Kungsstenarna i Haninge (Österhaninge)

Efter Klockarlötsvägen i Öster-
haninge har det legat en gammal gästgivargård. På en åkerholme där finns det ett cirka tre meter högt klippblock, ovanpå det blocket finns dessa stenar fastsatta.

Enligt vad sägnen berättar ska det ha varit sju stenar, dessa ska ha varit placerade på platsen som minnes-
märke efter en konung som rastat på platsen. Hur det egentligen förhåller sig med den saken må vara osagt, gäst-
givargårdar brukade förr som nu servera starka drycker så det kan vara andra orsaker till att stenarna placerats så. Men, och det kan inte uteslutas, det kan också vara helt korrekt.

Enligt Riksantikvarieämbetet är det en plats med tradition, om du vill se platsen i Google Earth kan du klicka här, det leder dig direkt till Riksantikvarieämbetets fornsök där det finns länk. (RAÄ-nummer Österhaninge 586:1)

intressant Andra om: , , , , , , t