Är SD ett nyfascistiskt parti?På DN Debatt skriver idag statsminister Löfvén att Sverigedemokraterna (SD) är ett nyfascistiskt parti, vilket även finansminister Andersson sa igår. Vid radiointervju idag uttryckte vice statsminister Romson viss förståelse för detta, men instämde inte direkt utan hänvisade till forskning. En intervjuade statsvetare menade att SD inte är fascistiskt, och samma bedömning gjorde journalisten Anna-Lena Lodenius, känd för sina arbeten i ämnet. Jag ansluter mig till den senare uppfattningen.

Däremot har varken S – eller något av de övriga riksdagspartierna kritiserat fascismen i Ukraina eller statskuppen i Kiev 22/2.. Undantag är främst medlemmar i V, tyvärr ej dess partiledning.

För att belysa ämnet återger jag i något modifierad form ett tidigare gästblogginlägg om den alltmer aktuella fascismen med kritik av boken ”Älskade fascism” av Henrik Arnstad. Den är skriven av Sven Hofman, en svensk skribent och historiker som har specialiserat sig på konstitutionella frågor. Den ger viktig och intressant belysning av ämnet, och innebär indirekt kritik av synsättet hos Löfvén och Andersson.

”Fascismen är ute och spökar i spalterna.
Men det är en märklig fascism – som demonstrerar sjuttonde maj på Oslos gator, precis som om det var ungerska pilkorsare i farten (som i Budapest hösten 1956)! Anita Goldman, en av de osakkunniga recensenterna i dagspressen av Henrik Arnstads bok ”Älskade fascism”, sade sig inte ha en aning om att de senare kamraterna hade någonting med fascism att göra, och hon hade heller aldrig får veta att det rumänska järngardet hörde till denna strömning (Expressen 3/4). Hon kan inte ha känt till vad europeiska intellektuella som Emil Cioran och Mircea Eliade pysslade med i unga år. Nej, om detta har man aldrig berättat för henne…
Fascism Arnstads bok imagesCAXZEMN2

Det är ändå märkligt – så många penningstinna insatser som den svenska statsmakten har satt in mot den här typen av ideologiska rörelser, och så har det undgått opinionsbildare att fascismen finns mitt ibland oss, ja till exempel bland norska EU-motståndare och sådana berättar Sverige-vitsar. Herregud! Anders O. Björkman (SvD 3/4) klagar på att det inte har funnits några böcker på svenska som behandlar fenomenet och visar därmed att han inte har tagit del av Herbert Tingstens och Ernst Noltes klassiska arbeten som under många år fanns som pocketböcker i svenska boklådor och givetvis går att få tag på antikvariskt eller på folkbiblioteken. Eller varför inte Alf W. Johanssons standardverk ”Den nazistiska utmaningen” som har utkommit i åtta upplagor, hela tiden uppdaterad med aktuell forskning, och som ständigt finns att tillgå?

Arnstad för sin del menar att nationalism, och särskilt ultranationalism, utmärker fascismen som ideologi. Men nationalismen tillhör liberalismens tankegods. Fascismen är inte anhängare av nationalstater (såsom liberalerna en gång var) utan går in för att utplåna nationalstater – genom imperialistiska erövringståg eller genom propaganda för överstatliga lösningar. Varken Hitler eller Mussolini var några nationalister utan hänsynslösa maktpolitiker som ville lägga under sig Europa och göra kolonier av dess randområden. Hitler önskade inget hetare än att utplåna Ryssland, Mussolini ville härska i Afrika (som engelsmännen). Och Hitler var ju inte tysk utan österrikare; han ömmade inte sekund för den tyska nationen, all hans strävan gällde riket som var någonting övernationellt, en dimmig Volksgemeinschaft.
Fascism -smell imagesCAD2CVV3

Men eftersom Arnstad hugger i sten när han vill göra ”ultranationalister” som Sverigedemokraterna till präktiga fascister – trots att dessa inte har visat det ringaste intresse av att förändra styresskicket i Sverige eller utvidga den svenska statens territorium, alltså inte är mera extrema än andra politiska partier som till exempel har lagt ned det svenska militära försvaret – förstår han (och hans okritiska beundrare i recensentkåren) inte att en aktuell fascism snarare bör sökas i de demokratiskt illegitima, korporativt sammansatta och arbetande miljöer som utgör de facto-statsbildningen EU. Det är en beslutsstruktur med kraft att sätta folkstyrelser och demokratiska konstitutioner ur spel; som har övertagit Hitler-drömmen om en förenat Europa (Maud Olofsson innan hon blev statsråd hade denna insikt som hon emellertid inte visste vad hon skulle göra av).
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

Nej, Norges tradition av demokratisk nationalism är nog raka motsatsen till det underkuvande av misshagliga element och befolkningsgrupper som har utgjort den europeiska fascismens innersta väsen. Denna nationalism var en mäktig kraft i motståndet mot den fascistiska ockupationsregimen i Norge under andra världskriget. Den har aldrig kuvat någon främmande befolkning (utom möjligen ett bisarrt och misslyckat försök att röva en östlig del av Grönland från danskarna i början 1930-talet).

