Förbjud omskärelse av omyndiga !


Jag har varit inne på ämnet förut, och jag lär ramla in på det igen, jag anser nämligen att omskärelse ska vara förbjudet enligt svensk lag om det sker av ickemedicinska skäl. Det vanligaste skälet är givetvis religiöst, såvitt jag vet så är det bara muslimer och judar som omskär sina gossebarn.

Självklart ska var och en själv ha rätt att besluta om sin egen omskärelse, barn har ingen möjlighet att ta ställning till frågan och därför så ska man i Sverige skjuta på beslutet till gossen har fyllt arton år. Vill sedan en 18-åring låta omskära sig så får han betala för ingreppet själv, det är om det sker av icke-medicinska skäl som t.ex. religiösa.

Det är inte en komplicerad fråga för mig, judar och muslimer drar fram religionsfri-
friheten som motiv, vilket gjorts i radiopro-
grammet Människor och Tro, men det är fullkomligt ointressant. Andra människors fri- och rättigheter har givetvis företräde framför religionsfrihet, och så särskilt fria tycks inte dessa religioner vara med tanke på att gossar ska omskäras med tvång. Och ett nyfött barn har rätt att själv besluta om saken när han har nått vuxen ålder.

FN:s barnkonvention stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom.

Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Barnkonventionen fastslår även att lagstiftning ska skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, misshandel eller utnyttjande.

Varje barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa och att traditionella sedvänjor som är skadliga för barnets hälsa ska avskaffas. (forts nedan..)

En kvinna som är medlem i Vårdförbundet har motionerat och föreslagit en ändring i nuvarande policy, en ändring som ser ut att ha stora möjligheter att vinna gehör hos förbundets medlemmar.

Sedan tycker jag att de politiska partierna bör ta tag i denna fråga igen, dras då resonemanget om religionsfrihet upp så har jag givetvis ett adekvat svar på det, man kan ju alltid lämna ett land vars lagar man inte accepterar.

it Andra om: , , , , , , , ab ex dn12 svd


15 svar till “Förbjud omskärelse av omyndiga !”

  • Jo jag vet att SD har samma krav, men det är inte mycket att göra åt faktiskt. Gräver man lite så kan det vara mer vi har gemensamt, och det gäller väl dig och SD oxo?

 1. En rest av religiös karaktär, då spelar det inte någon roll om det gör ont för barnet, det är en ”förbundssymbol” att lemlästa sina barn inför ”gud”. Jag som trodde de troende ville stå hela inför ”Gud” på den ”yttersta dagen”.

  Väldigt barbariskt! Penn och Teller hade en show för ett par år sedan om vilket Bullshit det är med omskärelse. Renlighetsaspekten klarar man av idag med tvål och vatten. Tyvärr är det tydligen väldigt vanligt i USA

 2. Mannen kan aldrig bli accepterad av judar eller muslimer om han inte är omskuren , både judendomen och Islam kräver detta
  Stympning av kroppen är förbjuden i Islam , Religiösa präster säger att kroppsdelarna är de verkliga och naturliga delar som skapades av gud både fysisk och andligt

  Islam förbjuder till exempel tatuering , skönhetsoperationer samt förbjuder kvinnor att bort håret från ansiktet
  De som försöker försköna sig kommer att drabbas av guds förbannelse pga de ändrar karaktären och funktioner skapade av gud

  Gud har skapat gossar med förhud och frågan är varför vill muslimerna ändra på det om detta strider mot guds skapande och vilja ?
  Nu är det dags för gud att skapa gossar utan förhud så slipper gå igenom lidandet av omskärelsen , Jag själv blivit omskuren av en Barber med en vanlig kniv och utan bedövning , tänk er hur mycket har jag lidit bara för att gud ville det

 3. Om vi enas om att rituellt karvande i fullt friska men försvarslösa barn är barbari och bör kriminaliseras slår vi in öppna dörrar.
  Varför har denna fråga inte debatterats innan det nådde det allmänna medvetandet att detta praktiseras inom islam?
  Så länge som det enbart förknippades med judar och amerikanska, eller USA-inspirerade, högerkristna (som lär ha ansett stympning vara ett skydd mot den fördärvliga onanin) var stympning av gossebarn, utförd av religiös amatörkirurg på köksbordet eller på sjukhus efter förlossningen, ingen debattfråga.
  Nu har SD hittat frågan som ett tillhygge mot du-vet-vad.

 4. Detta kan leda till komplicerade frågor.
  Anta t. ex. att jag, fullt frisk och hel, får för mig att, p g a religion eller annan vidskepelse, amputera ett ben, en arm, en lilltå, min förhud eller annan valfri kroppsdel?
  Gissar att väldigt få läkare skulle åta sig att såga av ett ben på begäran av den som anser sig behöva inträda enbent i himmelriket.
  Ge fan i, och kriminalisera, allt karvande i fullt friska människor!
  Sjukvård och sjukhus är, vilket bör framgå av benämningarna, till för människor med vårdbehov.

  • Känner faktiskt en man som i vuxen ålder gick till sjukan och lät omskära sig efter att ha träffat en judisk tjej som krävde detta. Förhållandet sprack lika förbannat ganska snart och där stod han med sin tvättade hals. Det sägs att han ångrade sig.