General Clark & Biden ”ISIS ett verk av våra närmaste allierade” – USA:s falska krig.IS (Islamiska staten) eller ISIS (Islamiska staten i Irak och Syrien) har verkligen varit på agendan sista tiden. Vi har sett otäcka program hur unga värvas till IS i Sverige (Uppdrag Granskning 16/2)och Frankrike (Dokument utifrån 22/2). I Sverige vidtar myndigheterna skandalöst inget för att förhindra detta, men det gör man i Frankrike och andra länder. IS framställs som en religiöst extremistiskt rörelse som bygger på wahhabismen, en variant av sunniislam, som dominerar i Saudiarabien. Men detta är bara en del av sanningen om IS, som inte uppstått ur eller verkar i ett vakuum. Den har också skapats av den orättfärdiga Mellanösternpolitik som bedrivs sedan länge av USA och dess allierade.

DN skriver idag på morgonen ”Tre unga män, hemmahörande i New York-stadsdelen Brooklyn, har gripits i USA, misstänkta för en konspiration med mål att materiellt stödja terrororganisationen Islamiska staten (IS). En av männen ska på nätet ha skrivit att han tillsammans med andra stod redo att mörda president Barack Obama.” Man erinrar sig hur al-Qaida, som växte fram i Afghanistan med CIA:s aktiva stöd senare vände sig mot USA. Det finns starka belägg att IS framväxt kan relateras till den utrikespolitik som USA och allierade för (se nedan), och vidare att man möjligen fått aktivt stöd frn dessa.

Detta blogginlägg inleds med en intervju med NATO:s förre militäre överbefälhavare och förre presidentkandidaten (Demokraterna) Wesley Clark som ledde NATO:s orättfärdiga bombningar av demoniserade Serbien 1999. Åke W Bergh har uppmärksammat artikeln och även översatt den, vilket vi varmt tackar för. Vi bygger vidare med annan information och möjligen analys.

Wesley Clark 150223

Många minns general Wesley Clark som mannen som nästan startade ett tredje världskrig. Det var när han beordrade britterna att ge eld mot ryska fredsbevarare som landat i huvudstaden Pristina i Kosovo, innan amerikanerna anlände. Brittiske befälhavaren för den internationella KFOR-styrkan, general Sir Mike Jackson, ska ha replikerat: ”Jag tänker inte starta ett tredje världskrig åt dig.” Det mer intressanta med general Clark är dock hans benägenhet att emellanåt slänga intressanta avslöjanden omkring sig. Vem kan glömma hans intervju med Amy Goodman 2007 där han avslöjade att en av Pentagons generaler, inte långt efter 9/11-attacken 2001, visat honom ett PM från dåvarande försvarsminister Donald Rumsfeld som beskrev amerikanska globala krigsplaner. Enligt Clark sa generalen:

”Vi kommer att ”ta ut” sju länder på fem år, med början med Irak, sedan Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och till sist Iran.”, ”Är detta sekretessbelagt”, frågade jag. Han svarade ja, och jag bad honom att inte visa det för mig.” Jag såg honom för ett år sedan eller så, och jag undrade: ”Du kommer ihåg det?” Han sa, ”Sir, jag har inte visat något memo! Jag har inte visa det för er! ”

Clark är tillbaka med en annan mycket intressant indiskretion (live i CNN) om ISIS. Långt ifrån att vara en av terrorister spontant bildad organisation, menar general Wesley Clark, är ISIS skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.”

”ISIS kom igång genom finansiering från våra vänner och allierade… för att i en dödlig kamp bekämpa Hizbollah (i Libanon).” Vilka vänner och allierade, uppgav han dock inte. Men han menade att ISIS blivit ett ”Frankensteins monster”.
Så insidern general Wesley Clark informerar oss nu om att våra närmaste allierade i Mellanöstern bidragit till uppkomsten av ISIS – den organisation USA nu spenderar miljarder på att bekämpa.

