Även svenskt börsbolag vill tjäna miljoner på legala narkotikamarknaden i USA

Veckans Affärer skriver 28/8 under rubriken ”Svenska bolaget som tjänar multum på marijuanaboomen” att ”USA är på väg att bli en gigantisk, lukrativ marijuanamarknad och nämner att det svenska, börsnoterade bolaget Heliospectra vill ha del av kakan. Man är världsledande på intelligent ljusteknologi för växthusodling och kan med sina unika lysrör förbättra plantor genom att effektivisera ljuset. ”Vi kombinerar hårdvara, mjukvara och biologi. Vårt system känner av hur plantorna mår och hur de använder ljuset, och kan anpassa ljuset för att uppnå maximalt resultat”, förklarar vd Staffan Hillberg.

Med hjälp av det intelligenta ljussystemet kan odlare både öka produktionstakten och livslängden på plantan. En huvudmarknad är marijuanaodlingar, som växer snabbt i takt med att allt fler delstater i USA nu går mot legalisering. ”Vi såg vad som höll på att hända i USA och valde att satsa. Vi är dock noga med att våra lampor bara ska användas till marknaden där marijuana är godkänt för medicinskt bruk”, säger Staffan Hillberg men tillägger att bolaget naturligtvis även gynnas av en generell legalisering. (Bolagets log syns nedan. Det blir en ironisk knorr med ”Miljönär”, eller—-?
untitled (58)
Heliospectras ljussystem halverar energiåtgången, vilket kan ge enorma resultat på den amerikanska marijuanamarknaden. ”Enligt vissa studier går 1–2 procent av all elektricitet i USA till att odla marijuana. En halvering av det skulle innebära en ganska rejäl kostnadsbesparing”.

Cannabisfrågan är het nu i en tid med kraftigt ökad narkotikarelaterad dödlighet. De tunga narkotikamissbrukarna som dör har fortfarande vanligen startat sin narkotikakarriär med cannabis. Cannabis har legaliserats i Uruguay och delstater i USA. Det finns rapporter att cannabis kanske rentav en bra medicin. Detta diskuterades på radion vid åtta-tiden på söndag morgon 27/4 2014. Rätt person fick besvara olika frågor – professor Fred Nyberg, en klok och välansedd narkotikaforskare (bland annat), som jag haft nöjet att träffa några gånger i tidigare forskningsarbetet. Fred sa i korthet att det fanns stöd för att ämnen i cannabis kan ha medicinska effekter. Men det finns inget vetenskapligt stöd för att cannabis är överlägsen något läkemedel.

Ska man gå seriöst tillväga ska man dels söka isolera de ämnen i cannabis som kan ha medicinsk effekt, och sedan genomföra den typ av noga utformade studier som krävs för potentiella läkemedel. Man måste påvisa att ämnet (från cannabis) har effekt, ej har farliga biverkningar samt i randomiserade kontrollerade studier (RCT, randomized controlled study) påvisa ämnets effekt jämfört med något etablerat läkemedel, litet grovt uttryckt.

Uppgifterna om positiva hälsoeffekter av cannabis har förstås inverkan på uppfattningen om vilken narkotikapolitik som är bäst. De kan ge ökad förståelse för den legalisering av cannabis som inletts och som behandlas nedan.

Efter presidentvalet 2012 uppgav Obamas kontor för narkotikapolicy att det ”ihärdigt motsätter sig en legalisering av marijuana och andra droger eftersom legalisering skulle öka tillgängligheten och användningen av olagliga droger, och utgöra betydande risker för hälsa och säkerhet”. En majoritet av väljare i Colorado och Washington röstade för godkännande av åtgärder som legaliserade icke-medicinsk användning av cannabis. Flera andra delstater överväger detta. Enligt en opinionsundersökning 2013 från Pew Research Center stödde 52 % av amerikanerna en fullständig eller partiell legalisering av cannabis, en klar ökning för legaliseringsgruppen jämfört med läget några år tidigare.
Obama president_official_portrait_hires

Bankerna i USA kan göra affärer med marijuanaförsäljare i de delstater som legaliserat användningen av marijuana (cannabis) för rekreation eller medicinska ändamål på samma sätt som med alla andra företag, enligt en policy 2014 från Obama-administrationen.

