Barnarbete i israeliska bosättningar

Detta är ett nytt viktigt gästblogginlägg av kirurgen Gunnar Olofsson, som flera gånger besökt Palestina. Den 12 maj publicerade vi ett inlägg ”Dåligt år för palestinska barn” av honom, som inledningsvis konstaterade ”Året 2014 blev ett dåligt år för barnen i det ockuperade Palestina. 547 dödades, de flesta i samband med Israels förödande militäroffensiv i Gaza under sommaren, fler än 3.300 skadades och över 1.300 barn blev invalider för livet. 2.273 barn var inspärrade i fängelse.
PALESTINIAN-ISRAEL-GAZA-CONFLICT

Dagens inlägg handlar om hur Israel utnyttjar palestinska barn.
Hundratals palestinska barn, en del så unga som 10-11 år, används som barnarbetare inom den israeliska bosättningsindustrin. Det konstaterar människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) i en rapport,
”Ripe for abuse”. De flesta barn arbetar inom jordbruket där ockupationsprodukter som tomater, dadlar och avocado saluförs inom EU som gjorda i Israel – och svenska konsumenter blir därmed delaktiga i såväl barnarbete som ockupation och kolonisation.

Sedan ockupationens inledning 1967 har Israel lagt beslag på allt större delar av Palestina för bosättningar och militära installationer. Idag bor uppemot 600.000 israeliska judar illegalt på palestinsk mark och israelisk militär styr över allt utom 18% av området.
Barn tecknat imagesCAYJZ9KV
I Jordandalen, där barnarbetet är mest utbrett, kontrolleras 87% av området av bosättare och militär, och ytterligare 7% är avsatt
till ”nationalparker”. Den palestinska befolkningens möjligheter att
försörja sig krymper hela tiden, och närmare en tredjedel av
familjerna i Jordandalen klassas som fattiga – den högsta siffran på
Västbanken.

Palestinierna behöver ofta militärtillstånd – som de ibland inte får – för att bruka sin jord, tvingas köpa sitt eget vatten dyrt från det
israeliska nationella vattenbolaget Mekorot och får i över 94% av
fallen avslag på sina ansökningar om olika byggprojekt. Dessutom
hindrar Israel systematiskt export av palestinska varor genom krav på
olika tillstånd, påtvingade omlastningar och att vissa posteringar
bara kan passeras till fots eller med buss. Enligt Världsbanken kostar
den israeliska politiken Palestina minst 704 miljoner dollar (6
miljarder kronor) per år i bortfall av inkomster från jordbruket.

Detta är bakgrunden till barnarbetet. Samtliga barn som HRW intervjuat uppger att de arbetar på de israeliska plantagerna för att kunna
försörja sina familjer. Barnen, hälften av dem 16 år eller yngre,
arbetar från 05.30 på morgonen fram till eftermiddagen för en lön ner
mot hälften av israelisk minimilön. En del går fortfarande i skolan,
men många har hoppat av. I en undersökt skola försvann från en termin
till en annan 25 av 75-80 elever ur undervisningen. Under högsäsong
arbetar fler, med arbetsdagar upp till 12 timmar eller 60 timmar per
vecka. Totalt beräknar israeliska källor att omkring 10.000
palestinier är sysselsatta inom bosättningsindustrin. Av dem är 1.900
barn.
images (20)
De flesta av barnen arbetar inom jordbruket, med skörd och paketering
av frukt och grönt. De utsätts för kemikalier
, vissa förbjudna inom
EU, som orsakar illamående, yrsel och hudutslag – och som på längre
sikt är kopplade till cancer, neurologiska skador och ofruktsamhet. De
skadar sig på vassa verktyg och tunga maskiner, klättrar på stegar och
arbetar i extrema temperaturer. De flesta har ingen tillgång till
sjukförsäkring och vägras ersättning för dagar de inte kan arbeta på
grund av sjukdom.

Enligt Konventionen om Ekonomiska, Sociala och Kulturella Rättigheter,
som både Israel och Palestina undertecknat
, skall barn skyddas från
”ekonomiskt och socialt utnyttjande” och deras deltagande i ”arbete
som är skadligt för deras moral eller hälsa, utsätter dem för livsfara
eller kan hindra deras normala utveckling” bör göras straffbart enligt
lag (Artikel 10).

