Glad midsommar! Vad är nationalism?


Jag vill önska alla tidigare och nya läsare till denna blogg en riktigt fin midsommar före avfärd till skärgården. Är inte denna dag svenska folkets nationaldag? Det tycker jag, och många andra. Kanske också en del av mina kritiker på bloggen.
En invändning jag fått är att ”myndigheterna” vid flyttning av nationaldagen kanske försöker ”dra in” en helgdag. Det tror jag inte de lyckas med – och jag tror inte att någon vill sjösätta ett så impopulärt förslag.

Även om texten inte är helt ny hoppas och tror jag att den är tillräckligt intressant!

Midsommar untitled
Den 6:e juni utsåga till nationaldag 1983 och blev först 2005 en röd dag i almanackan. Valet av dag härrör från två-tre historiska händelser: Gustav Eriksson Vasa valdes till kung 6 juni 1523 och Sverige blev svenskt; En ny regeringsform instiftades 6 juni 1809. Och 6 juni 1973 antogs vår nya regeringsform och riksdagsordning för första gången (och 1974 för andra gången, definitivt).

Å andra sidan är midsommarafton den stora gemensamhetens och festandets dag sedan urminnes tid. Nationaldagen har inte alls samma förankring hos oss svenskar i gemen. Sverige har firat midsommar sedan förkristen tid. Wikipedia informerar oss att ”I Sverige är det vanligaste firandet av midsommar knutet till dans kring en midsommarstång – en lövad och blomprydd stång eller påle, antingen i form av ett kors med kransar hängande från tvärslån eller en eller flera större kransar som hänger i band och omsluter pålen. Man bildar ringar och dansar kring stången, medan man sjunger de kända lekvisorna. Midsommarstången kom troligen till Sverige från Tyskland på 1300- eller 1400-talet. Den kallas även majstång, av vissa ansett stamma från det åldriga ordet maja som betyder löva. Andra anser att namnet kommer av tyskans Maibaum. Att ha en blomsterkrans i håret är vanligt under midsommar, främst bland barn och kvinnor. Man kan binda dem med björkris eller ståltråd som bas och därvid tillfoga blad och blommor.”
Midommar 2 untitled

Nyktert informerar Wikipedia: ”Vid midsommar är det i Sverige vanligt att äta matjessill, gräddfil och gräslök, färskpotatis samt jordgubbar till efterrätt. Midsommar förknippas i hög grad med just färskpotatisen, som gärna serveras med dill. Många dricker snaps till maten.” Och jag kommer att som vanligt göra det också idag! Jordgubbarna har vi med oss, liksom grädde. Laxen är beställd hos fiskaren.

* Tyvärr är alltför många ganska eller mycket ensamma denna dag, och alltför många av oss dricker idag alltför mycket. Detta diskuteras inte vidare just nu.
Sill untitled

jordgubbar untitled

Och kanske ska vi diskutera om midsommarafton är den ”riktiga” nationaldagen. Men bara diskutera.

Det finns större politisk frågor – det är nog alla mina bloggläsare ense med mig om, eller hur?

Glad midsommar!

Tillägg diskussionsförslag. Under senare år har ”globaliseringen” på villkor från eliten i storföretag och rika stater ökat. Inom EU finns strävanden efter ökad federalism. Vad är bra eller dåligt med detta? Förslag på annan diskussionsfråga (helst före snapsen). Vad är nationalism? Finns bra och dålig nationalism?

intressant.se, , , , , , , , , ,, , , , ,

Fib/Kulturfront 16/6 Aftonbladet 16/6- Mikael Nyberg Aftonbladet 9/6- Lennart Palm Annarkia 18/6


22 svar till “Glad midsommar! Vad är nationalism?”