Nej, fascismen bör förvisso sökas på annat håll än i populistiska missnöjesgrupper; den är praktiserad var dag i stora industriföretag, i hierarkiska befälsstrukturer i organisationsvärlden, i den diktatur utan appell som har etablerats inom de akademiska, linjestyrda organisationerna. Fascisterna var aldrig några sluskar – inte mer sluskiga än deras politiska motståndare – och de blev oftast väl mottagna i de allra finaste salongerna, i en kulturens högborg som München eller på de stora godsen runt om i Europa. Deras huvudnummer – och det som gjorde dem populära i tidens elitkretsar – var att krossa den organiserade arbetarrörelsen. På många håll lyckades det med detta, men inte i det demokratiskt välfärdsnationalistiska Skandinavien. Detta är, såvitt man kunnat begripa, ingen huvudpunkt på Sverigedemokraternas program, och därför har man svårt att se dem som ett fascistiskt parti.
fascism bild

Inte heller kan man säga att fascismen har patent på rasbegreppet, eller ens praktiserad rasism. Mussolini gjorde sig inte känd som judehatare; för italienska var nordafrikanska frihetskämpar alltid största problemet. En demokratins förkämpe som Franklin D. Roosevelt gick dock aldrig fri från antisemitiska anfäktelser. Och även om den israeliska politiken har den råa styrkans män – arabhatare, militarister, torterare – sedan länge ett bastant grepp. Men säg den opinionsbildare som vågar skriva en bok om den fascistiska staten Israel, på sin tid den sydafrikanska apartheidregimens trognaste supporter och även bundsförvant med militärernas Turkiet, där ingen rättsstat har funnits sedan statsgrundandet!

Henrik Arnstad och hans recensenter gör oss just nu en otjänst genom att vända vår uppmärksamhet bort från tidens verkliga fascistiska hot – om det bara bestod av galningar som Breivik och svärmorsdrömmar som Åkesson, så kunde vi alla sova gott. En konkret uppgift för en antifascistisk opinion i Sverige kunde vara att utkräva ansvar från de manipulerande byråkrater (och advokater) inom rättsväsendet som med tillgängliga medel har försökt få en politisk förföljd människa som Julian Assange ställd inför rätta för ett fejkat brott och därefter avförd till den grymma amerikanska orättvisan.


i , , ,, , , ,, , , , , , , , , , , ,

DN Debatt 6/12Internationalen om fascism DN rescension av Arnstads bok av Olle SvenningDN 4/4 SvD bokrescension Aftonbladet rescension av Arnstads bok Knut Lindelöf 13/5 Annarkia 22/11 VarghjärtaDN Unga Sverigedemokrater vill ha Almqvist kvar DN Debatt 15/11 DN:s ledare 15/11
AB 15/11
Svd 15/11
Expressen 15/11
SvT 15/11
The Independent 30/8 SvT DN Breivik kommer ut SvD Proletären FIB-Kulturfront


45 svar till “Är SD ett nyfascistiskt parti?”

 1. Tack för en utmärkt artikel. Kan bara hålla med. Jag röstar själv på SD och känner massor med folk som också gör det och bland dom finns inte en enda fascist eller rasist, utan de består av vanliga hederliga människor som bryr sig om sina medmänniskor och landet Sverige och önskar sina barn och barnbarn en bra framtid. Visst finns det säkert obehagliga, odemokratiska element bland SD, precis som det gör bland alla partier. Men ingen av mina vänner skulle rösta på SD om partiet uppvisade fascistiska tendenser. Precis som artikelförfattaren säger så är det EU som tagit över rollen som fanbärare av Tredje Riket.

  • Jodå, du är rasist, därom råder det inga som helst tvivel. Det räcker att läsa din historia i denna bloggen. Sannolikt är de ”massvis” med vänner du känner som är Sverigedemokrater och inte rasister också rasister.

   Röstar man på SD så är man rasist. Vill man ha SDs politik utan rasism, så röstar man på moderpartiet.

 2. ”FASCISM Dick Harrison är författare och professor i historia vid Lunds universitet. I en artikel i Magasinet Neo tar han sig an begreppet “fascist”, som medelst samma slags missbruk som drabbat ord som “rasist”, nu håller på att devalveras flera gånger om. Dessutom sällar han sig till den ständigt växande skaran intellektuella som sågar charlatanen Henrik Arnstad.”
  Vidare http://www.internationalen.se/2013/04/feldoserat-recept-mot-fascismen/

  • Tänk, du får beröm av Sverigedemokrater och länkar till avpixlat. Vi är nog många som plockar bort våra länkar till den här sidan…

   • Och det tror du är rätt väg att gå? Att vägra diskutera politik och försöka finna lösningar och istället bara prata med personer som tycker exakt likadant. Jag föredrar att lyssna på andra. Inget parti sitter inne med alla lösningar. Vi kan alla lära av varandra och genom att prata med varandra utan fula tillmälen kan vi tillsammans komma med lösningar. Att skrika rasist eller kommunist till varandra löser ju inte direkt några problem. Det finns bra och dåliga människor i alla partier och det bästa är om de utan extrema åsikter kan komma överens och finna lösningar som passar de flesta och som gör vårt samhälle till en bättre plats att leva på. Att isolera sig ger det rakt motsatta. Hoppas att få se dig skriva här igen och diskutera artiklarna.

