Att beväpna apartheid

Denna artikel har skrivits av en av landets främste kännare av Israel, kirurgen Gunnar Olofsson från Borås.

EU är nära allierat med Israel vad gäller vapenförsäljning och militärt samarbete. Det framgår av en nyligen publicerad rapport, ”Arming apartheid”, utgiven av flera olika brittiska organisationer. Enbart under 6 månader före det israeliska angreppet mot Gaza förra sommaren utfärdade Storbritannien licenser för vapenexport till Israel motsvarande nästan 7 miljoner pund (95 miljoner kronor) och för produkter möjliga att använda både militärt och civilt 25 miljoner pund (339 miljoner kronor). Bland brittiska exportprodukter finns utrustning till de F-16-plan som länge terroriserat palestinierna, samt komponenter till helikoptrar och stridsfartyg.
Netanyaho imagesCA5ZE3OB
Den största bidragsgivaren till Israel är USA, med drygt 3 miljarder dollar (26 miljarder kronor) i årligt bistånd direkt till militären. Men många företag baserade i både USA, EU och Israel är i olika grad insyltade i vapenhandeln. Lockheed Martin, världens största vapentillverkare, har hittills försett Israel med 33 stycken F-16-plan, Boeing tillverkar de Apache-helikoptrar som används mot palestinska bostadsområden och tyska Schleifring tillhandahåller komponenter till de dödliga Hermes-drönarna tillverkade av israeliska Elbit Systems.

BAE Systems, världens tredje största vapenproducent, som äger Bofors, tillverkar elektroniska komponenter till stridsflygplan och är ett av tre bolag som bygger de F-35-plan som skall ersätta F-16-planen. G4S förser Israels militär med övervakningsutrustning till murar, checkpoints, fängelser och olagliga bosättningar. Allt som allt medverkar över 100 företag i militär export till Israel.

Handeln går också åt andra hållet. Israel är en av världens ledande vapentillverkare och 70-75% av produktionen exporteras till över 100 länder – varav många med dåligt rykte vad gäller mänskliga rättigheter. Vapenförsäljningen uppgår till runt 7 miljarder dollar (61 miljarder kronor) årligen. Israeliska vapen ses överallt i olika konflikter, och lanseras ofta som ”testade i strid” – det vill säga provade på palestinska kvinnor och barn.
8bn.jpg Netanyahu
Det svenska regelsystemet tillåter i nuläget inte vapenexport till Israel. Men vad gäller import finns inga begränsningar. Vapenimporten är blygsam, i kronor några 100-tal miljoner på ett antal år eller motsvarande högst 3% av vapenköpen, men av strategisk betydelse. Kapseln för målstyrande bomber till Jas 39 Gripen har konstruerats av det israeliska företaget Rafael, liksom störsändare till korvetten HMS Gävle. Försvarets Materielverk har köpt kulspruteammunition, pansarbrytande projektiler, övningsammunition, eldrör och utbildningsutrustning till Leopardstridsvagnar från den israeliska militärindustrin. ITL Optronics Ltd har levererat så kallade Night Vision Goggles (”nattglasögon”) liksom laserpekare till kustrobotsystemet Hellfire. Svensk militär har visat intresse för inhyrning av israeliska drönare för ”spaningsuppdrag” i Afghanistan.

På 1970- och 80-talen hade den israeliska regimen ett nära samarbete med apartheidregimen i Sydafrika, och bytte kärnteknologi mot uran. Sydafrika kom så långt som till produktion av sex kärnvapen och en planerad provsprängning i Kalahariöknen – men övertalades av den amerikanska Carter-administrationen att stoppa projektet. Sydafrika har sedan – som hittills enda kärnvapenland – helt skrotat sina kärnvapen. Israel å sin sida har, som enda kvarvarande apartheidstat, behållit sina kärnvapen och nekar varje form av internationell inspektion – samtidigt som man idag är den mest högljudda kritikern av varje form av kärnteknologisk utveckling i Iran. Enligt Fredsforskningsinstitutet SIPRI förfogar Israel idag över ungefär 80 kärnstridsspetsar.

