Demonstrera idag mot världens största flygövning (NATO) i Sverige!


Nej till Arctic Challenge Exercise 15

Samling måndagen den 27 april kl. 18:00 på Södermalmstorg, Stockholm.

Talare:

– Agneta Norberg, Kvinnor För Fred
– Ellen Nyman, skådespelare och regissör
– Knut Lindelöf, bloggare och författare
– Eva Jonsson, Aktionsgruppen Nej till NATO
– Pelle Sunvisson, fredaktivist, författare och lärare
– Sanna Sunnerfalk, fredsaktivist och student

* Vid mötet kommer också på begäran boken ”USA som världspolis” (se till höger på bloggsidan) att sälja till reducerat pris
Arctic Challenge Exercise förkortat ACE var i början av året enligt Försvarsmakten världens största övning under 2015.
Upprustningen går snabbt och det har redan tillkommit två stycken större övningar i världen 2015.
I ACE 15 deltar förutom värdländerna Sverige, Norge och Finland även bland andra USA och Storbritannien.
Sammanlagt kommer 100 flygplan samtidigt vara i luften för att öva luftstrid.
Övningsområdet sträcker sig över en tredjedel av Sveriges yta.
Övningen äger rum 25/5-4/6.
Om inte en stark folklig opinion sagt ifrån innan dess vill säga…

STOPPA ACE!
– För att den bidrar till det försämrade säkerhetsläget runt Östersjön.
– För att den är del av en allt aggressivare kamp om resurserna i Arktis.
– För att den kränker samernas rättigheter som urfolk.

Läs mer och skriver under uppropet på www.stoppaace.se

I NSD, Norrländska Socialdemokraten, en tidning som jag växte upp, med kunde man 27 mars läsa en bra och välinformerad insändare av skådespelaren Sven Wollter under rubriken ”Stoppa Natos krigsövning”. Inledningsvís återges utdrag ur artikeln ”Övningen kallar sig ACE, Arctic Challenge Exercise och är enligt försvarsmakten världens största militära flygövning under år 2015. Den 25 maj till den 4 juni skall – inom ett område stort som en tredjedel av Sveriges yta och en bit in i Norge – USA, Storbritannien, Sverige, Norge, Finland plus en del andra länder utföra krigsövningar med hjälp av 100 stridsflygplan. Försvarsövningar kallar man dem, men detta är nog klokt att ta med stora nypor salt och inse att det är en maktdemonstration riktad österut. Att dessa övningar för vår del syftar till att öppna upp för ett medlemskap i Nato står utom allt tvivel. Och det är ett ansvar som nu lagts i knät på norrbottningarna.”
NSD logo
Wollter skriver vidare ”Bara starka, envetna och högljudda opinionsyttringar härifrån kan möjligtvis hejda denna frontalattack mot vår alliansfria utrikespolitik. Man bör komma ihåg att de ryska medborgarna i hög grad känner sig hotade av vad man upplever som fientliga makter runt deras gränser. Historiskt sett har man därifrån inget gott att vänta sig härifrån ända sedan Karl XII:s dagar.”

Aktionsgruppen Nej till NATO har nu tagit initiativ till en demonstration på Södermalmstorg idag kl 18! Samma tid ordnas en demonstration i Göteborg.

Aktionsgruppen skriver bland annat att Janne Haaland Matláry, norsk professor och försvarsexpert, bedömer att det handlar om ”gemensam avskräckning”. Hon anser också att samarbetet, som inkluderar militära övningar, är så långt man kan dra in Finland och Sverige utan att det handlar om en Natogemenskap, skriver tidningen. Finland och ”Sverige har också beslutat att hålla Natostandard på sina övningar, vilket innebär ett steg på vägen mot Nato. Det finns i dag ingen politisk grund för dem att gå in i Nato, opinionen är inte tillräckligt skrämd, och det kommer att krävas folkomröstningar. Men det som händer nu liknar fortfarande en förberedelse för medlemskap, säger hon till tidningen.”
NATO-flyg
* Det är också helt klart att ACE är en del, för att inte säga grunden i den här nya militära alliansen.
* Aftenposten skriver ”Det första synliga beviset på det fördjupade samarbetet blir troligen övningen ”Arctic Challenge” i slutet av maj, som berör både Sverige och Norge. Även ett antal amerikanska F-16-flyg, nu baserade i Storbritannien, väntas delta.”