    • Gammal krigare: Jag tror inte du kan övertyga Jinge att debatt är bra och att olika åsikter bör dryftas så att vi alla kan lära oss nya saker och därigenom växa. Om du lyckas skulle jag emellertid bli positivt överraskad:-) Jag skrev på hans blogg igår att jag tycker SD tenderar starkare mot sionism än mot nazism. Det är en åsikt jag har, må det stämma eller inte, det beror ju säkert starkt på vilken SD-ledamot man tänker på.

     • Oj, ser att hälften av inlägget aldrig kom med: När jag skrev min åsikt om SD’s sionistinriktning hälsades detta med icke-godkännande av kommentaren och den ersattes helt sonika med ”Man får inte ljuga här! / Jinge”. Oklart för mig hur en åsikt kan vara en lögn:-) Förmodligen bara ”fel åsikt”.

  • Dick Harrison skriver detta i Neo: ”Att bunta ihop Jimmie Åkesson et consortes med Hitler och Mussolini är dock föga produktivt. Dagens politiska partier måste förstås på egna premisser. Deras åsikter bör bemötas med utgångspunkt i de konkreta hot de representerar och de mål de strävar efter att uppnå. Den parlamentariska demokratin i Västvärlden är i dag så fast etablerad och har så stark folklig legitimitet att det är absurt att tro att den riskerar att kvävas av ytterlighetspartier, i synnerhet som dessa inte ens är fientliga till systemet. Den dag Jimmie Åkesson kallar sig revolutionär, pläderar för korporativism, deklarerar sin dröm om avskaffandet av alla politiska partier utom det egna, poängterar sitt förakt för svaghet, kräver inrättandet ett nytt rasbiologiskt institut, yrkar på att få annektera Åland och organiserar en kraftfull ”marsch mot Stockholm” med SD:are i folkdräkt – då finns det skäl att hissa varningsflagg för fascism.” Två fel i det resonemanget. Den parlamentariska demokratin är inte så fast förankrad i västvärlden som Harrison menar. Det anses ju att Ukraina hör till ”västvärlden”. Där har den parlamentariska demokratin fått stryka på foten. I Ungern mår den inte heller bra. Därtill att den parlamentariska demokratins spelplan – öppen som den bör vara – ger fritt fram åt alla Europas högerextrema rörelser. Medborgarna har röstat på dem! Som de i Sverige kommer att rösta på Sverigedemokraterna. Nästa fel: Harrison skriver att det är först om Sverigedemokraterna öppet manifesterar sig som fascister vi behöver frukta dem. – Men då är det ju försent. Ett beteende hos SD:s anhängare har skrämt mig: när någon har öppet kritiserat partiet kommer otäcka mejl-lhot formulerade i denna riktning: ”dig ska vi ta hand om senare”. Så skriver givetvis inte SD:s ledare. Men vad har vissa av deras anhängare för ”framtidsplaner”? Harrison kritisera Arnstad hårt. Jag tror att Arnstads största fel i sina analyser är att han förbiser klassperspektivet. Fascismen som kapitalets vapen mot löntagarna. Mot facket, mot socialistiska partier. Sverigedemokraterna röstade i riksdagen i nio fall av tio med Alliansregeringen.

   • Men det där med att dom röstar 9/10 fall med alliansen vet du ju inte är sant och det säger jag som röstat på SD och önskat att de röstade mer åt vänster. Alliansen lägger ju inte fram förslag till votering om dom vet att dom röstas ner.

    Alliansen har inte samarbetat med SD, tyvärr i mina ögon, men det kan ingen påstå att dom har gjort. Det är ren propaganda och jag hoppas du inte faktiskt tror på det.

   • ”Ett beteende hos SD:s anhängare har skrämt mig: när någon har öppet kritiserat partiet kommer otäcka mejl-lhot formulerade i denna riktning: ”dig ska vi ta hand om senare”. Så skriver givetvis inte SD:s ledare. Men vad har vissa av deras anhängare för ”framtidsplaner”?”

