Vatten, spannmål och klimat

Idag talar man alltmer om stigande spannmålspriser i världen, det är ett resonemang som jag tycker är lite underligt eftersom man nästan aldrig talar om vad denna spannmålsbrist egentligen beror på. Om det beror på berörings-
skräck eller bristande kunskaper vet jag inte, men delvis kan det bero på att man vägrar att ta in vad en kommande klimatförändring får för effekter, framförallt när jordens sex miljarder människor ökar till nio miljarder till år 2050, dvs. om fyrtio år.

Som exempel på vad jag kallar beröringsskräck kan man ta Dagens Nyheters ledarsida idag, där skriver man under rubriken ”Maten brinner”:

DN: ”Torkan fortsätter, priset på spannmål skjuter i höjden och Ryssland stoppar exporten. Men fortsatt öppna gränser behövs för att undvika en ny matkris. Den senaste tidens extrema värme, torka och bränder hotar den ryska skörden av spannmål. Premiärminister Putin meddelade därför i torsdags att landet tillfälligt tänker stoppa all export av spannmål från och med den 15 augusti. Marknaden reagerade omedelbart. Ryssland står för 15 procent av världsproduktionen av vete och exporterar till många länder i bland annat Mellanöstern och Nordafrika.”

Man nämner vatten enbart i form av ordet ”översvämningar” men gör ingen koppling mellan bristen på spannmål och det faktum att världen börjar lida brist på dricksvatten, varför det vatten som man borde vattna åkrarna med inte är tillgängligt i samma omfattning som tidigare. Att vattnet vräker ner från himlen i Pakistan kopplas inte heller till torkan och värmen i Ryssland, ett klassiskt symptom som drabbat både Dagens Nyheter och premiärminister Putin.

Om nu Centralasiens länder lider brist på spannmål så finns grunden till denna brist att söka i Putins eget hemland. Centralmakten i Moskva beslöt på 60-talet att området kring Syr-Darjas och Amu-Darjas skulle göras till ett gigantiskt bomullsfält, varför man helt enkelt tog en allt större mängd vatten i anspråk som annars skulle ha runnit ut i Aralsjön. En bieffekt av detta blev att saltkoncentrationen i sjön ökade och all fisk dog ut. Strandlinjen i sjön ligger numera 25 landmil från de f.d. hamnstäderna och den stora fiskenäringen syns bara i form av skeppsvrak utspridda i det som idag är en öken.

Att en del av dem som tidigare odlade spannmål bytte ut grödan mot opiumvallmo förvånar inte mig i alla fall. Dagens Nyheters ledare trycker dock på den liberala synen på problemet, det behövs fortsatt öppna gränser, med andra ord så skulle frihandel vara botemedlet mot Aralsjöns torrläggning om man hårddrar frågan en aning.

Men det är inte bara de floder som leder till den sjön som tappas på vatten i en omfattning som förändrar jordbruket.

vatten

Nilen, Eufrat, Tigris, Gula Floden, Mekongfloden, Colorado-
floden, ja samtliga floder som hämtar sitt vatten ur glaciärer i bergmassiv har dämts upp och utnyttjas alltmer till bevattning av de länder som har militärmakt närmast dess källflöden. Det gör att jordbruket i stora landområden nedströms helt enkelt försvunnit. Vissa av dessa floder rinner numera likt en rännil då de når havet.

Ser man till USA så blir det allt mer vanligt att jordbrukarna säljer sina vattenrättigheter till de omgivande städerna eftersom inkomsten från vatten är långt större än den de skulle ha fått om de använt vattnet till sin spannmålsodling. Ett sätt att tänka som liknar det som DN för på sin ledarsida idag. Vatten är numera en handelsvara av format och det är en vara där priserna bara kommer att fortsätta att stiga, desto högre de blir ju dyrare blir spannmålen.

Dessutom har vi eventuellt en kommande klimatförändring som gör att jordens glaciärer och Grönlandsisen smälter. Om Himalaya idag förser ett antal miljarder människor med vatten, hur går det då om glaciärerna där försvinner nästan helt? Det handlar om ett scenario som inte är så lustigt, för att uttrycka det milt. Jag kommer att återkomma till frågan om vattenför-
sörjningen inom en mycket snar framtid.

(Källa, bland annat: Plan B 3.0 Lester R. Brown)

i Läs oxo: annarkia, pamflett, k&å, jardenberg & zaramis. , , , , , , , dn1 svd1 ab1 svt t

  8 comments for “Vatten, spannmål och klimat

Comments are closed.