Ryssland och Kina sluter avtal – bra för världen?


Massmedia rapporterade 21/5 att Kina och Ryssland sluter 30-årigt avtal om gasleveranser till Kina. DN skriver ”Det är en seger för Rysslands president Vladimir Putin, som därmed gör sig något mindre beroende av gasexport till Europa. Undertecknandet skedde efter ett tvådagarsbesök av Vladimir Putin i Kina, där han bland annat mötte Kinas president Xi Jinping. Kontraktet är värt cirka 400 miljarder dollar, motsvarande 2 600 miljarder kronor.”
Putin och Xin Jinping original
* Av kommunikén efter mötet framgår att ”de två länderna kommer att arbeta för att säkerställa en balanserad handel, optimera handelsstruktur och expandera ömsesidiga investeringar inom områden som transportinfrastruktur, gruvutveckling och bostadsprojekt i Ryssland.

* Man ska också fördjupa samarbetet inom petroleumindustrin, starta Rysslands naturgasleveranser till Kina snarast och gemensamt utveckla kolgruvor i Ryssland. De två länderna överväger att gemensamt bygga kraftverk i Ryssland för att öka strömförsörjningen till Kina.

* Man kommer att stärka samarbetet i stora projekt för fredlig användning av kärnenergi, civil luftfart, forskning om flygteknik, satellitnavigering och bemannade rymdfärder.

* Länderna ska påskynda byggandet av gränsöverskridande transportinfrastruktur, och Ryssland kommer att underlätta Kinas varutransporter med hjälp av sitt järnvägsnät, hamnar och över Nordsjön.
* Länderna beslöt också om samarbete för skydd av vattenresurserna och för att skydda den biologiska mångfalden.

Ökat samarbete på flera andra områden

”De två länderna anser samarbetet inom ramen för samarbetsorganisationen Shanghai Cooperation Organization (SCO) – se nedan, bland annat i kampen mot terrorism, separatism, extremism, vapenhandel, illegal narkotikahandel och organiserad gränsöverskridande brottslighet, och skydd av internationell informationssäkerhet.

De två presidenterna sa att SCO prioriterar att främja regionalt ekonomiskt samarbete, förbättra investeringsklimatet i sina medlemsstater och stärka det industriella utbytet.

* Den eurasiska unionen som planeras att starta 1 januari 2015 kommer att främja regional säkerhet och stabilitet och fördjupa ömsesidigt fördelaktigt samarbete.

* Ryssland gav stöd till förslaget om den nya Sidenvägen (ökat samarbete mellan Europa och Asien med den järnvägen Chongqing-Xinjiang-Europas största hamnstad Duisburg i Tyskland) som Kina föreslagit. Man kommer att söka samarbete med EU i frågor av gemensamt intresse som byggandet av transportinfrastruktur.

* Man lovade att stärka samarbetet inom ramen för APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation, ett forum för att främja regional ekonomisk integration) och att gemensamt främja den ekonomiska tillväxten i Asien- och Stillahavsområdet.”

Det ökade samarbetet mellan dessa två väsentligen fredliga länder – särskilt påtagligt jämfört med USA och krigsorganisation NATO innebär sannolikt en minskning av krigsrisker och är ett steg mot en multipolär värld. Dessutom innebär det minskad dominans för USA, vars ekonomiska politik, bl.a. via IMF, Världsbaken och WTO satt sådan hämsko för utvecklingen i många länder, i Europa särskilt Grekland, och med Ukraina som sannolika kommande offer.

SCO_updated_version (Bilden visar SCO med medlemsstater och observatörsstater av olika slag).
Kina och Ryssland samarbetar bland annat i Shanghai Cooperation Organization (SCO), BRICS, APEC och CICA. SCO och BRICS diskuteras i boken ”USA som världspolis” (se bloggsidan). Där skrev vi förra hösten i kapitel 11 ”Motsättningar och konflikter” att ”Shanghai Cooperation Organization (SCO), bildat 2001, är den enda större internationella organisationen där varken USA eller någon av dess allierade är medlemmar. Vid organisationens tionde möte sommaren 2011, några dagar efter Bilderbergsgruppens möte, deltog Kina och Ryssland samt Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan, medan observatörer fanns från Indien, Pakistan, Afghanistan, Mongoliet och Vitryssland. I deklarationen från mötet nämndes vikten att bekämpa extremism, separatism och terrorism, och man uttalade stöd för ett neutralt Afghanistan. Kina och Ryssland uppgavs frukta att USA ska etablera permanenta baser i Afghanistan, där Kina och Ryssland söker vinna inflytande. Samarbete då det gäller säkerhet och ekonomisk utveckling nämndes som två viktiga områden. SCO har i ökad utsträckning blivit en organisation för ökat samarbete i säkerhetsfrågor. Ett annat ämne gäller en ny världsvaluta (se kapitel 3 i boken och nedan). Det är svårt att värdera betydelsen av SCO, men dess potentiella betydelse ter sig stor med USA alltmer trängt, särskilt på det ekonomiska området.”

