Hamas inställning till Syrien?


Nu berättar media att Hamas ställer sig på ”fel” sida när det gäller de oroligheter som nu pågår i Syrien, något som tidningarna påstår kan äventyra deras ställning. Tidningarna vill göra gällande att det som pågår i Syrien är exakt samma uppror som startade i Tunisien och Egypten.

Dagens Nyheter: ”Hamas uttalande under söndagen, där de kräver stabilitet i Syrien och att protesterna i landet inte får äventyra Syriens ställning gentemot Israel, kom strax efter att president Bashar Assad anklagat demonstranterna för att gå i Israels ledband och att protesterna var styrda av utländska krafter.

För syrisk-iranskt stödda Hamas kan dess låga uppskattning för andras uppror få rakt motsatt önskad effekt, vilket på sikt kan äventyra den sympati som normalt finns i Mellanösterns och Nordafrikas befolkningar gentemot det palestinska upproret.”

Själv är jag inte någon expert på arabvärlden så jag frågade en arabisk vän som förklarade att presidenten, Bashar al-Assad är en ung och välutbildad man som sätter sig upp mot den konservativa organisation som han har ärvt efter sin far. Många är övertygade om att om han fick bestämma så skulle han ändra på en hel del i Syrien. Det som gör att han inte kan ändra på speciellt mycket är den aggressiva kampanj Syrien var utsatt för under flera decennier. Som bekant så hade USA planer på att invadera Syrien direkt efter att invasionen av Irak var avklarad. Men kriget mot Irak blev inte den promenadseger som USA och dess allierade hade hoppats på.

Gulfstaterna ville se Syrien falla samman därför att Syrien gått sin egen väg i många avseenden. Dessutom har de varit vänner med Iran, något som ogillas av både USA och Israel. Syrien föll inte för det skådespel som de så kallade fredsavtalen mellan dem och arabländerna i regionen egentligen har varit. Syrien kan dessutom falla i bitar, druserna i Jabal al-Arab kan plötsligt bli ett land för sig, något som Israelerna propagerat för sedan 1980-talet då man erbjöd druserna att bilda en stat som skulle ligga som en sorts sköld mellan Israel, Libanon och Syrien.

Kurderna i nordost skulle inte tveka ett ögonblick om de kom åt att ockupera mer markområden, allt för att skapa ytterligare en kurdisk provins i området. Självklart skulle både Israel och USA göra vad de kunde för att hjälpa kurderna eftersom den irakiska kurdprovinsen redan blivit en lydig vasallstat åt Israel.

Religiösa motsättningar mellan Alawiter och Sunnimuslimer, mellan kristna och muslimer, etc. skulle sedan slita sönder det som återstår av resten av landet. Gulfstaterna hyser rent hat mot shiamuslimer som bland annat iranierna och den shiagren som alawiterna i Syrien är. Av någon anledning hyser de mer hat mot dessa muslimer än mot staten Israel och påstår att shiamuslimerna utgör ett större hot mot araber än Israel. Bashar al-Assad tillhör alawiterna.

För Israel, USA och arabiska despoter som Abdallah i Saudiarabien och Abdallah i Jordnien är det av yttersta vikt att regimen i Syrien faller så att man kompensera, eller finna en sorts jämvikt till förlusten av Egypten. Precis som det är viktigt att libyernas blod fortsätter att rinna så länge som möjligt så att andra araber skräms och inte vågar revoltera. Ett inbördeskrig i Syrien vore rena drömmen.

Dels faller landet samman och försvinner som politisk maktfaktor på motståndsrörelsernas sida, dels kan despoterna sedan göra exakt hur de vill mot vilket arabiskt folk som helst utan att tänka på konsekvenserna. Arabiska motståndsrörelser ser upp till Hizbollah och Hamas. Faller Syrien så faller Hizbollah och Hamas och då har araberna aldrig en chans att resa sig igen, i alla fall inte under vår livstid.

När man som Dagens Nyheter uttrycker förvåning över att Hamas stöder Bashar al-Assad så ska man vara klar över att det gått mängder av vapentransporter via Libanon in i Syrien, allt för att beväpna de sunnimuslimer som motsätter sig al-Assad, något som många är övertygade sker med stöd från Israel och USA. Gulfstaterna gick in i Bahrain och kväste folkupproret där med mycket brutala metoder, just därför att majoriteten i Bahrain är shiamuslimer medan den korrupta despoten är sunnimuslim.