USA:s finansdepartement accepterar att banker har transaktioner med licenserade marijuana-företag så länge bankerna ”vidtar åtgärder” för att se till att företagen inte visar tecken på gäng- eller kartell- ansluten verksamhet. Några delstater har legaliserat användningen av narkotikadrogen marijuana, som används av många i USA. Användningen av heroin har ökat kraftigt.

Bankerna ska rapportera om de ser något misstänkt, även i delstater där marijuana användning har legaliserats, sade finansdepartementet. (Fråga: Ska de klara detta bättre än polisen som misslyckas trots utbildning och tidvis stora resurser).

President Obama har i intervjuer nyligen sagt att han anser att alkohol är potentiellt farligare än marijuana, som han uppger att han använt då han var yngre. Han har rätt!

Narkotikapolitiska implikationer.
I valet mellan pest och kolera ska man välja kolera, eftersom pest (=hög alkoholkonsumtion här) har högre dödlighet och fler skadeverkningar än kolera (upprepat cannabisbruk)..
Men varför inte undvika kolera i alla fall? Vem vill ha kolera

Karl Marx skrev att ”Religion är opium för folket”, och Erik Gustaf Geijer skrev något liknande 5 år tidigare.

Ur ett politiskt perspektiv gäller detta i varierande utsträckning också hög alkoholkonsumtion och cannabisrökning. De tar bort fokus, energi från kamp mot orättvisor och förbättringar. Att man börjar legalisera bruket av cannabis i delstater i USA är en händelse som ser ut som en tanke i den besvärliga situationen för dagens kapitalism!
Spice 2 imagesCAE73KQ2

På SvT:s nyhetssida kan man läsa ”2013 registrerade Giftinformationscentralen 236 fall där nätdrogen Spice varit orsaken till vård, mot 96 fall 2012. Spice, som vanligen säljs under beteckningar som ”örtblandning” eller ”rökelse” ger allvarligare biverkningar än vanlig cannabis. Det blir allt vanligare att narkotika beställs på nätet och kommer in i landet via posten, men det är inte alltid det ses som ett fullbordat smugglingsbrott. Domstolarna dömer olika, men nu vill riksåklagaren skärpa synen på knarksmugglingsbrotten.”

Den 18/12 2013 skrev DN ”30 procent fler cannabisfall – på ett år”, på Maria Ungdoms öppenvårdsmottagning. Antalet avslöjade fall av cannabissmuggling har ökat kraftigt.

Den ökade användningen av cannabis kan ses som ett av uttrycken för att en stor del av vår ungdom är i en utsatt situation med mycket hög arbetslöshet. Det kan ses som ett symptom på stora brister i samhället, och även som en ökad professionalisering av narkotikakriminella organisationer. De flesta narkomaner i Sverige, USA och många andra länder, har börjat sitt drogbruk med cannabis, ej sällan i sin tur under alkoholpåverkan.

DN skrev 10/5 2013 att ”Centerns Ungdomsförbundet (CUF) anser att cannabis ska jämställas med alkohol med försäljning på Systembolaget eller motsvarande och en åldersgräns”. 62 av 111 röstade för detta, dvs. drygt hälften. Många i CUF påstås ha övertygats av argumenten om möjligheten att kontrollera det hela.
Kommentar: Detta är en ren chimär. Vem ska utöva kontrollen över vilka, när och hur? Cannabisplantor untitled

Fredrik Näslund, narkotikarotelns chef i Stockholm menar att ”En legalisering skulle vara mycket oroväckande. Med dagens lagstiftning har vi poliser rätt att ta urinprov på ungdomar och visa svart på vitt för föräldrarna att deras barn har rökt cannabis. Det gör att vi kan få en reaktion från vuxenvärlden och vidta åtgärder.”

** Litet basfakta**
Europeiska centrat EMCDDA anger att 24 % av invånarna i EU-länderna har prövat cannabis, och 4 % den senaste månaden. I Sverige är siffrorna lägre, delvis beroende på vår förhållandevis narkotikarestriktiva politik. I USA rapporterar närmare hälften av den vuxna befolkningen att de använt narkotika (huvudsakligen cannabis). 10 % har gjort det under den senaste månaden. Enligt ESPAD-undersökningarna om alkohol- och drogvanor minskar andelen elever som anser att det kan vara farligt att röka cannabis, men 75 % anser att det är hälsofarligt.