 1. Nationen är idag den enda form vi har någon demokrati, det är också ur nationen som vi får ett demokratiskt samspel på den globala arenan. Tillsammans har vi i Sverige under 1900-talet gjort stora landvinningar för folkflertalet i landet, något att vara stolt över, även om vi aldrig får bli nöjda och upphöra att förbättra och försvara de vinsterna. Vissa av de landvinningar vi gjort har vi hjälpt sprida till världen. Som svenskt vet man ju att man kan göra gott med nationen, både för ens folk inom nationen och folk ute i världen. Man ser att de kapitalistiska projekten inte alls har samma livskraft, att deras nation, EU och andra imperialistiska projekt innehåller allt det onda i nationen men utesluter det goda i nationen. I EU talade man om samarbete och fina ord så länge det var goda tider, men nu talar man om att kasta ut de folk och delar av unionen det går dåligt för, när det går dåligt finns inte inom det kapitalistiska nationsbygget EU någon solidaritet, något samarbete. Det är när det är dåliga tider solidariteten och samhörigheten sätts på prov, det är då den falska samhörigheten skiljs från den sanna solidariteten. EU har visat sig inte hålla måttet, inom en sann samhörighet hade det inte varit tal om att stycka av en bit land och förvisa folket där till att klara sig bäst de kan på egen hand. Nejdå, inom den goda nationen hjälper vi varandra och avstår från det vi har för områden som drabbas av katastrofer, vi bygger inte murar runt områden som drabbats av skogsbrand och avkräver dem fattigdom för att betala eländet. Den riktiga nationen bygger på solidaritet och villkorslös hjälp till de behövande inom nationen. EU har inga av de egenskaperna.

  De egenskaperna reproducerar nationen i sin relation med omvärlden, där solidaritet och hjälp till nödställda är ledstjärnor. Idag håller nationen på att bli irrelevant både internationellt och för sina medborgare. Nationen har blivit underordnad diverse falska nationsbildningar, nationsbildningar som EU som enbart kräver underkastelse och ger inget igen, är det kris, blir man en belastning, då har den sammanslutningen inget till övers för en, den hjälp du gett kommer inte återgäldas. Överstatligheten de falska gemenskaperna breder ut sig.

  Med TTIP och andra avtal söker nu det transanationella kapitalet skala en global överstatlighet, en reglering av deras internationella imperier. De bygger den själva, de bygger denna överstatlighet bakom lykta dörrar, bortom demokratins kontroll, de överordnar sig nationen. Företag bygger en global överstatlighet, vad kallar man det när företag övertar kontrollen, korporativism, en korporativism som gör nationen irrelevant, som hindrar nationen från att skydda sin medborgare från transnationellt kapitals intressen, som hindrar nationen att internationellt verka på ett sätt som går emot transnationellt kapitals intressen. En transnationell korporativism som likt EU kommer straffa de som orsakar problem för den falska gemenskapen, som är ett falskt samarbete som bara innehåller underkastelse. Mot detta bör man resa nationen, mot detta skall man kräva ett villkorslöst självbestämmande, en vägran att kolonialiseras av transnationella företag utan ansikte. Kräva demokratisk kontroll och skapa en sammanslutning demokratiska nationer som överordnar sig transnationellt kapital, som tvingar dem till underkastelse och som reglerar transnationellt kapital efter sina folkviljors tycke.

  Sedan över 20 år har nationernas demokratiska sammanslutning, FN gjorts irrelevant, FN har ersatts som global reglerare av nationers relationer med nävrätten, den starkes rätt att göra som den starke vill, antingen genom att tvinga FN böja sig för den starke eller helt enkelt skita i FN och göra som hen vill iaf. Men nu finns det en möjlighet att återupprätta FN som global sammanslutning av nationer, det finns en möjlighet att resa denna sammanslutning och åter göra den till en global reglerare av transnationella relationer, FN kan vara den sammanslutning av nationer som gör folket och nationerna överordnade det transnationella kapitalet. Där transnationellt kapital och våra globala gemensamma problem, så som miljö osv regleras på en global skala för alla nationers bästa. FN håller på att bli relevanta för världen igen, det finns en möjlighet idag för FN att resa sig, för nationen att resa sig, för nationerna och nationernas folk att göra sig överordnade transnationellt kapital och den starkes rätt.

