Fräck professor påstår att det finns skillnad mellan könen!


Detta är inledningen till en artikel på siten Newsvoice, som skrivits av mediamannen Torbjörn Sassersson, som har denna intressanta siteNewsvoice: Professor fastnade i könsidentitetskonflikt – Påstod att det finns biologisk skillnad mellan könen Därefter följer ett utdrag ur en artikel på Sputniknews som är en av de utländska media som uppmärksammat detta.
(Artikeln har legat ett par veckor men könsfrågan har inte ändrats nämnvärt sedan dess – efter vad jag vet i alla fall.)

Bild: Germund Hesslow (2016). Foto: Karolinska Institutet (bilden är retuscherad av NewsVoice)

Academic Rights Watch, som bevakar den akademiska friheten i Sverige skriver om en könsidentitetskonflikt på Lunds universitet. Germund Hesslow, professor i neurofysiologi, har sedan många år hållit en kurs i ”Arv och miljö” på läkarprogrammet. Nu anklagas han för att vara antifeministisk och transfobisk av en student för att han bla hävdat skillnader mellan och mäns och kvinnors kön.

Germund Hesslow riskerar som en följd av könsidentitetsdiskussionen att inte längre få hålla sin kurs i ”Arv och miljö”. Ett antal studenter som könsidentifierat sig själva som transpersoner menar i flera mail till universitetsledningen att Hesslows framföranden strider mot både lärosätets värdegrund och likabehandlingsplan.

Studenterna avkräver en ursäkt och att Hesslow ska bytas ut mot en annan föreläsare som istället berättar om det patriarkala förtrycket mot kvinnor och HBTQ-personer. Denne nya “hen” ska: ”belysa hur kvinnor i århundraden könsstympats, tvångssteriliserats, lobotomerats och tvångsvårdats i den medicinska vetenskapens namn” (mailet).

En student skriver:… Läs vidare i artikeln på Newsvoice!

Bild från Sputniknews.

Sputnik news fortsätter efter en inledning som liknar den på Newsvoice. Sputniknews

Efter att ha hört klagomål från en feministisk student, som tyckte att Hesslows kurs var ett uttryck för hans personliga anti-feministiska dagordning, kallade Christer Larsson, ordförande för programstyrelsen för medicinsk utbildning, Hesslow till ett möte inom ledningsgruppen. Hesslow blev ombedd att ”avstå” från två av sina påstående: ”Gay kvinnor har en manlig sexuell läggning” och en annan om transsexualitet, ”Om det är en sexuell läggning är en fråga om definition” – vilket han vägrade att göra.

”Jag tror att jag har gjort tillräckligt för att förklara och försvara mitt val av ord. Vid något tillfälle måste man begära en känsla av proportioner bland de involverade. Om det skulle bli acceptabelt för studenter att spela in föreläsningar för att hitta kompromisslös formuleringar och sedan involvera lärare i fakulteten i möten och med långa brev, borde vi helt och hållet släppa läkarutbildningen. Att det gått så här långt är att de flesta studenter inte har denna attityd ”, skrev Hesslow i sitt svar.

Vidare avvisade Hesslow anklagelser om att han hade en ”politisk agenda” och förklarade att hans enda ”agenda” var att låta vetenskapen styra allt på universitetet.

”Ideologi, politik och fördomar utgör de konventionella åsikterna, inte vetenskapen”, påpekade han.

Den så kallade ”värdebasen” är ett svenskt koncept som utvecklats under de senaste decennierna för att beskriva en gemensam etisk grund för samhället. I Sverige måste alla skolor följa en gemensam etisk grund, som inkluderar idéer som människolivets okränkbarhet, individuell frihet och integritet, jämlikhet och jämställdhet mellan könen.

Med anor tillbaka som en franciskansk skola grundad på 1400-talet är Lunds universitet det äldsta i Skandinavien. Den har en akademisk personal på cirka 5000 lärare och cirka 42 000 studenter och har konsekvent rankats bland världens 100 bästa universitet.


Ett svar till “Fräck professor påstår att det finns skillnad mellan könen!”

  1. Jag råkade ramla över denna bild, som har viss anknytning till ämnet. Kanske lika mycket som de protesterande studenternas åsikter?