Forskning, bland annat från Sverige, har visat att det finns ett klart samband mellan hur ofta man använt cannabis som ung och risken att insjukna i den mycket allvarliga sjukdomen schizofreni, som ofta är kronisk och medför arbetsoförmåga, ökad risk för missbruk och kriminalitet samt ökad dödlighet enligt bland andra svenska studier, (där jag medverkat i ett par, är professor emeritus i alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet & KI).
* Långvarig cannabisrökning medför kraftigt förhöjd risk för skador på andningsorganen som bronkit, analogt med tobaksrök.
* Ruseffekterna innebär i bland annat störningar av kognitiva funktioner såsom minne, inlärning, motorisk förmåga, reaktionstid och uppmärksamhet.
* Studier visar att koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och andra inlärningssvårigheter är vanligare hos barn vars mödrar rökte cannabis under graviditeten.
Cannabis ohälsa untitled

Alla som provat cannabis får inte problem. Många provar bara ett fåtal gånger. Risken att fastna i missbruk är större för dem med psykosociala problem av olika slag. Detta innebär att den som vill vara solidariskt med utsatta människor måste stöda en restriktiv policy här. För en socialist borde ställningstagandet vara enkelt.

I Svenska Dagbladet 10/6 2011 kan man läsa ”Om man vill att färre skall hamna i ett narkotikamissbruk bör man inte legalisera narkotika. Man kan välja att legalisera, med de konsekvenser det skulle få, men då bör man använda vettiga argument för sin sak. Att påstå att färre skulle börja, fler sluta och att kriminaliteten skulle minska framstår som ett rent tankefel” menar Jörgen Svidén, direktör för ECAD (European Cities Against Drugs). De länder i Europa som har störst problem med missbruk är de länder som har en mer tillåtande attityd till droger, främst cannabis.”

* Att svenska Heliospectra vill ha en del av kakan är naturligt. För kapitalismen tillåter förstås profit på medel som passiviserar unga och medför ökad risk för allvarligare sjukdomar samt sociala och medicinska problem, eller hur? Särskilt aptitligt om det är sanktionerat av staten.

Det är viktigt ur folkhälsosynpunkt att inte legalisera bruk och innehav av cannabis. Den som vill skada ungdomen, öka sjukvårdskostnaderna och minska kraften i kampen för ett bättre samhälle kan argumentera för legalisering.

intressant.se, , , , , , , ,, , , , , , , , , , , ,

Veckans Affärer 30/8Washington Times om cannabisReuters SvT 12/1 DN Stockhol 18.12DN Debatt 18/12DN 16/12SvT om Uruguays cannabislag Annarkia DN 10/5Centerpartist säger nej till legalisering BilderbloggEgon Frids blogg SvD Brännpunkt, SvidenDN 11/5 Bilderblogg 12/5 Svensson 10/5 DN Brännpunkt 22/6 2011 DN Debatt 13/3 Läkartidningen, Allebeck och medarbetare DN 14/3 EPHA:s pressmeddelande 16/10DN 16/10SvD 16/10 Expressen 16/10 AB 16/10 SvT 16/10SR 1610 DN 21/10 SvD 21/10

  5 comments for “Även svenskt börsbolag vill tjäna miljoner på legala narkotikamarknaden i USA

 1. Maria Larsson
  31 augusti, 2015 at 09:27

  ”De tunga narkotikamissbrukarna som dör har fortfarande vanligen startat sin narkotikakarriär med cannabis. ”

  Det är nog väldigt ovanligt att personer har använt cannabis som sin första drog…
  Kaffe, tobak och alkohol är de absolut vanligaste drogerna man börjar använda.

  Fred Nyberg har en hel del kunskaper, men när det kommer till cannabis så verkar han föra ett personligt korståg. Man bör alltså vara ännu mer källkritisk till hans uttalanden än vad brukligt är.

