Åldringsvården bantas, antalet äldre ökar


Det är hårda fakta, högerregeringen agerar så att allt färre åldringar får plats i äldreboenden, allt färre får hjälp med hemtjänst eller hemsjukvård, detta trots att antalet pensionärer slår nya rekord varje dag, aldrig har vi haft så många pensionärer som nu, och då minskas vården, men så har vi också en höger-
regering, en högerregering som backas upp av Sverigedemokraterna.

AB: ”Trots att de gamla svenskarna blir allt fler har vårdplatserna på landets äldreboenden blivit färre. Samhällets kostnader för äldrevården har skurits ner, både i faktiska tal och som andel av BNP. Tanken är att de äldre ska kunna bo kvar hemma med stöd från hemtjänsten. Det kan låta fint, men i går avslöjade Socialstyrelsen att under de senaste nio åren har hemtjänsten i snitt minskat med 1,5 timme per vecka för varje vårdtagare. Det är en minskning på 18 procent.”

Nu har dessutom Sverigedemokraterna beslutat att stödja högerregeringen i frågan om att släppa in allt fler privata aktörer för att konkurrera med kommunernas egen äldreomsorg, fler företag som Carema och Attendo när det gäller institutionsvården och dess olika förmer, dessutom släpper man också in riskkapitalisterna när det gäller hemtjänst och hemsjukvård. Det är en lag om ”valfrihetssystem” som fungerar på samma sätt som i Landstingets ”Vårdval Stockholm”, ett vårdval som förhindrar mig att söka hjärtsjukvård av en landstingsanställd läkare. När det gäller lagen om ”valfrihetssystem” så förkortas namnet ”LOV”.

Ekot: ”Regeringen kan tänka sig att tvinga landets kommuner att släppa in fler privata aktörer inom äldreomsorgen, det slog man fast i senaste budgetpro-
positionen. Och regeringen kommer att kunna driva den linjen, eftersom Sverigedemokraterna bestämt sig för att stödja dem i den här frågan. – Det ska se ungefär lika ut i hela landet. Får man välja sin äldreomsorg i en del av landet så tycker vi också att man ska få välja sin äldreomsorg i en annan del av landet. Det ska vara jämlikt helt enkelt, säger Per Ramhorn som sitter i riksdagens socialutskott för Sverigedemokraterna.”

Det enda positiva med LOV är förstås att rasistpartiet kommer att tappa väljare, det är många bland partiets seniorväljare som kommer att tacka för sig, så egentligen borde jag applådera och utbrista i små glädjerop. Orsaken till att jag inte jublar är förstås det faktum att jag inom ett antal dagar tillhör seniorerna själv, jag blir folkpensionär, dessutom en sådan som likt många andra drabbats av en kronisk sjukdom av allvarligare slag.

I praktiken betyder det en ökande risk för att själv behöva de tjänster det talas om, hemsjukvård och hemtjänst, eller i värsta fall bli inlagd på hemmet. Nu brukar inte vi hjärtsjuka drabbas speciellt ofta eftersom en majoritet av oss råkar ut för ”akuta komplikationer” på väg till affären eller i tunnelbanan. Men man kan ju inte vara säker på att slippa Carema och Attendo, och det oroar givetvis en del. Det som Filippa Reinfeldt kallar ”Vårdval Stockholm” innebär inte att man får välja vårdgivare, det enda valet man har är en privatanställd doktor. Likadant blir det med ”lagen om valfrihetssystem”, man får välja på Carema och Carema…

it Andra om: , , , , , , , , , , ab sr ex dn1 svd1


15 svar till “Åldringsvården bantas, antalet äldre ökar”

 1. Eller som Palme sa: Pest eller Kolera!
  För övrigt tror jag att det s k ”hemmet” många gånger är bättre än hemtjänst! På ”hemmet” finns det människor som bryr sig (även om de är för få). Hemtjänst kommer hem i två minuter och vänder och försvinner innan man hinner tänka eller prata överhuvud taget.

