Aftonbladets sju punkter om fascism – Linderborg mot HofmanI Aftonbladet 9/12 skrev Åsa Linderborg ”Jo, SD är nyfascister. Sju exempel visar att Stefan Löfven och Magdalena Andersson har rätt.” Hon skriver ”När Magdalena Andersson och Stefan Löfven kallar SD för ”nyfascister” tar Socialdemokraterna en rejäl risk. De tar en risk, eftersom många av SD:s väljare faktiskt inte är fascister – vilket socialdemokraterna heller inte påstår. De tar också risken att få borgerliga medier emot sig i ytterligare en fråga – vilket hände direkt.”
löfven och andersson

Mot detta har Sven Hofman kritiska kommentarer, och skriver inledningsvis i detta gästblogginlägg”Kulturredaktören Åsa Linderborgs försvar (Aftonbladet 9/12) för ståndpunkten att SD är ett ”nyfascistiskt” parti håller inte.

I SvD skrev samma dag Göran Adamsson, politisk sociolog, författare till den nyutkomna boken ”Svensk mångfaldspolitik – En kritik från vänster” en artikel med titeln >em>”SD kan inte betecknas som nyfascistiskt” Han skriver ”Men om man nu är så intresserad av SD – borde man inte också studera partiets eget material? Det har jag gjort. Jag har gett en kurs vid Institut för statskunskap vid Köpenhamns universitet: ”SD – Folkets röst eller hot mot demokratin?” Vi gick igenom allt av SD:s primärmaterial som finns tillgängligt på ­nätet – partiprogram, handlingsplaner, valmanifest, ”Vår politik från A till Ö”, tidningen SD-Kuriren och så vidare – för att få svar på frågan: Är SD ett rasistiskt parti? …Vi kom fram till var att SD inte kan betecknas som rasistiskt – och alltså inte heller som ”nyfascistiskt”. Att vilja ­begränsa invandringen kan inte – försåvitt man inte anlägger ett begreppsraster som är rent neurotiskt – kallas ”rasistiskt”. Inom FN framhålls ibland att hjälp i flyktingområden är effektivare utan att förslagen kallas rasis­tiska.”

** Kan det vara så att varierande uppfattning av karakteristika hos ”fascism” är avgörande för om man anser att SD är fascistiskt?**

Jag återger nedan först utdrag ur Åsa Linderborgs artikel och därefter Sven Hofmans kommentarer.

Åsa Linderborg (ÅL) 1.Partiets historia. Till skillnad från de flesta andra högerpopulistiska partier föddes SD i en nazistisk miljö som på 80-talet fostrade flera i partiets nuvarande ledning. En skillnad mot då är att SD inte förnekar förintelsen eller hetsar mot judar (man är tvärtom Israelvänner), men det beror på att muslimerna anses vara det största hotet.
Sven Hofman (SH) Alla politiska partier har en historia. Alla utom kommunisterna slöt upp kring steriliseringslagstiftningen och -praktiken i Sverige. Det gör dem inte till misstänkta nazister, även om Hitler & Co tillämpade samma idéer.
ÅL. 2. Rasismen. Alla som vill begränsa invandringen är inte rasister, och alla SD:s 800 000 väljare är inte främlingsfientliga, men det är ändå rasismen som pulserar genom partiets ådror. Medlemmar beslås ständigt med olika rasistiska uttalanden.
SH. Rasism förekommer i de flesta politiska sammanhang. I de flesta före detta öststater finner man starkt russofobiska, i de baltiska staterna också allmänt anti-slaviska strömningar. De går inte att knyta till fascismen. Mussolini var inte rasist i denna mening. Rasismen som tankefigur torde vara ideologineutral.
ÅL. 3. Nationalismen. Enligt SD är nationen en kulturell enhet. Hela utgångspunkten är att världen består av olika nationalstater som ska vara så etniskt sammanhållna som möjligt, man kan helt enkelt inte blanda olika kulturer. I den meningen knyter man an till den klassiska fascismen.
SH. Nationalismen är inte något fascistiskt påfund; den är en del av den liberala politiska traditionen från 1800-talet. Fascister har kuvat och kluvit den egna nationen och angripit andra. Både Hitler och Mussolini var utpräglat chauvinistiska och imperialistiska, det vill säga icke-nationella.
Fascism Arnstads bok imagesCAXZEMN2