Vi vet att Israel, Saudiarabien och andra gulfstater sedan länge varit besatta av att bekämpa Hizbollah och Assad, och att de är angelägna om att USA slåss för deras räkning i regionen. Kan detta vara dessa han åsyftade? Kanske snarare än att fortsätta att expandera amerikansk militär närvaro i regionen och bekämpa ISIS, är det dags för USA att ha ett allvarligt samtal med sina ”allierade” i Mellanöstern.” (Slut på intervjun)

General Clarks uppgifter är inte unika
Biden

* I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 bekräftade USA:s vicepresident Joe Biden då han sa att ISIS är en skapelse av USA:s allierade ”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates,” Biden said, “They were so determined to take down Assad and essentially have a proxy Sunni-Shia war, what did they do? They poured hundreds of millions of dollars and tens, thousands of tons of weapons into anyone who would fight against Assad—except that the people who were being supplied were al Nusra and al Qaeda and the extremist elements of jihadis coming from other parts of the world.”
* I vilken utsträckning USA stött eller inte stött detta över tid vet vi inte.
Erdogan & Obama

* I blogginlägg 26/8 och 11/9 2014 beskrevs hur Turkiet stött ISIS.
* Uppgifter finns på flera håll att CIA utbildat ISIS soldater i Jordanien.
* Enligt Michel Chossudovsky i Globalresearch blev NATO i början av kriget i Syrien aktivt involverat i rekryteringen av tusentals muslimska soldater i samarbete med den turkiska överkommandot, enligt israeliska underrättelsekällor (Debkafile, 31/8 2011). Den turkiska armén utbildade dem och säkrade deras passage in i Syrien. Även brittiska och franska specialstyrkor har aktivt tränat syriska rebeller i Turkiet.
* Wahhabitiska präster och andra finansiärer har bedrivit pro-ISIS propaganda på TV-kanaler i Qatar, och att regeringarna i Saudiarabien och Kuwait tillåtit detta.
* SVD 6/10 uppskattar att ISIS har tillgångar motsvarande 2 miljarder dollar och uppger att ISIS rear ut oljan de kontrollerar.
* EU-länder är bland köpare av denna olja vars export Turkiet underlättat. EU:s ambassadör i Irak Jana Hybášková uttalade (2/9 2014 i Europa-parlamentet) ”We have blocs of trucks, some of them contain 5000 trucks in one spot, and we have five places like this of illicit trading of oil. Unfortunately we have European member states buying this oil.”

USA:s ineffektiva flygbombningar av IS.
Det är ”märkligt” att USA:s bombningar i Syrien och Irak har skadat IS så litet.
Sedan augusti 2014 har det amerikanska flygvapnet med stöd av en koalition av 19 länder utfört över 16 000 flygattacker mot Syrien och Irak som påstås vara riktade mot IS styrkor. Sextio procent av attackerna utfördes av mycket avancerade flygplan (Defense News, 19 januari 2015.) IS saknar effektiva motmedel mot flygattackerna och opererar till stor del i eller nära ökenområden där styrkorna är ganska lätta att identifiera. Max Boot, säkerhetsrådgivare vid Foreign Relations: ”Obamas strategi i Syrien och Irak fungerar inte … eftersom den amerikanska bombkampanjen mot ISIS har varit anmärkningsvärt återhållsam”. (Newsweek den 17 februari 2015). NATO:s bombräder mot Serbien varade tre månader 24/3-10/6 1999 och var mycket effektiva, liksom flygattackerna mot Irak 2001.
Detta motiverar verkligen frågan: I vilken utsträckning är USA:s flygattacker ett falskspel, en dimridå för att komma åt Syriens folkvalde president Assad, öka inflytandet i Irak och få stöd och förståelse för de trupper som sänts och ska sändas till Irak från USA och andra länder – däribland kanske Sverige. (Newsweek 12/1)

* Om USA menar allvar med kampen mot terrorismen skulle USA & Co aktivt arbeta för:
* Ett samarbete med Syriens regering och armé som är huvudkraften i kampen mot terrorismen på marken.
* Söka tillstånd av Syriens regering och i FN:s säkerhetsråd för bombningar i landet.
* Respektera att bombningar i Syrien är ett brott mot FN-stadgan och internationell rätt.
* Arbeta för en vapenvila mellan de ”moderata” rebellerna och Assad.
* Helt upphöra med utbildningar av rebeller som ska strida mot Assad, vilket försvagar kampen mot IS och terrorismen.