  Den möjligheten försöker man slå ihjäl med alla tillbuds stående medel och det är därför du finner krigshets i varje tidning i vårt land.

  Idag kommer jag inta min middag avskiljt tillsammans med min familj, men också i en väldig gemenskap som heter Sverige kommer de flesta göra samma, låt den gemenskapen spridas till andra delar av livet, låt den leda dig till solidariteten.

 2. Nationalism. Det är på denna punkt debatten fullständigt havererat. Vad man nu än tycker om nationen som företeelse så är en förutsättning för demokrati är att det finns ett nationellt parlament där folk genom representanter styr politiken.

  Så när man går på och drömmer om internationella utopier kanske det är bra att med klara ögon se vilka internationalistiska alternativ som står till buds.

  EU där samtliga svenska partier väl har ca 2% inflytande eller ett Nato styrt av en finans/militär/industriell oligarki?

 3. Upplysningen och olika världsliga ideologier i dess följd, icke minst marxismen, har inte förmått att rycka oss med rötterna ur den jord där vårt samhälle – eller våra samhällen, eftersom jag ser det snarare ur europeisk synvinkel – frodats eller förtvinats, alltefter rådande politisk väderlek. Men att rycka upp oss, att göra oss till lösa sandkorn som driver i vinden, det är globaliseringens implicita mål. Olika med varandra konkurrerande ideologier (inbegripet religioner) som burits upp av konkurrerande eliter har varit garantin för att full frihet varken kunnat uppnås och ej heller kunnat förloras för alltid. Livet är en kamp och historien likaså. När nu en globaliserad finansiell elit, som kontrollerar västvärldens media, försöker lägga multikulturalismen som ett vått täcke över oss för att befästa sin ställning, då är det dags att reagera. Var och en på sitt sätt. Men reagera!

 4. Jag öppna balkongdörren och utanför i villaområdet härskade lugnet. Den annars så aktiva och urbana medelklassen tycks idag vara upptagna på annat håll. Arbetarklassen mindre rörlig (utom den vars arbetsgivare genom globalismen fört dem till Kina) så stanna hemma? Höra fåglars sång när gräsklippare, motorsågar och skrikande och lekande barn i de burliknande studsmattorna tystnat. Känna växternas doft när alla de flotta terrassernas utegrillar slocknat. Fastigheterna har aldrig varit så fina som nu. Låga räntor, jobbskatteavdrag m.m. har gött kapitalismens konsumtionssamhälle. Tillräckligt med mat för hela helgen finns i kylskåpet. Maten har aldrig haft en så låg relativ kostnad i hushållen som nu. Men maten blir aldrig för billig för kapitalismen. Kvalitén får betala. Arbetaren väljer så gott som alltid de billigaste alternativet. Av sparsamhetsskäl. Och går vilse i bland alla skyltar om lägsta pris. Midsommarafton. En dag med jag, djuren och naturen. En igelkott under skrotbilen som står mitt i gräsmattan? Vädret är så där men det brukar det vara på midsommarafton. Nä, stäng av datorn för nu är det dags att gå ut. Ha en bra midsommar!
  ———————————————————————————————-
  Jag tänker mig en valaffisch med ett uppdukat midsommarbord och under en text med stora bokstäver där det står: Alla pensionärer ska ha råd att bjuda på fest!

  Från vilket parti?

