Barnfattigdomen och BNP ökar i USA, i övriga Europa, men Sverige?


På morgonnyheterna 18/11 2014 rapporteras att rekordmånga, 2,5 miljoner barn var hemlösa i USA förra året. Enligt en ny rapport från UNICEF 28/10 finns nu 2 600 000 (2,6 miljoner) fler fattiga barn i världens rikaste länder jämfört med 2008 Totalt lever uppskattningsvis 76,5 miljoner barn i fattigdom i ”den utvecklade världen.”

Denna rapport,Innocenti Report Card 12, Children of the Recession har studerat uppgifter från 41 länder inom OECD och EU om barnfattigdom och om andelen 15-24-åringar som inte har utbildning, sysselsättning eller utbildning (NEET). Rapporten innehåller också uppgifter från ”Gallup World Poll” om människors uppfattning om sin ekonomiska status och förhoppningar inför framtiden sedan lågkonjunkturen inleddes.
American poverty 2616202936_20ecce5868_b
Medan tidiga stimulansprogram i vissa länder var effektiva i att skydda barn, svängde år 2010 en majoritet av länderna kraftigt från budget-stimulans till budgetnedskärningar, med negativ inverkan på barn, särskilt i Medelhavsområdet.

”Många rika länder har sett en minskning av hushållens inkomster, och påverkan på barn kommer att få långvariga negativa konsekvenser för dem och samhället”, säger Jeffrey O’Malley, UNICEFs chef för Global politik och strategi.

”UNICEF:s forskning visar att en politik inriktad på socialt skydd var en avgörande faktor i att förebygga fattigdom. Alla länder behöver starka sociala skyddsnät för att skydda barn i dåliga tider. Rika länder bör föregå med gott exempel och uttryckligen åta sig att utplåna barnfattigdomen genom åtgärder för att kompensera ekonomiska nedgångar, och ge barnens välbefinnande högsta prioritet sa ”O’Malley.

Andra betydelsefulla resultat i UNICEF-rapporten:
◾I 23 av de 41 ”höginkomstländerna” länderna har barnfattigdom ökat sedan 2008. I Irland, Kroatien, Lettland, Grekland och Island, med drygt 50 procent.
◾I Grekland låg 2012 hushållens medianinkomster för familjer med barn på 1998 års nivåer. Medan Grekland förlorade 14 år så förlorade Irland, Luxemburg och Spanien förlorade ett decennium; Island förlorade 9 år och Italien, Ungern och Portugal förlorade 8.
◾Lågkonjunkturen har drabbat 15-24 åringar särskilt hårt, och antalet Neets steg dramatiskt i många länder. I EU klassificerades 7,5 miljoner ungdomar (nästan motsvarar befolkningen i Schweiz) som NEET 2013.
◾I 18 av 41 länder minskade barnfattigdomen, däribland i Australien, Chile, Finland, Norge, Polen och Slovakien.
◾I USA, där extrem fattigdom bland barn har ökat mer i denna lågkonjunktur än under lågkonjunkturen 1982, innebar sociala skyddsnät ett stöd till fattiga familjer, men var mindre effektiva för de extremt fattiga utan jobb. Barnfattigdomen har ökat i 34 av 50 delstater sedan början av krisen. År 2012 levde 24,2 miljoner barn i fattigdom, en nettoökning med 1,7 miljoner från 2008. 1/3 av barnen i USA lever i fattigdom
Barnfattigdomen hvert-tredje-barn-i-fattigdom

Bilden nedan (från Washington Post 29/10) visar att barnfattigdomen i USA är högre än i Litauen, Rumänien och Italien, men lägre än i t.ex. Grekland och Lettland, det senare tidigare framställt som ett mönsterland för nyliberal kapitalistisk ekonomi, av t.ex. svenske ekonomiprofessorn Anders Åslund. Washington rapporterar bekymrat ”Child poverty in the U.S. is among the worst in the developed World.

Sverige bättre men inte bra
I Sverige är endast omkring 13 % av barnen fattiga enligt detta relativa fattigdomsmått, efter en liten minskning sedan 2008. Men en fördubbling av andelen barn i fattiga hushåll har skett i Sverige under de senaste 15-20 åren till drygt 13 % år 2010 enligt detta mått. Detta avser andelen hushåll med en lägre inkomst än 60 % av medianinkomsten i ett land.

Enligt Rädda barnens mått var knappt 13 % av barnen (242 000 barn) och minst lika många föräldrar fattiga, med stora skillnader mellan olika grupper och olika områden. Nästan vart 3:de barn med utländsk bakgrund och ungefär lika stor andel av invånarna i Malmö är fattiga enligt detta mått, jämfört med 4 % i Täby. Barnfattigdomen ökade kraftigt under 90-talskrisen, när arbetslösheten exploderade och inkomstklyftorna växte. Fram till och med 2007 minskade barn­fattigdomen sakta men säkert. Sedan vände det. År 1991 var 15 % av barnen fattiga, år 1997 över 20 %, år 2007 var det 10,7 % och förra året var det 12,7 %, dvs en ökning med c:a 20 % sedan 4 år. Siffrorna visar också betydelsen av vilka år som jämförs.


intressant.se, , , ,, ,, , ,, , , , , , , ,

UNICEF-rapporten Washington Post Pål Steigan 29/10 Oxfams rapportGuardian 29/10 Pål Steigan – Oxfam-rapporten DN recension Romelsjös recension i Läkartidningen Globalresearch 21/1 Dagens Arena ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4
Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok SvD
Occupy Wall Street 4/9

  2 comments for “Barnfattigdomen och BNP ökar i USA, i övriga Europa, men Sverige?

 1. 18 november, 2014 at 20:55

  Guardian rapporter (http://www.theguardian.com/us-news/2014/nov/17/report-one-in-30-us-children-homeless) -tack Leif Elinder- att
  * Antalet hemlösa barn ökade med 8 % (närmare 200 000 fler) efter 2012, mitt i ”återhämtningen”;
  * En ökning skedde i 31 av 50 delstater;
  * Närmare 25 % av hemlösa barn i förskoleåldern och 40 % i skolåldern har mentala problem.

  Men rikedomen har ju ökat mycket hos de rikaste! Något samband?

 2. 21 november, 2014 at 13:19

  ” Sverige är endast omkring 13 % av barnen fattiga enligt detta relativa fattigdomsmått, efter en liten minskning sedan 2008. Men en fördubbling av andelen barn i fattiga hushåll har skett i Sverige under de senaste 15-20 åren till drygt 13 % år 2010 enligt detta mått.”

  Det är ju illa, verkligen… – och min idé om hur att tämligen snabbt ändra på detta på min blogg här.

Comments are closed.