Minskad frihet i USA – 5 exempel (Del 1)Detta inlägg kommer främst från ett något förkortat blogginlägg av juridikprofessorn Jonathan Turley vid Geoorge Washingtons universitet i USA. Blogginlägget heter ”10 reasons The U.S. Is No Longer The Land Of The Free.” Eftersom det är långt delar jag upp det i två delar. Första delen behandlar fem av inskränkningarna i friheten i USA och del 2, som kommer inom kort, de återstående fem.

Inlägget.

”Oavsett om vi (USA) ses som ett fritt land med auktoritära böjelser eller en auktoritär nation med frihetliga ambitioner (eller någon hybrid) är vi uppenbarligen inte vad vi en gång var.

Varje år utger USA:s utrikesdepartement rapporter om individens rättigheter i andra länder och övervakar nya restriktiva lagar och förordningar världen över. Iran har kritiserats för att förneka rättvisa offentliga rättegångar och begränsa privatlivet, och Ryssland för att undergräva rättssäkerheten. Andra länder har fördömts för användning av hemliga bevis och tortyr.

Då vi i USA anger omdömen om länder som vi anser ofria är amerikaner övertygade om att varje definition av en fri nation måste inkludera USA – frihetens hemvist. Ändå bör lagstiftning och praxis i USA ifrågasätta detta. Under årtiondet efter 11 September 2001, har USA markant minskat de medborgerliga rättigheterna under motiveringen att öka statens säkerhet. Det senaste exemplet var National Defense Authorization Act, som som undertecknades 31 december 2011, och som möjliggör obegränsad internering av medborgare. Vid vilken punkt medför de minskade individuella rättigheter i vårt land hur vi ser på oss själva?

Även om varje ny nationell säkerhetsakt som Washington antagit har varit kontroversiell när den antogs, har den ofta diskuterats isolerat. Men dessa säkerhetsakter innebär befogenheter enligt vilket USA kan betraktas som auktoritärt. Amerikaner ser ofta vår nation som en symbol för frihet i världen samtidigt som nationer som Kuba och Kina kategoriskt avfärdas som ofria. Men objektivt har vi bara delvis rätt. USA nu har mycket mer gemensamt med sådana regimer än någon kan vilja erkänna.

Listan över nya befogenheter för den amerikanska regeringen efter 9/11 är ganska oroande.

1. Mord på amerikanska medborgare
President Obama har liksom president GW Bush hävdat rätten att beordra dödandet av varje medborgare som anses vara en terrorist eller en medhjälpare till terrorism. Förra året godkände Obama att den amerikansk medborgaren Anwar al-Awlaqi och en annan medborgare dödades av detta skäl. Administrationens tjänstemän har bekräftat att presidenten kan beordra mord på en medborgare som han anser vara allierad med terrorister.
(Nationer som Nigeria, Iran och Syrien har rutinmässigt kritiserats för utomrättsliga avrättningar av fiender till staten.)
Obama images
2. Frihetsberövande på obestämd tid
Enligt lagen från 31/12 2011 kan terroristmisstänkta förvaras av militären. Presidenten också har befogenhet att på obestämd tid frihetsberöva medborgare anklagas för terrorism. Administrationen fortsätter att hävda rätten att godtyckligt beröva medborgarna juridiska skydd utifrån eget gottfinnande. (Kina kodifierade nyligen en mer begränsad frihetsberövande lag för sina medborgare, medan Kambodja har kritiserats för ”förlängd häktningstid”).

3. Godtycklig rättvisa
Presidenten beslutar nu om en person kommer att få en rättegång i de federala domstolarna eller i en militärdomstol, ett system som har förlöjligats världen över för brist på basal rättslig säkerhet. Bush hävdade denna rätt år 2001, och Obama har fortsatt. (Egypten och Kina har kritiserat för att upprätthålla separata militära rättssystem för vissa åtalade, däribland civila.)
Justitia 1 90px-Statue_of_Themis
4. Efterforskning utan fullmakt (warrantless searches).
Presidenten kan nu beställa efterforskning utan fullmakt, inklusive en ny rättighet att tvinga företag och organisationer att lämna över information om medborgarnas ekonomi, kommunikationer, kontakter och föreningstillhörighet. Bush fick denna svepande befogenhet i Patriot Act 2001. År 2011 utvidgades denna befogenhet av Obama, och innefattar även t.ex. sökningar i affärsdokument och biblioteksregister. Regeringen kan använda ”nationella säkerhetsbrev” till att kräva att organisationer lämna över information om medborgarna utan att uppge skäl och också kräva att en organisation inte avslöjar detta utlämnande för den berörda parten. (Saudiarabien och Pakistan har lagar som tillåter staten att engagera sig i omfattande hemlig/diskretionär övervakning.)

5. Hemliga bevis
Regeringen använder nu rutinmässigt hemliga bevis för att kvarhålla individer och använder hemlig bevisning i federala och militära domstolar. Den tvingar också bort ärenden med kritik mot USA genom att helt enkelt uppge att regeringen inte kan avslöja sekretessbelagd information i ärendet som skulle skada den nationella säkerheten. Detta påstående har skett i privata stämningar och har utan frågor accepterats av federala domare. Även juridiska yttranden som grund för regeringens åtgärder under Bush och Obama förvaltningar har hemligstämplats. Detta gör det möjligt för regeringen att åberopa hemliga rättsliga argument till stöd för hemliga förfaranden med hemliga bevis. Dessutom förs vissa fall inte till domstol alls. De federala domstolarna förnekar rutinmässigt konstitutionella aspekter för policy och program inom ramen för en snäv definition av behörighet att väcka talan.

Övervakningen av medborgarna i USA förstärks.
Dessa nya lagar har kommit med ökade anslag till ett utökat säkerhetssystem på delstatsnivå och federal nivå, inklusive fler offentliga övervakningskameror, tiotusentals säkerhetspersonal och en massiv expansion av en terrorist-jagande byråkrati.
Frihetsgudinna gråter bild
Vissa politiker säger att dessa ökade befogenheter är nödvändiga i den tid vi lever i. Senatorn Lindsey Graham sade i en intervju i våras att ”Yttrandefriheten är en bra idé, men vi är i krig”. Andra politiker menar att det viktiga är hur sådana befogenheter används. Detta är en vanlig reaktion från liberaler som inte kan ta fördöma Obama som de gjorde med Bush.

En auktoritär nation definieras inte bara av användning av auktoritära krafter, utan av sin förmåga att använda dem. En president kan nu ta bort din frihet eller till och med ditt liv. Upphovsmän till USA:s författning levde under envälde och förstod denna fara bättre än vi gör. James Madison varnade bekant att vi behövde ett system som inte är beroende av goda intentioner eller motiv av dem som styrde ”Om människor var änglar skulle ingen regering är nödvändiga”

Sedan 9/11 har vi skapat just den regeringen som upphovsmännen till USA:s författning fruktade: en regering med svepande och i stort sett oinskränkt makt, som vilar på vår förhoppning att de kommer att användas klokt.. Bestämmelsen i den nya lagen 31/12 2011 om kvarhållande av en människa på obestämd tid ses av många som ett svek av Obama. Medan presidenten hade lovat att lägga in sitt veto mot lagen har det avslöjats på senatsgolvetatt det i själva verket var Vita huset som godkänt avlägsnandet av alla undantag för kvarhållande av medborgare från obestämd internering”.


i Andra om: , ,, , , , , ,

Jonathan Turleys blogg Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska


Ett svar till “Minskad frihet i USA – 5 exempel (Del 1)”