USA vill inte bara ha bort Assad, förstås!Dagens Eko rapporterar idag att USA:s försvarsminister Leon Panetta vid en rundresa i Mellanöstern säger att Syriens president Assad måste falla då Syriens regering vill återta Aleppo, och då han begått övergrepp mot sin befolkning. I sitt krav på Assads avgång utgör han ett eko av Obama, Hillary Clinton, Bildt och även av den del av den syriska oppositionen som inte vill ha utländsk inblandning. När det gäller övergrepp mot befolkningen har vi tidigare i denna blogg (senast igår) påtalat att det generellt finns föga belägg att de främst utförts av Syriens regering och mer belägg att den utförts av delar av oppositionen, med stöd av USA och dess allierade.

Skenhelighet och fräckhet.
Uttalandena av president Obama och medarbetare om övegrepp av Asssad tyder också på stor fräckhet och skenhelighet.
-USA:s folkrättsvidriga angreppskrig mot oljerika Irak har resulterat i över en miljon dödade enligt vissa beräkningar, flera miljoner på flykt, sönderslagen infrastruktur, samt en marionettregering som befäster den etniska splittring USA etablerat. USA har givit tortyren och rättsövergreppen ett ansikte genom bland annat Abu Ghraib och Guantanamo. Uranvapen har med all sannolikhet använts.
-I angreppskriget mot råvarurika Afghanistan med hjälpa av NATO och Sverige har tusentals civila dödats, bl.a. genom nattliga upprensningsattacker och den ökade användningen av ”drones” (drönare).
-Det finns många andra exempel som gör att man tveklöst kan utnämna USA som den i särklass mest aggresiva staten efter andra världskriget, och den stat som stött och etablerat flest diktaturer, och krossat flera demokratier.

På 70-talet skedde angreppskrigen mot länder i Sydoastasien med 1-3 miljoner dödade.
Till bilden här en kraftig militär upprustning, med modernisering av kärnvapenarsenalen, och ett ökat antal militärbaser runtom i världen. USA har minst 700 militärbaser i minst 70 länder. (Det finns olika uppfattningar vilket jag behandlat utförligt i en replik till Lennart Franzell i ”Det progressiva USA” för 2 veckor sedan. Förre republikanske presidentkandidaten Ron Paul uppgav att USA hade 900 militärbaser i 130 länder.)

Till bilden hör också stödet till Israels grymma Palestinapolitik, acceptansen av dess kärnvapen, och sanktionerna och hoten mot Iran.
Vägen till att försvaga och senare behärska Iran, och längre fram ge sig på Kina och Ryssland går via Syrien. Denna tolkning av konfliktens storpolitiska betydelse får indirekt stöd i ett inlägg i dag i kolumnen på DN av Joscha Fischer, som 1985-2005 var utrikesminister och vice förbundskansler i Tysklan. Han skriver: ”Regimförändringen i Syrien kommer att ske på bekostnad av Iran” och ”mycket väl innebära slutet för president Putins nya utrikespolitik”
Det finns många belägg för att detta planerats sedan länge. Låt mig bara nu nämna eller påminna om att förre NATO-chefen och förre presidentkandidaten Wesley Clark i en intervju 2 mars 2007 för ”Democracy Now” planeringen i Pentagon att ”We’re going to take out seven countries in 5 years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran” — ”. Detta kan utvecklas i annat sammanhagn.

Det är riktigt att Syrien är en diktatur, av ungefär samma typ som de diktaturer som USA stött eller etablerat i Egypten, Tunisien och i många andra länder, att en reell demokratisering förtjänar allt stöd. Steg i den riktningen har tagits av Assad, men allt försvåras av den USA-stödda interventionen av utländska ”motståndsmän” och beväpning av dessa.
En skillnad jämfört med t.ex. Egypten är att Syrien, liksom Iran, försöker behålla ett nationellt självständighet visasvi USA – därför angrips de. Inte har vi hört USA:s regering kräva att statscheferna ska avgå i alla de diktaturer de upprättat och stött. Sådana krav är naturligtvis oförenliga med FN-stadgan, som USA gång på gång visat sig nonchalera.

För ett demokratiskt och självständigt Syrien – bekämpa USA-imperialismen!


i Andra om: , , , , , , , ,

DN huvudledare 3/8 DN 1/8 DN 2/8 DN2 2/8
DN Croneman 31/7 DN ledare 31/7
SvD 31/7 DN Joscha Fischers kolumn 30/7 DN Syrienopposition 29/7 Annan DN 29/7 Annan DN 29/7SvD 28/7DN1DN2Nyhetsbanken SANA Thierry Messan 24/7 DN1234567 global researchsvd1voltaire netDN 24/7 SvD 24/7 Svt Sverige radio Aftonbladet 24/7 Expressen 24/7dn 22/7 Ledare Wolodarskidn 22/7 Kilhstrom dn 22/7 forhandling dn 22/7 Shachar svd2 dn2 sr DN Syrien 30 juni DN om Parismötet bland Syriens vänner , DN Syrien 13 juni DN Syrien 7 juni, DN Syrien 6 juni dn iran, dn syrien