Mordechai Vanunu, ingenjören som avslöjade Israels hemliga kärnvapenprojekt i Dimona, kidnappades av israeliska agenter i Rom 1986 och tillbringade sedan 18 år i israeliskt fängelse – varav 11 år i isoleringscell. Efter frigivningen lever han fortfarande under övervakning, har stora rörelserestriktioner, får inte resa utomlands och inte träffa vem han vill. Vanunu har sökt politisk asyl i flera olika länder, bland annat Sverige – en vädjan som hittills klingat ohörd.

Det var under (s)-regeringen Persson som det svenska vapensamarbetet med Israel tog fart på allvar, och en svensk militärattaché stationerades i Israel. Inför förra årets val lovade den rödgröna alliansen att stoppa samarbetet, något som hittills inte verkar ha skett. Sverige och Israel har av allt att döma fortsatt sitt vapensamarbete, militärattachén har inte hemkallats och israeliska officerare deltar fortfarande veterligen i olika militära NATO- och EU-projekt tillsammans med svenska kollegor.

Det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon har nu begärt tillstånd för en extra vapenförsäljning på ungefär 1,9 miljarder dollar (17 miljarder kronor) till Israel. Vapnen är till för att ersätta de som förbrukades under förra sommarens israeliska anfall mot Gaza, och innehåller en del ytterst modern teknologi – sannolikt som ”kompensation” för det kärnenergiavtal som USA, mot Israels vilja, nyligen undertecknat med Iran. Det är nog ingen överdrift att misstänka att de nya vapnen är tänkta att användas i nästa krig mot civilbefolkningen i det avspärrade Gaza.
Kärnvapen 2 atombomb-736724
Det svenska och internationella vapensamarbetet med Israel är en katastrof för möjligheten till en fredlig lösning av konflikten i Israel/Palestina, och måste omedelbart avbrytas. På samma sätt som det kan finnas anledning att begränsa vapentillgången i de palestinska områdena, måste också Israel avrustas och neutraliseras. Inte minst måste kärnvapnen bort. Beväpningen av den israeliska ockupationsregimen är ett brott mot artikel 2 och 79 i EU:s associationsavtal med Israel, ett avtal som den svenska regeringen måste kräva tills vidare upphävs. Den svenska militärattachén måste hemkallas. Sverige måste också begära att FN tar sitt ansvar att implementera sina resolutioner om en tvåstatslösning, och genom en FN-styrka i området se till att beslutet efterföljs.

i Andra om:, , ,, , , , ,

Palestinagrupperna uttalande Världen idag John Pilgers artikel i Counterpunch Om Mads Gilbert i SvD John Pilgers hemsida Washington Post 24/7 GlobalresearchPalestina-grupperna på FacebookDemonstrationer i Tel Aviv DN Debatt 10/8 Counterpunch 6/8 Noam Chomsky 7/8 Guardian 7/8Israels krigsförbrytelser Nyhetsbanken 8/8 Lutz rapport Järnbastionen Palestinagrupperna 1/8PSG StockholmSRProletären FF DN Debatt 10/8 Carl Bildt i DN Debatt 31/7 CNN-bilder Henrik Linde på Knut Lindelöfs blogg Democracy Now 22/7 DN I 18/7DN kvällen 17/7SvD 17/7 Röda Malmö 17/7 Demonstration 16/7 DN 16/7 DN 16/7 ”Norsk läkare” Nathan Schackar DN Ulf Bjereld GP DN 13/7DN 11/7PSG i StockholmPSG i Sverige Göran Rosenberg i ExpressenDN 10/7DN II 10/7 Svenssons blogg 9/7 Ship to GazaBilderblogg 9/7 Anna Westers blogg 9/7

  9 comments for “Att beväpna apartheid

 1. @neurocolls
  27 augusti, 2015 at 08:32

  Läs gärna Norman Finkelstein på Byline:
  https://www.byline.com/project/13/article/304
  Crowdfunding-målet på $100000 ”for medical equipment for Al-Awda hospital in Gaza” uppnått, men man kan fortfarande ge sitt bidrag.
  http://normanfinkelstein.com/2015/08/26/norman-finkelstein-hits-100000-crowdfunding-target-with-byline/
  eller http://normanfinkelstein.com/

