Apartheidledaren Netanyahu hyllas av USA:s kongress under (Anti-)Apartheidveckan.Washington Post rapporterade i onsdags att Israels President Benjamin Netanyahu (med smeknamnet ”Bibi” i omsvärmande dominerande massmedia i USA) gjorde stor succé vid sitt tal inför USA:s kongress i tisdag. I artikeln ”Benjamin Netanyahu vs. President Obama on the most important measure of all: Standing ovations” kan man läsa att USA:s folk- eller rättare sagt mer plutokratvalda kongressmäns käre ”Bibi” fick 22 stående ovationer, eller omkring en stående ovation varannan minut, under sitt tal, nästan som president Obama vid sitt ”State of the Union”-tal.
Netanyahu i USA kongress 2
Talet var tydligen i mycket en fortsatt svartmålning av Iran, och tolkas av många som kritik av Obamas försök till förhandlingar med Iran om dess kärnenergiprogram – alltmedan USA, och hovsamma massmedia tiger om att Israel av allt av döma har kärnvapen! Sådant hyckleri applåderas i USA:s kongress, dominerad av en krigisk och krigshetsande församling som accepterar USA:s apartheidpolitik. Och med en historik av brutala krig och störtandet av demokratiskt valda regeringar för att ersätta dessa med diktaturer – se nedan. Israel för en politik för att i samarbete med USA splittra och försvaga sina grannländer och därmed också stärka USA:s inflytande i Mellanöstern.

DN skriver ”Den israeliska premiärministerns framträdande i kongressen har varit en källa till stor irritation hos Vita huset, dels eftersom Netanyahu tackat ja till en inbjudan som kom från kongressens republikaner, dels på grund av meningsskiljaktigheterna mellan Netanyahu och Obamaadministrationen i fråga om Iran. … talet bojkottades av över femtio demokratiska kongressledamöter”

Jennifer Loewenstein skriver insiktsfullt i Counterpunch ”En äkta spricka i de USA-israeliska relationerna skulle manifestera sig i en konkret politik där USA skulle kräva:
* ett omedelbart slut på byggandet av illegala judiska bosättningar på alla ockuperade palestinsk mark;
* erkännande av östra Jerusalem som huvudstad i en framtida palestinsk stat;
* ett fullständig moratorium av pågående stöld och användning av naturresurser utanför den gröna linjen, eller gränser som fanns före 4/6 1967;
Palestina karta 140801 untitled

* ett fullständigt tillbakadragande av alla militära vägspärrar och hinder inom ockuperad palestinsk mark;
* ett omedelbart stopp för blockaden av Gazaremsan, undanhållande av skatteintäkter från den palestinska myndigheten, och stängningen av övergångsställen till och från Västbanken och Gazaremsan.
Det skulle innebära slutet för alla begränsning av rörelsefriheten för palestinier till och från Västbanken, Gazaremsan och östra Jerusalem, och rätten för varje palestinier att återvända till det landet erkänns nu av en majoritet av världens länder som en palestinsk stat.

Israels apartheidvecka.
Enligt meddelande från Palestinagrupperna i Sverige pågår ”Israeli Apartheid Week” nu i städer runt om i hela världen. Genom föreläsningar, filmvisningar och aktioner uppmärksammas israels ockupation och apartheid. Syftet är också att stärka och öka kunskapen om BDS-rörelsen. I Stockholm ordnar Palestinska ungdomsrörelsen ett samtal om läget i Palestina. Khaled Barakat (palestinsk aktivist och författare) ger en lägesrapport och pratar om vad omvärlden, med fokus på EU, kan göra. Charlotte Kates (aktivist bosatt i Beirut aktiv i nätverk för solidaritet med de palestinska fångarna) kommer att tala om situationen för de palestinska fångarna. Efter föredragen kommer det finnas tid för publikfrågor och fika. Tid: 14:00 lördagen den 7 mars Plats: Göran Terrassen, St Göransplan 1 Språk: Engelska Facebook: Israeli apartheid week”

Gunnar Olofsson, ordförande i Borås Palestinagrupp har också påmint den israeliska apartheidveckan. Han skriver i ett meddelande till bland annat mig:

”Veckan är till för att erinra om att Israel inte är någon gullig demokrati av västerländskt snitt, som man hela tiden försöker inbilla oss, utan en apartheidstat av gammal sydafrikansk modell – med olika fri- och rättigheter för judar och icke-judar. Och för palestinierna på Västbanken ingenting annat än en brutal militärdiktatur.

