Creative Commons

Jag får ibland frågor om man får låna en bild från min blogg till sin egen hemsida, och nor-
malt får man det. Men ibland ser jag att vissa lånar utan att fråga, sådant irriterar och därför kommer jag framöver släppa de flesta av mina bilder med CC-licens.

I praktiken betyder det att vem som helst får låna en bild som är CC-märkt efter eget gottfin-
nande, fast med några viktiga begränsningar. 1) Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt som anges, 2) Du får inte använda verket för kommersiella ändamål, 3) Du får inte förändra, bearbeta eller bygga vidare på bilden.

I praktiken är ju bilden CC-märkt och det räcker för att uppfylla kravet. Du får inte ta bort märkningen på bilden. Bilden får inte publiceras i något sammanhang där du eller någon annan tjänar pengar på publiceringen.1 Du får inte ändra på bilden eller redigera den. Men det är givetvis tillåtet att anpassa storleken till ditt användningsområde. Det är viktigt att understryka att det bara gäller bilder som är märkta med CC-märket följt av Jinge.se

Vad som gäller för just mina CC-märkta bilder kan du se på symbolerna eller så kan du klicka på symbolen i min högra kolumn. Vill du veta mer allmänt om Creative Commons så kan du läsa mer på Wikipedia. Mina gamla ©-märkta bilder kommer också att omfattas av detta, men vill du vara säker så fråga.

i , , , , , , , t

  1. Att du har reklam på t,ex, en blogg är dock inget hinder []

  4 comments for “Creative Commons

  1. Pingback: Kurt

Comments are closed.