 5. Går lite ut och in men det var skönt ute. Fåglar har fått mat. Alla människor var inte borta (så det blir tyst) som jag trodde. Det är ytterst sällsynt men det har hänt. Djur vågar sig fram när människor försvinner. Men det finns undantag de djuren som är utpräglat sociala som t.ex. gräsänder. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/kommunen-uppmanar-mata-inte-faglarna-pa-marken Men matar man människor så kommer de också. Gränslöst så länge möjligheterna finns. Jag är emot människor ska föröka sig ohejdat för det kommer driva bort de vilda djuren. Det bland annat gör mig till motståndare till fri invandring. Socialister är tyvärr fixerade vid just enbart människor. Det är inte jag. Samma gäller Bibeln. Det tycks vara något dogmatiskt.

  Nationalism är väl just bara nationalism men den kan som andra övertygelser utnyttjas på olika sätt och av olika krafter. Kommunerna till exempel har utnyttjat nationalismen för att välkomna migranter och då tycker jag den blivit vanställd. För mig är nationalism ett uttryck för solidaritet men inte på internationell grund. Det är snarare motsatsen och nationernas åsidosättande.

 6. Nationalism.

  https://www.svt.se/nyheter/det-har-betyder-eu-tullarna

  Vad betyder EU tullarna?
  Ingenting skulle jag vilja säja. Ett slag i luften från människor som inte har något att slå med. Vad köper jag av det som räknas upp? Absolut ingenting. Och för det andra är kapitalet numera globaliserat så varan kan lika gärna produceras någon annanstans än i USA. Identisk eller likvärdig. Trump vet precis vad han gör. Här gäller råvaror och inte konsumentprodukter. Men om det blir så mycket mer än munväder kan ifrågasättas. Liknande tongångar mellan kontinenterna fanns på 1960-talet i samband med Vietnamkriget. Men vad jag fått höra har det aldrig exporterats så många Volvo bilar till USA som just då.

  • Man undrar om bourbon whisky och Harley Davidson motorcyklar kan mäta sig med stål och aluminium i betydelse…

   • Jag är förvisso mekaniker men ingen vän av de där motorcyklarna. Tur man har fingrar och stoppa i öronen om det råkar komma någon förbi. Vad gäller drycken så blir det handen över glaset om jag nu inte bara vill smaka. D Trump svarade genast med 20% tull på personbilar. Men så är han också företagare och affärsman med trumfkort i skjortärmen. Skulle förvåna mig om han inte blir omvald.

 7. Nation som kommer från latinets nascor , dvs platsen där man föddes, kan definieras på lika många sätt som dess uttolkare. Vissa menar att det är liktydigt med en stat/land/region och andra hävdar att en nation bara kan bestå av en viss etnisk grupp oavsett var de bor. De som tolkar nationen som en etnisk grupp brukar ofta ge denna grupp speciella karaktärsdrag och betrakta dessa karaktärsdrag som överlägsna andra etniska gruppers.

  När denna syn sedan blir formaliserad till en ideologi eller -ism kommer nationen att bli den överordnade ideologiska faktor som styr alla andra sociala och kulturella faktorer.
  Jag är för ett nationellt oberoende som omfattar alla som är medborgare eller har uppehållstillstånd. Det är en demokratisk princip eftersom om man inte har nationellt oberoende så är det någon annan som styr landet. Jag är däremot inte nationalist, dvs jag ser inte nationen som överordnad princip oavsett om man man använder en territoriell eller etnisk definition. Att betrakta nationen som överordnat allt annat (nationalism) leder oftast till krig mellan nationer eller etniska grupper eftersom andra ”nationer” i sin tur hävdar sin egen överlägsenhet. I slutändan leder nationalismen därför att man skadar den nation som man säger sig försvara. Hitlers nationalism ledde t.ex. till att 7 miljoner ”ariska” tyskar förlorade livet.