 3. Nej, man kan tycka vad man vill om SD men några nyfascister är de inte.

  Problemet är att begreppet fascism i debatten gjort till ett skällsord och samlingsbegrepp för allt misshagligt. Detta har gjort det omöjligt att föra en stringent ideologisk diskussion. Diskuterar man socialism är det självklart att utgå från Marx, diskuterar man konservatism är det naturligt att utgå från Burke och diskuterar man liberalism är det är utgångspunkten en bar utgångspunkt Locke och Smith. När det gäller fascismen däremot buntas diverse missförhållanden ihop och ges nämnda beteckning. Arnstad är inne på dessa vägar.

  Ett annat vanligt misstag är att sätta likhetstecken mellan fascism och nationalsocialism. Läror som förvisso delar vissa egenskaper men som samtidigt visar på stora olikheter.

  Det naturliga i en analys av fascismen är att utgå från Mussolini, som var den som formulerade grundtankarna. Om jag förstått Mussolinis tankar rätt utgår de från:
  (1) Stark auktoritär ledare
  (2) Imperialism (i Mussolinis fall återskapande av Romarriket)
  (3) Ekonomin ordnas utifrån korporativistiska klassöverskridande principer – ett jättelikt skråväsende

  Nationalsocialismen delar tron på en stark auktoritär ledare med fascismen men innehåller rasistiska och nationalistiska attribut som inte finns hos fascismen. Att tala om rasrenhet i den smältdegel som Medelhavsområdet (platsen för Mussolinis nya Romarrike) utgör var givetvis en omöjlighet. Nationalsocialismen var förutom rastänkande och judehat förankrad i tankar om en tysk nationalsjäl (med grund i nationalromantiskt tänkande).

  Jag påstår inte att SD är nationalsocialister men ser man till ideologiska idéströmningar finns mer kopplingar till nationalsocialismen än till fascismen. I grunden är dock SD ett populistiskt parti som tror på enkla lösningar och enkla förklaringsmodeller grundat i nationalromantik och främlingsfientlighet.

 4. Du länkar till neo, avpixlat spyr galla över arnstad och får stöd av sverigedemokrater i kommentarfältet.

  Trodde
  denna blogg var vänster.

  • Kolla runt bland ”vänsterbloggar” så kommer du hitta ett mönster. De som mest och snabbast slirar iväg i brun riktning, det är 40-talister hela bunten. Antar att de börjar tvivla på sitt livsverk, men man kan inte stoppa skiten tillbaka in i hästen. Tiden går bara i en riktning, det finns ingen väg tillbaka till deras nostalgi, världen och samhället är icke-ergodiskt.

  • Även om du är vänster så bör du lyssna på dina meningsmotståndare. Jag lyssnar på alla och försöker ta till mig vad som är bra och filtrerar bort vad som är dåligt. Kan vi inte föra dialog och arbeta för landets bästa så finns det ju inget hopp. Då skrattar de styrande bakom ryggen på oss och fortsätter sitt race som vanligt, och EU-projektet lägger så småningom hela Europa i ruiner.

  • Ja detta är en vänsterblogg som kritiserar t.ex. V:s utrikespolitik från vänster och som nog mer och tydligare än andra vänsterbloggare förespråkar ett socialistiskt alternativ (Läs inlägget om regeringskrisen nyligen t.ex.). Jag länkar till många sites, och medtar i princip nästan hela den politiska skalan, men har strukit hänvisningen till Avpixlat. Jag har beskrivit SD som ett rasistiskt, högerpopulistiskt parti. Det finns olika uppfattningar om definitionen av fascism, och jag tycker att det ligger mycket i Sven Hofmans syn, även om jag alls inte är någon specialist på fascism. Gärna konkret kritik av detta!

 5. Jösses. Vissa köpte postmodernismen med hull och hår hör man. Dags för pensionen.

  Jodå, SD är ett fascistparti, ett postmodernt sådant. Låt oss gå igenom hur en nazistisk statskupp genomförs. Det går ut på att få in en fot i parlamentet, tvinga fram regeringskris, tvinga folket att rösta tills de röstar rätt. Sedan får man makten av de kryptofascister som du korrekt identifierar i din text, de liberala partierna.

  De gör inte upp med något transnationellt kapital i sin EU kritik, i sin nationalism, det är en nationalism som syftar endast åt att stänga in människorna i nationer. I praktiken blir SDs ”nationalism” och deras nation bara arbetsläger åt det transnationella kapitalet.

  De föreslår emellanåt långtgående politisk styrning av tjänstemannaapparaten, vilket är utmärkande för partier som bryter med den normala parlamentariska ordningen, alltså nazister, fascister och revolutionära kommunister.

  De ljuger om det mesta i sin politik, exempel deras snack om kultur. Det är självklart för var och en att deras snack om ”kultur” bara är nonsens, det finns inte mycket kulturell gemensamt kvar från generation till generation i den nya världen, den där kontinuerliga kulturen var ganska statisk före 1900-talet, sedan dess finns inte mycket gemenskap att hämta där. Det är ganska lätt att veta vad deras ”kultur” betyder, de har inga problem med vita ortodoxa människor, men har problem med protestanter från afrikanska länder. Gränsen för när du anses vara nära västerländsk kultur bestäms av färgen på ditt skinn. Det faktum att de ljuger om det gör dem till postmoderna fascister. För driver man politik med en officiell lögn, då är inte organisationens politik demokratiskt utformad, deras inre organisation har svåra demokratiproblem utöver att det finns en officiell politisk linje och en hemlig inre politisk ambition.

