Nationell säkerhet, patriotism och förräderiDet är inte varje dag som här presenteras inlägg av en libertian från USA. Men det sker idag – och har hänt för. Jag har publicerat flera artiklar av förre presidentkandidaten Ron Paul och även ett av dagens skribent Jacob G. Hornberger, ”founder and president of FFF” (The Future of Freedom Foundation). Dagens artikel behandlar det intressanta och högst aktuella ämnet ”Nationell säkerhet, patriotism och förräderi” (efter ordagrann översättning av titeln), har något förkortats. (Länk finns till orginalartikeln).

Visst går det att finna invändningar mot artikeln – som alltid. Kommentarer är välkomna – som alltid.

Artikeln.
Ända sedan efter världskriget har antagandet av Pentagon, CIA och NSA varit att amerikaner som motsätter den statliga nationella säkerhetspolitiken och dess praxis är e”subversiva” eller till och med förrädare.
Nej till Big Brother Obama imagesCAR0LAIO

Vi upplevde detta fenomen under det kalla kriget. Amerikanska tjänstemän har spionerar på amerikaner som trodde på kommunism eller socialism, avlyssnat deras telefoner, upprättat hemliga filer över dem, infiltrerat deras organisationer, och göra vad de kunde för att förnedra skada eller runinera dem.

Varför? De trodde eller ansåg att de medborgare som trodde på kommunism eller socialism var subversiva och till och med förrädare. (Kort kommentar av Anders Romelsjö: Det var kommunister och socialister som utgjorde huvudkraften i motståndsrörelsen under 2:a Världskriget mot nazisterna, och de var en huvudkraft och stred för demokratin i Spanska inbördeskriget mot Franco).

Detsamma under Vietnamkriget, då tjänstemän i hemlighet övervakade de som protesterade mot kriget. Den som vägrade göra värnplikt för att sedan kunna resa till Vietnam bedömdes som kriminell.

Detsamma under dagens krig mot terrorismen. De sätter inte kritiker av vad USA:s regering gör i Mellanöstern och Afghanistan i fängelse, men det är ingen tvekan om att den nationella säkerhetstjänsten anser att de medborgare som vägrar att ”stötta soldaterna saknar patriotism och tillhör vänstern”.

Nationella säkerhetstjänsten tänker som under det kalla kriget: Du är antingen med oss eller mot oss, och om du inte är med oss​​, är du på andra sidan, bland kommunisterna eller terroristerna. Ett stort problem är dock att det nationella säkerhetsetablissemanget – det vill säga, Pentagon, CIA och NSA – har helt fel när det kommer till patriotism och förräderi.

Låt oss ta ett steg tillbaka och titta på hur vi (USA) handlar som nation.
obama-the-great-dictator
* USA:s regering är världsledande då det gäller lönnmord. Ingen annan regim kommer i närheten. Varje månad sker nya mord av tjänstemän i den nationella säkerhetstjänsten. Morden omfattar också amerikanska medborgare. Statligt sponsrade mord har blivit en vanlig del av det amerikansk statlig livet.

* USA:s regering är också världsledande då det gäller bombningar. Vi vet inte ens hur många som dödas av bomberna. Vi vet inte vem som är offren. Det spelar egentligen ingen roll. Så länge det finns en terrorist i närheten av bomberna, varför skulle någon bry sig om vem som råkar bli dödad? Tanken är att om USA inte bomber folk längre bort så kommer befolkningen i USA inte vara säkra.

Guantanamo Bay fortsätter att stå som monument över ett rättsväsende, där människor fängslas på livstid utan rättegång och där en rättegång hur som helst skulle vara ett hån mot rättvisan. Ingen prövningar inför jury. Ingen rättssäkerhet. Inga snabba rättegångar. Tortyr och andra grymma och ovanliga straff. Ingen rätt att konfrontera vittnen. Ingen rätt till antagande om att den åtalade är oskyldig.
Guantanamo images

* Redan vid tillkomsten av fånglägret på Gitmo, meddelade Pentagon att området skulle vara en konstitution-fri zon.