i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , , , ,

Clarkes CNN-intervju Newsweek 12/1 Globalresearch 19/2 om ”kriget mot IS” DN 26/2 Joe Bidens medgivande New Eastern Outlook Sveriges radio 20/11 Reuters 7/11 ABC 21/11 Globalresearch 30/9 Daniel Ellsberg SvD 6/10 DN 11/9 Pål Steigans blogg M ChossudovskyTehran Times DN Debatt 27/8Daniel PipesIndependent 24/8Ron Pauls artikelRune Lanestrands blogg
DN 8/8 DN 13/8 Tampa Bay News 12/8 Svensson-bloggen 26/7 New York Times 27/6 2013 New York Times 27/6 DN 26/6 SvD 26/6 John Kerry i Kairo Russia Today om ISIS DN 24/6 Globalresearch 18/6 2014 Globalresearch 11/6 DN 12/6 Iraksolidaritet Mike Powers, Iraksolidaritet DN 14/4 Seymour Hersh Blogginlägg om gasattacken 5 april Daily Star Dailykos om Turkiet


3 svar till “General Clark & Biden ”ISIS ett verk av våra närmaste allierade” – USA:s falska krig.”

 1. F.d CIA-toppen Graham fuller världskänd för att så gott som erkänt USA’s imperialistiska Mellanösternpolitik skriver mycket intressant saker på sin blogg. Han är knappast ensam så gott som hela säkerhetsetablissemanget har varnat i årtionden för massiva konsekvenser, något som ”nu” är verkligheten.

  ”Washington needs to begin to regain its credibility by examining and acknowledging—at least to itself—its own role in fomenting the exceptional violence of this last decade. (If there is to be a “long war” against terrorism in the region, as some neo-conservatives predict, it may in reality be the decade or more required for the US to change its image via concrete actions. More specifically, ending the actions that have been so incendiary in the region. First and foremost, begin with the removal of US boots on the grounds in Muslim lands. That’s the indispensable prerequisite before we get on to more complex issues.”

  Vidare så anser han (korrekt) att situationen och förödelsen INTE varit annorlunda om man helt bortser från religionen som en faktor. Vilket är ett utmärkt erkännande (vilket också är ett tema i bloggen) på att man är där av STRATEGISKA och GEOPOLITISKA skäl. Religionen är ”bara” en faktor som hela tiden måste hanteras i propagandan. Detta urpragmatiska mönster är mycket typisk för den typ av ”utrikespolitik” som imperialistiska stater/koalitioner bedriver, en Supermakt som USA (och där innan Storbritannien) har ingen ideologi annat än sin egen vinning och är beredd att liera sig (och avliera sig) beroende på strategiska faktorer. ”Kaoset” i Mellanöstern måste ses ur det perspektivet.

  http://grahamefuller.com/blog/

 2. Intressant att notera är att Saudiarabiens roll som missionärsstat knuten till fundamentalistisk takfiri/wahabi/salafi-islam, men det är fräst satelliter till huset Saud som agerar finansiärer både med och ”utan det rådande maktskiktets vetskap/medgivande”. Detta är ett genomgående tema som återfinns i många staters positionering och agerande och som motsäger en helt ”renodlad” bild och tröttsamma och ensidiga konspirationsteorier. Givetvis är detta något som medför ansvarslöshet(inte frihet) och Plausible deniability, för politiker och makthavare inom militären etc.

  Det finns således många indikationer på rena ”privata” initiativ och högst ”inofficiellt” agerande från höga politiker och senatorer i och runt USA’s regering de senaste decennierna när det gäller finansieringen/utbildningen/användningen av CONTRAS-Mujahedin-AQ-Al-nusra-IS. Det finns också starka indikationer på att CIA och liknande ”säkerhetsorganisationer” (däribland brittiska och Israeliska) stimulerat droghandel (som ofta utgör den monetära infrastrukturella systemet i långtida ”underrättelseoperationer”) något som starkt underblåst ”drogtriangeln”. Något som också är en enorm faktor för ”lokala krigsherrar”.

  Vi såg samma mönster i Sydamerika gång på gång, med finansiella intressen och pengatvätt knuten till Wall Street med genomgående temata; Vapenhandel, Droger och Geopolitiska Strategiska och ekonomiska intressen. Detta är typiska maktkontrahenter och i den kontexten karvar ”warlords” – som gott som alltid har utnyttjats/stöttats/mördats/underblåsts av regionala supermakter och koalitioner – sina egna maktpolitiska och ekonomiska intressen.

  IS är en sådan typ som exploderat i ansiktet samtidigt som det är en mycket typisk krigsherre/paramilitär-struktur som återfinns i flera områden i världen.