Den Internationella Arbetsorganisationen (ILO), vars Konvention om
Minimiålder för tillträde till Arbete (Konvention 138) Israel
undertecknat, anger att minsta ålder för arbete skall vara 15 år, och
i riskfyllda arbeten 18 år.
Lättare arbeten tolereras ned till 13 års
ålder, så länge det inte påverkar skolarbetet. Vidare förbjuder ILO
(Konvention 182) ”arbete som genom sin natur eller de omständigheter
under vilka det utförs kan skada barns hälsa, säkerhet eller moral”
(Artikel 3). Israel har också självt en lagstiftning med ungefär samma
innehåll.

EU har officiellt förklarat sig beslutet att utradera barnarbetet i
världen, och stöder ett förbud mot barnarbete. I fallet Israel har
detta dock hittills inte kommit till något som helst uttryck.
Ingen
som HRW intervjuat har någonsin sett till någon inspektör från EU –
trots att EU är den största marknaden för israeliska varor – och
frihandelsavtalet mellan EU och Israel medger, genom ett så kallat
”tekniskt arrangemang”, att varor från bosättningsindustrin mycket väl
kan blandas med legalt producerade varor och saluföras som tillverkade
i Israel. USA för sin del har i nuläget 353 svartlistade
jordbruksprodukter som bedömts tillverkas oetiskt – men ingen från
Israel.

Även den Palestinska Myndigheten bär ett tungt ansvar för sakernas
tillstånd. Palestina har en modern lagstiftning mot barnarbete som
uppenbarligen inte följs.
Palestinier fungerar som mellanhänder och
rekryterare av barnarbetare till bosättningarna, och tjänar pengar på
hanteringen. Ett problem är att den palestinska lagstiftningen, på
grund av Israels ockupation och militärlagar, bara kan tillämpas på en
liten del av Palestinas territorium. Men betydligt fler än nu borde
kunna lagföras och straffas för sin inblandning i barnarbetet.

Slutligen har vi som konsumenter också ett ansvar. COOP har gång på
gång avvisat fattade medlemsbeslut att inte befatta sig med
ockupationsprodukter, och övriga dagligvarukedjor hukar och försöker
låtsas som ingenting. Det måste bli ett slut på detta. Israeliska
produkter, många av dem alltså tillverkade under oetiska former, måste
helt bojkottas tills Israel slutar upp med ockupationen av arabiskt
land, ger samtliga medborgare lika rättigheter, löser flyktingfrågan
och slutar upp med saker som land- och vattenstölder, barnarbete och
annan liknande smutsig hantering.

i Andra om:, , ,, , , , ,

John Pilgers artikel i Counterpunch Om Mads Gilbert i SvD John Pilgers hemsida Washington Post 24/7 GlobalresearchPalestina-grupperna på FacebookDemonstrationer i Tel Aviv DN Debatt 10/8 Counterpunch 6/8 Noam Chomsky 7/8 Guardian 7/8Israels krigsförbrytelser Nyhetsbanken 8/8 Lutz rapport Järnbastionen Palestinagrupperna 1/8PSG StockholmSRProletären FF DN Debatt 10/8 Carl Bildt i DN Debatt 31/7 CNN-bilder Henrik Linde på Knut Lindelöfs blogg Democracy Now 22/7 DN I 18/7DN kvällen 17/7SvD 17/7 Röda Malmö 17/7 Demonstration 16/7 DN 16/7 DN 16/7 ”Norsk läkare” Nathan Schackar DN Ulf Bjereld GP DN 13/7DN 11/7PSG i StockholmPSG i Sverige Göran Rosenberg i ExpressenDN 10/7DN II 10/7 Svenssons blogg 9/7 Ship to GazaBilderblogg 9/7 Anna Westers blogg 9/7

  5 comments for “Barnarbete i israeliska bosättningar

 1. Bojkotta Israel!
  7 juni, 2015 at 12:50

  Den enhet som kallar sig Israel är kriminell. Den blev till av terror, den växte genom terror och den har spridit sin terror till hela regionen. Israel är en marktjuv som terroriseras Palestinier för att krävt det som rätteligen är deras.