  Angående schizofreni och psykossjukdomar: cannabis orsakar inte schizofreni även om ett tungt bruk av sorter med höga THC-halter och låga CBD-halter kan trigga igång psykos i de som har anlag för det.

  http://www.schres-journal.com/article/S0920-9964(14)00193-5/abstract
  ”Results revealed that low use of alcohol, but neither cannabis use nor tobacco use at baseline, contributed to the prediction of psychosis”

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3459073/
  ”The current data do not support low to moderate lifetime cannabis use to be a major contributor to psychosis or poor social and role functioning in high-risk youth.”

  http://www.scientificamerican.com/article/can-marijuana-cause-psychosis/
  ”The researchers determined that subjects who smoked marijuana by age 18 were 2.4 times more likely to be diagnosed with schizophrenia than their nonsmoking peers, and this risk increased with the frequency of cannabis use. The connection still held when researchers accounted for participants’ use of other drugs.

  Yet despite these results and an uptick in marijuana use in the 1970s and 1980s, other researchers have not uncovered an increase in the incidence of schizophrenia in the general Swedish population—suggesting that perhaps people who were going to develop schizophrenia anyway were more likely to use marijuana. ”

  ”These authors concluded that although cannabis most likely does not cause schizophrenia, its use might trigger psychosis in vulnerable people or exacerbate an existing condition.”

  http://psychcentral.com/news/2013/12/10/harvard-marijuana-doesnt-cause-schizophrenia/63148.html
  ”research from Harvard Medical School, in a comparison between families with a history of schizophrenia and those without, finds little support for marijuana use as a cause of schizophrenia.”

  “The results of the current study suggest that having an increased familial morbid risk for schizophrenia may be the underlying basis for schizophrenia in cannabis users and not cannabis use by itself,”

  Hade cannabis orsakat schizofreni hade vi sett en ökning av schizofrenifallen när fler började röka cannabis.

  Ökat cannabisbruk ökande inte fallen av schizofreni

  http://www.schres-journal.com/article/S0920-9964(09)00269-2/abstract
  ” this study did not find any evidence of increasing schizophrenia or psychoses in the general population”

  Anledningen till att kopplingen cannabis och schizofreni har gjorts är antagligen p.g.a. att cannabis bl.a. har antipsykotiska egenskaper.

  http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8930251&fulltextType=RA&fileId=S1461145712001502
  ”Cannabidiol (CBD), the main non-psychotomimetic component of the plant Cannabis sativa, exerts therapeutically promising effects on human mental health such as inhibition of psychosis, anxiety and depression. ”

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22716160
  ”CBD prevented human experimental psychosis and was effective in open case reports and clinical trials in patients with schizophrenia with a remarkable safety profile”

  Angående cannabis påverkan på andningsorganen:

  Donald Tashkin är en amerikansk lungläkare som har forskat väldigt länge på cannabis effekter på lungorna.

  http://www.sciencedaily.com/releases/2006/05/060526083353.htm
  ”People who smoke marijuana–even heavy, long-term marijuana users–do not appear to be at increased risk of developing lung cancer […]
  Marijuana smoking also did not appear to increase the risk of head and neck cancers, such as cancer of the tongue, mouth, throat, or esophagus, the study found.

  The findings were a surprise to the researchers. ”We expected that we would find that a history of heavy marijuana use–more than 500-1,000 uses–would increase the risk of cancer from several years to decades after exposure to marijuana,” said the senior researcher, Donald Tashkin, M.D., Professor of Medicine at the David Geffen School of Medicine at UCLA in Los Angeles.”

  http://www.webmd.com/lung/news/20120103/marijuana-smoking-not-linked_to-chronic-breathing-problems
  Enligt Donald Tashkin:
  ”The main thrust of the paper has confirmed previous results indicating that marijuana in the amounts in which it is customarily smoked does not impair lung function,” he says.

  His own study of heavy, habitual marijuana smokers — people who smoked the equivalent of a joint a day for 50 years — found no harmful effect on lung function.

  But he says none of these studies should be taken as the last word.”

  http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1513/AnnalsATS.201212-127FR?journalCode=annalsats

  ”habitual use of marijuana alone does not appear to lead to significant abnormalities in lung function when assessed either cross-sectionally or longitudinally, except for possible increases in lung volumes and modest increases in airway resistance of unclear clinical significance.

  Therefore, no clear link to chronic obstructive pulmonary disease has been established.