Den Internationella Konventionen om brottet Apartheid definierar apartheid ”em>som ett system av rasåtskillnad, där en eller flera grupper människor systematiskt förnekas rätt till liv och frihet, utsätts för kroppslig eller mental skada, förnekas rätt till arbete, facklig organisering, rätten att lämna eller återvända till sitt land, rätten till nationalitet, till rörelse- och yttrandefrihet, till organisationsfrihet och att gifta sig med vem man vill. I brottet ingår även beslagtagandet av land av en grupp på bekostnad av en annan.”

Allt detta stämmer väl in på Israel där:
8bn.jpg Netanyahu
* Lag om frånvarandes egendom (1950) gör egendom tillhörande de som flydde kriget 1948 – och aldrig tillåtits återvända – till egendom som den israeliska staten förfogar över, och kan använda efter eget godtycke.
* Lag om återvändande (1950) tillåter varje jude att immigrera till Israel, och automatiskt bli medborgare. Fördrivna palestinier, däremot, tillåts alltså inte att återvända.
* Radio-och TV-lag (1965) anger att ”program skall förstärka den sionistiska identiteten av Israel som en judisk och demokratisk stat”.
* Lag om politiska partier (2002) förbjuder partier som i sin plattform em>”förnekar existensen av staten Israel som en judisk och demokratisk stat” och i sina mål och aktioner, direkt eller indirekt, ”stöder väpnad kamp av en fiendestat eller terrororganisation mot staten Israel”.
* Lag om medborgarskap och inresa (2003) förbjuder återförening i Israel mellan makar där den ena är israelisk medborgare och den andra från ockuperat område (undantag judisk bosättare).
* Lag om förmåner för soldater (2008) fastställer att varje student som fullföljt sin militärtjänst och är bosatt i ett ”nationellt prioriterat område” – inklusive en illegal judisk bosättning på Västbanken – skall belönas med ett ”paket” innefattande fria utbildningsår, bidrag till boende och andra förmåner. Palestinier i Israel är ”befriade” från militärtjänst – och därmed från alla förmåner.
* Nakba-lagen (2011) förbjuder högtidlighållandet av palestiniernas dag för minnet av fördrivningen 1948.
* Lag om mottagningskommittéer (2011) legaliserar lokala kommittéer i olika samhällen med uppgift att acceptera eller avvisa personer som önskar bo där. Grund för avvisande kan vara att man anses ”olämplig för det sociala livet” i gemenskapen eller sakna ”sionistiska visioner”.
* Lag om utländskt ägande (2011) hindrar utlänningar att äga eller hyra land för mer än fem år, eller att övertaga testamenterad egendom. Gäller inte om utlänningen är jude.
* Anti-bojkottlag (2011) förbjuder öppet stöd för bojkottaktioner mot Israel, inklusive mot illegala bosättningar på Västbanken.
* Skatteförfattning (2012) garanterar en 35% skattereduktion för donatorer och institutioner som främjar ”sionistisk bosättning”, inte minst på ockuperad mark.
* Lag om civila skador (2012) fritar Israel från ansvar för skador på palestinier och palestinsk egendom orsakade av israelisk militär på ockuperat område.

Över 50 lagar diskriminerar den icke-judiska befolkningen i Israel. På de ockuperade områdena är Israel dessutom en militärdiktatur, som styr med militära dekret. Som beslagtar och förstör egendom, hindrar och försvårar människors rörelsefrihet, och fängslar och torterar oppositionella – även barn! – som protesterar mot ockupationen.