  Nedan kan man läsa om Israels smutsiga byk

  http://rt.com/op-edge/265267-israel-palestine-crimes-children/

 2. Marwan
  9 juni, 2015 at 13:31

  Israeliska bosättare utnyttjar regelbundet palestinska barnarbetare inom skörd och export av jordbruksprodukter inom de ockuperade områden . utbredd fattigdom , diskriminering och brist på andra alternativ gör att palestinska barnen tvingas lämna skolan för ett hårt arbete långa timmar hos bosättarna , dessa barn jobbar med farliga jordbrukskemikalier och får mycket låglön .
  Israeliska arbetare får 6 dollar i timme medan palestinska barn får 15 dollar per dagen och de är tvungna att betala transporten och login . Israeliska bosättare säger att bosättningarna och den stulna marken är till nytta för den palestinska ekonomin och de palestinska arbetare alltså de anser att de har rätt att använda palestinierna som slavarbetare .
  Om internationella företag skulle stoppa handeln med israeliska bosättningar då skulle dessa bosättningar torka ut och dör och detta skulle ge möjlighet för palestinierna att få tillgång till sitt egen land .

 3. Boss80
  12 juni, 2015 at 15:44

  Nu kommer väl Israel att städa bort vartenda bevis som inte uppdagats.

 4. 17 juni, 2015 at 08:51

  Bo Hellgren, Klarspråk har skrivit till statsminister Löfven om detta. Han har fått följande svar och ställer längst ned en viktig fråga:

  ”Hej Bo,

  Tack för ditt mail. Du skrev till statsminister Stefan Löfven och frågan har överlämnats till Utrikesdepartementet där jag blivit ombedd att svara. UD har mottagit uppgifter om barnarbete i israeliska bosättningar. Regeringen uppmanar alla signatärer av barnkonventionen, inklusive Israel, att respektera konventionen och verka för att barn inte utnyttjas som arbetskraft.

  Sverige ställer sig kritiskt till Israels ockupation av Palestina. Målet är att Israel och Palestina ska kunna leva sida vid sida inom ömsesidigt erkända gränser, med 1967 års gränser som utgångspunkt och med Jerusalem som huvudstad för två stater och där eventuella markbyten endast accepteras om parterna framförhandlar det.

  Tack för ditt engagemang.

  Med vänliga hälsningar

  Michael Nordenberg

  Departementssekreterare

  Utrikesdepartementet

  Bo Hellgren: Tack Michael för ditt svar !

  Kan Sveriges Regering införa en bojkott mot israelska varor ?

  Bl.a. mot bakgrund av det barnarbete som förekommer.

  Mvh Bo Hellgren

 5. 18 juni, 2015 at 14:38

  Den torsdag, 18 juni 2015 7:24 skrev UD MK Brevsvar :

  Bo, För att nå målet om en tvåstatslösning, där Israel och Palestina lever fredligt sida vid sida tror den svenska regeringen på dialog och inte bojkott. Sverige har genom olika handelspolitiska överenskommelser, bl.a via EU, åtagit sig att behandla israeliska varor på samma sätt som vi behandlar varor från andra länder.

  Trevlig midsommar!

  Med vänliga hälsningar

  Michael Nordenberg

  Departementssekreterare, Utrikesdepartementet

  Hej Michael !

  Det handlar här om brott mot barnkonventionen och mot avtal om produkter producerade genom det förstnämnda på illegala bosättningar. När det gäller fredsförhandlingar mellan mellan Palestina och Israel så
  har det i decennier varit på helt ojämlika utgångspunkter. Där Israel tillåtits använda sin militära överlägsenhet utan att det s.k. världssamfundet ingripit.

  Tvärt om har USA lagt in sitt veto mot att upprätta den s.k tvåstatslösningen. Sverige måste i praktiken vad som är innebörden av statserkännandet av Palestina ! Då är ovanstående båda israelska överträdelser ett bra tillfälle istället få stopp på den destruktiva utvecklingen i Mellan Östern.

  Mvh Bo Hellgren

Comments are closed.