  Although marijuana smoke contains a number of carcinogens and cocarcinogens, findings from a limited number of well-designed epidemiological studies do not suggest an increased risk for the development of either lung or upper airway cancer from light or moderate use, although evidence is mixed concerning possible carcinogenic risks of heavy, long-term use. ”

  ”the accumulated weight of evidence implies far lower risks for pulmonary complications of even regular heavy use of marijuana compared with the grave pulmonary consequences of tobacco.”

  Angående påverkan på kognitionen:

  http://news.harvard.edu/gazette/2001/10.11/marijuana.html
  ”Intelligence, cognition unaffected by heavy marijuana use”

  ”The new study of cognitive changes caused by heavy marijuana use has found no lasting effects 28 days after quitting. Following a month of abstinence, men and women who smoked pot at least 5,000 times in their lives performed just as well on psychological tests as people who used pot sparingly or not at all, according to a report in the latest edition of the Archives of General Psychiatry.”

  http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=146356&CultureCode=en
  Large UK study shows no relationship between moderate adolescent cannabis use and exam results or IQ, but heavier use may predict poorer exam performance

  http://www.pediatricnews.com/home/article/british-study-downplays-cognitive-impact-of-adolescent-cannabis-use/d76b2f60d3835b150accebfdf846402d.html
  ”Occasional to moderate cannabis use at a young age is not associated with detrimental effects on cognition or educational performance, according to the findings of a large U.K. study.

  Adolescents with heavier use – defined in the study as self-reported lifetime use of cannabis 50 times or more by age 15 – had a modest 2.9% decrease in educational performance on a compulsory school exam given at age 15 or 16, compared with never-users.

  However, heavier use had no impact at all on IQ scores ”

  Alltså; går du i skolan och vill få ett par poäng mer på proven, undvik att missbruka cannabis.

  Angående beroendepotentialen hos cannabis.
  Amerikanska siffror indikerar att cannabis är mindre beroendeframkallande än andra droger.

  http://www.scientificamerican.com/article/the-truth-about-pot
  ”The researchers found that of those who had tried marijuana at least once, about 9 percent eventually fit a diagnosis of cannabis dependence.
  The corresponding figure for alcohol was 15 percent; for cocaine, 17 percent; for heroin, 23 percent; and for nicotine, 32 percent.”

  Cannabis är dessutom inte fysiskt beroendeframkallande som de andra ovanstående drogerna är.

  Om det är ungdomarna vi månar om så är det en reglering vi behöver, inte den repression vi har idag.

  Colorado reglerade cannabis genom legaliseringen och fick på det viset möjlighet att få större kontroll över drogen.
  Resultatet?

  Färre ungdomar använder cannabis efter legaliseringen eftersom det är större kontroll på det idag.

  http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/12/16/teen-marijuana-use-falls-as-more-states-legalize/

  http://www.usnews.com/news/articles/2014/08/07/pot-use-among-colorado-teens-appears-to-drop-after-legalization

  ”the drop in teen use reflects the fact that state and local authorities have far more control over marijuana than ever before.”

  Hårdare narkotikalagar fungerar inte

  http://www.theguardian.com/society/2014/oct/30/drug-laws-international-study-tough-policy-use-problem
  ”Eleven countries studied, one inescapable conclusion – the drug laws don’t work”

  https://www.gov.uk/government/publications/drugs-international-comparators
  ”[T]he lack of any clear correlation between “toughness” of approach and levels of drug use demonstrates the complexity of the issue: “Achieving better health outcomes for drug users cannot be shown to be a direct result of the enforcement approach.”

  Istället för repression så behöver vi skifta fokus från straff till vård.

  Missbruksproblematiken handlar till väldigt liten del om drogen i sig. De bakomliggande problemen är så mycket större och om det är solidaritet du förespråkar så bör du förespråka en större satsning på psykiatrin, mer stöd samt öka vuxenkontakten för unga.
  Vi har haft repression som enda verktyg i ”kampen mot narkotika” i hur många decennier?
  Hur väl har det fungerat?

  Antalet dödsfall till följd av missbruk har ökat, nu är vi uppe i mer än 2 svenskar som dör varje dag.

  Portugal avkriminaliserade bruk och innehav av mindre mängder narkotika 2001 efter att de hade stora problem med missbruk av tung narkotika. Sedan dess så har de haft stadigt sjunkande siffror när det gäller dödsfall av missbruk, tvärt emot Sverige.

