Ordfront,Läkartidningen 4 oktober 2011, Jan Halldin Socialmedicinsk Tidskrift, DN 10.10 2011


5 svar till “Hjälp tiggarna att organisera sig – mot kapitalet!”

 1. Att vilja ha människor på våra iskalla gator, med en önskan om en allmosa från lifsens bord – bara för att få känna sig lite god…då och då, det känns väldigt otäckt. Självklart måste det upp högre upp. Det är ett gigantiskt problem och någon måste lösa det. Ingen enskild människa kan klara att göra något åt problemet…alltså måste det ske på politisk väg. Nu har vi ju sådana kräk till politiker, alla tävlar om vem som är godast och vem som kan skänka bort mest av medborgarnas pengar….så tyvärr kommer nog inte tragedin att lösas. Samtidigt hjälper politikerna storföretagen att prångla ut vapen i en omfattning som saknar motstycke. Det finns hur mycket pengar som helst i vårt land…vi skulle säkerligen kunna skänka ett Attefall-hus till varje romsk familj i Rumänien samtidigt som vi beslutade att ingen får sitta och tigga på gator och torg i Sverige. Det ryms säkerligen inom de mångmiljardbelopp som avsätts av skattebetalarnas pengar till bistånd årligen.

 2. De avgörande frågorna är-
  tjänar utsatta människor långsiktigt på att komma hit och tigga,
  leder det till att Svenskar blir mer generösa,
  uppmuntras Rumänska ledare till att själva ta itu med problemet och
  förlorar eller vinner Sverigedemokraterna på vad som nu sker?

 3. Att EU ställer krav på statsskuld vid medlemskap men inte att medlemsländerna tar hand om sina egna medborgare säger allt om både EU och den nyliberalism som är inskriven i konstitutionen.

  Folk får ta sig ur ankdamsmentaliteten och inse att hälften av alla svenska kommuners politik dikteras av EU och inga svenska nationella partiers populism kommer att ändra detta faktum.

 4. Jag har gråtit ända sedan Moderaterna gjorde sitt utspel mot romerna. Vart tog du vägen, Fredrik, med ditt: ”Öppna era hjärtan”? 4000 fattiga romer blir ställföreträdande spottkoppar istället för arbetslösheten med sina 500.000 (8%). Blir det givarna, som ska kriminaliseras nästa gång?

  1:A MAJ: Utanför Nelins sitter samma kvinna, som suttit där en längre tid, varenda dag i ur och skur. Är hon välorganiserad? Det blev en sedel.

  Utanför Luthagens Livs en stor hög med fyllda plastkassar. Nu börjar kassarna att röra på sig. Jag har aldrig sett något liknande. Jag hör och ser, att dom innehåller tomglas. En liten kvinna försöker bringa ordning på burkar och flaskor. Jag känner igen henne – hon har suttit där hela vintern. Hon skulle behöva lite hjälp med organiserandet. Mitt bidrag blev en näve pengar.

  Kanske det fortfarande finns hopp för Svenska Folkets Hjärtan?