Thord Silverbark – Doktor Hasselquists resa

Nu har jag slagit ihop en berättelse om en forskare som i mitten av 1700-talet gav sig ut på en forskningsresa från Uppsala. Hans handledare var Carl von Linné och resan gick till det Heliga Landet – Palestina.

Fredric Hasselquist studerade botanik och medicin hos Linné i Uppsala och hans studier av växter, insekter och djur i Palestina är än idag en forskningsbragd, en bragd som inte blir mindre av att han aldrig kom hem från sin resa. Men han sände hela tiden sina forskningsresultat till sin lärare och handledare, något som också gav upphov till en bok som hette Iter Palæstinium, eller Resa til Heliga Landet som gavs ut efter hans död 1757.

Nu kan man givetvis ställa sig frågan om inte befolkningen redan hade upptäckt alla växter och djur på plats, och det hade de givetvis. Men de hade givetvis inte beskrivit dessa och sorterat in dem enligt den metod som Linné använde, och de hade inte heller gett dessa latinska namn utan enbart lokala.

Hasselquists forskningsresa gav ett visst eko inom den dåtida forskningsvärden, och läromästaren själv lär ha sagt ”Förbanne mig jag någonsin vet mig ha läst något, som varit så fett på nya reella rön som desse; den sjunkte ner i mig som Guds ord i en dikne.”

Personligen har jag alltid fascinerats av reseskildringar, framförallt sådana som företagits för länge sedan, de säger en del om sin egen tid och här handlar det dessutom om en svensk som kommer till al-Quds (Jerusalem) år 1751, för nästan 260 år sedan. Redan då fanns det en betydande turistindustri inriktad på de pilgrimer som anlände, föga förvånande kanske. Vår egen Heliga Birgitta var på besök på 1300-talet.

Hasselquist är skeptisk i många stycken till de sägner som knyts till olika platser och betvivlar ofta att de historier han får höra är helt korrekta. Man föreställer sig gärna att en resenär och akademiker från Sverige är drabbad av stark etnocentrism, och visst finns den där men inte i den omfattning som man kanske förväntar sig. Hasselquist avfärdar inte

palestiniernas, judarnas, turkarnas, armeniernas erfarenheter. Han reser i ett samhälle där olika etniska och religiösa grupper levde utan det slags konflikter som råder idag.

Boken gav undertecknad en annorlunda bild av Carl von Linné än den gängse, den handlar om en ambitiös forskare som aldrig kom hem. Men det gjorde hans berättelse. Klart läsvärd, rekommenderas.

it

Andra om: , , , , , , , , , ,

[tags]Alhambra, ISBN9789186063009, Thord Silverbark, Doktor Hasselquists resa, Mellanöstern, Carl von Linné, Boktipset, Palestina, Det Heliga landet, 1700-tal, Böcker[/tags]