Svenska Dagbladet skrev 23/4 att ”Natosamarbetet är ”avgörande för att utveckla den svenska försvarsmakten” och regeringen vill också öka och ”ytterligare fördjupa” det bilaterala militära samarbetet med USA. Det skriver regeringen i försvarspropositionen som blir offentlig på fredag, men som SvD kan avslöja i dag.” I sista stund enades partiledarna om att en särskild utredare ska titta på för- och nackdelar med olika internationella samarbeten och medlemskap inklusive Nato, men beslutade samtidigt att den militära alliansfriheten inte ska granskas. Frågan var så laddad att försvarsuppgörelsen hängde på en skör tråd.”

Något alternativ till Nato finns inte även om Sverige också har en solidaritetsförklaring inom ramen för EU och fredstida samarbeten med Finland och samtliga nordiska länder i Nordefco.

Kommentar.
Det finns starka skäl att aktivt arbeta mot NATO-medlemskap. Starkast skälet är nog att ett sådant medlemskap försämrar Sveriges säkerhet, och ökar risken för att Sverige skulle kunna dras in i stormaktskonflikter och krig, utan folkligt stöd. Detta framgår klart av den viktiga boken.
NATO bevara_alliansfriheten_omsl_4

Bevara alliansfriheten – nej till Nato-medlemskap! I denna antologi med Anders Björnsson och Sven Hirdman som redaktörer medverkar experter och politiker med skilda uppfattningar i många frågor. Alla anser de dock att ett svenskt medlemskap i Nato inte förbättrar landets säkerhet utan försvårar en
fredspolitik i vårt närområde och ökar risken för att vi blir indragna i konflikter och krig.

Professor Anders Björnsson har här tidigare framhållit att de svenska Nato-förespråkarnas argument att Atlantpakten är en demokratiernas gemenskap inte håller. Han skrev ”Finland och Sverige, Irland, Schweiz och Österrike är väl fungerande demokratier, men de har valt att stå utanför stormaktsblock och militärallianser. Däremot är polisstaten Turkiet, maffians Italien, korruptionens Rumänien, det halvfascistiska Ungern, blodshämndens Albanien alla medlemmar av Nato. Om Ukraina blev Nato-medlem, vilket förhoppningsvis kommer att förhindras genom tyskt eller annat ingripande, skulle alliansens demokratiska legitimitet försvagas ytterligare. Till syvende och sist är NATO en krigsorganisation i tjänst hos USA som störtat många demokratier.

Nu är Nato och har varit – och är – offensivt i större utsträckning än den makt som den idag definierar som sin fiende, det militärpolitiskt starkt försvagade Ryssland.
NATo-demonstration III

RyssKrig-768954

Avtal med NATO?

Som framgick av en artikel på DN Debatt 19/4 ser 31 kulturarbetare förslaget till värdlandsavtal som en möjlig språngbräda till NATO-medlemskap. Två dagar efter riksdagsvalet la den avgående regeringen fram förslaget till ett värdlandsavtal med NATO. Beslut ska tas nästa år.
* Man kan mycket väl vara emot NATO-medlemskap utan att vara emot värdlandsavtalet och utan att vara emot NATO:s insatser på andra håll. Det gäller att bilda största möjliga front mot NATO-medlemskap – med deltagande av personer från M till KP. Men jag personligen vill påminna om att:

* Ett värdlandsavtal innebär att Sverige ska öppna gränserna för Nato-operationer, övningar eller skarpa insatser, genom beslut där Natos generaler har initiativrätt. Det försvårar Sveriges möjligheter att i ett krigsläge säga nej med hänvisning till alliansfriheten.
* Avtalet kan innebära Nato kan få obegränsad tillgång till svenskt territorium i fred och i krig (!) och Sverige förpliktigar sig att i alla lägen ge fullt stöd åt Nato. Svenskt territorium ska få användas som bas för angrepp mot tredje land. Det finns inga begränsningar angående vapenteknik. Kärnvapen är inte uteslutna. Men Sverige kan säga nej till detta.
* Avtalet innehåller bestämmelser som är direkt i strid med svensk grundlag. Till exempel är Natos trupper undandragna svensk jurisdiktion. De kan inte dömas för brott begångna i Sverige.