Under den israeliska apartheidveckan lägger vi särskild omsorg på att inte köpa israeliska produkter, inte deltaga i kulturella, idrottsliga eller vetenskapliga sammanhang där Israel medverkar och i övrigt inte resa till eller samarbeta med Israel. Den dag när apartheid i Israel liksom i Sydafrika avskaffats, demokrati för alla medborgare införts och ockupationen upphört, kan vi ändra oss och börja umgås med Israel igen. Men där är vi alltså inte ännu…

Netanyaho imagesCA5ZE3OB

Statskupper mot demokratiskt valda regeringar.
Jag vill uppmana till ytterligare reflexion hos de som tror att USA:s Israelspolitik främst är en tveksam fläck på ett i övrigt fint baner vill jag uppmana till begrundan av följande:
Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Sukarno i Indonesien 1965;
-Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
-USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
-Zelaya i Honduras 2009;
-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
-Stödet till statskuppen i Kiev i februari 2014.
-Stöd till misslyckat statskuppsförsök i Venezuela i februari 2015.i Andra om: , ,
, , , , , , , , , ,, , , ,,

Washington Post 3/3 Counterpunch 3/3 DN 3/3 Russia Today 4/11 John Pilgers artikel i Counterpunch Om Mads Gilbert i SvD John Pilgers hemsida Washington Post 24/7 GlobalresearchPalestina-grupperna på FacebookDemonstrationer i Tel Aviv DN Debatt 10/8 Counterpunch 6/8 Noam Chomsky 7/8 Guardian 7/8Israels krigsförbrytelser Nyhetsbanken 8/8 Lutz rapport Järnbastionen Palestinagrupperna 1/8PSG StockholmSRProletären FF DN Debatt 10/8 Carl Bildt i DN Debatt 31/7 CNN-bilder Henrik Linde på Knut Lindelöfs blogg Democracy Now 22/7 DN I 18/7DN kvällen 17/7SvD 17/7 Röda Malmö 17/7 Demonstration 16/7 DN 16/7 DN 16/7 ”Norsk läkare” Nathan Schackar DN Ulf Bjereld GP DN 13/7DN 11/7PSG i StockholmPSG i Sverige Göran Rosenberg i ExpressenDN 10/7DN II 10/7 Svenssons blogg 9/7 Ship to GazaBilderblogg 9/7 Anna Westers blogg 9/7

  10 comments for “Apartheidledaren Netanyahu hyllas av USA:s kongress under (Anti-)Apartheidveckan.

 1. Terroristen Netanyahus lögner
  7 mars, 2015 at 12:06

  USA Kongress? Ursäkta – det jag såg är slavar som gav stående ovationer till en en av vår tids värsta krigsförbrytare. Netanyahu fick ett podium där han kund sjunga sin favorit ramsa ”Iran, Iran, Iran”. Enligt denne lögnhals, som i åratal har sagt att Iran är sex månader från att skaffa kärnvapen, är allting är Irans fel. Den tröttsamma ramsan gick inte hem – världen ser och vet vilket land är det som är DET STÖRSTA FARAN TILL VÄRLDSFREDEN – RAS-OCH TERRORSTATEN ISRAEL.

  • 7 mars, 2015 at 17:20

   Är inte USA ett större hot? Utan USA:s stöd politiskt och ekonomiskt (motsvarande 25-30 miljarder SEK/år) vore Israel mycket svagare och palestinierna skulle ha det mycket bättre.

   • Faktum
    8 mars, 2015 at 10:25

    USA är Israels marionett – alla USAs invasioner och krig i MÖ är för att säkra Israels säkerhet. USA är ett instrument för det största hotet – Israel.

    • Peter Grafström
     9 mars, 2015 at 12:31

     Amerikanerna vill att det skall se ut så. De är illusionister och det passar dem perfekt att spela att de är i underläge. I verkligheten är det en symbios. Och de som får makten i Israel är pga Usa såna som Netanyahu.
     Usas motiv för krigen i MÖ går att förstå geopolitiskt och tänkare som Bernard Lewis förstod att kombinera båda parternas intressen.