  Att göra motstånd emot SD är inte att vända sig bort från de verkliga fascistiska hotet, eftersom SDs nationalism bara handlar om att stänga in människor i arbetsläger åt transnationellt kapital, så kan du fundera på vilka det är som håller upp denna ”red herring” åt folket. Jo, de är redskap åt främmande makt, som så ofta vi ser i internationella konflikter är såkallade nationalister de första att göra sig till redskap för främmande makt. Exempelvis Svoboda, för att koppla till något du nämner i texten.

  Chauvinism genomsyrar hela partiet, allt från manchauvinism till nationalistisk chauvinism, vilket är tämligen utmärkande för de moderna fascistiska rörelserna.

  Slutligen, ett nazistparti kan aldrig bli något annat än genom total upplösning av partiet. Du kan inte ha en samling nazister, byta namna och säga ”vi är inte nazister”, så är saken klar. Partiet måste upplösas, för nazister ljuger, det är liksom deras grej.

 6. Det är bara taktik från S för att alliansen skall tvingas in i en defensiv roll. De tvingas i ngn mån åtminstone indirekt försvara SD för att inte acceptera att själva svartmålas om alliansen väljer att inte samarbeta med S. Så taktiken är att tvinga fram blocköverskridande. Men S spelar då ett högt spel. SD kan inte undgå att tjäna på det.

 7. Är det inte så att politiskt parti kan vara:
  -fascistiskt utan att vara rasistiskt;
  -rasistiskt utan att vara fascistiskt (SD);
  -nationalistiskt kulturellt men internationalistiskt inom ekonomin (SD väl även här).

  Det finns olika uppfattningar bland människor och forskare (som Arnstad inte är) om vad som menas med fascism.

  Det viktiga är att man kritiserar och bekämpar prokapitalistiska och rasistiska partier tycker jag utifrån vänstersynpunkt.

  Man noterar att alla riksdagspartier, med visst undantag för V, inte rejält kritiserar och fördömer fascismen i Ukraina och den fascistinspirerade statskuppen där.

  • Mussolini inte rasist?! Man tar sig för pannan. Jodå, han var rasist när det passade honom.

   Att bekämpa SD är detsamma som att bekämpa den vidrigaste Moderaten. M är moderpartiet och det är de vidrigaste moderaterna som gått till SD. Att mobilisera emot SD tar inte bort från att mobilisera emot kapital, för bakom SD där står de och därför måste det mobiliseras i den riktningen.

   • Nästan alla Sverigedemokrater jag känner var tidigare sossar och de har inte mycket till övers för Moderaterna, så där har du rejält fel. Jag var själv medlem i SSU i min ungdom. Att någon där jag kommer ifrån skulle vara Moderat fanns knappt på världskartan. Mina, nu avlidna, föräldrar växte upp i fattigdom och dog fattiga, men de gav oss barn ett bra uppfostran och ett bra liv.
    Min fru är från UK och jag har vänner vars partners kommer från Kenya, Burundi, Tyskland, Filippinerna, Thailand, Bosnien, Ryssland, Slovakien, Myanmar, Fiji, Finland, Honduras, Lettland, Frankrike, Haiti, och några länder till. Jag har varit, bland annat, i Fiji för att hälsa på kollegor som bor där och min fru och jag har goda vänner från Nepal som vi hoppas kunna åka och hälsa på.
    Du är välkommen att komma på nån av våra träffar och träffa alla dessa ”rasister” från världens alla hörn. Du kanske skulle lära dig något.

    • Frågar du dem om det är ok att du använder dem som alibi för din rasism?

     För annars hänger man väl knappast med en bunt rasister. Du känner uppenbarligen till problemet, eftersom du är noga att försäkra att du inte är rasist.

     Du låtsas känna SSU:are som röstar på SD, men främst är deras politiker de som inte hade några karriärmöjligheter i M, därför gick de över till SD. Det är bara att kolla valresultatet, det är Moderater som röstar på SD. Sedan 2010 har valbasen gått från att vara de som inte vanligtvis röstar alls, till att vara huvudsakligen moderater. Ni driver i huvudsak moderat politik och snackar vitt och brett om invandringen medan ni röstar på moderatbudget med lika mycket invandring som den andra. Det finns inte mycket annat än lögnares rövarhistorier om hur många sossar de träffat i SD för att styrka dessa påståenden.