NATO är en krigsorganisation dominerad av USA. Som anti-imperialist tycker jag mig kunna konstatera att NATO bidrog avgjort till splittringen av f.d. Jugoslavien, till sönderslagna Libyen (där al-Qaida kraftigt stärkts) och till förstörelsen av Afghanistan (som medfört att talibanerna är starkare än någonsin de senaste 10 åren). Nu hetsar NATO mot Ryssland och bedriver provokativa militärövningar vid Rysslands gräns.
Vätebomb images

Det är helt klart att NATO vilar på möjligheten att vid behov använda kärnvapen.
– Vem tror inte att en stor majoritet står bakom ett krav på kraftigt militär nedrustning globalt och att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avvecklas i världen om en folkomröstning kom till?

* Men alliansfriheten har tjänat folket väl. Den har hållit Sverige utanför två världskrig. Alla militärallianser befordrar krig. Den som ställer sig utanför har störst möjligheter att undgå krig.

Mer information?
1. Gå till www.alliansfriheten.se som är en kunskapsbank för dem som argumenterar mot att Sverige ska ge upp sin traditionella säkerhetspolitiska linje som i 200 år har hållit landet utanför krig mellan stormakterna. Här finns länkar till grundtexter som belyser den ståndpunkten. På nätplatsen kommer vi även att ge utrymme för originalpublicering liksom för debatt och motinlägg. Där skrev 22/4 generallöjtnant Carl Björeman ”Det är inte Nato som i dagens läge ger Sverige större trygghet. Det är i stället civila och militära åtgärder som främjar nationell sammanhållning och som undanröjer splittring och missnöjesyttringar.”
Det betyder att även argument från dem som yrkar på svensk Nato-anslutning kommer att finnas tillgängliga. Frågans allsidiga belysning tjänar varje medborgares ställningstagande. De vanliga medierna sviker här sitt uppdrag. Ett antal större dagstidningar driver för närvarande kampanj för medlemskap, också på nyhetsplats.

Initiativet kan ses som en uppföljare till antologin ”Bevara alliansfriheten – Nej till Nato-medlemskap! (red. Anders Björnsson & Sven Hirdman, Celanders förlag) som utkom under senhösten 2014.

2. Kontakta aktionsgruppen Nej till Nato via https://www.facebook.com/pages/Aktionsgruppen-Nej-till-NATO och skriv på upprop mot värdlandsavtalet på http://www.skrivunder.com/upprop_mot_nato.

OBS! Man mycket väl vara för NATO och ändå säga nej till NATO-medlemskap för Sverige. Långt i från alla som är emot svenskt NATO-medlemskap delar mina kritiska synpunkter på NATO:s insatser i Jugoslavien, Afghanistan och Libyen – men vi kan ändå samarbeta i kärnfrågan – Nej till svenskt NATO-medlemskap.

intressant.se Ukraina, , , , , , , ,

Norrländska Socialdemokraten NejtillNATO SR 10/4 Stoppa ACE a href=”” target=”_blank”> Sveriges Radio 23/4 SvD 23/4 DN 8/1 SvD 30/11 2014 Värdlandsavtalet Wiseman’s Wisdom – ledande NATO-vänlig militär bloggare Sten Tolgfors, DN Debatt 10/1 DN 30/11 DN 23/11 SvD 23/11 Orangea revolutionen Michael Roberts blog Från Poroshenko till Putin – en nedförsbacke Pål Steigan 15/11 DN Debatt 13/9 M Hudson i CounterpunchPål Steigan Counterpunch om USA:s UkrainapolitikYatsenjuk och Nuland DN 30/7DN 23/2 DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch


Ett svar till “Demonstrera idag mot världens största flygövning (NATO) i Sverige!”