  Vi måste sluta att stigmatisera och stöta ut de som får ett problematiskt bruk ur samhället, det är endast då som vi kan vända den stigande trenden.

 2. 31 augusti, 2015 at 10:47

  Du behandlar flera frågor i din kommentar. En viktig studie om sambandet mellan cannabis och schizofreni publicerades i Lancet för närmare 30 år sedan av Sven Andréasson och medarbetare. De fann ett klart samband mellan frekvensen av cannabisbruk vid mönstringen bland 50 000 svenska värnpliktsmönstrande 1969/70 och risken för schizofreni under en uppföljning på 13 år om jag minns rätt, med 6 gånger ökad risk för de som använt cannabis 50 gånger eller mer. Men litteraturen är motstridig. Jag hoppas kunna återkomma till detta senare.

  Enligt den av tidigare empiriska data väl underbyggda ”gatewayteorin” sker vanligen debut av tyngre narkotika hos de som tidigare testat t.ex. cannabis. Ofta sker detta under alkoholpåverkan. Men senare forskning har visat att andra karriärvägar finns, och inte behöver vara ovanliga.

  Man kan inte utan vidare jämföra nivån av alkoholrelaterad dödlighet mellan olika länder, bl.a. pga skiftande omfattning av analys av narkotika, skiftande praxis avseende obduktioner och sannolikt skiftande syn på användningen av narkotikadiagnoser på dödsbevis.

  Drogen försvårar möjligheten till bättre lösningar och kamp mot problem för individen och kollektivet. Risken för fortsatt/allvarligt missbruk bland de som provat t.ex. cannabis är relaterat till förekomst av olika sociala och beteendemässiga problem enligt viss forskning.

 3. karl
  1 september, 2015 at 23:19

  ”Det är viktigt ur folkhälsosynpunkt att inte legalisera bruk och innehav av cannabis.” Så vi ska fortsätta på inslaget spår med den högsta dödligheten bland narkomaner i Europa? förbudet emot personligt bruk dödar folk men det spelar väl ingen roll, det är viktigare att folk inte röker Cannabis. Ponera den här två heroinister sitter i en lägenhet, en av dom överdoserar. I Nederländerna kommer den andra personen ringa ambulans, i Sverige om han ringer kommer Ambulans och polis att komma och chansen är väldigt stor att dom kommer plocka med honom. Tror du han kommer ringa? Vilket är viktigast, att en person överlever eller att polisen har rätt att stoppa vem fan dom vill och tvinga personen till blodprov. Svenska politiker har som målsättning det narkotikafria samhället ett mål som varje fullt fungerande individ inser är totalt omöjligt, men det ska vi fortsätta kämpa för. Att folk dör i tusentals på vägen dit spelar mindre roll.
  En studie som hade varit väldigt intressant hade varit om man hade tagit låt oss säga 200 brukare av Cannabis där 100 hade blivit tagna för eget bruk med allt vad det innebär, problem med jobb, sociala problem osv osv och 100 stycken som inte hade åkt dit. Vilken grupp tror du kommer ha mest problem efter 10 år?
  Att stämpla folk som knarkare och förstöra deras liv för något man i resten av den civiliserade världen på sin höjd får böter får ja det låter som en bra ide låt oss fortsätta med det.

  • 2 september, 2015 at 08:21

   Tack vare restriktiv narkotikapolitik är bruket av cannabis lägre bland unga än i många andra länder. Den ökade narkotikadödligheten beror bl.a. på att Sverige troligen i större utsträckning sätter ut narkotikadiagnos på dödsbevis, på en kraftigt utbyggd men dåligt kontrollerad substitutionsbehandling av opiatberoende, med många privata aktörer och på lätt genomförd smuggling och försäljning av f.a. opiater och behandlingsmedel som metadon och buprenorfin. Just metadon- och buprenorfinrelaterad dödlighet har ökat. Vård i akut läge är centralt. Ökade polisinsatser mot langning etc. är också viktigt. Saknar vi inte uppgifter om omfattningen av dödlighet då någon låtit bli att ringa av detta skäl.
   De som blir tagna har sannolikt redan större sociala problem av olika slag, som i sig ökar risken för konsekvenser.

   Behandling har en central plats i Sverige. Satsa än mer på prevention av olika slag.

Comments are closed.