Kvällspressens skruvade nyheter

Det är alltid lika intressant att följa mediernas tolkningar av opinionsundersökningar, särskilt när det gäller politik. Nu är det United Minds som har gjort undersökningen tillsammans med något som heter ”Cint”.

Enligt undersökningen så har en procent färre respondenter svarat att de skulle rösta på (S) om det var val idag, något som får Aftonbladet att utbrista ”Nu är festen över, Löfven” I praktiken så drar man en sådan slutsats på en undersökning som gjorts av mindre än 1200 personers åsikter. Det är nästan så långt man kan komma från den statistiska felmarginalen, men det hindrar givetvis inte en kvällstidning från att dra långtgående slutsatser.

AB: ”– Det kommer att svänga fram och tillbaka beroende på vilka sakfrågor som finns på dagordningen, säger partisekreterare Carin Jämtin.”

Ibland undrar jag om man inte skulle lägga alla opinionsundersökningar på Statistiska Centralbyrån och att de skulle leverera resultatet en gång i månaden. Idag så leder den rådande situationen ofta till missvisande rubriker, och ofta nog så grundas de på en undersökning från ett illa renommerat företag som det nu aktuella. Man vet inte heller hur de kommit fram till siffrorna, har de ringt upp samma personer som förra gången, eller har de låtit folk klicka fram svaret på deras hemsida? Oavsett vilket så skiljer sig metoderna åt högst avsevärt mellan olika företag.

Vill man dessutom ha ett resultat som det går att dra slutsatser av så måste det vara ett noggrant urval människor man undersöker. Där litar jag bara på SCB även om kanske vissa av företagen har en godtagbar mätmetod, men som nyhetskonsument måste man verkligen ifrågasätta rubriksättningen.

it Andra om: , , , ab dn svd gp svt

  4 comments for “Kvällspressens skruvade nyheter

Comments are closed.