 2. Zokrates
  7 mars, 2015 at 16:06

  Nej det är faktiskt värre än apartheidstaten och apartheidsystemet i stort, jämförelsen haltar betydligt. I fallet Sydafrika var den vita minoritetsbefolkningen beroende av den svarta arbetskraften [som var långt fler till antalet]och dessa behandlades de facto ”bättre” eftersom dessa skulle utgöra grundbulten och markservicen i för den vita klassen. I Israel har palestinierna klassats som veritabla icke-människor ”hundar”, utan några sådana ”hänsyn”.

  Vi har istället en hel ny modell i Israels fall, legitimerad och stödd av USA (där konvergerar likheterna med Sydafrika).

 3. Zokrates
  7 mars, 2015 at 17:08

  EDIT:
  En mycket intressant intervju som klargör från Chomsky, som kritiserat Israel och var emot det sionistiska expansionistiska bosättarprojektet långt före dess tillkomst och verkställande. Han har i decennier haft ”tillgång” till en ofantlig massa källor och nyckelpersoner inne i Israel och arabvärlden som är kritiska mot ockupationen.

  I intervjun tar han upp den ”dubiösa” analogin med Apartheidsystemet. Där han hävdar att jämföra Ockupationen av Palestina med Apartheidsystemet är en gåva till Israels propagandacentral. För övrigt är detta ”nätverk” desinformation/underrättelse/propaganda upprättat på en brittisk modell.

  ”To call it apartheid is a gift to Israel”

  http://www.democracynow.org/blog/2014/8/8/noam_chomsky_what_israel_is_doing

 4. Brage Norin
  8 mars, 2015 at 06:38

  Under Israels senaste krig i Gaza dödades cirka 400 barn. Skolor och sjukvårdsinrättningar bombades systematiskt sönder och samman. När de palestinska barnen äntligen kunde återvända till skolan sent på hösten saknades barn i nästan varje klassrum. För första gången i Israels historia protesterade höga militära befälhavare mot den egna militärens agerande. Massor av palestinska kvinnor och åldringar dödades. ”Terrororganisationen” Hamas dödade cirka 70 israeliska soldater och tre barn – tyvärr. Man måste vara helt känslokall om man inte reagerar mot Israels massmord av palestinier.

  Israel ockuperar över 100 områden på palestinsk mark. Ingen person kan ta till sig denna sanning – den är obehaglig. Varför får vi aldrig se sanningen på en karta i TV (de bilder av Palestina som visades i artikeln ovan)?

  Tänk om Sverige hade ockuperat över ett hundra områden i Norge. De norska motståndsmän som skickade hemmagjorda raketer mot Sverige är naturligtvis terrorister. Den norska motståndsrörelsen måste terroriststämplas. Detta är Israels politik i ett nötskal. Men den Israeliska apartheit-politiken faller snart samman. Nelson Mandelas dröm om ett befriat palestinskt folk kommer snart att uppfyllas.

  Nelson Mandela – den kanske mest respekterade politikern i världen – betraktar Israels politik på Västbanken och i Gaza som ren Apartheit. Han fördömer rakryggat den israeliska ockupationen av palestinsk mark. Han väljer inte ord som är inlindade. Han väljer sanningens ordval – ”Apartheit” och ”ockupation”. Mandela levde efter mottot ”Vägen, sanningen och livet” utan att tveka – även om detta hotade hans liv. Vilken gudomlig människa han var – vilken lysande förebild. Vi måste också bli hjältar – både för vår egen skull och för alla andra människors skull. Då kan vi känna oss stolta.

  Det betyder att vi också måste använda sanningens ordval:
  * Israel är jordklotets sista stat som öppet bedriver en ren Apartheit-politik.
  * Den israeliska Apartheitregimen har dessutom hundratals kärnvapen mitt inne i Mellanöstern.

  Kuba tvingades en gång i historien att frakta bort ryska missiler. Israel kommer snart att tvingas göra samma sak med USA:s missiler. Ett kärnvapenfritt Mellanöstern är en vacker dröm. Hans Blix har många gånger väckt denna viktiga fråga.

  Vi måste ringa ut lögnen från alla jordens hörn – och ringa in en värld i sanning. Det är bråttom.

  Brage Norin – Skogså Tankesmedja.