     SD är fascistiskt utifrån en enda princip. Den principen de bryter med är att det är folket som skall forma politiken. SD är fascister och anser att de skall forma folket, de skall bestämma vem som är svensk. Det är ett brott med den demokratiska maktstrukturen, där regeringen inte är folkets tjänare utan skall dominera och forma folket efter sin vilja. Svårare än så är det inte att känna igen en fascist. Reinfeldt ville också forma folket med ”incitament”, men han var ju bara kryptofascist, SD vill gå längre och använda hårdare medel.

     • Martin, anta att du har mig eller någon annan, vem som helst, som motståndare i en debatt och du vill försöka vinna gehör för dina åsikter. Hur tycker du att du gör det bäst? Genom att förolämpa motståndaren eller genom väl genomtänkta argument? Eller tror du att människor inte kan ändra åsikt, att man fösd antingen som socialist eller kapitalist/fascist?
      Jag ser att Anders här, som driver en utmärkt blogg och tar upp sånt man saknar i media får utstå kritik från vänstern, och det är väl inget fel i det så länge argumenten är bra och man kan föra en vettig och intressant diskussion.

      • Sanningen är inte en kränkning. Att du valde att ta till metadebatten för att sidsteppa ämnet för inget framåt.

       Om du röstar på SD är du rasist. För om du inte var rasist så hade du röstat på M. Det är inte svårare än så.

       • Martin Kullberg:
        Bra, låt oss indela verkligheten i svart/vitt, rätt/fel, höger/vänster osv…..
        Eller kan det faktiskt vara så att det inte är riktigt så enkelt?

        • Röstar man på SD, så bidrar man aktivt till rasism och fascism. Då bidrar man till rasism, det blir faktiskt inte mer rasistiskt än att arbeta för rasismen. Man kan sitta hemma på sin kammare och tänka hur rasistiska tankar man vill, men arbetar man inte för rasismen är man ett mindre problem än de som faktiskt gör aktiva val och ansträngningar å rasismens vägar. De kan sen sitta hemma och vara hur orasistiska de vill och ha vilken föreställning de vill om sig själva, men det avtryck de gör i verkligheten är rasistiskt.

         • Martin, du som påstår dig vara en sån god människa kan du räkna upp några goda gärningar du gjort mot främlingar? Några exempel på vad jag har gjort är att hålla en döende kvinna i Bosnien i handen och försökte ge henne lite mänaklig värme de sista minuterna av hennea liv, tillsammans med min skyttegrupp ta hand om barn vars föräldrar dödats, plåstrat om afghanska barn som var fulla av granataplitter efter en taliban-attack, utsatt mig själv och min grupp (i samförstånd) för livsfara gebom att skydda flyktingar som drevs ut i ett minfält, i atrid mot FN’s regler transportera två tonåringar som skulle avrättats av en lynxhmobb i våra fordon och släppa av dom i säkerhet bland de sina, hjälpt en irakisk ingenjör att få aayl i Sverige efter att hans kollegor kidnappats, torterats och dödats och han själv blev nekad aayl av en palestinier på Migrationsverket (det gick till rättegång och jag vittnade och intygade att hans historia var sann wftersom vi jobbat tillsammans), utöver det så har jag hjälpt ett flwrtal nepaleser och några afghaner att få välbetalda jobb. Var ser du rasismen i detta beteende? Kan du nu räkna upp några goda gärningar du har gjort?

          • Som sagt, man kan ha hur höga tankar man vill om sig själv, synnerligen höga i vissa fall. Men arbetar man för rasister och fascister, då är det avtryck man gör i sina gärningar rasistiskt, det blir inte mer rasistiskt än att aktivt arbeta för att främja rasister.

           Ryggdunkarna man ger sig själv är irrelevanta.

         • Du har alltså aldrig vågat riskera något för att hjälpa främmande människor. Men du är duktig på att komma med anklagelser. ’Döm inte andra efter dig själv’

          • Att argumentera med den typ av dygdeetik som du gör är i sin natur fascistisk, då det är egenskaperna hos det handlande objektet som avgör rätt och fel. Det är underkastelse inför den som är ”dygdig” för något värde på dygd.

           Min dygder hör inte hit.

           Moral är dessutom inte ett summaspel som utilitarister och dygdeetiker tror. Det är inte ok för dig att aktivt stödja rasister bara för att du kompenserat med goda gärningar tidigare. Handlingen att rösta på SD är rasistiskt och kan inte bli annat hur höga tankar man än har om sig själv.

   • Italiens fascistparti var officiellt inte rasistisk, men i verkligheten mot minoritetsfolk, som slovener och etiopier. Jag hade fel i denna fråga och ska korrigera

    At the 1934 Fascist International Congress, the issue of anti-Semitism was debated amongst various fascist parties, with some more favourable to it, and others less favourable. Two final compromises were adopted, creating the official stance of the Fascist International:

    ”[T]he Jewish question cannot be converted into a universal campaign of hatred against the Jews […] Considering that in many places certain groups of Jews are installed in conquered countries, exercising in an open and occult manner an influence injurious to the material and moral interests of the country which harbors them, constituting a sort of state within a state, profiting by all benefits and refusing all duties, considering that they have furnished and are inclined to furnish, elements conducive to international revolution which would be destructive to the idea of patriotism and Christian civilization, the Conference denounces the nefarious action of these elements and is ready to combat them.”[10]

 8. Eftersom jag har haft vänner med nazistanknytningar som även var aktiva SD:are från tiden innan de fanns i riksdagen, har iaf jag kunnat konstatera att partiets ursprungliga gräsrötter kommer från nazi-kretsar/bss/nrp.