BRICS
I ett samandrag ur ”USA som världspolis” kan man läsa att ledarna från världens framväxande ekonomier Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika (BRICS), som representerar en femtedel av världens BNP, två femtedelar av dess befolkning och 1/3 av världens landmassa träffades i Durban, Sydafrika i mars förra året. BRICS har inviterat Iran och Indonesien till medlemskap. Indonesien, som har världens fjärde största befolkning, är en snabbväxande ekonomi (ca 7 % per år) och har också enorma naturresurser. Iran har en ung befolkning, enorma naturresurser och gör stora tekniska framsteg. Den illegala sanktionspolitiken (enligt FN-stadgan) av USA och EU hindrar snabb tillväxt. Möjligen kommer länder som Venezuela, Turkiet, Egypten, Pakistan och Malaysia att ansluta sig till BRCIS.

BRICS-länderna motsätter sig utländsk intervention i Syrien och anklagar väst för att försöka tvinga fram en regimförändring. De stödjer en syrisk-ledd politisk process som leder till att en övergång endast kan uppnås genom en bred nationell och med respekt för Syriens oberoende, territoriella integritet och suveränitet.”

BRICS Durban untitled

Viktiga valutafrågor.
US dollar en 4722653244_070ea3882c_b

BRICS inrättar en ny utvecklingsbank för långsiktig infrastruktur för att minska västerländsk politisk och ekonomisk dominans och i synnerhet dominansen av IMF och Världsbanken. USA:s makt är ytterst beroende av att den amerikanska dollarn är världens reservvaluta och viktigaste handelsvaluta. Kina och Brasilien har undertecknat ett avtal som gör det möjligt för dem att använda sina egna valutor i stället för dollar för hälften av sin handel. Och den kinesiska valutan är redan större än euron som internationellt betalningsmedel. Om BRICS lyckas skapa en ny reserv- och handelsvaluta kan det bli slutet på dollarns dominans. Då ökar möjligheterna till ökad demokrati och ökad rättvisa i världen.

Vid BRICS toppmöte beslöts om en optisk fiberkabel som förbinder alla fem stater (med relativt enkla tillägg för Iran och Indonesien). Kanske kommer BRICS att konstruera ett oberoende globalt optiskt fibernätsystem för Internet som de själva har full kontroll över.

Man kan konstatera att Kina ger sig alltmera känt i världen för en fredlig utrikespolitik, investeringar i och hjälp åt andra länder under ganska bra villkor, medan USA står för aggressiv utrikespolitik med mer än 700 militärbaser i kanske de flesta av världens länder (olika uppgifter i olika källor), specialstyrkor i mer än 75 länder, brutala krig som i Irak, Afghanistan, Libyen (via NATO), Syrien (via al-Qadia och andra) samt tortyr och drönare och övervakning av medborgare, politiker, företag och organisationer i hela världen. I ett perspektiv innebär utveckling att vi går mot en multipolär värld, dock utan starka socialistiska alternativ.i Andra om: , , , , , , , , , , , ,, , , ,, , , ,

DNKommuniken efter mötet Nya SidenvägenPål Steigan om avtalet
Påvens predikan BRICS möte New Indian Express Business Standard om BRICS NY Times om BRICS Nyhetsbanken Nyhetsbanken 2
24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

Påvens predikan BRICS möte New Indian Express Business Standard om BRICS NY Times om BRICS Nyhetsbanken Nyhetsbanken 2
24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  6 comments for “Ryssland och Kina sluter avtal – bra för världen?

 1. Peter Grafström
  24 maj, 2014 at 01:40

  När kan Sverige ansluta sig?

 2. Johan Eriksson
  24 maj, 2014 at 11:41

  Två av monopolkapitalets lakejer sluter avtal, oligarkerna i Ryssland och mångmiljardärerna i Kina kommer att jubla, champagnekorkarna kommer att smälla och kaviarn flöda. Om den förtryckta arbetarklassen kommer att få ut något av detta är osannolikt. I både Ryssland ock Kina finns de mest avskyvärda exempel som tänkas kan på kapitalistisk rovdrift.

  I både Ryssland och Kina förråddes socialismen och folkegendomen stals av det monopolkapitalistiska skikt som idag finns bakom både Putin och Jinping. Om något ska sägas till Putins försvar är att han i alla fall inte som Jinping smutsar ner den röda flaggan, vilket är ett hån mot den kinesiska bonde- och arbetarklassen, nej Putin stoltserar hellre vid den flagga som officiellt fastställdes av den feodale folkförtryckaren tsar Nikolaus II. Vi vet också att när Putin håller officiella tal så sker det ofta under den kejserliga dubbelörnen, kan förräderiet mot revolutionen bli större? Putin är en reaktionär kontrarevolutionär med klart fascistoida drag. Det är en gåta att så många, som säger sig tro på revolutionen och socialismen, inte genomskådar detta.

 3. 24 maj, 2014 at 16:04

  Du har rätt i att socialismen förråddes i Sovjetunionen och Kina och att folkegendom stals av monopolkapitalistiska skikt, kallade oligarker i Ryssland. Om beskrivningen av Putin är riktig vet jag inte. Men att andra imperialistiska kraftcentra uppkommer och USA-imperialismens hegemoni är sannolikt bra för folket, vänster och socialismen. Vänstern, socialister och kommunister är nu svaga och splittrade. Motsättningarna mellan imperialistiska stater kan ge mer tid för nädvändigt politiskt arbete.

