Händer det saker i MÖ-konflikten?

Igår berättade den israeliska tidningen Haaretz att Israel hade kommit över hemliga handlingar som rörde Israel och dess för-
hållande till palestinierna och en palestinsk stat, något som Ulf Bjereld kommenterade igår.

Ulf Bjereld: ”Den israeliska tidningen Haaretz publicerar idag ett hemligt utkast från Carl Bildt och det svenska ordförandeskapet, vilket bl a klargör EU:s stöd för Östra Jerusalem som huvudstad i en palestinsk stat. Dokumentet antyder också att EU skulle kunna erkänna en palestinsk stat, om palestinierna bestämmer sig för att utropa en sådan, även utan att en israelisk-palestinsk freduppgörelse har uppnåtts.

Utkastet har väckt stor vrede på sina håll i Israel, eftersom EU -om dokumentet antas – gör klart att gränserna från 1967 måste respekteras och att Östra Jerusalem skall vara huvudstad i den palestinska staten. Därmed tar EU entydigt avstånd från den israeliska inställningen att det odelade Jerusalem skall vara huvudstad i Israel.

Överlag uttrycker dokumentet en oerhört stark kritik av Israel. De israeliska bosättningarna och den mur som Israel byggt på den palestinska Västbanken beskrivs som illegala, ett hinder mot freden och som ett hot mot tvåstatslösningen överhuvudtaget. Blockaden av Gaza beskrivs som oacceptabel och politiskt kontraproduktiv. Dokumentet manar också till stöd för ansträngningarna att få till stånd en försoningsprocess mellan Hamas och Fatah, och därigenom bidra till att skapa ett enat palestinskt ledarskap…”

Efter att ha läst igenom dokumentet så reses ett antal frågor, den första är givetvis om Carl Bildt verkligen har skrivit det. Israels inställning till fred i Mellanöstern är känd, liksom landets hållning mot alla länder som uttrycker kritik mot den förda politiken. Nästa fråga blir givetvis hur de kommit över dokumentet. Om det är ett hemligt utkast de fått tag på så betyder det rimligtvis att det finns en spion, en fråga som givetvis behöver klarläggas.

Nyheten finns på det arabiska Aljazeera men märkligt nog inte på den engelskspråkiga.

En tanke som framförts till mig via e-post är aningen konspiratorisk, men fullt möjlig. Barack Obama har tröttnat på att Israel beter sig som en slingrande metmask och har därför ställt sig positiv till ett rakare agerande från EU. Det kan förstås vara korrekt, men behöver inte vara det.

Det skulle förvåna mig om vi inte fick något slags uttalande från regeringen under dagen. (Rapportera störande annonser!)

intressant Andra om: , , , , , , , , , , , , , , Haaretz2 svd dn1 ab1 t

  14 comments for “Händer det saker i MÖ-konflikten?

 1. Kurt
  2 december, 2009 at 06:24

  När det gäller Carl Bildt så brukar det ju dock främst handla om hans privata affärer som fungerar som morot och motivation. Kanske har något av de företag han ha stora ägarintressen i erbjudits några intressanta oljekontrakt, om han tar detta initiativ. Israel mutar ju också friskt, men de lär ju ändå inte ha lika gott om pengar att erbjuda i längden.

 2. XA
  2 december, 2009 at 09:40

  ”Om det är ett hemligt utkast de fått tag på så betyder det rimligtvis att det finns en spion…”

  EN spion? :-D

  • 2 december, 2009 at 09:47

   EN spion? :-D

   Här i Sverige har de säkert ett hundratal självutnämnda rapportörer, även om de mer sällan gör sig skyldiga till brott. Undantaget då diverse olaga hot, ärekränkning och liknande. Men visst har Israel oxo spioner här. Fast ryssar och amerikaner har nog flest…

   Jag har bestämt mig för att bli spion åt Norge. De behöver bara kontakta mig så klär jag ut mig i mörka solglasögon och slokhatt…

 3. Micke F
  2 december, 2009 at 09:41

  Ja, intressant hur Israel kan komma över interna dokument. Spionage måste det handla om, undrar vad Säpo gör i nuläget. För meddelarfriheten gäller väl inte sådant som skyddas av sekretess?

 4. AR
  2 december, 2009 at 10:05

  En av EU:s talesmän i den frågan, en britt som jag inte hann se namnet på tillfrågades om Gazakriget påverkade EU:s hållning gentemot parterna i Mellanönsten och han sa att det stämde, att de europeiska folken har nya krav på den europeiska poliktiken gentemot israeler och palestinier.

  Det ser ut att Israel börjat betala priset för blodbadet i Gaza, trots att det ser lugnt ut på ytan. Vi som chockades så till den milda graden av slakten var nog inte så ensamma som vi trodde.

 5. mr Biz
  2 december, 2009 at 10:18

  Dokumentet med sina 10 punkter verkar vara ett förslag till formulering som gått ut till alla EU’s 27 medlemsländer för diskussion och godkännande och då är det inte så märkligt om en kopia hamnar i Israel.
  Fö så ersätter nog vår glappkäftade ambassadör Borssin-Bonnier alla Israels behov av spioneri mot Sverige.