 2. Gösta Lilja
  27 augusti, 2015 at 11:33

  Det är västvärldens sätt att hantera problemet som är problemet. Den invasion av människor från krigszoner som drabbar Europa idag har sin motsvarighet i de miljontals européer som översvämmade Mellanöstern efter ww2. Där kunde flyktingar och invandrare erhålla medborgarskap, fri och rättigheter, mark och egendom med vår, FN:s och Guds? välsignelse. Att de bestulna och fördrivna araberna under årtionden av medieskugga tillbringade sina liv som statslösa i flyktingläger ansågs inte värt att rapportera. De förtvivlade försöken att uppmärksamma omvärlden om vad som pågick vid sidan av ”rapporterar den israeliska arméradion” förklarades aldrig för oss i ett begripligt sammanhang.
  Nu vet vi sedan länge hur det det ligger till, men det sitter fortfarande en propp av beslutsfattare i Europa och USA som gjort karriär på att förhindra en anständig lösning på problemet. Enligt proppens förhoppningar är det israelerna själva som en vacker dag ska vakna upp som föredömen i broderskärlek och medmänsklighet. Glöm det!
  Den som blandar in Gud i jordiska arvstvister har förbrukat sin rätt att delta i en konstruktiv diskussion om mitt och ditt. Det gäller första Mosebokens Sara såväl som dagens Netanyahu.

  En orsak till Israels framgångar inom vapenindustrin förklaras av Philip Giraldi i länken nedan.
  http://www.ifamericansknew.org/us_ints/sp-giraldi.html

  • Peter Grafström
   28 augusti, 2015 at 10:24

   Gösta Lilja
   Usas märkliga relation till Israel kanske skall ses som ett underhandserkännande av att Usa(tillsammans med England) på ett avgörande sätt bär ansvaret för Hitlers karriär och nazitysklands materiella och diplomatiska stöd.
   Alla utpressningsargument som förekommer hålls givetvis under bordet.
   FN-omröstningen som ledde till Israels erkännande var beroende av Sydamerikanska röster och dem ordnade Nelson Rockefeller efter att D Ben Gurions underrättelsechef visat anklagelseakterna för Nelson. Denne sade You can either have retribution or a state. You cant have both. Israelerna fick därmed i utbyte mot en stat gå med på att inte få hämnd på de exilnazister som Usa skyddade.

   • Gösta Lilja
    28 augusti, 2015 at 18:24

    Mycket möjligt. Sionisterna passade under tiden på att samarbeta med Hitler i evakueringen av judar till Palestina. Den heliga stolen är väl ytterligare en dold ingrediens i hemlighetsmakeriet. Karol Wojtyla var en polsk b-skådis som under kriget jobbade åt I G Farben och sålde Cyklon B till nazisterna. Han blev sedermera känd som påven Johannes Paulus II och helgonförklarades efter sin död. Han hade säkert inga ambitioner att rota i ww2:s historia. Nästa påve hette Benedictus XVI och avgick ”frivilligt” efter kontroverser med bl. a, FN och judiska organisationer. Han hade hävt bannlysningen av ett antal biskopar, bland dem den engelske biskopen Richard Williamson som gjort sig känd som förintelseförnekare. Nuvarande påve kommer från Sydamerika och lär knappast ställa till med några problem. Jag tror att Vatikanen sitter på uppgifter som skulle välta vår världsbild över ända. Lite vid sidan om. Fidel Castro fick en gång frågan; när häver USA sanktionerna? – När USA har en svart president och påven kommer från Sydamerika blev svaret.

    • Peter Grafström
     29 augusti, 2015 at 14:28

     Påvar från det förflutna har sagts vara skuldsatta och lätta att manipulera.
     Reformationen av den kristna kyrkan hängde officiellt samman med den katolska kyrkans förfall. Men orsaken lär ha varit att förhindra ett enande av de Tyska provinserna till ett rike eftersom tyskarna ansågs vara ett alltför dugligt folk. Luther lär ha sponsrats av Venedigs underrättelseagenter. Jag har aldrig sett någon förneka Webster Tarpley’s uppgifter om den bakgrunden. Det skulle ju kunna innebära att korrumperandet av Katolicismen och införandet av nya element av reformert typ inte var oberoende företeelser utan ingick i en försåtlig kamp mot kristendomen. Under 1800-talet spreds frikyrkliga sekter bla från Usa och splittrade ytterligare upp den kristna rörelsen. Nästan alla progressiva krafter tycks glädja sig åt sekulariseringen samtidigt som grunden för moral och etik inte har ersatts av något annat och människor i väst är nu helt splittrade till ett individualistiskt sökande efter hedonistiska njutningar utan förmåga till organiserat motstånd mot den nu pågående revolutionen styrd av globaliserarna.
     Usa kan få en sån befolkning här att rösta på de politiker som styrs i den hedonistiska riktningen, dvs som inte klarar att argumentera för att vi ej skall låta Usas ekonomiska piska tvinga oss i deras riktning.
     Själv är jag agnostiker och förlitar mig inte på gamla skrifter, men jag anser att vi försvagas av att inte ha något som motiverar oss till självuppoffring och vilja att organisera motstånd.

