Regeringen, en fara för yttrandefriheten


Idag skriver ett antal chefer från olika media en gemensam debattartikel på DN Debatt. Den är viktig och bör läsas av alla som vill behålla vår tryck och yttrandefrihet, den är nämligen ifrågasatt och den sittande regeringen har börjat nagga den i kanten, och får de hållas är vi få som tror att de stoppar där!

DN/Debatt: ”Journalistik i fara. Vi är djupt oroade över den utveckling vi ser på tryck- och yttrandefrihetsområdet. Om det tidigare funnits en samsyn mellan oss och den politiska makten, så saknar vi den i dag. Justitiedepartementet arbetar till exempel för fullt med en lag om olovlig fotografering, som träffar alldeles för brett och gör det brottsligt att fotografera i vissa situationer. Vi gör nu gemensam sak och försvarar tryck- och yttrandefriheten mot angreppen, skriver företrädare för svenska medier…

…I dagarna avgörs i regeringskansliet en synnerligen viktig yttrandefrihetsfråga. Justitiedepartementet arbetar just nu för fullt med en lag om olovlig fotografering, som ska göra det brottsligt att fotografera i vissa situationer, om det inte är ”försvarligt”. Lagen träffar alldeles för brett och kommer därför att även omfatta en av de mest grundläggande journalistiska arbetsmetoderna, det vill säga att fotografera. Den slår in en principiellt främmande kil i anskaffarledet, den urholkar utgivaransvaret och den strider mot hela andan i grundlagarna.

Detta riktar blicken mot vad som över huvud taget håller på att ske med regleringen av den svenska yttrandefriheten. Sedan 2008 arbetar den statliga Yttrandefrihetskommittén med förslag som på flera punkter innebär begränsningar av tryck- och yttrandefriheten.”

Som jag skrev, jag tycker att alla ska läsa deras artikel. Man har redan talat om att förbjuda fotografering i vissa sammanhang. Men den som tror att man tänker nöja sig med det tror fel. Mediecheferna skriver att de är oroade över utvecklingen, något som borde oroa oss alla. Den svenska tryck- och yttrandefriheten är delvis unik, men tänk efter, om vi inte hade den, är det någon som tror att vi hade fått införa den idag?

it Andra om: , , , , , , dn sr svd ab ex Läs oxo: annarkia, 1, 2, 3, fredrik, humanlabrat, varghjarta, k&å, zaramis, 1


6 svar till “Regeringen, en fara för yttrandefriheten”

 1. Dessutom så stöder Sverigedemokraterna inskränkningarna i yttrandefriheten, intressant va?

 2. Det här borde båda gott. Nu kanske äntligen högermedia kan börja fundera på vilka de håller under armarna.

 3. Sensations lystna Skribenter som skriver om allt annat, än det som var viktigt förr i tiden! Stämmer precis!
  Lo Tidningen:
  ””Bland dagstidningarna i Stockholm har Aftonbladet sänkt löneförhandlingarna så mycket att tidningen inte skriver en rad om fackens nej.
  Aftonbladet ägnar i stället ett helt uppslag åt de senaste ryktena inom socialdemokratin om vad som egentligen hände förra hösten.””

 4. Är det denna lagen det handlar om? http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/159570

  Är den inte till för att stoppa sånt här? http://www.dn.se/nyheter/sverige/frias-for-smygfoto–offret-ovetande

  Eller kanske sånt här? http://www.svd.se/nyheter/stockholm/friad-efter-smygfilmning-pa-toa_2125259.svd

  Å andra sidan finns där ju exempel där man fällts för sexuellt ofredande i en liknande situation som den friande domen ovan. http://www.fotosidan.se/cldoc/olagligt-att-fotografera-under-kjol.htm

  Domarna känns lite inkonsekventa måste jag säga…

  Det finns vissa situationer där den som fotograferar i det en-skilda fallet kan anses ha ett berättigat intresse av att göra detta, exempelvis om syftet med dokumentationen är att i media kunna visa att en högt uppsatt offentlig person i en bostad begår en mycket klandervärd handling. Det bör därför införas ett undan-tag från straffansvaret för en gärning som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Försvarlighetsundantag förekommer redan i strafflagstiftningen, exempelvis i bestäm-melserna om förtal och olaga våldsskildring.

  – Sådär står det i pdfen från första länken; räcker inte det för media mån tro? Jag tycker det låter lite som att man bygger en höna av en fjäder.