Syriana 2: Den nya FN-rapporten, de försvunna journalisterna och journalistiken


FN-inspektörerna har i en slutrapport omkring Lucia-dagen slagit fast att ”kemiska vapen har sannolikt använts vid minst fem tillfällen under Syrienkonflikten, men det har inte gått att fastställa om vapnen använts av regeringssoldater eller rebeller, enligt slutrapporten från FN:s utredare. (Aftonbladet 13/12). ”Klart är dock att både regeringssoldater och civila funnits bland offren”.
Läser man för mycket mellan raderna om man konstaterar att rapporten ej nämner rebellerna bland offren? Vill påminna om att FN:s inspektörer kom till Syrien i augusti efter hemställan av Syriens regering.
Obama images

I massmedia får denna rapport mycket liten plats. Helt annat var det då Obama kom med sina obestyrkta påståenden om att Syriens armé använt kemiska vapen i stadsdelen Ghouta utanför Damaskus. Man svalde de obestyrkta påståendena, trots en inledande kritiskt attityd på sina håll, påståenden som alltmer fått karaktären av lösa påstående allteftersom mera fakta framkommit. Vi har ingående behandlat detta i ett blogginlägg nyligen om Obamas o-sanningar.
*Bilden nedan föreställer dock en del av USA:s kemiska vapen vid Pueblo Depot Acitivity i 155 mm granater enligt Wikipedia.*
Kemiska vapen 799px-155mmMustardGasShells

En nygammal sammanfattning följer:
1. Utomstående källor har visat att kemiska vapen finns hos rebeller och sannolikt använts av dem (FN-rapport i maj) – inte av den syriska regeringen
2. Den syriska regeringen har allt att förlora på att använda sådana vapen, särskilt i nuvarande politiska, militära läge och med tanke på opinionen och massmedia.
3. USA & Co har allt att vinna på att hävda och på olika sätt (minns Irak, Libyen och Kosovo mm) ”visa” att Syriens regering använt sådana vapen. Då kan de mer öppet gå till angrepp, då deras satsning på ”egna” rebeller väsentligen misslyckats.
4. Rebeller har allt att vinna på användning av kemiska vapen. De kan få ökat militärt stöd i ett alltmer pressat läge.
5. Rebeller, och inte minst de al-Qaidaassocierade grupperna stärks än mer vid ett angrepp av USA & Co på Syrien.
6. USA:s återkommande anklagelser mot Syriens regering om kemiska vapen är helt i linje med avsnittet ”desinformation” i USA_arméns manualer om ”unconventional warfare”.
7. Sätt även andra länders innehav av kemiska vapen under internationell kontroll och förstörelse. USA har använt kemiska vapen i Irak under och Israel i Gaza under 2000-talet

Det är helt tyst om de svenska journalisterna som kidnappats, av någon al-Qaidagrupp efter vad jag tror. Varför är det så tyst i massmedia? Är det besvärande att rebeller (till stor del utländska medborgare), som den svenska regeringen och massmedia tidigare varit så positiva till gör något sådant? Tyst diplomati kanske pågår, men massmedia har alla möjligheter till analyserande och självkritiska artiklar.

Ett avgörande problematik med Syrienbevakningen är att de flesta journalisterna medvetet eller omedvetet och alltför okritiskt förmedlar den färgade bild av förhållanden som förmedlas av Obama & Co. Det finns undantag, t.ex. den mycket erfarna journalisten Patrick Cockburn på brittiska The Independent, som vi citerat i tidigare blogginlägg. Enligt en bra artikel 5-11 december av Patrik Paulov i Proletären (som jag prenumererar på liksom på DN och Time) ”De tystade syrierna” skriver Cockburn i The Independent ”Varje gång jag kommer till Syrien slås jag av hur annorlunda situationen på marken är jämfört med hur den beskrivs i världen utanför…Jag kan inte komma på något annat krig eller annan kris som jag bevakat där propagandistiska och partiska källor liksom andrahandsuppgifter så lätt accepteras som tillhandahållare av objektiva fakta”
Propagana 1 untitled

Det är bra att massmedia rapporterat även om detta i notisform. Finns det då någon anledning till klagan?
-Trots notiserna har massmedia inte klart och tydligt informerat om att det rör sig om ett sedan länge planerat angrepp av USA & Co
-Varför har man inte kritiserat att agerandet av USA & Co, EU-beslutet etc är brott mot FN-stadgan?
-Varför har massmedia inte påtalat att sanktionerna är brott mot FN-stadgan?
-Var läser man inte att ”USA talar om fred men rustar för krig i Syrien”?
-Var i massmedia finns den förintande kritiken av krigshetsen?
-Varför skriver man inte om kriget mot Syrien som en möjlig etapp inför krig mot Iran, och senare mot Kina och Ryssland som alltmer ringas in av USA:s militärbaser?
-Varför följer man inte upp FN-rapporten om de kemiska vapnen i Ghouta, genom att återge t.ex. rapporten av nunnan syster Agnes och Hersh färska rapport? (Se ingående blogginlägg här)

Varför skriver inte massmedia om den tydliga kopplingen mellan USA:s strävan efter allt tydligare kontroll över naturtillgångar och resurser runtom i världen och de 700 militärbaserna, krigen mot Syrien och andra självständiga stater, stöden till lämpliga diktaturer – del av USA-imperialismen? Läs åter blogginlägget ”Är massmedia objektiva? Del 1” 6 augusti, där vi tror oss ha återgett vissa centrala förklaringar.

Syriensolidaritet flygblad 1 sept

Obama hök untitledi Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , ,,

Globalresearch 15/12 Gulf Today 15/12 AB 13/12 Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 http://www.globalresearch.ca/washingtons-new-islamic-front-expanded-u-s-support-to-al-qaeda-rebels-in-syria/5361660
ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  1 comment for “Syriana 2: Den nya FN-rapporten, de försvunna journalisterna och journalistiken

Comments are closed.