  • Johan Eriksson
   25 maj, 2014 at 12:24

   Kampen för ett socialistiskt samhälle kan och får endast ta sin utgångspunkt från marxismen, främst det kommunistiska manifestet och Lenins banbrytande utveckling teorin. Det är utifrån dessa grunder som den socialistiska samhällsanalysen måste ske. I denna analys är Ryssland och Kina vare sig mer eller mindre kapitalistiska än USA och dess lydstater i Europa och på andra ställen.

   Den socialist som undviker socialismens grunder och istället låter socialismens fiendes fiender vara grunden för analysen gör ett stort fel. Tyvärr är det just detta som sker inom stora delar av vänstern. Att Ryssland är fiende till socialismens fiende USA innebär inte att Ryssland är vän till socialismen.

   Det är både ett dåligt försvar och en ännu sämre taktik att rättfärdiga vänsterns bristfälliga – ja ibland helt obefintliga – kritik mot de råkapitalistiska samhällen, som idag finns i bland annat Ryssland och Kina, med att det skulle vara bra att stödja upprättandet av andra imperialistiska kraftcentra. Detta upprättande av andra kraftcentra klarar imperialismen alldeles på egen hand då imperialismen och den där till hörande monopolkapitalismen är egoistisk, profithungrig och rovgirig. Eftersom imperialismen saknar varje spår av solidariskt tänkande (det primitiva egenintresset styr allt – människovärdet inget) är den – och har alltid varit – splittrad (de båda världskrigen är utmärkta exempel på detta) i den meningen att den alltid, genom sin rovgirighet, skapar inbördes konflikter.

   Vänsterns stora splittring och svaghet – den värsta sedan det kommunistiska manifestets utfärdande – bryts inte genom att överse med imperialism och monopolkapitalism motiverat av att ”ändamålet helgar medlen”. Varje socialist måste istället återvända till den ideologiska grunden – Marx och Lenin. Utifrån denna grund är Putin, Jinping, Obama och Merkel – eller vad nu imperialisten kan tänkas heta – lika förkastliga varför de alla måste utsättas för socialistisk kritik.

   • 25 maj, 2014 at 15:05

    Jag håller väsentligen med dig. Om motsättningarna mellan imperialistiska läger kan ge tid för nödvändig teoretisk och ideologisk utveckling av socialismen på marxismen grunder vore bra. Är leninismen lika aktuell idag?

    • Johan Eriksson
     25 maj, 2014 at 18:52

     Den historiska utvecklingen visar att Lenin är mer aktuell än någonsin. Vi vet att bygget av socialismen under 1900-talet till sist kom att misslyckas. Idag finns endast några få spillror kvar. Detta är något som vi måste vara tydliga med och något vars innebörd måste analyseras.

     Lenin visste att bygget av socialismen inte var lätt och att fienderna var många och starka. Två slutsatser av denna analys var nödvändigheten av proletariatets diktatur och nödvändigheten av världsrevolutionen.

     Nödvändigheten av proletariatets diktatur, där arbetarklassen inte får avsäga sig användningen av våld, är något som nästan hela vänstern av idag har en beröringsskräck inför. Proletariatets diktatur, som en övergångsperiod är nödvändig då borgarklassen aldrig självmant kommer att ge upp. Lenin är tydlig med att det finns en stor skillnad mellan dagens kapitalistiska samhälle, som är en ekonomisk diktatur, och proletariatets diktatur:

     ”Den grundläggande skillnaden mellan proletariatets diktatur och andra klassers diktatur – godsägarnas under medeltiden, bourgeoisins i alla civiliserade kapitalistiska länder – består i att godsägarnas och bourgeoisins diktatur var ett undertryckande med våld av motståndet från befolkningens överväldigande majoritet, nämligen de arbetande. Proletariatets diktatur är däremot ett undertryckande med våld av utsugarnas motstånd, det vill säga motståndet från befolkningens obetydliga minoritet, godsägarna och kapitalisterna.” [Tal inför Kominterns 1:a kongress 1919]

     Att socialismen misslyckades beror till stor del på den revisionism som trodde att socialismen kunde vinnas med reformer. Reformerna blev uddlösa och har endast bidragit till att konservera det kapitalistiska samhället. De tyska socialdemokraternas val av revisionismens väg förhindrade världsrevolutionen efter första världskriget. När revolutionen inte kunde spridas blev Sovjet allt för ensamt för att stå emot kapitalismens ständiga angrepp. Även om socialismen kunde förstärkas efter andra världskriget var de kapitalistiska staterna fortfarande starka. När sedan korrupta ledare i Moskva öppnade upp för borgerlig yttrandefrihet var inte de kapitalistiska krafterna sena med att utnyttja detta. På några få år raserades socialismen.

     De förhållanden jag beskriver ovan säger mig att Lenin är mer aktuell än någonsin.

Comments are closed.