  Men för all del, akademiker som sitter inne på ett rum och vänder på begrepp som nationalism måste ju ha bättre koll än någon som upplevt kulturen i fråga?

 9. Utdrag ur bloggen

  ”Fascisterna var aldrig några sluskar – inte mer sluskiga än deras politiska motståndare – och de blev oftast väl mottagna i de allra finaste salongerna, i en kulturens högborg som München eller på de stora godsen runt om i Europa.”

  Varför skriver man så här? Varför ska man alltid försköna genom att säga att det finns det som värre? Meningen hade nått sitt syfte bättre utan att ”inte mer sluskiga än deras politiska motståndare”. Hur många gånger har vi som vill ha ett jämlikare samhälle hört att vi ska köpa en enkel biljett till Nord Korea. Man vill helt enkelt inte föra en seriös diskussion utan blanda bort korten. När vi diskuterar fascismen så ska vi diskutera fascismen. Samma sak ska gälla kapitalismen. stalinismen, kommunismen eller socialismen.
  För övrigt kan jag instämma i det mesta som står skrivet i bloggen. ”Nej, fascismen bör förvisso sökas på annat håll än i populistiska missnöjesgrupper; den är praktiserad var dag i stora industriföretag, i hierarkiska befälsstrukturer i organisationsvärlden, i den diktatur utan appell som har etablerats inom de akademiska, linjestyrda organisationerna.”
  Det är i de populistiska missnöjesgrupperna man hittar sluskarna som gör hundjobbet åt de verkliga fascisterna.

  Hur många av oss arbetare känner inte igen den VI KÄNSLA som man vill bygga upp i företagen, som ska få oss att se positivt på besluten som man tar i styrelse rummen oavsett vad det gäller.
  Det som är bra för företaget ska man bara acceptera även om man får sparken och i bästa fall får börja som timanställd eller blir återanställd från ett bemanningsföretag.

  Fascismen finns också i denna mening utav Gammal Krigare ”Det går inte att skatta ett folk till döds”.
  Iden att vi är ett FOLK som har samma mål oavsett om en del tjänar 300 000 kr i månaden och andra ska stå med kepsen i hand för att få ett tillfälligt jobb som timanställd eller jobba för minimilön och nöja sig med det för landets bästa är fascistisk. Här gör jag ingen större skillnad mellan länder som Ryssland, Kina, USA med flera. Frågan är om Sverige ska sälla sig till dessa länder eller om vi ska stoppa utvecklingen som går mot mindre demokrati.

  http://www.marxists.org/svenska/trotsky/fascism/vad_ar_fascismen.html#h05

 10. Begrepp som fascism besitter i sig ingen överordnad egen mening, utan vi tillskriver ordet mening genom att bygga ut och förhandla om dess betydelse. Begreppet reifikation är central i den kritiska samhällsteori som utgår från Karl Marx. Den kritiska teorin menar att kunskap aldrig är neutral utan värdeladdad och ideologisk. Reifikation är blott ett tappert försök att förtingliga ett abstrakta begrepp – inte en absolut sanning.

 11. Ur mail från hen bakom pseudonymen Sven Hofman just nu ”Tycker nog att Hofmans ursprungsartikel står sig. Det var bra att du republicerade den, så slipper jag skriva något nytt. Arnstad är också helt sågad i fackpublikationen Historisk Tidskrift. Du kan ta lätt på attackerna mot dig.”

   • Den kunnige kommentatorn är känd av mig och framför sina åsikter, som andra gästbloggare. Har ej fått några argument i sakfrågor av dig. Inte fullt så imponerande.

   • Bra att Anders och ett fåtal andra vänsterbloggar tar upp den här frågan. I grunden är sd en bisak, huvudsaken ligger i vad kapitalet och dess regeringar har för sig.

 12. Sd är proto-facsistiskta och för en passiv aggressiv politik mot det ”arabiska hotet” och utdefinieringen av tiggare och välfärdsparasiter.. etc etc. Retoriken och inställningen är klassiskt höger med nationella förtecken. Tittar man på ledarskiktet är det ”polerade” högermän som fiskar i populistiska vatten. [retoriken känns igen från Reagans ”wellfare mothers”]. Givetvis är utgångspunkten INTE att kritisera imperialism som alla vet är den verkliga grunden bakom det massiva folkförflyttningarna under 1900-2000-talet. Inte ett ord om USA’s ”mellanösternpolitik” eller det nykoloniala Afrika som sugs ut av Europeiska företag och regeringar tillsammans med lokala kleptokratier och FN och andra NGO som agerar bulvan och front. ”Hjälpa människor på plats” MY ASS!