ÅL. 4. Arbetarrörelsen är huvudfienden. Utmärkande för fascismen är att man har ett höger- och ett vänsteransikte som kan förvilla och just därför vinna många. SD har inte denna kluvna uppsyn; partiet har röstat med högeralliansen i nio frågor av tio.
SH. Man kan utgå från att SD har ett horn i sidan till den organiserade arbetarrörelsen, men det har flera andra politiska partier i Sverige också. SD:s huvudfiende är dock inte arbetarrörelsen utan den statligt oreglerade invandringen som de flesta riksdagspartier stödjer. Ingen SD-företrädare har förespråkat förbud mot fackföreningar eller partiförbud. Det har förekommit att andra svenska partier har påyrkat det senare.
ÅL. 5. Antiintellektualismen. Fascismen är upplysningens antites; vetenskapliga rön som vederlägger deras fördomar anses bara vara vänsterhumbug eller liberal ideologiproduktion. Så argumenterar SD hela tiden. I fascismen finns en god portion mystik; nationen, naturen och konsten har en själ etc.
SH. Tyvärr är antiintellektualismen utbredd i det moderna samhället, också inom dagens vänster. Där SD i romantikens efterföljd gör sig till tolk för en organistisk samhällssyn, propagerar vänsterns kulturprofeter – med vissa notabla undantag – identitetspolitik. What’s the difference?
ÅL. 6. Konservatismen. För både fascismen och SD är Gud, fosterlandet och kungahuset odiskutabla entiteter. Det är kvinnans uppgift att vårda barn och familj; därmed blir feminismen en naturlig huvudmotståndare. Homofobin har man dock mjukat upp.
SH. Det går inte att hävda att fascismen är en konservativ rörelse. Den har varit militant samhällsförändrande, även om pilens riktning ofta har pekat på förflutna samhällstillstånd som idealet. Korporatismen innebär i praktiken en plädering för den feodala ständerstaten, alltså ett upphävande av medborgarsamhället. Det vill inte den nutida konservative; det önskar ej heller SD.

ÅL. 7. Våldskapitalet. SD har en våldsam väg till parlamentet, väl sammanfattad av Mikael Ekman och Mathias Wåg i antologin Sverigedemokraternas svarta bok (Verbal förlag). Man har alltid haft en militant svans som man bara halvhjärtat försökt distansera sig mot.
SH. Våldet finns till höger och vänster, det finns också i mitten – det beror på vilket våld man betraktar. SD var det enda parti som motsatte sig den svenska krigsinsatsen i Libyen år 2011. Man har emellertid svårt att se att alla övriga krafter företrädda i riksdagen bara därför skulle representera våldsverkare. En del liberaler har argumenterat för att svensk militär skulle få sättas in mot den egna befolkningen (till exempel efter de så kallade Göteborgshändelserna 2001). Det har veterligen inte SD. Det vill istället ha tillbaka värnpliktsförsvaret.


i , , ,, , , ,, , , , , , , , , , , ,

AftonbladetSvenska Dagbladet 10/12 Pål Steigan 14/5 2013Pål Steigan 13/5 2015Per Svensson i DN > DN Debatt 6/12Internationalen om fascism Anna-Lena LodeniusDagens Industri 8/12 DN rescension av Arnstads bok av Olle SvenningDN 4/4 SvD bokrescension Aftonbladet rescension av Arnstads bok Knut Lindelöf 13/5 Annarkia 22/11 VarghjärtaDN Unga Sverigedemokrater vill ha Almqvist kvar DN Debatt 15/11 DN:s ledare 15/11
AB 15/11
Svd 15/11
Expressen 15/11
SvT 15/11
The Independent 30/8 SvT DN Breivik kommer ut SvD Proletären FIB-Kulturfront


12 svar till “Aftonbladets sju punkter om fascism – Linderborg mot Hofman”

 1. ÅL i dag http://www.aftonbladet.se/kultur/kronikorer/linderborg/article20000777.ab

  Det hon skriver är exakt det jag skrivit här tidigare. De som säger att SD inte är fascistisk bortser från att utvecklingspotentialen finns och då riskerar vi att tas med överraskning. De som avvisar fascism epitet är nu nere på argument i stil med:
  – Har ni sett Åkesson i svart skjorta? Nej då är det lugnt!
  – Gillar han överhuvudtaget tryffel? Nej. då är han olik Mussolini!
  Det blir en ovärdig debatt.