 2. De äldres situation och (van)vården om de äldre står verkligheten i fokus i massmedia sedan en tid. Nyligen presenterade Juholt ett program från socialdemokraterna på DN Debatt, och idag finns inlägget ”Trovärdigheten för hela vårdbranschen urholkas” från moderaternas Sofia Arkelsten och Mats Gerdau. De skriver att ”Det är orimligt att använda tveksamma skatteupplägg när intäkterna kommer från skattebetalarna. Blotta misstanken att pengarna hamnar i skatteparadis urholkar trovärdigheten för branschen och går på tvärs med syftet med den valfrihet och mångfald vi har inom vård och omsorg”. Men det kapitalistiska ekonomiska systemet, där varje företag har att sträva efter största möjliga vinst leder just till tveksamma skatteupplägg och till att pengar hamnar i skatteparadis. Detta underlättas av de avregleringar som skett inom ekonomin sedan 1980-talet, och som banat vägen för bankspekulationer, och kriserna i Grekland, i USA och för euron. Och moderaterna har inte gjort något för att minska möjligheterna till skatteflykt till skatteparadis, lika litet som socialdemokraterna. Och detta odemokratiska ekonomiska system har redan lett till ökad arbetslöshet och till ökade ekonomiska klyftor, som i sin tur medför ökad ohälsa.
  (Se boken Jämlikhetsanden av Wilkinson och Pickett, resenserad av bl.a undertecknad i Läkartidningen nr 35 förra året.(http://ltarkiv.lakartidningen.se/)
  ***Och alla dessa nedskärningar är direkt kopplade till det odemokratiska systemet, med ständigt ökat behov av kapitalackumulation och avsättning av sina mer eller mindre prudukter. Därför håller man tillbaka skattehöjningr/sänker skatterna- samtidigt som all statistik visar hur andelen fattiga ökar i också de rika länderna. Låt oss på lämpligt sätt avskaffa kapitalismen och införa ett demokratiskt ekonomiskt system med produktion efter behov (så att vi enkelt och snabbt kan avskaffa fattigdomen, för närvarande drygt 1700 miljoner enligt VäRLDSBANKENS MPI***

 3. Hemtjänst är till stora delar uselt! Vet av egen erfarenhet. Attendo gjorde bara det nödvändigaste och skötte även det med vänsterhanden. Vissa delar som de skulle göra gjorde de inte alls och ljög om att det var utfört. Kommunikation inom hemtjänsten är dessutom under all kritik i flera fall har vi avbeställt tjänster som mat vid besök och som de ändå i onödan levererade. Demensförbundet har en mycket bra statistik på att behöver av demensplatser ökar och att man bygger/skapar på tok för lite platser för demenssjuka äldre.

  Bara och inse att Sverige är banankungadömme där idioter styr och smarta plundrar skattepengar!

 4. Detta är tyvärr framtiden för äldre och sjuka. I USA så är Obamas ”sjukvårdsreform” nåt liknande, i den så finns det meningar om dödspaneler, tanken är att INTE ge vård till gamla eller sjuka!

  Snarlika tillvägagångssätt är på gång även i Sverige. Mer eller mindre ransonering av vård.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3025546

  ”Pensionärerna får inte behålla sin doktor och regeringen bestämmer vem som ska leva eller dö” sägs i reklamfilmer.”

  ”– Dödspaneler som bestämmer att vi ska koppla ur respiratorn för mormor eftersom vi inte har råd att ha henne kvar…nej, jag är inte för ett sådant system, sa Obama.”

  Men vad händer när pengarna ” inte finns där” för vård?

  Pengar finns endast i överflöd för olagliga krig och total förstörelse, inte vård av äldre och sjuka!!

  Det är endast presidentkandidaten Ron Paul som vill reversera detta!

  • Obama och hans sjukvårdsreformer kan kritiseras för mycket, men det här är bara en löjlig republikansk talking point, som dessutom helt saknar relevans för Jinges inlägg.