  Även om vi leker med tanken att detta så för Sverige ”förgörande Invandrarhotet” – eller använder ekonomiska kalkyler som eufemismer – är en korrekt verklighetsbeskrivning, så är det knappast ens värt att nämnas i det nyliberalt totalitära Europa och Sverige. Detta utgör det verkliga hotet mot demokrati och utarmningen av människors liv. Politik som [reducerad] till den skugga storföretagen kastar över samhället. John Dewey.

  Att systematiskt polemisera mot människor baserade på social tillhörighet och och ras ligger extremt nära Sd politiken. Man gör gemensam sak med andra proto-fascistiska främlingsfientliga populistiska partier ute i Europa. Anti-eu och anti-invandring. Samtidigt som man låter den verklig totalitära nyliberala verkligheten fördunklas. Vilket tacksamt tas emot från ”höger” på vanligt manér. Man är definitivt postmodernt nysnurriga med sitt ”multikultiralism” som är ett begrepp som man på allvar ser som utarmande på den ”fragila nationalstaten”. Den stackar svensken riskerar att duka under under nya kulturer, minareter och moskéer etc etc. Det binära tänket och denna proto-facistiska ideologi är minst sagt idiotiskt.

 13. I Usa anser kritiker mot den illegala invandringen att anhängarna vill ha människor i beroendeställning för att få större röstetal. Jag undrar hur mycket av sympatin för en unikt hög invandring som beror av annat än hat mot de politiska motståndarna.
  Jag håller med om att SD även drivs av ett månande om etniska särdrag hos en numerärt obetydlig folkgrupp.
  Frågan är om det inte finns ett legitimt synsätt som leder till att man kan vilja i högre grad än fn isolera folk utan att för den skull missunna folk i andra länder att välja en annan väg.
  Det är globaliserare som Barbara Lerner Spectre som mästrar oss med att påstå att vi går under utan multikultur. Det är globaliserare som vill utplåna alla nationalstater för att lättare kunna förslava dem och suga ut dem. Ju mer de lyckas blanda upp oss desto större möjligheter för globaliserarna att hitta möjligheter att spela ut grupper mot varandra. Särskilt eftersom de som drivit fram de alltför snabba förändringarna kapitalt har misslyckats att foga samman det hela.
  Det finns dessutom starka skäl att tro att globaliserarna mer specifikt vill ha bort araberna från MÖ.
  Själv har jag ingen slutgiltig uppfattning men jag tvivlar starkt på att de som mest hätskt kritiserar SD har mer humana motiv än SD.
  SD kritiserar inte Usa, som har hela skulden för flyktingströmmarna. Men många inom vänstern som hatar SD är lika märkligt flata gentemot Usa.
  Både fascister och nazister som makt att räkna med uppkom genom främst de anglosaxiska eliternas strävan efter storkrig för profit. Sannolikt hade båda haft större likheter med det som socialister eftersträvar om inte den kopplingen funnits. Men då hade de aldrig kommit till makten.

  • Åtminstone i Avpixlat hålls nybyggarstaterna USA, Kanada och Israel högt. Det är en svag punkt hos sd, de tar aggressiva invandrares parti mot urbefolkningen! Om sd inte sympatiserar med ’palestinavännerna’ (palestinier som försvarar sig mot massinvasionen), hur kan man då veta att sd:s ’sverigevänlighet’ och motstånd mot ’massinvandring’ är äkta?

 14. Israel är ju ett undantag från alla folkrättsliga begrepp. Staten står och vinglar på de tre benen Balfourdeklarationen, Förintelsen och FN:s delningsplan (ej ratificerad av säkerhetsrådet). Dessa pelare duger vare sig enskilt eller sammantaget att bygga en stat på. Staten utropades av invandrade ateister på ett religiöst arv med kommunistiska kolchoser som samhällsbas. Vidare, med oreserverat stöd av västvärldens demokratier, massmedia, internationellt kapital, det militärindustriella komplexet och den världsvida kristna kyrkan. Vi är ju alla medvetna om hanteringen av det palestinska folket och därmed också moraliskt medskyldiga till brotten mot folkrätten. Att stödja Israels planer på ett judiskt hemland på stulen mark leder till den begreppsförvirring vi har idag. En värld där ditt är mitt, ont är gott, sanning är lögn o s v. SD:s stöd till Israel beror bl a på att partiet identifierar sig med israelerna i synen på massinvandring. Palestiniernas synpunkter är ju fullständigt ointressanta när de inte ens får bo kvar i sina hem, än mindre återvända efter sionisternas folkfördrivning. Nu ska vi européer efter en mansålder erkänna staten Palestina. En sorts ursäkt i klass med den som i nåder tilldelades aboriginer och Nordamerikas indianer.