  • Vem var det du sa såg fascister i varje buske?

   Din defintion av fascism är att motstånd emot fascism är fascism. Problematisk definition hörru.

 2. Forskning och Framsteg skriver 9/12”En enkät med några (sex) Sveriges tyngsta forskare inom området nationalism och högerextremism visar att det inte finns anledning att kalla Sverigedemokraterna fascister.”
  (http://fof.se/artikel/forskarna-ar-eniga-sd-ar-inte-fascister).

  Bland de namngivna som svarat finns statsvetarna Sören Holmberg och Anders Widfeldt , historikerna Dick Harrison och Heléne Lööw samt Alf W Johansson som skrivit ett viktigt verk om fascismen.

  ”Enligt min uppfattning finns det inte fog för att kalla SD något som innefattar fascism. Partiets program har inte ett innehåll som är förenligt med något sånär stringenta definitioner av fascism”, skriver Anders Widfeldt.

  Heléne Lööw har bland annat skrivit böckerna ”Hakkorset och Wasakärven, Nazismen i Sverige” och ”Med sökarljuset på vitmaktsrörelsen.” Heléne Lööw menar att vi inte har någon bra benämning på rörelsen ännu.

  • Precis, det är i den artikeln liberala aktivister bryter med Griffiths definition. Man har hittat ett urval aktivister som ställer upp på att bryta med en defintion som har varit etablerad länge. Liberal aktivism och det är även den artikeln jag har baserat min kritik på. Då jag främst drogs in i debatten av att aktivister i VoF försökte hävda att det är vetenskap som friskriver SD. Men det är ingen vetenskaplig frågeställning och de som försöker påstå att det är vetenskap att SD inte är fascister ägnar sig åt pseudovetenskap, vilket inte hedrar FoF.

 3. Sd är i ett förstadium till fascism. Inget annat parti utdefinierar och svartmålar. Lööw vet mycket väl om den uppenbara kopplingen till extremhögern och nationalistiskt vit makt. Nu på ”gamla dar” intresserade av opportunism och att sitta vid köttgrytorna. Partiet har också ”tajmat” generationsskiftet precis som Nazzarna i tyskland gjorde. De historielösa näthatarna har aldrig varit så många.

  http://www.etc.se/ledare/sd-spred-rasistiska-logner-i-svt

 4. Dick Harrison och co har förstås erfarenheter av SD folk på gräsrotsnivå, så sitter man i sin upplevda verklighet och klyver hår genom att analysera ett tillrättalagt partiprogram

  ”Till skillnad från de flesta andra högerpopulistiska partier föddes SD i en nazistisk miljö som på 80-talet fostrade flera i partiets nuvarande ledning. ”

  Men okej, om inte nazismen räknas som fascistisk, så köper jag resonemanget att SD heller inte är det.

  Nästa fråga är väl då om Vänsterpartiet kan kallas socialistiskt eller inte?

 5. Länkar här till Jinges blogg från 2 juli 2012: http://jinge.se/bloggosfaren/akessons-krokodiltarar.htm
  Där det berättas om Sverigedemokraternas (ungdomsförbundet, men Åkesson deltog) konferensresa och Sverigedemokraternas förhållande till Horst Wessel-Lied. På samma resa skall de också hånat Olof Palme
  och sjungit någon munter låt om mordet på Palme – detta enligt SR:s journalist. Så har vi ständiga rapporter om hur SD:s medlemmar uttalar sig föraktfullt om muslimer, om rumänska tiggare, hur kommunalt ledande SD-politiker bär hakkorsbindlar under interna fester. Bara sånger? Bara symboler? Har intet att göra med Sverigedemokraternas ideologi? En del debattörer hänvisar nu till SD:s partiprogram och ser att där finns ingen text som ger tecken på någon form av fascism. Hur naiva får kända samhällsforskare och debattörer vara? Mörkret närmar sig och svensk elit vill inte se. Malin Ullgren avslutade sin artikel i DN (9/12) ”Abortattacken är ingen isolerad händelse” med de här orden: ”Denna tid. Kan vi inte bara försöka dra gränsen snart, innan allt faller?” Starkt uttryckt och även vackert skrivet. – Vi borde inse hur illa det är ställt i Sverige nu. http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/malin-ullgren-abortattacken-ar-ingen-isolerad-handelse/ Brandbomben mot RFSU kom från andra högerkrafter än SD men något ondskefullt kokar under ytan i samhället. Sverigedemokraternas partiprogram och politiska tal vänder sig till en allmänhet som egentligen inte är politiskt intresserade men som lätt inleds att tro att invandrarna är skulden till samhällsproblemen. Människor som aldrig informerats om den ekonomiska maktens (kapitalägarnas) grepp över samhället och deras skuld till ekonomiska kriser,arbetslöshet, fattigdom. En diskussion kring detta har försummats av vänstern. Trots att den kunskapen är så oerhört viktig. Socialdemokratin så inflätade i maktstrukturen att de inte vill diskutera bristen på demokrati i det ekonomiska systemet. Att den demokratibristen är skulden till fascismens återkomst. Liberalerna vill inte ens använda begreppet fascister. Yrar om ”bara nationalister”. Så blinda.
  Ulla Johansson

