Förtroendet för Kungahuset går brant nedåt!

Nu inför bröllopet mellan Victoria och Daniel så presenterar SOM-institutet en glädjande undersökning. Förtroendet för kungahuset sjunker dramatiskt, och likaså den andel som vill ha kvar monarkin som statsskick.

År 2003 så ville 68 procent av svenskarna bevara monarkin, år 2009 var det bara 56 procent som ville samma sak. Det är en signifikant skillnad och den är på alla sätt statistiskt säkerställd. Dessutom slår den lika över alla åldersgrupper och alla utbildningsnivåer, slutsatsen är otvetydig – Svenska folket är på väg att tröttna på sitt kungahus.

Det finns säkerligen ett flertal orsaker till detta, bland annat har ju kungabarnen frekventerat Stureplan, något som länge har varit en visa i media. Madeleine har fått öknamnet ”party-
prinsessan” och fler än en tidning har ifrågasatt hennes och hennes vänners handel och vandel. Utöver det så har kungen själv ställt till med skandaler, uttalandet om sultanen i Brunei var bara ett exempel, hans uttalande om vargstammen i fjol var ett annat som jag minns tydligt.

Själv tillhör jag ju dem som talar om Mora sten. Jag menar att vi faktiskt en gång avsatte kungar genom att samlas vid Mora sten, och tillsatte kungar på samma sätt. Även om jag inte anser att vi ska tillsätta någon ny efter den nuvarande så känns det mer än aktuellt att på fullt allvar börja fundera på hur och när vi ska införa republik. Uppenbarligen så är vi på väg mot en situation där färre än hälften av det svenska folket vill behålla monarkin vilket betyder att vi på allvar måste börja diskutera hur det rent praktiskt ska gå till.

56 procent stödde kungahuset förra året, idag står vi inför ett prinsessbröllop samtidigt som nivån säkerligen har fortsatt att sjunka. Dessutom är det traditionellt äldre personer som stöder monarkin, dessa grupper tunnas ut av ålderskäl och vi kommer säkerligen passera femtioprocentsstrecket inom något år, om det inte redan har skett. Självklart påverkas opinionen mer när man blir medveten om att bara apanaget som går till familjen är omkring 250 miljoner årligen. Vi ser


Ett reportage som vållat rynkade pannor på Slottet…

bilder på prinsessorna iförda klänningar för 40-50 000 kronor, något som absolut sticker i ögonen på dem som knappt kan få ihop till brödfödan.

Jag har skrivit om ämnet några gånger och fått e-post från andra bloggare som gått ut på att starta något slags nätverk mot monarkin, och det är möjligen en väg som bör beträdas. Kanske bör alla länka till Republikanska föreningen för att på det sättet visa sitt ställningstagande samtidigt som man ger dem en större chans att rekrytera nya medlemmar, jag vet inte.

Det faktum att tidningar och TV fylls av bockande och nigande hovreportar som okritiskt berättar om det kommande bröllopet kommer definitivt att skapa mer ilska och upprördhet än vad monarkisterna önskar. I en representativ demokrati är det definitivt omodernt att jobbet som statschef ärvs inom samma familj.

intressant Tags: , , , , , , , , , ab12 svd dn ex1 t

  26 comments for “Förtroendet för Kungahuset går brant nedåt!

Comments are closed.