Invasioner, ockupationer, kupper, samarbete med kriminella organisationer (t.ex. maffian) och brutala diktaturer (t.ex. Egypten, Irak, Kuwait, Saudiarabien, och Chile), förstörelse av demokratiska system (t.ex. Iran, Guatemala, Chile, och Egypten), och bistånd till diktaturer.

Nämnde jag tortyr? Den amerikanska regeringen är sannolikt vinnare när det gäller antalet personer som torterats detta millenium.

Ställ nu dessa enkla frågor: Är detta den typ av regering som våra amerikanska förfäder tänkte sig sedan de framgångsrikt utträtt ur det brittiska imperiet? Är detta den typ av regering som unionens fäder hade i åtanke efter revolutionen? Är detta den typ av regering som föreslogs då konstitutionen skrevs?

Ingen kan ärligt påstå att unionens fäder tänkte sig dagens regering.

Så, vilka är egentligen patrioterna och vilka är förrädarna? De av oss som försvarar de grundläggande principerna för USA och konstitutionen eller de som har fört vår nation till den mörka sidan, med mord, tortyr, förnekande av korrekt rättsförfarande, invasioner, kupper, förstörelse av demokratiska system, stöd till diktaturer, utländska krig och utländska interventioner?

Faktum är att det var ett fruktansvärt misstag att den filosofi om anti-militarism och antiimperialism som vägledde våra förfäder har övergivits. De motsatte sig våldsamt stående arméer av skälet att permanenta militära anläggningar oundvikligen leda till krig och förlust av frihet.

Tänk bara på dagens situation med ISIS. Fler bomber. Mer död. Mer förstörelse. Men vad var det som gav upphov till ISIS? Det var USA:s politik efter 11 september 2001. Invasionen av Irak, som förstörde landet, dödade och lemlästade hundratusentals människor, och som åstadkommit en pågående kris och ökat antal människor som hatar USA.

Och vad gav upphov till 9/11 attacken? Du gissade rätt: Ingripandet i Persiska viken mot Saddam Hussein, de brutala sanktioner som dödade hundratusentals irakiska barn, Madeleine Albrights ökända uttalande att en halv miljon irakiska barns död till följd av sanktionerna var värt det, det stora biståndet till Israels regering, och mer därtill.
Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1

Och vem var det som var partner med den brutala diktatorn Saddam Hussein under 1980-talet? Du gissade rätt: USA. Det är dags för USA:s medborgare att göra mer än att välja ”rätt” president. För många President Obama var ”rätt” president och han visade sig inte vara annorlunda än president Bush. Det är dags för oss amerikaner att bryta oss ur den nationella säkerhetsapparaten som vi haft sedan andra världskriget, inklusive Pentagon och dess utländska imperium av militärbaser, NSA och CIA. Det är dags att återupprätta USA:s grundläggande principer om anti-militarism och antiimperialism.

Inget annat kommer att återställa fred, välstånd och harmoni till vårt land.
Det är den patriotiska saken att göra.

Kommentar: Det är intressant att författaren skriver om imperialismen i USA. Denna behandlas också i boken ”USA som världspolis. Amerikansk utrikespolitik efter 1945.” Boken kan beställas från macoma.karlstrom@telia.com.
Framsida Untitled-1-Recovered

Efter attacken på World Trade Center i september 2001 hördes frasen »ett amerikanskt imperium« både i akademiska sammanhang och i den offentliga debatten. Det slående var att inte alla de som nu
öppet använda termen »imperiet« gjorde det nedsättande. Den 11 november 2000 hölls ett föredrag i Atlanta av Richard Haas – medlem av nationella säkerhetsrådet under president George W Bush och senare direktör för policy planning i utrikesdepartementet – med titeln »Imperial America« (Bellamy Foster 2006:97). Han menade att det var nödvändigt att USA med sitt överskott av makt (»surplus of power«) omvärderar sin roll från en traditionell nationalstat till imperialistisk makt. Han använde termen »imperial« i stället för »imperialism«, kanske för att termen »imperialism« upplevdes ge negativa associationer till exploatering och territoriell kontroll. Och i februari 2013 hade Time en stort uppslagen artikel med titeln »Neo-Imperialism and the Arrogance of Ignorance«(2013) som fokuserade på Afrika »De flesta amerikaner inser inte i vilken utsträckning US har involverat sig militärt i Afrika«.