   Sjukvård måste i stort sett alltid ransoneras, annars har man antingen på tok för många läkare, sjuksköterskor, för mycket pengar eller så lever vi Star Trek-världen. Det finns alltså ”dödspaneler” i alla länder och i all sjukvård.

   I bästa fall fattar dödspanelen beslut efter behov och består av medicinskt utbildad personal. I Sverige sker det ännu i rätt stor utsträckning, och i Obamas sjukvårdsreformer är ett litet steg mot att uppnå detta.

   I värsta fall sker det efter vad patienten har råd att betala och görs av försäkringsreglerare eller andra byråkrater. I USA sker detta i stor utsträckning, och moderaternas (och innan det socialdemokraternas) reformer har varit steg mot att uppnå detta.

   Och ja, visst vore Dödsstyrelsen ett mycket coolare namn för Socialstyrelsen.

 5. Ibland diskuteras den här frågan som om borgarna skulle ha missat informationen om att andelen äldre i samhället ökar. Problemet är tyvärr att de inte alls har det. LOV och ökad privatisering är vad de tänkt att möta behoven med.

  Den borgerliga grundsynen i omsorgsfrågan är att kommunerna inte gör tillräckligt för att upprätthålla utbudet. Istället för att tvinga dem eller avsätta öronmärkta statsstödspengar tror man som vanligt stenhårt på näringslivets magiska kraft. Genom att provocera fram en konstlad konkurrenssituation menar man att utbyggnaden av antalet äldreomsorgsplatser ska få en drivkraft som kommunpolitikerna inte klarar av själva.

  Själva ”valfriheten” är förstås egentligen bara retorik. Vad det handlar om är att se till att vårdföretag och riskkapitalbolag får en chans att tjäna pengar på den utbyggnad av omsorgen som ålderspyramidens utveckling snart nödvändiggör.

  • LOV och ökad privatisering är vad de tänkt att möta behoven med.

   Fast då måste man skjuta till resurser proportionerligt mot det ökande antalet gamla, det gör man inte utan drömmer om att Carema & Attendo ska kunna drivas rationellare än kommunal vård, och det har vi ju sett…..

   • LEVE VÅRA SYRROR!

    PRESSMEDDELANDE FRÅN SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

    ”Riskkapitalbolagen hört inte hemma i äldrevården!

    Sveriges Televisions avslöjande att tre chefer för riskkapitalbolaget Carema tjänat över 120 miljoner kronor under år 2010 är ytterligare ett bevis på hur riskkapitalbolagen utnyttjar välfärdsystemet för egen vinst på bekostnad av god äldrevård och omsorg.

    Svensk sjuksköterskeförening anser att god äldrevård och omsorg måste grundas på etiska värderingar och respekt för människans värdighet. Att göra gott för en annan människa är en av de viktigaste drivkrafterna i en god vård och omsorg. Riskkapitalbolagen har ett helt annat fokus. De är konstruerade för att maximera ägarnas vinst och hör inte hemma i en äldrevård som finansieras av skattemedel.”

    – ”Det är en stort svek mot äldre svårt sjuka personer att det är lönsamt för riskkapitalbolagen att sänka kvaliteten på äldrevården säger Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

    För mer information kontakta
    Ania Willman
    Ordförande
    Svensk sjuksköterskeförening
    0733-26 60 02

  • Ja, man tror att privata alternativ skall på något magiskt sätt fungera. Man borde fundera på hur det skulle gå till. Kommunala verksamheter som inte ens måste lägga undan till vinst lyckas hur ska man då lyckas bättre med mindre? Jo, med vanvård och underbemanning så klart. Det borde inte heta vårdföretag, det borde heta slutförvaring.

 6. Tja … Med en allt åldrande befolkning och allt färre som förvärvsarbetar, så kommer nog dagens 40-talister alltid finna plats på hemmet. Värre kommer det att bli för 60, 70 samt 80-talisterna.