Gulfstaterna bedriver idag en rasistisk och hatisk politik mot shiamuslimerna. Nu har de uttalat sig mot vad de kallar ”den iranska inblandningen” i regionen. Det passar dem därför att de då kan ge sig på folk i vilket ögonblick som helst och kalla det för ett försvar mot iransk inblandning. De bedriver hatkampanjer och försöker ”Iranisera” alla uppror. Från kungar som Abdallah till småhandlare som Hariri i Libanon, alla Iraniserar de till höger och vänster, hela länder ibland, och ibland bara upproren, beroende på vem det är som hotar deras intressen som USA-styrda despoter och nickedockor.

it , , , , , , , , dn1234 svd123 ex123 4ab12 ekot


26 svar till “Hamas inställning till Syrien?”

 1. Jag besökte Syrien 2006 och har därför en lite annan bild av Syrien än den som är gängse i Sverige. Det är ett f.d franskt protektorat som styrs av sonen till den förre diktatorn Hafez Assad, Bashar al Assad. En diktatur, ja, men också ett land som utsetts till en av ondskans axelmakter av något skäl, troligen beror det på att man har en konflikt med Israel om Golanhöjderna. Parterna har inte kunnat enas om en lösning på grund av stridigheter om vattentillgångarna. Dessutom har det fattiga Syrien tagit emot en miljon Irakflyktingar, vilket bidragit till att destabilisera den politiska situationen i landet. USA och deras samarbetspartners kommer inte att anfalla Syrien, för de har mycket små oljetillgångar, det enda land som möjligen skulle kunna tänkas göra det vore i så fall ärkefienden Israel, men jag är tveksam.

 2. Syrien är den svåraste nöten att knäcka. Självklart måste syrierna få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Men samtidigt måste de se till att landet inte blir ett nytt irakiskt helvete. Och ekonomin måste förbättras. Det är inte lätt med de senaste årens torka, 1.5 miljoner irakiska flyktingar och så vidare. De gamla skräcködlorna vid makten måste ge sig men de anses vara det lyckade receptet för hårdnackat motstånd mot den amerikanska imperialismen i MÖ. Man blir snurrig bara man försöker nysta i det hela.

 3. Jaså du önskar inte att demokrati skall råda i Syrien? Att undanragstillståndet skall hävas. Assad tillhör de despoter som har styrt Syrien med järnhand och ärvt sin titel efter sin far. Det Syriska folket har lika stor rättighet att få sin röst hörd under demokratiska former som de Egyptiska och det Tunisiska folket har.
  Arabisk politik går ut på en sak, att söndra och inte att ena.

  • Tänk jag förstod det Paul! Jag trodde att du hade lärt dig läsa för du är ju uppväxt i Sverige och har gått i svensk skola. Men jag tar det gärna i repris, förstår du inte så får du mejla mig ditt telefonnummer så ska ringa dig och försöka förklara för dig. :-P

   Jinge: ”Själv är jag inte någon expert på arabvärlden så jag frågade en arabisk vän som förklarade att presidenten, Bashar al-Assad är en ung och välutbildad man som sätter sig upp mot den konservativa organisation som han har ärvt efter sin far. Många är övertygade om att om han fick bestämma så skulle han ändra på en hel del i Syrien…”

   Det betyder på svenska att jag vet för lite om Syrien för att själv kunna uttala mig, jag frågade därför en arabisk vän som förklarade sin syn på det hela, och det är den jag redogjort för. Och att det kokar ner till motsättningar mellan shia och sunni kunde jag räkna ut på förhand, och även att det var en del i en maktkamp där både olika despoter var inblandade liksom Israel och USA.

   Jaså du önskar inte att demokrati skall råda i Syrien? Att undanragstillståndet skall hävas.

   Jaså? :-) Var har jag skrivit det? :-) :-)

   Jag tar det en gång till:

   Jinge: ”Själv är jag inte någon expert på arabvärlden så jag frågade en arabisk vän som förklarade att presidenten, Bashar al-Assad är en ung och välutbildad man som sätter sig upp mot den konservativa organisation som han har ärvt efter sin far. Många är övertygade om att om han fick bestämma så skulle han ändra på en hel del i Syrien…”

   Kan du bevisa att du är läskunnig och förstår vad ovanstående meningar betyder? :-) :-)

  • Demokrati bör råda i Palestina också. Det palestinska folket har lika stor rättighet att få sin röst hörd under demokratiska former som de Egyptiska och det Tunisiska folket har. Och framför allt, palestinierna har rätt att slippa israeliska koncentrationsläger som den i Gaza. De har också rätt att slippa Israels vidriga ockupation och rasism manifesterad i den etniska rensningen som pågår i hela landet. Palestinierna har även rätt till kompensation för allt lösöret man stal från dem, rätt att återvända till sina hem och kompensations för 65 års lidande, svartmålning och förtal som sionisterna utsatt dem för. Tycker du inte? Herr Mossad? Städa framför den egna dörren bör vara en prioritet.