intressant.se, ,, , , , , , , , ,, , , , , , ,, ,

Jacob Hornbergers artikel
DN 4/11 DN 2 4/11 ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4 Flamman Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust DN recension DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9


4 svar till “Nationell säkerhet, patriotism och förräderi”

 1. Jag är dock inte säker på att även om Ron Paul hade valts till president hade det blivit några större ändringar i USA:s utrikespolitik. USA styrs av helt andra krafter än demokratiska och en vald president har inte mycket att välja på, antingen samarbetar man eller så går man samma väg som Kennedy. Alternativ existerar inte! Det låga valdeltagandet i USA beror ju på att folk känner att deras röst inte spelar någon som helst roll. Inför valet 2008 så var det en viss ökning av det politiska intresset i USA då man satte sitt hopp till Obama och hans prat om förändring, men de förhoppningarna har ju återigen kollapsat i politisk apati. Politik i USA är lika lögnaktig som statistik från USA och ska behandlas därefter, med en enorm nypa salt. Problemet för ”våra” politiker är att man inte lärt sig hur skurkaktiga makthavarna i Washington egentligen är, eller är problemet att man inte vill veta? Tja, vem vet vad som avhandlas i maktens korridorer.

 2. Så artikelförfattaren – även om motivet är att försöka hitta tillbaka tillbaka till något slags ”ursprungsvärlden” som man tillskriver författarna av konstitutionen. de gamla grundarna med blänkande intentioner etc – glömmer det faktum att historien inte stöder den bilden. En stat som redan från början bröt sig ur som en kolonial satellit, en vit slavekonomi grundat på koloniala ”värderingar” och ett systematiskt utrotande av den inhemska befolkningen. För detaljer kan man läsa Howard Zinn. Rövarbaroner och rebeller är nog mer den
  autentiska bilden.

  Det är knappast kontroversiellt att påstå att historieskrivningen i efterhand alltid måste ses som propaganda. De flesta källor är politiskt färgade. Den officiella historien är ofta insyltad i ett narrativ som tjänar maktens syfte. Vad dessa syften innefattar är tidlöst: skapa och konsolidera makt, inflytande och säkra handelsvägar och geopolitiska mål. Ofta sker det från maktens håll med våld och storskalig militarism. USA är knappast ett undantag. Utan snarare ett extremt exempel på expansiv kolonialism och mycket tidigt i förenta staternas historia förbereder man sig på att usurpera de engelska världsherraväldet och sår fröet till imperialism.

  Nice try though.

 3. Ständiga krig, ”renditions”/kidnappningar med tortyr (1), laglöst dödande (drones), en urskillningslös (NSA) övervakning, en militärlag (NDAA) som ger USA:s president rätt att utan rättegång fängsla obekväma personer i hemlighet och på obestämd tid, en ”Patriot lag” som begränsar yttrandefrihet (2) och som förbjuder whistleblowing (rätten att tala sanning/rätten att avslöja lögner) och som tillåter oinskränkt husrannsakan (3) och s.k. ”National Security Letters” (Skyldigheten att förmedla avslöjande information om medmänniskor) undergräver den formellt demokratiska amerikanska konstitutionen på ett sätt som i slutändan leder mot tyranni.

  (1) http://www.opensocietyfoundations.org/reports/globalizing-torture-cia-secret-detention-and-extraordinary-rendition

  (2)http://www.democracynow.org/2014/10/14/james_risen_prepared_to_pay_any

  (3) http://www.washingtontimes.com/news/2014/oct/15/napolitano-a-euphemism-for-tyranny/
  Andrew P. Napolitano, a former judge who has written seven books on the U.S. Constitution.