     Förtydligande av min kommentar där jag nämner ‘hedonistiska njutningar’ (den är fn under moderation när förtydligandet skrivs)
     Jag menar med det uttrycket att man låter sig köpas. Exempel på vad jag menar:En journalist sprider illasinnad propaganda och försörjer sig så. Med pengarna kan han sen unna sig vad som helst. Vore han ärlig försvann den födkroken.

     • Gösta Lilja
      29 augusti, 2015 at 21:43

      Intressant! Det pågår en intensiv kamp om själarna, inte minst i massmedia. Det är ju inte allt för länge sedan det var en dygd att lyfta fram andra istället för att framhäva sig själv i tid och otid. Det är tveklöst så att våra sämre egenskaper premieras inom det rådande systemet t. ex. girighet, skådespelartalanger i negativ mening och självhävdelsebehov. Det är styrt och den viktigaste målgruppen är förstås barnen. Min bedömning är att vi är ohjälpligt fast i ett system där vi föds skuldsatta in i ett samhälle utan tydliga mål. Ungefär som ett bisamhälle där frukten av alla gemensamma ansträngningar resulterar i en skål med sockervatten istället för en fullvärdig naturlig näringskälla. Och det spelar inte längre någon roll hur mycket vi anstränger oss.
      Visst kan USA kan få svenska folket att rösta på politiker som inte klarar att argumentera för att vi ej skall låta USA:s ekonomiska piska tvinga oss i deras riktning. Det är ju Margot Wallström och Karl Bildt exempel på.

 3. mia
  27 augusti, 2015 at 12:11

  Av artikeln framgår västmakternas ständiga medlöperi till mord i apartheidstaten israel och övriga Mellanöstern för denna stats ”säkerhet” (som enligt de själva går ut på att vara en oas, en ”Villa in the jungle” (på bekostnad av en omgivning som hålls i brand)). Låt nuvarande Israel ersättas av en stat med demokrati för alla dess medborgare oavsett ras, etnicitet och religion – frågan är bara till hur mycket mer blodspillan?

  Hur kunde ett folk utan någon som helst anknytning till vare sig Palestina eller Mellanöstern och som sades ha varit utsatta för de mest fruktansvärda övergrepp, bara tre år efter befrielsen och kriget, fördriva ett annat folk? Ekvationen går inte ihop! Om nu något skulle byggas där så skulle det varit en oas av ödmjuk försoning och kontemplation över ideologiers fasor och skett med omgivningens samtycke. Istället släpps sionismen läs och håller området i brand.
  De som lever, indoktrineras påverkas rejält och tappar sunda värderingar i Israel. Så stödde t.ex 93% av israelerna de senaste slakten i Gaza.
  (Omformulerat en del av Anders R).

 4. Världsfaran
  27 augusti, 2015 at 15:43

  Israel har atombomber och där finns även de som tror att de är ”utvalda”. Israel är en stor fara för världsfreden.

 5. Åke W Bergh
  28 augusti, 2015 at 23:25

  Mia – Mera näraliggande: hur kan ett folk utan någon som helst anknytning till vare sig Palestina, Mellanöstern eller (enligt Wikipedia) Sverige med sin miniminoritet på mellan 15 – 20 000 ”svenska” judar låta deras sionistpropaganda så fullständigt behärska våra svenska opinionsbildande medier – sedan några år även public service!? Utan minsta lilla pip från den svenska vänstern som alltid samvetsgrant i ord stött palestinernas sak? Att vi nu utpekas som som världens värsta rasiststat, och på något sätt ensamma står i ”skuld” till världens alla flyktingar – inklusive romer från USA-ockuperade Rumänien – är bara guds straff för våra synder. Uppenbarligen helt OK enligt samma svenska ”vänster”. Ve den som klagar!

Comments are closed.