  Glad Midsonmmar/Inti Raymi/San Juan

  • Vet inte riktigt vad jag ska säja om kommentaren ovan men det känns som idealisters skådande långt bortom verkligheten de befinner sig i. Vill man inte se verkligheten kan möjligheten finnas att försöka stänga av den och t.ex. drömma sig bort i en god bok. Eller ta vägen någonstans där verkligheten är på säkert avstånd. Kännetecknande för de här idealisterna är att de har så lite att sätta emot de problem som uppstår när nationaliteter löses upp och människor från främmande ursprung blandas. Istället för att göra något åt saken så smiter de undan. Ofta bakom förskönande fraser om deras moraliska överlägsenhet och att felet är någon annans. Gärna kapitalismen som saknar ett etniskt ansikte. Annars så stolta strutsar men nu med huvudet i sanden. Människorna själva accepterar de här till en viss gräns men när kaos närmar sig då kommer ofelbart de idealiska strävandena att motas ut. Inte för att folk är elaka och ondskefulla men väl av deras egen självbevarelsedrift. Vad jag vet har USA fått bukt med sin värsta kriminalitet, jag tror det är ganska lugnt där nu, förutom de makabra skolskjutningarna som visar sig då och då p.g.a vettvillingar men det har skett inom ramen för det ekonomiska systemet. Det är alltså inte någon form av ”vänstervridning” eller genom visioner om ett utopiskt samhälle som varit lösningen. För ett antal år sedan lyssnade jag mycket på USA:s egen ”revolutionäre” kämpe Michael Moore men det är påfallande tyst från det hållet idag. Mission impossible?

   • Det beror på – våldet i USA:

    För ett tag sedan publicerades en TT-artikel om att det dödliga våldet i USA ökat 2015. Ökningen i förhållande till 2014 sas vara den procentuellt högsta sedan 1971. Samtidigt poängterades att nivån på dödliga våldsbrott fortfarande ligger på en jämförelsevis låg nivå. Mord/dråp utgör förvisso den allvarligaste brottsligheten. Men hur ser det ut för annan brottslighet, och hur ser det ut om vi kastar en blick på olika delar (regioner) av USA, och om vi gör en jämförelse mellan några olika storstäder? Och hur många poliser har de egentligen i de amerikanska städerna? Låt oss titta på det.

    Mord/dråp ökade från 2014 till 2015 med 10,8 % (till 15 696 fall). Per capita innebär det 4,9 per 100 000 inv. Motsvarande siffra för Sverige är 1,13 per 100 000 invånare. Ungefär två tredjedelar av det dödliga våldet i USA utförs med skjutvapen. I Sverige är det mindre än en tredjedel som sker med skjutvapen.

    Grov misshandel ökade med 4,6 %, vilket innebär 237,8 brott per 100 000 invånare. Brottsligheten i USA fram till 2016

    I ett perspektiv på 25 år noteras en markant minskning. De flesta brott anmäls inte i USA och de flesta klaras inte upp. 5 facts about crime in the US

    Preliminary figures indicate that law enforcement agencies throughout the nation showed an overall decrease of 0.8 percent in the number of violent crimes brought to their attention for the first 6 months of 2017 when compared with figures reported for the same time in 2016. The violent crime category includes murder, rape (revised definition), robbery, and aggravated assault. FBI

    • OK, tack för info. Jag hade inga direkt uppgifter att hänvisa till utan min bedömning byggde mer på känsla och summerade intryck. Alltså då en långsiktigt sjunkande trend men som nu brutits och börjat öka. Precis som i vårt land Sverige då men här verkar det extremt? Jag tror Trump försöker dämpa utvecklingen genom att minska migrationen. Sverige brukar följa USA, kanske blir så hos oss också? Jag misstänker det är just den punkten som format det kompakta motståndet mot D Trump som vi matas med i stort sett varje dag från Public Service Svt. ”Sjuklövern”, journalister m.fl. etablissemang vill inte men börjar känna sig tvungna till förändring?