  Men problemet är värre än så. Färre och färre svenskar föder allt färre och färre barn. Det är ju den simpla orsaken till att vi har en så generös invandring i Sverige (+ det faktum att ju fler det är som konkurrerar om samma jobb, ju lägre löner behöver man betala ut). Men kontentan är att skatteintäkterna blir allt mindre och mindre dels ju färre vi blir i landet och dels ju kortare tid vi förvärvsarbetar (och betalar in skatt) samt att arbetslösheten breder ut sig.

  Vill ni Veta hur det kommer att se ut i framtiden. Titta på Estland, idag.

  • Antalet födda i Sverige har faktiskt ökat från omkring 90 000/år år 1997-2001 till 110 000 2008-2009 och 115 000 år 2010, dvs drygt 25 % fler föddes år 2010 än 2001, medan antalet döda legat ganska konstant på 90 000/år. (http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26046.aspx).

   Tänk att vi kunde betala mer skatt för 20-30 år sedan då BNP var lägre, och ha större social välfärd!
   Men Kapitalet behöver ganska låga skatter för att vi ska kunna köpa de produkter vi behöver, inkl. de som reklam och PR fått oss att tro att vi behöver så att de rika kan bli (och har blivit) rikare och ackumulera mer för att tjäna mer och föröda allt mer i sin väg. Drygt 1700 000 000 lever samtidigt i fattigdom enligt nya Multidimensional Poverty Index (Oxford Univ.), dvs 25 % fler än antalet extremt fattiga (mindre än 1,25 US dollar/dag) enligt Världsbankens beräkningar, (något som jag diskuterar på min blogg).

  • Barn till invandrare, som föds i sverige, räknas väl ändå som svenskar? Vet inte hur det är innan man får bestående uppehållstillstånd.

 7. Jag har aldrig förstått varför just moderaterna har så stark ställning bland landets seniorer och pensionärer. Kan någon förklara det för mig? Har de aldrig kopplat att just pensionärsskatten, sjukskatten och arbetslöshetsskatten är just moderaternas påfund? Att pensionärer dessutom får sämre vård i och med ”valfrihetsreformen” har jag sett som självklart och har någon som besöker den här bloggen träffat en fabriksarbetare som vill fortsätta jobba som pensionär? Det jag menar med detta är självklart ett motargument mot moderaternas ständiga ursäkt till pensionärsskatten, nämligen att ”vi har gjort så att det blir gynsammare att jobba som pensionär!”, dvs pensionärer ska helst aldrig ta ut sin pension utan fortsätta jobba istället. Hmm det påminner mig om ett nyhetsinslag om en 80-åring i USA som jobbade extra för att ha råd med sina mediciner, är det så moderaterna tänkt sig att pensionen ska fungera? Priserna går upp efter reallöneökningarna och i och med att friska och arbetsföra människor får mera pengar så följer priserna efter deras köpkraft, alla andra halkar efter och blir något slags fattigplebejer.

  Självklart lönar det sig för VD:n eller kontorsarbetaren som kan anta en mentorställning i ett företag på sin ålders höst och dryga ut sin redan feta pension, men fabriksarbetare vill generellt inte arbeta mera då de ofta har några hälsoproblem eller efter oergonomiska arbetsställningar har krämpor. Vet flera exempel på arbetsplatser där man lyfter tungt och andas in farliga ångor av flera olika diverse kemikalier. Moderaterna har ju dessutom gett sig den på att inte ha något arbetsmiljömål eller som bäst ett skämt på det som exempelvis då Littorin föreslog det där om glada och sura smilies för företagens arbetsmiljö. Jag tycker åtminstone att om man drar ned på pensionen så rejält som moderaterna gjort så behöver man satsa mera på arbetsmiljöområdet men Fredrik Reinfeldts allra första beslut som statsminister var väl att stänga Arbetslivsinstitutet?

  Nej! Moderaterna säger sig vara ”framtiden”, men för mig ser den framtiden som väldigt, väldigt lik mitten på 1800-talet. Inga ambitioner, annat än att vi ska vara löneslavar och kunder.