 4. Det finsn två skräcködlor som sitter och gnuggar händerna idag, Assads farbror Rifat och den föredetta utrikesministern Abdel Halim Khadam. Dessa två herrar vill återta makten i Syrien. Rifat skördes ut för sina Saddamfasoner och Khadam satsade på amerikanerna när de avslöjade sina planer för ett nytt mellanösterna och åkte därmed på världens blåsning. Var och en av dessa herrar är en listigare och farligare kopia av Sadam. Syrierna får inte ge dessa herrar en chans. Då halkar landet tillbaka hundra år i tiden.

 5. Syrien styrs av Baath partiet sedan 1963 och presidenten Assad tillhör klanen Alawite som utgör 15 procent av Syriens befolkning , Landet är sekulariserat
  Om regimen i Syrien skulle falla och Assad möter samma öde som Mubarak och Ben Ali då kommer det att få stora strategiska förgreningar på Syriens nära allierade , Iran , Hizbollah i Libanon och Hamas samt finns det en stor risk att makt balansen ändras till Israels fördel

  Syrien är ett mycket vacker land men saknar naturtillgångar , Den har en skör ekonomi och otyglat korruption
  Iran ser på Syrien som en viktig allierad för att utvidga sin räckvidd i mellanöstern och Syrien är en grundbult för Hizbollah som är Irans fotfäste på Israels norra gräns

  Israel ser på Syrien som sin största fiende och till skillnad från Egypten , Israel har inga fredsavtal med Syrien , Regimen i Syrien har en stor sofistikerade vapen arsenal och är Israels starkaste fiende
  Israel är nöjd med diktatorn Assad , Israelerna säger att hans regim är stabil och därför önskar de att han stannar kvar istället för att få en ny och oprövad regim

  Det är riktigt att Hamas spelar högt , Palestinierna har inte lärt sig nånting av det förflutna , De har intervenerat i de stater som de var gäster i och stötte diktatorer i dessa länder , när dessa diktatorer fallet fick palestinierna betala ett högt pris och blev utsatta för kollektiv bestraffning samt kastades ut ur dessa länder , Detta hände i Kuwait och Irak och nu är det Syrien

  • Palestinierna kanske begår ännu ett misstag men den här gången har de majoriteten araber med sig. Syrien är delikat problem. En beväpnad konflikt där kan faktiskt sätta hela Mellan Östern i brand. Syrierna ska självklart leva i frihet nu, men samtidigt vill de inte byta ut förtrycket mot slakten i Falluja, 7 miljoner flyktingar, och 100 år av bedrövelse. De flesta syrier inser det. Det klokaste de kan göra nu är att hota regimen och tvinga fram reformer utan blodspillan och utan att landet faller samman. Jag har inte ett recept på hur det ska gå till men jag har ett recept på hur det inte får gå till. Det ska ialla fall inte gå till som i Libyen, Jemen, Somalia, Libanon eller Irak.

 6. Läs texten igen, och läs den noga. Om det är något du inte förstår så använd kontaktfunktionen och fråga. / Jinge

 7. Själv är jag för fria val i samtliga länder, är det en ”bra” diktator så lär han bli omvald.
  Om inte så ska ingen stå ivägen för Syriernas fria vilja. Om detta innebär en helomvändning i utrikespolitiken så må så vara. Men jag tvivlar starkt på att ett fritt Syrien skulle innebära någon slags förbättring för tex Israel.

  För alla dessa araber som har en selektiv empati när det gäller olika länder i MÖ. Hur tycker Ni att alla dessa diktaturer har hanterat Israel frågan hittills?
  För mig ser det ut som att allihop har misslyckats. Efterbliven teknologi, efterbliven vetenskap, efterbliven infrastruktur, och med ett undantag ett efterblivet försvar.
  Palestina i spillror med ett Israel som gör precis vad fan dom vill, så innan Ni blåser upp Iran eller Syrien. Eller som förr Sadam och Mubarak så titta på resultatet!

     • Läste din text, inget konstigt med det. Min kommentar riktar sig mot många som stödjer vissa folkresningar i arabvärlden med väljer att inte stödja andra pga just den regimens politik gentemot tex israel.
      Precis som din källa pratade om.

      Demokrati betyder utveckling och utveckling i arabländerna skulle ge dessa länder de verktyg de idag saknar för att kunna påverka.