 6. Att det finns och har funnits medlemmar av SD som har en fascistisk syn tror jag stämmer. Partiets historia talar tydligt för detta. Mer övertygande fascister och rasister i Sverige söker sig sannolikt annars till Svenskarnas Parti och Nationaldemokraterna. Kapitalismen, och den höga arbetslösen och de ökade ekonomiska och sociala klyftorna är en viktig grogrund för sådant – se Grekland.

  • Det har funnits personer i SD som både varit övertygade nazister och fascister men precis som du säger så har de nog bytt till SvP eller andra små obskyra partier, för om ni läser till exempel Avpixlat så får de absolut inget medhåll där utan blir ombedda att fara till varmare trakter.
   I Vänstern och Miljöpartiet har det också funnits renodlade kommunister och revolutionärer men de har väl fått söka sig till Revolutionära Fronten och Syndikalisterna och vad de nu kallar sig…Martin?

   • Vi vet inte hur stor andel i a) SD:s ledning och bland b) SD:s medlemmar som uppfyller olika kriterier på fascism och rasism. Enligt en undersökning som nyligen presenterades på DN Debatt hade SD:s väljare en klart mer negativ inställning till muslimer än väljare från andra partier. Och Åkesson beskrev muslimer som ett stort hot för några år sedan. Som SD:are – försök bekämpa och motverka tendenser till rasism och fascism om SD!

    • Det vet vi visst. Att du låtsas inte veta vad fascisterna i SD:s ledning är för filurer är ju bara trams. I dagarna har de dessutom bekänt färg och citerat ur sitt partiprogram så att det inte kan missförstås av någon.

     Björn Söder var alltså den som underströk det jag sagt.

     Sluta upp med er Chrusjtjovism.

 7. Karl Marx publicerade Friedrich Engels ord 1849:…Central Europe only Germans, Hungarians and Poles counted as bearers of progress. The rest must go. ”The chief mission of all other races and peoples, large and small, is to perish in the revolutionary holocaust.”
  De raser som skulle sorteras bort var tex de som odlade feodala strukturer, basker, serber, bretagnare.
  En del senare socialister ansåg att genetiska drag borde framhävas som förbättrade möjligheterna för ett socialistiskt samhälle. Det måste väl ha funnits med i bilden 1922 för socialdemokraternas del. Den motion som ledde till instiftandet av rasbiologiska institutet, undertecknades av bla socialdemokraten Hjalmar Branting, högerns Arvid Lindman och flera framstående liberaler och skrevs av socialdemokraten Wilhelm Björck mfl
  Efter Hitler har det tänkandet blivit tabu, men en del SDare räds inte att bryta tabut i informella sammanhang att döma av en del kommentarer i denna serie av artiklar om fascism och racism.
  Liberaler vill utsätta folk för darwinistisk ekonomisk survival of the fittest. Det leder till en annan typ av etnisk diskriminering än den programmatiska rasismen.
  Hitler maj 1927:
  ”Vi är socialister, vi är fiender till dagens kapitalistiska ekonomiska system för exploatering av de ekonomiskt svaga, med dess orättvisa löner, med dess opassande värdering av en människa efter rikedom och ägande i st f ansvarsfullhet och uppförande, och vi är alla beslutna att förstöra detta system under alla förhållanden.”

  Förhistorien är komplicerad. Nuet är antagligen lika komplicerat.