USA – höga sjukvårdskostnader, men hur är hälsan?


USA har världens dyraste sjukvård. Den slukar 17 % av BNP mer än dubbelt så mycket som i länder i Europa. Och den ökar c:a 5 % per år enligt artikeln ”Sjukt amerikanskt lapptäcke” på Nationalencyklopedins hemsida. I Sverige kostar sjukvården, inklusive tandvården 10 % av BNP och kostnaden har ökat med 1 % sedan 2001.
Sjukvården i USA är sedan länge mycket mer privatiserad i USA. Och de ekonomiska skillnaderna är större.

Hur är det då med hälsan i USA? American Public Health Organization, där jag var medlem under en del av min yrkestid har gjort en sammanställning som talar för sig själv.

Infographic_screen_1
Infographic_screen_2 (2)
APHA 3
Infographic_screen_4
Infographic_screen_5
Infographic_screen_6
Infographic_screen_7

NPHW-2015-Final_banner

Obamacare.
Inför budgetstupet i USA är Obamacare, Obamas sjukvårdsförsäkring i fokus.
46 miljoner invånare i USA saknar privat och offentlig (Medicare) sjukförsäkring.
Obamas sjukvårdsförsäkring Obamacare har ofta i fokus i den politiska debatten i USA. 46 miljoner invånare i USA saknade privat och offentlig (Medicare) sjukförsäkring. Många republikaner och även ”vanliga medborgare” vill till varje pris riva upp Obamacare, USA:s sjukvårdsreform.

Sjukvårdsreformen är mycket mindre radikal än den som Clinton misslyckades att driva igenom. Det handlar inte om en allmän sjukvårdsreform som i Europa. Den gynnar i hög grad de privata försäkringsbolagen, vars representanter starkt påverkade själva lagförslaget och de kan se fram mot ökade intäkter. Det urspungliga förslaget blev alltmer urholkat. Obamacare ska omfatta de personer som tjänar mindre än 133 % av fattigdomsnivån som år 2009 låg på motsvarande knappt 70 000 svenska kronor. Detta beräknas innebära att 16 miljoner invånare får tillgång till Medicaid enligt kongressens beräkningar. I Sverige går fattigdomsgränsen vid 180 000 kr per år, och ändå är andelen fattiga lägre än i USA.

Flera forskare, bland andra Wilkinson och Pickett har i Jämlikhetsander visat att samband finns mellan stor ekonomisk ojämlikhet och sämre hälsa och mer sociala problem. Kapitalismen minskar empatin, särskilt hos rika skrev New York Times 5/10 2013, och de ökade skillnaderna medför ökning av sjuklighet och sociala problem enligt forskning (Wilkinson & Pickett, Jämlikhetsanden).

Sjukdomsdiagnos kapitalism

De ekonomiska skillnaderna i USA har ökat, liksom arbetslösheten
-Under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1% 93% av ökningen av nationalekonomin!
-Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %. Enligt en annan källa var den genomsnittliga reallönen i USA 1974 c:a 10 % högre än nu (Economic Report of the US President).
-Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.
2008 fick 32 miljoner personer i USA matkuponger, år 2012 var det 48 miljoner, en ökning med 50 %.
-Mer än en miljon skolbarn är hemlösa, efter en ökning med 57 % sedan 2006-2007
-37 % av familjer där den äldste är under 30 år är fattiga.
-Medianinkomsten har fallit 4 år i rad och var högre för 40 år sedan, enligt Economic Report from the President, presidentämbetets officiella rapport, som jag brukar läsa i.
Fattiga barn som är framgångsrika i skolan har mindre sannolikhet att ta college-examen än barn från rika hem, vilka är dåliga i skolan. Möjligheten till högre utbildning är i USA starkt kopplad till föräldrarnas inkomst. Och ojämlikheten fortsätter att öka under Obama. ”Occupy Wall Street”-rörelsens paroll om att ”Vi är 99 % och de 1 %” ställer viktiga frågor på sin spets.
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE
-Arbetslösheten i USA är officiellt 8 %, men 15 % om man inkluderar även korttidsarbetslösa som slutat söka (U6 i officiell statistik) och är 22 % om man medtar även långtidsarbetslösa.
-Hypotesen om att även fattigare nu får del av ökat välstånd (”trickle down”) med ökning av BNP stämmer inte med fakta.

Vi behöver ett mer demokratiskt och rättvisare ekonomiskt system!
Förhållandena i världens dominerande kapitalistiska ekonomi och kapitalismens oförmåga att ta itu med den för mänskligheten hotande klimatkatastrofen visar enligt min mening att vi behöver ett bättre ekonomiskt system. Kapitalismen har sina fördelar, men nackdelarna blir allt tydligare. Kapitalismen baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett sträver efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner och få anställda och att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön. Diskprepansen mellan profitjakt och mänsklighetens behov blir allt tydligare.

intressant.se, , , , , , , , ,, , , , , ,
apha
DN 16/10, Obamacare Paul Roberts NE, Sjukt amerikanske lapptäcke DN 7/10 New York Times 5/10
ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4 USA-bloggen
Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9