 6. Torsten (orginalet)
  2 december, 2009 at 12:32

  Jag tror att Bildts både analytiska och praktiska förmåga är allmänt underskattad. Därmed inte sagt att han behöver vara upphovsmannen.
  Teorin om att Obama på något sätt skulle givit sin välsignelse är mycket intressant, för att inte säga trovärdig. Att använda EU som ombud skulle rädda Obama från en del av israellobbyns hatkampanjer. Jag tror nog fortfarande att vissa hätska omdömen om hans utrikespolitiska hållning varit förhastade och att vi på sikt kan se en rejäl förändring i jänkarnas utrikespolitik.

  • 2 december, 2009 at 12:56

   Jag är rädd för att det är önsketänkande. Det vore bra om jag hade fel och du rätt.

   • Torsten (orginalet)
    2 december, 2009 at 13:26

    Visst vore det…

    Och större under har hänt! :-)

   • AR
    2 december, 2009 at 15:15

    Å andra sidan är det svårt att tänka sig att EU skulle ta ett sådant enormt steg utan åtminstone grönt ljus från Obama. Så självständit är inte EU:s utrikespolitik.

 7. lasse
  2 december, 2009 at 13:26

  Calle har ju hela tiden varit lite säregen, den rabiate ubåtsjagaren som sen bildade en av de sämsta regeringar vi haft efter det har han fortsatt att vara säregen, han vågade ha en egen åsikt gentemot USA på balkan mm och tidigare uttalat sig balanserat om palestiniernas situation. Bildt från överskattad till underskattad politiker?

  Det fanns ju tillfällen när Bildt framstod som en sansad och förnuftig politiker jämfört med bomberduon Persson Lindh.

 8. Palestinier
  2 december, 2009 at 15:17

  Vad jag kunde läsa på de arabiska är att det finns ett dokument som syftar till att förstärka den palestinska myndighets status och kritiserar Israel politik
  Rapproten rekommenderar att vidta åtgärder mot Israel och införa sanktioner mot alla inblandade i frågan om bosättningar på västbanken och Östra Jerusalem

  Den rapport som publicerades i tidningen Haaretz har mycket hög känslighet angående Östra Jerusalem , Israel fruktar den långa rapporten som skulle skada dess inställning hos både EU och det internationella samfundet
  Det var Schweiz som lagt fram ett förslag och vill proklamera Östra Jerusalem som Palestina huvudstad och bett resten av EU länder att stödja detta , de påpekade om hur Israel försöker ändra karartären av staden och separera det från västbanken

  Israel ger bara 200 bygglov per år till palestinierna i Östra Jerusalem trots att det finns behov till 1500 bygglov , det handlar också om utgrävning som utförts av Israel förutom avsaknad av en känsla av säkerhet och trygghet för den palestinska befolkning i Östra Jerusalem
  Israel varnade EU och säger att sådan åtgärd skulle skada EUs trovärdighet som medlare

 9. Martin Forsman
  2 december, 2009 at 18:51

  EU ska inte ’medla’ i konflikten eftersom ett ’medlande’ förutsätter att det finns två parter med en vilja att förhandla fram en hållbar lösning. Som bekant är det bara den arabiska sidan som uppfyller detta kriterium eftersom Israel envetet står fast vid att Palestina är ’deras’ land och att det dessutom ska ha en ’judisk’ identitet.

  Ett ensidigt utropande av en palestinsk stat som erkänns internationellt skulle vara en katastrof för Israels nationalsionistiska regering eftersom konlikten övergår från att vara en förvisso lagvidrig ockupation av ett folk till att bli en ockupation av en stat (kanske t o m ett krig mot en stat) vilket är betydligt svårare att försvara.

  Således kan jag bara se fördelar med att utropa en palestinsk stat och då helst enligt 1967-års gränser med Östra Jerusalem som huvudstad.

 10. GE
  6 december, 2009 at 15:27

  Inom vilka gränser har Sverige erkänt Israel? Har Israel inte officiellt definierat sina gränser? Om Israel officiellt har definierat sina gränser, innefattar deras definition också Västbanken Gasaremsan och Östra Jerusalem? Om svaren på den sistnämnda frågan är ja så är Israel inte någon demokrati eftersom befolkningen på alla dessa områden inte har rösträtt i Israel. Om svaret är nej så har Israel de facto erkänt att dessa områden inte tillhör Israel och att dessa områden tillhör en palestinsk stat. Det senare svaret lär vara det riktiga. Därför bör EU själv ta initiativet att erkänna en palestinsk stat. – Israel väntade inte på FN med att utropa sig som stat. – Varför inte ha en namnlista på Internet där enskilda personer kan erkänna Palestina som palestionsk stat? – Jag meddelar härmed mitt personliga erkännande av staten Palestina.

Comments are closed.