 5. Zokrates
  8 mars, 2015 at 20:29

  Intressant; här är Chomsky på en föreläsning på en liknande ”Apartheid Israel” tema. Det första han gör är att plocka ner argumentet i sig. Och det är snart mycket tydligt att situationen i Israel är åtskilliga gånger värre än Sydafrikas apartheidsystemet någonsin var. Man uppfyller alla dessa skammens kriterier , men situationen med kantoniseringen och uppdelningen, samt Israels rendering av konceptet ”Bantustaner” är i synnerligen väsensskilt mot vad som hände i Sydafrika. Vi har en ny situation som inte går att jämföra med Apartheid även om det är det närmaste exemplet. Att säga apartheidsystemet i samma andetag som Israel är en ren propagandavinst för Ockupationsmakten. Detta ”är sanningens ordval”…

  https://www.youtube.com/watch?v=ZV3YnZnL99M

  Han har givetvis helt rätt i sin analys. Givetvis kan situationen och apartheidparadigmet i Sydafrika användes för en analytisk utgångspunkt [utan att detta innebär en propagandavinst för Ockupationsmakten]. Detta var/är utgångspunkten för Edward Said/Chomsky, en långt mer intressant och adekvat person att lyfta fram i den här kontexten [Ockupationen] än Nelson Mandela någonsin var. Båda är nu döda.

  En utmärkt artikel i ämnet.

  http://imeu.org/article/beyond-the-apartheid-analogy-time-to-reframe-our-palestinian-struggle

 6. Gösta Lilja
  8 mars, 2015 at 23:11

  Problemet med Palestina är att Gud är inblandad i människors göranden och låtanden. Då räcker inte alla vackra skrivningar om folkrätt och mänskliga rättigheter långt. Några sidor in i Gamla testamentet kan man läsa att Abraham blev far till Isak genom ett gudomligt ingripande som diskvalificerade den äldste sonen Ismael som rättmätig arvtagare till arvet efter fadern. Är det inte precis det vi sitter och tittar på idag? Och väldigt många människor tror att Gud är lika insyltad i arvstvisten och regionalpolitiken idag som på Abrahams tid.

  Det är hög tid att befria Gud från allt ansvar när det gäller hundraåriga barnaföderskor. Utan Guds hjälp stoppade Sara en kudde under kjorteln och lånade Isak från en släkting, förslagsvis från den rättfärdige Lot. Om Gud frikänns från inblandning i fallet kan arvstvisten efter Abraham avskrivas efter, vad kan det vara? 4000 år?

  Kristna borde hävda sin arvsrätt i enlighet med det Nya testamentet och sluta använda det Gamla som en ockult agenda över världsläget. Då kan vi kanske hoppas på att i framtiden slippa kristna korstågsivrare typ Sven Reichman som under bombregnet över Bagdad meddelade att ”Humanisten bekämpar krigen medan den kristne bekämpar synden.” Det hjälper ju föga att åberopa skrivningarna om folkrätt och mänskliga rättigheter när högre makters har en annan syn på helig olja, mitt och ditt, krig och synd.

  Det är det här palestinierna har plågats av under en mansålder. Fråntagna sin egendom, sitt människovärde, ja till och med den självklara rätten till självförvar. Palestina är en katalysator som under flera årtionden skolat in västvärlden i acceptans för krigen i Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien och det pågående övervåldet mot civilbefolkningen i östra Ukraina. Vi är alla, med eller mot vår vilja, deltagare i världshistoriens i särklass största kollektiva brott. Sedan kan man förstås rösta bort ett kriminellt ledarskap och glömma det som varit. Räcker det? Jag tror att Guds vilja i en eller annan försåtlig form kommer att arbetas in i lögnerna om vår egen demokratiska upplysta tid.

 7. Benny
  9 mars, 2015 at 09:53

  Gösta, dessutom visar nya arkeologiska rön att det Israel som förhärligas i bibeln inte alls var så stort och mäktigt som det beskrivs. I stället tyder allt på att Israel bara var en liten vasallstat som styrdes av de riktiga stormakterna i området. Israel bygger av allt att döma på gamla förljugna sagor som skulle fått vår egen Rudbeck att framstå som modest i sitt fabulerande.

Comments are closed.