 8. Med c:a 50 års politiskt intresse bakom mig frågar jag mig varför och när den viktigaste frågan förvandlades från klasskamp och de förtryckta folkens frigörelse till en fråga om nation, ras, kön, sexuell orientering och invandring. Nation och religion har trängt ut klass och vi vet alla vilka som är förlorarna
  Medan extrem-höger och en del inom vänstern upprörs över tiggare, ensamkommande flyktingbarn och muslimer så viker sig Sveriges alla nya miljardärer dubbla av skratt. Men deppa inte ihop gott folk, när dödskjutningarna är som värst i Malmö dör 3,7 av 100 000 medan 12,7 per 100 000 dör av självmord per år. Det är alltså 300% farligare att sitta och sura och deppa p.g.a invandringen som att stå en hel natt på Möllevångstorget. Njut av sommaren!

  • Vänstern bedriver självmordspolitik och arbetarna tycker de blir nerdragna i skiten trots de betalar höga skatter. Är det så värst underligt om högern frodas i det klimatet? Man kan nog lugnt säja högern får allt vad den behöver för att växa. Men sånt kan vara svårt att upptäcka om man är tillräckligt övertygad därför då ser man bara det man vill se. Ibland har jag läst de kallar sådant förnekelse.

   Du pratar om femtio års erfarenhet av politik. Det har inte jag på långa vägar. Så mycket erfarenhet kanske gör det svårare att tänka i nya banor? Du får bli ung på nytt ;-)

 9. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/harley-davidson-flyttar-fran-usa

  Det här är ju vad jag tänkt hela tiden. Menar Trump verkligen allvar? Det här företaget handlar bara helt logiskt. För sin överlevnad. Det är ju själva kapitalismen. Globalismen gör kapitalisterna starkare än staterna och även mindre beroende av dem. Det är ju det som är själva poängen. Företag är inte nationalister eller patrioter, det är bara människor som kan bli det. Hur tänkte Trump här egentligen?

  Nu är jag ingen expert på Harley-Davidson men en okvalificerad gissning är att företaget har tillverkning i fler delar av världen. Liksom det motorcykelmärket är vida känt över hela världen. Jag vet Vladimir Putin susade omkring på en Harley-liknande motorcykel för några år sedan. Det var under någon manifestation för Krim som nu tillhörde Ryssland med påföljande resa med motorcyklister för en charmresa till Europa men den blev dessvärre mindre lyckad.

 10. Om ”Arbetarklass” vill att jag skall bli ung på nytt och tänka i nya banor så vill det till att han/hon har något nytt fräscht att komma med. Är det bara högerextremism och nationalism så är det knappast något nytt. Tvärtom, socialismen och internationalismen är ganska ung i jämförelse. Känner mig faktiskt ganska ung med mina socialistiska ideal trots att jag kommer från en familj som redan 1917 var med och grundade SSV, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (senare SKP). Den unkna nationalismen är trots allt ännu äldre. Så ”Arbetarklass” glöm inte att din pseudonym betyder något. Är du verkligen arbetarklass har du väldigt lite gemensamma intressen med Sveriges nya miljardärer, hur mycket ni än viftar med flaggan på nationaldagen.

 11. Instämmer med Sven Andersson. Min principiella inställning till begreppet nationalism är att nationen inte är något självändamål eller överordnat begrepp utan ett verktyg för att skapa ett fungerande samhälle av relationer mellan människor. I Sverige har vi byggt upp ett demokratiskt samhälle genom arbetarrörelsens kamp, som det gäller att försvara. Det försvaras inte genom att göra ”massinvandring” till det stora hotet utan genom att utveckla kampen för utvidgad demokrati och mot den ökande kapitalistiska utsugningen. Läs boken ”Vårdstölden. Hur den privata välfärden tar från det gemensamma” av John Lapidus! Han avslöjar det intrikata systemskiftet som sker genom att en tudelad välfärd växer fram – en statlig och synlig välfärd för de fattiga och en statlig och dold välfärd för de rika, Den senare breder ut sig på den förras bekostnad och hela samhället förändras. Här kan man tala om klasskamp. En otroligt intressant och avslöjande bok.