      • Jag kan tala om för dig att det ända som skulle få araberna i MÖ att regera olika beroende på vilket land som gör uppror är det Jinge tar upp i sin text och inget annat, nämligen motsättningarna mellan Shia – och Sunnimuslimer. Jag är smått förvånad att du kom till den insikten angående Shia och sunni Jinge. Det som sker i Bahrain behöver uppmärksammas mycket mer, annars har det potential att bli mycket mycket farligt. Gulfstaterna och i synnerhet Saudiarabien uppvisar vidrighet i sina aktioner i Bahrain. Fem länder intervenerar militärt i ett land med en befolkning på lite över en miljon. Väst tittar bara på då det är Gulf(Olje)staterna vi talar om. Och om väst försummar Bahrain tillräckligt länge samtidigt som våldet blir än brutalare, öppnar man dörren för Iran att träda in, något som Bahrainborna(shiamajoriteten) vid det läget kommer att välkomna då de blivit förrådda av de Saddamkramande och Shiahatande arabländerna. En liknande situation var Shiarevolten i Irak mot Saddam 1991, arabländerna och väst tittade bara på när Saddam massakrerade tiotusentals shiamuslimer, byt bara ut Irak mot Bahrain och i Saddams plats sätter du Saudfamiljen.

       • Jag är smått förvånad att du kom till den insikten angående Shia och Sunni Jinge.

        Varför det? Det känner väl de flesta till?

  • Ett starkt Syrien är en förutsättning för att Egypten ska hävda sig i den nya situationen. Egyptierna har befriat sig och vill ha arabeska partners att samarbeta med. Det vpre förfärligt om de nu bara får de två abdullorna att stång huvuden med. Resten är ju som du vet inte ens är värt att nämna. Ja, ja till fria val i Syrien men efter att Egypten hållit sina val och funnit sin nya kurs!

   Syrie är det enda arabland som inte är en krympling idag, i den politiska världsarenan och militärt! Ett starkt Egypten först är det enda som kan dämpa fallet och förhindra en katastrofal situation i Syrein och hela arabvärlden. Annars gör araberna sig en björntjänst och kastar hela makten i knät på Iran, Iran som skrämmer skiten ur dem idag, helt i onödan.

 8. faller Hizbollah och Hamas kommer kampens organisationer ta sig nya namn, så enkelt är det,så länge ett folk är förtryckt, finns viljan att förbättra läget, det som måste till är bara medel för det, dvs vapen och organistatorisk förmåga

 9. Förvisso men att den är så utpräglad och så djupt förankrad i människornas psyke är det nog få som är medvetna om. Alltför ofta applicerar man Israel-Palestina konflikten på alltför många problem och motsättningar, man använder de glasögonen för ofta anser jag, när den mest övervägande, genomträngande, långvariga och historiskt betydande motsättningen, en som transcenderar politik, och en som kommer att spela den avgörande betydelsen för regionen – blir förbisedd, i skuggan av Israel vs. Palestina, religiös extremism vs. sekulära krafter, kristna vs. muslimer, MÖ vs. väst.

 10. Kommer kurderna ockupera mer mark? Vad menar du? Om du inte vet någonting om Syrien borde du inte posta inlägg. Kurderna har alltid bott i Mellersta Östern och är inga ockupanter. De är urinvånarna. Att Syrien förnekat dem likväl som palestinierna medborgarskap påvisar enbart vilken apartheid som råder…

  • Kurderna är verkligen inte ursprungsbefolkning i Damaskus, Beirut eller Amman. Under förra århundradet har massor av kurder gått över gränsen mellan Turkiet och Syrien och därifrån spridit sig vidare, inte för att de svälter ihjäl iTurkiet utan för att bli ”ursprungsbefolkning” på så många platser som möjligt. De bygger hus under natten och flyttar in och sen är de befolkning och ursprungsbefolkning för första gången i världshistorien i områden som så fort en kurd smäller upp en plåtskjul där så blir de en del av ”Kurdistan”. Det viktiga är att de inte gör det självmant utan uppmanas att göra så för att så småningom spela avgörande roll i kommande konflikter mot områdets befolkning. Hade inte Gulfstaterna varit på sin vakt så hade ”Kurdistan”s gräns legat söder om Mecka, norr om Istanbol och nått ända till Atlanten i väst.

    • Har massor av grannar och vänner som flytt nordöstra Syrien på grund av kurdisk invasion av deras städer. Från inga kurder alls till hjundratusentals under bara några årtionden. De är syriane som två generationer tidigare flytt själva till Syrien undan kurdiska massakrer. Och så hörde jag för några år sedan en kurd klaga i en tv-soffa över att den syriska regeringen byggde ”bosättningar” på kurdiska områden. Kurdiska områden som ända fram till 30 år sedan aldrig bebotts av en kurd.

     Källorna är med andra ord livslevande människor som finns inte långt från dig. Apropå det så fick hundratusentals kurder igår syrisk medborgarskap efter ett beslut av Bashar Assad. Väntar nu bara på att de kräver självständighe.